Var inte den metabola pandemin nog?

Av Lars Bern, teknologie doktor på Chalmers och en av grundarna till NNMH

När jag 2017 var med och tog initiativet till bildandet av Riksföreningen för Metabol Hälsa var detta motiverat av den snabbt stigande sjukligheten och dödligheten i olika sjukdomar hänförliga till vår ämnesomsättning (fetma, diabetes-2, hjärtkärlsjukdom, cancer, hypertoni, Alzheimer, autoimmuna sjukdomar m.fl.). Idag dör mer än varannan människa i förtid av någon av dessa sjukdomar som tar 40 miljoner liv årligen. Vi såg en enorm potential för folkhälsan och minskade sjukvårdskostnader genom ganska enkla kostomläggningar.

Året efter föreningens bildande gav jag ut den bästsäljande boken med titeln Den Metabola Pandemin som analyserade orsaker och pekade ut lösningar på hälsoproblemen. Sommaren 2019 uppvaktade vi regeringen och riksdagspartierna med en propå att börja uppmärksamma hur man skulle kunna stävja den metabola sjukligheten och spara massor av skattemiljarder. Vi fick inte ett livstecken till svar från varken det politiska eller det medicinska etablissemanget. Ointresset var totalt trots de enorma snabbt växande hälsoproblemen.

Hela frågan om den metabola sjukligheten sattes på sin spets bara ett halvår senare, när coronaepidemin bröt ut. Det visade sig nämligen att smittan drabbade de metabolt sjuka mycket kraftigare än de som inte hade metabola sjukdomar. Orsaken till att det är så, tror jag står att finna i det faktum att den metabola sjukligheten i allmänhet orsakas av stora skador på det kardiovaskulära systemet. Den kost som är huvudorsaken till att människor blir metabolt sjuka orsakar nämligen inflammationer och skador på blodkärlen som bl.a. Lasse Blomdahls artiklar här på bloggen tagit upp tidigare.

De på detta sätt försvagade blodkärlen är ofta inkörsporten till den metabola sjukligheten och det nya influensaviruset SARS-CoV-2:s s.k. spikproteiner angriper just de försvagade blodkärlen. Detsamma gäller de spikproteiner som produceras av de s.k. coronavacciner som nu ges i miljontals doser. Det senare är sannolikt förklaringen till de omfattande svåra biverkningarna från de s.k. vaccinerna. Det rör sig om uppåt tusen gånger fler biverkningar än från något annat av de vanliga vaccinerna. Under normala omständigheter hade detta lett till att vaccinationskampanjen omedelbart avbrutits. Allra helst som det finns ett antal billiga mediciner som stoppar och botar Covid-19. Användning av dessa mediciner förbjöds dock av de medicinska myndigheterna!

Men dagens omständigheter är inte normala. Vi befinner oss mitt i försök till en global statskupp kallad The Great Reset iscensatt av världens absolut rikaste oligarker.

Ligger det eugenikambitioner bakom den pågående kampanjen?

Den främste förespråkaren för eugenik genom massvaccinationskampanjer är oligarken Bill Gates. Han är uppvuxen med en far som på sin tid var USAs ledande rashygienist och han har tagit över dennes roll. Gates och kretsen omkring honom med bl.a. Dr Fauci m.fl. har ett enormt inflytande över hälsopolitiken i hela västvärlden. Detta är en hälsopolitik som smittat av sig starkt i bl.a. lydriket Sverige där etablissemanget lojalt följer oligarkernas direktiv.

Den undring jag har, är om det kan vara så att etablissemangets totala ointresse för att göra något åt den metabola pandemin kan ha att göra med oligarkins ambition att minska befolkningen? Dessa kretsar ser ingen fördel i ett förbättrat hälsoläge med stigande medellivslängd. Det är tvärt om, deras Big Pharma tjänar mest på att så många som möjligt är kroniskt sjuka och därmed ordinerade symptomdämpande mediciner livslångt. Alla försök att göra något positivt åt den degenererande folkhälsan stryps alltid effektivt av oligarkin och deras medier – MSM. Den rörelse som vår förening är en del av, som jobbar med att hjälpa människor att hålla sig friska och oberoende av Big Pharmas kemikalier är ett rött skynke för dessa kretsar. Det är bakgrunden till att de få läkare som ställer sig på sina patienters sida framför oligarkins intressen, ofta blir brutalt berövade sin möjlighet att utöva sitt yrke.

Med covidepidemin som till skillnad från den metabola pandemin inte orsakat någon överdödlighet i vårt samhälle, har man fått möjlighet att ytterligare underminera befolkningens hälsostatus, så att medellivslängden och nativiteten kan pressas ner ytterligare. Virusets och de förmenta vaccinernas spikproteiner angriper nämligen hela det kardiovaskulära systemet hos patienter och vaccinerade. Det leder till en kraftigt försämrad hälsostatus och då främst hos de sårbaraste metabolt sjuka, genom omfattande försvagningar av blodkärl, lungor och hjärta. Jag har personer i min omgivning som drabbats hårt av spikproteinerna i de i stort värdelösa vacciner som det medicinska etablissemanget trugat på dem.

Situationen blir speciellt anmärkningsvärd om man betänker att dessa s.k. vacciner ger ett ytterst kortvarigt skydd, för att snabbt bara ge farliga negativa biverkningar. Runt om i världen fylls nu sjukhusens sängar av dubbelvaccinerade som smittats av Covid-19. Vaccinerna skyddar inte heller mot smittspridning eftersom vaccinerade smittar andra i lika stor utsträckning som ovaccinerade. Det obefintliga vaccinskyddet efter några enstaka månader används trots detta som förevändning att injicera nya spikproteindoser, som givetvis spär på de kardiovaskulära skadorna och nedbrytningen av människors naturliga immunförsvar.

Samtidigt har medicinmännen i vaccinindustrins sold övertygat obildade politiker om nödvändigheten att med lagar och bestämmelser pressa alla som haft självbevarelsedrift nog att tacka nej till spikproteininjektionerna, att vaccinera sig. I Sverige har Moderaterna i åratal tjänat oligarkins intressen genom att kräva lagstiftning om olika vaccintvång. De ställer sig nu på oligarkins sida och går i spetsen för att tvinga på oss alla de ytterst skadliga spikproteininjektionerna.

Misstankarna om en medveten agenda för att försämra människors hälsa och minska livslängd och nativitet blir ännu starkare av att medicinmännen till varje pris även skall spruta in spikproteiner i våra barns blodomlopp. Dr Fauci var i dagarna ute och menade att det nu var dags att även injicera spädbarn. Alla barn och även yngre vuxna blir normalt inte särskilt sjuka av Covid-19, så för dem innebär injektionerna bara en jättestor hälsorisk. Och eftersom även vaccinerade smittar lika mycket som ovaccinerade innebär vaccination av barn och unga inget skydd för andra utsatta grupper.

Som ett brev på posten kommer nu i land efter land bevis på att spikproteinkampanjen ger avsett resultat – dödligheten ökar!

Förklaringen till vad som händer måste mot bakgrund av denna analys vara någon av följande:

 1. Våra fina medicinprofessorer är totalt okunniga om epidemiologi och immunsystemets funktioner – eller
 2. I The Great Reset ingår en medveten kampanj för att på sikt kraftigt decimera världens (i varje fall västvärldens) befolkning.

Någon som kan hitta någon annan förklaring är givetvis välkommen. Och snälla försök nu inte vifta bort mig med CIAs patentargument mot pinsamma avslöjanden, om konspirationsteorier. Det som nu sker, sker inför helt öppen ridå.

Lars Bern

10 reaktioner på ”Var inte den metabola pandemin nog?”

 1. Dödligheten i länderna runt ekvatorn orsakas ännu inte av massvaccination. Man har dock tvingat ytterligare 100 miljoner under svältgränsen med lock-downs och nedslängd ekonomi. Detta har lett till att barn dör av svält. Minst 2 miljoner barn beräknas ha dött. Barn som dör kommer inte att skapa nya barn. Eugenitiken fungerar ännu bättre så.

 2. Problemet är att oligarkerna också kontrollerar media. Och i ett modernt krig är informationen 80%, ekonomin15% och våldet 5%. Den skrämmande tendensen är att man nu skyller den ökade dödligheten från vaccinerna på de ovaccinerade och börjar prata om tvångsvaccinering! Nürnberkoden och EU rådets resolution 2361 är bara rekommendationer. Det som händer i Österrike nu kan vara verklighet i hela Europa inom en snar framtid och därför behöver de allt vårt stöd!

 3. Jag har förstått att Spanien har kommit fram till att det inte finns något virus av typen sars-cov-2. Det finns också många andra som hävdar samma sak. Det vore ju bra om någon kunde sätta press på regeringen och folkhäksomyndigheten att komma med bevis för att detta virus verkligen finns. Om det inte finns är ju masker, social distans, vaccinpass och allt annat trams helt meningslöst. Någon måste ju också kunna visa vad det är för biologiskt vapen det handlar om och hur vi i så fall får det i oss. Att ta en sputa som gör att kroppen tillverkar det som verkar vara det farligaste, spikprotein, måste ju ses som det mest stolliga någon kan tänkas göra.

  1. Chris Martenson om Lab leak-hypotesen, mycket bra sammanfattning med tre huvudbudskap:
   * Viruset kom från labbet i Wuhan
   * Amerikanska myndigheter var inblandade (och samarbetet mellan NIH och Moderna fördjupades från sommaren 2018 avssende utvecklking av vacciner)
   * Cover up och skanadalös/kriminell hantering från MSM

  2. På vad sätt har Spanien funnit ut att SARS-CoV-2 inte finns?
   Samma forskare som hittade grafenoxid i vaccinet?
   Han vet inte riktigt vad han fick sig tillsänt och undersökningen av vad det nu var gjorde han helt privat. Universitetet frånsäger sig allt samrör med vad forskaren säger. Men han medger att han fick någonting, från en känd vaccin motståndare, för att analysera om det fanns grafenoxid i vaccinet. Källa Ruters fakta grannskning mfl.

   Om viruset inte finns varför ordinerar då den allvetande ingenjören parasit medicin mot en virussjukdom som inte finns? Och varför går han inte på FHM pressträffar och ställer frågor?
   Varför visar inte någon i en välgjord studie vilken sorts gift vaccinet är och att viruset inte finns. Nu har det varit gott om tid för sådana studie.
   Gå in på FHM hemsida och fråga i deras frågelåda.
   Men jag kan bespara dig det jobbet och försäkra dig att viruset finns. Man har odlat på det, fotograferat det och jag har f d kollegor som jobbat dag och natt på en överfull intensivvårdsavdelning, för att få de sjuka att överleva. Säg det till dom att viruset inte finns. Säg till dom som förlorat anhöriga att viruset inte finns. / Mats Birgersson, sjuksköterska.

  3. Jan-Ove Freidlitz

   Det kommer fram uppgifter från en chefssjukköterska att det förekommer olika nummer på Covid-19 vaccinerna, nr 1är det koksaltlösning i, ges till politiker och makthavare, nr2 är mRNA-vaccin ges till vanliga människor, nr3 är mycket cancer framkallande, har enligt uppgift getts till rebeller.

  1. Vad The Exposer gör är att sammla all desinformation och knäppheter om Covid-19 och vaccinet på sin hemsida och vill att vi skall skicka pengar till dem vilka de nu är. Om de hade rent mjöl i påsen skulle dom uppge vilka de är. Nu är dom ganska säker bra lycksökare i pandemins spår.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen