Är målet att ruinera människors immunförsvar?

Av Lars Bern, teknologie doktor på Chalmers och en av grundarna till NNMH

I över 25 år har jag följt utvecklingen inom det medicinska vetenskapsområdet och agerandet från det oerhört mäktiga medicinindustriella komplexet med de stora läkemedelsföretagen i centrum. Jag har säkert tagit del av uppåt hundratusen vetenskapliga artiklar av den typ som finns publicerade på PubMed. En stor del av dem har jag studerat ingående. Jag har lärt mig sovra i materialet, eftersom väldigt många förment vetenskapliga studier på detta område är tillrättalagda och designade av Big Pharma för att passa deras produkter och vara anpassade till den strategi de följer.

En röd tråd i den strategi som styrt västvärldens medicinindustriella komplex i över 100 år är att på alla upptänkliga sätt förhindra bekämpande av sjukdom som ligger utanför dess kontroll. Man har i stort sett fått sjukvård baserad på naturliga medicinskt verksamma preparat kriminaliserad. Vi stöter ständigt på exempel på hur läkare som med framgång hjälper sina patienter på detta sätt, berövas sina legitimationer och inte sällan stäms för kvacksalveri. Det medicinindustriella etablissemanget i västvärlden har med stor skicklighet byggt upp ett monopol och man har skaffat sig näst intill total kontroll över de myndigheter som en gång skapats för att bevaka allmänintresset. Korruptionen är omfattande. Till exempel är WHOs största finansiär oligarken Bill Gates.

Man nöjer sig inte med att på alla upptänkliga sätt stoppa medicinskt verksamma och oftast biverkansfria naturpreparat. Industrins egna mediciner som man genom åren tjänat stora pengar på, men vars patent gått ut, försöker man även på olika sätt stoppa för att tvinga vården att bara förskriva nya, ofta sämre preparat som man kan ta hutlöst betalt för. I samband med den pågående coronainfluensaepidemin har man i västvärlden, med ytterst ohederliga medel, fått de två gamla, visat effektiva, medicinerna Hydroxiklorokin och Ivermektin hindrade från användning i behandling av de sjuka. I stället har man, speciellt i USA, hårdlanserat det nyutvecklade medlet Remdesivir som är i stort sett värdelöst i behandlingen av influensan och som samtidigt ger farliga njurskador hos en stor del av de behandlade. De förstnämnda preparaten kostar någon hundralapp per behandling meden det senare tar man ca. 25.000 kr för.

Strategin är solklar, det gäller att till varje pris försvara industrins inkomster, monopol och totalkontroll över all behandling av sjukdomar. Det återstår dock en betydande stötesten för denna industri och det är det faktum att människor har ett eget immunförsvar som i varierande grad skyddar dem från olika patogener. Genom att se till att inta olika viktiga näringsämnen, vitaminer och mineraler kan vi själva stärka immunförsvaret, något som det medicinska etablissemangets propaganda målmedvetet försöker förneka. Vi hör dagligen olika professorer som är i industrins sold gå ut med falska påståenden om att vi inget kan göra för att stärka vårt immunförsvar. Man sprider systematiskt lögner om att vitamin- och mineraltillskott utan nämnvärda biverkningar är värdelösa och kanske skadliga.

Eftersom det i princip är samma intressen som äger de stora medicinföretagen och de etablerade medierna MSM pumpas vi ständigt fulla med propaganda för att bygga under det medicinindustriella komplexets strategi. Senast idag den 17 oktober hade propagandatidningen Svenska Dagbladet fyra sidor med propaganda för att misstänkliggöra D-vitaminets ytterst centrala roll för att stärka människors immunförsvar. På PubMed hittar man nästan hundratusen artiklar där det förkrossande flertalet visar på vitaminets stora betydelse och hur det i rätt doser bl.a. skyddar från allvarlig sjuklighet i coronainfluensan. Eftersom man kontrollerar de medicinska myndigheterna har man kunnat styra deras rekommendation för intaget av vitaminet till verkningslösa 200 IE per dag, när behovet för att ge ett bra immunitetsskydd är 25 ggr det – alltså 5000 IE.

Det är för mig helt uppenbart att strategin för det medicinindustriella komplexet är att uppnå en situation där människors immunförsvar är kraftigt försvagat och vi därför blir helt beroende av industrins kemiska preparat i form av piller och vacciner. Vi ser hela tiden hur deras propaganda går i den riktningen.

Ju mer jag lär mig om de falska vacciner som nu injiceras mor coronaepidemin, ju mer misstänker jag att slutmålet är att helt rasera människors immunförsvar mot, i detta fall, virus. Därmed skulle alla bli beroende av att ständigt tvingas ta injektioner och andra medikament mot virusinfektioner eftersom den egna kroppen inte längre kan bekämpa dem. Jag blir därför inte ett dugg förvånad när jag nu ser att det är exakt denna effekt som de nu hårdlanserade geninjektionerna verkar ha. I två artiklar har jag hittat siffror över hur dessa falska vacciners skyddande effekt mot det aktuella viruset snabbt klingar av. Men det är inte nog med det, preparatens producerade spikproteiner bryter ner immunförsvaret och lämnar människor helt oskyddade för virusinfektioner.

Man skriver att ”de senaste siffrorna från UK PHE Vaccine Surveillance Report om influensafall visar att dubbelt vaccinerade 40-70-åringar har förlorat 40% av sin immunförsvarsförmåga jämfört med ovaccinerade människor. Deras immunförsvar försämras med cirka 5% per vecka (mellan 2,7% och 8,7%). Om detta fortsätter kommer 30-50-åringar att ha 100% immunförsvarsförstörelse, noll virusförsvar till jul och alla dubbelt vaccinerade personer över 30 kommer att ha förlorat sitt immunförsvar i mars nästa år.” Samtidigt har de ovaccinerade kvar sitt immunförsvar och är långt bättre skyddade.

Man skriver även att ”Public Helth England har nu axlats till förmån för den nya oroväckande namngivna UK Health Security Agency, och en av de första rapporterna som publicerats av UKHSA visar att coronavaccinerna inte fungerar och har en negativ effektivitet så låg som minus sextiosex procent (-66%).”

Kan det vara så, hemska tanke, att det aktuella viruset och strategin med geninjektionerna har designats för att exakt skapa denna effekt och att detta förklarar varför man måste tvinga alla människor att ta dessa injektioner? Kan det förklara varför Kina använder ett riktigt vaccin med det aktuella viruset avdödat och bara har 3 dödsfall per miljon medan många västländer har uppåt det tusenfaldiga?

Det medicinindustriella etablissemanget och deras handgångna korrumperade politiker fortsätter att med rent fascistiska metoder driva kampanjen för dessa injektioner, av sannolikt designade spikproteiner, trots att rader av studier visar att dessa injektioner inte ger något som helst skydd mot sjuklighet och smittspridning på sikt. Detta talar starkt för att min misstanke kan vara riktig!

Lars Bern

28 reaktioner på ”Är målet att ruinera människors immunförsvar?”

 1. Stort tack för informationen! Det är en skrämmande utveckling och jag kan inte låta bli att tänka att det här bara är början. Jag hoppas på att jag har fel.

 2. Margareta Lindberg

  När det gäller andra infektioner verkar immunförsvarets B- och T-celler minnas hur tidigare angripare såg ut, så tillvida de inte muterar i för stor omfattning. Därför kan immunförsvaret snabbt bilda antikroppar när liknande patogener anfaller igen. Det borde rimligtvis innebära att halten av antikroppar går ner när hotet är eliminerat.

  Varför krävs ett ständigt aktiverat immunförsvar med ständigt höga halter av antikroppar för att bekämpa covid-19 viruset? Varför kommer inte vårt immunförsvar ihåg just den här typen av coronavirus när det kommer ihåg säsongsinfluensan? (Om inte viruset muterat så kroppen uppfattar det som nytt).

  Hur hälsosamt är det att fylla på med vaccin flera gånger per år och ständigt ha spikproteiner som cirkulerar i kroppen med påföljande antikroppssvar som följd?

  Det här är frågor som aldrig ställs till de “experter” som är med och vaccinhetsar och propagerar för massvaccinationen. Jag har heller inte hittat en enda oberoende forskare eller läkare av de som uttalar sig i MSM.

  Eventuella biverkningar som kan dyka upp om ett par år kommer aldrig kunna härledas till vaccinerna. Skulle de som gladeligen låter sig injiceras med detta skräp vara lika villiga att köpa en ny bil med obeprövad teknik om de inte fick någon garanti på bilen? Världen har blivit helt galen…

  1. Lars Bern

   Vid genomgången Covid-19 smitta kommer immunförsvaret ihåg och ger ett långt bättre skydd än dessa GMO-preparat som inte ens är vacciner.

  2. Jan-Ove Freidlitz

   Spikproteinet kommer hela tiden att ställa till med elände i kroppen, tills kroppen bryts ner och dör. Skrämmande 😵

 3. Jan-Ove Freidlitz

  Mannen som pryder omslaget på detta finns hans ens i livet ännu? Det påstås att han hängdes den 1/10,2021,vid soluppgången på Guantanamo. Bill Gates pratar jag om. Den stora vaccinationskungen. Jag kollar senaste han setts i media, det är den 6/8,2021. Han greps strax efter ca.

 4. Therese Han Bladlund

  Tack Lars bern för dina otroliga kunskaper. Lätt att förstå, då du är så ärlig och dessutom besitter så mycket kunskap. Tack att du delar med dig ifrån, din långa karriär och så öppet berättar vad du kan och upplevt själv. Du om någon har sett och har inblick i en bransch som jag med säkerhet många inte kan något om men nu fått ta del av. Tack

  1. Ja, det är verkligen en gåva att få ta del av din kunskap Lars. Jag instämmer till fullo!!!

 5. Michael Somsri Lundin

  Mycket intressant på alla de kanter, bra och väl skrivet. Att man bryter ned immunförsvaret medvetet är något jag misstänkt väldigt länge, sedan finns det människor som springer omkring med skygglappar och hackar på ovnerade människor på alla det sätt.

  I Thailand så finns det presenterade 3400 personer (en avrundad siffra) med sidoeffekter av just vccn, ca 600 har dött av v-neringen.

  De 2 senaste fallen har båda tagit 2 olika Vccn-Prep , alltså inte en och samma “jabb” utan däremot 2 olika . En 30 årig sköterska dog p.g av det och inga bakomliggande sjukdomar – likaledes 1 man i sin bästa 40 utan tidigare problem , och även där dog till följd av “Jabb mix”.

  Min fundering är, hur man kan ha så många olika vxxn modeller mot ett och samma problem “Förutsatt att det existerar” i den form som görs gällande rent mediamässigt publikt, förstå mig rätt nu – bara för att man har olika tillverkarnamn så torde “medikamentet” vara detsamma i det närmaste –

  Ett exempel, för en som har lätt diabetes nyttjar i regel “Metformin” , denna person kan köpa “metformin” från olika tillverkare men innehållet förändras inte för det , bara för att det är en annan tillverkare – så är innehållet detsamma.

  Men när det gäller att bekämpa den “så kallade” C19, och helt plötsligt upphör den principen, att innehållet torde vara detsamma i det närmaste oavsett tillverkare, vilket får mig och fundera att man kör med vilda experiment helt enkelt och famlar i blindo.

  Naturligtvis härjar en flunsa av någe slag, jag namnsätter inte den dock av olika anledningar.
  Dem som har underliggande omständigheter har i alla tider varit mest sårbara, så där finns inget nytt under solen att komma med – men en kombination av flunsa liknande betingelser mot en med underliggande komplikationer kan ha sina konsekvenser.

  Det saknas också statistiska beräkningar , ja om vccn:ets konsekvenser m.m något som bör finnas , så att det går att ställa olika saker gentemot varandra , för att få en rättvis bild – med det menar jag också över normala dödsfall – det skulle bli mer rättvist , där dom mest tuffaste problemen som finns att även lyfta fram dessa.

  Den mentalitet som nu florerar i samhället, är att “C19” är värst av dom alla och helt plötsligt existerar inga andra problem på detta jordklot – och då blir det lätt missvisande och missförstånden mycket stora.

  Därför är det av vikt att lyfta fram övriga problem som kan skada människor, och få någon sorts form av bättre förståelse balans , just nu ligger C19 som herren på täppan i vågskålen över allt annat som härjar på detta jordklot.

 6. Det har förekommit uppgifter om att de vaccinerade på något sätt sprider sina vacciner till de ovaccinerade (self spreading vaccines).
  Det är oklart hur det fungerar, men kvinnor som vistas bland vaccinerade har fått oregelbunden menstruation mm.
  Tills det blir mer klarlagt, använder jag skyddsmask i affären som skydd mot de vaccinerade.

  Kan du Lars Bern gräva i detta?

  1. maj.rehnberg@telia.com

   Lars Bern gör väl tillräckligt.
   Själv försöker jag få fram fakta om vad antikroppar är för något.

   Enligt Stefan Lanka bildas de bara om det är gifter med i vaccinet. När skolmedicinen mäter och man har mycket antikroppar är det för att man är belastad av gifter som skadar cellerna och antikropparna ska bandagera cellerna?

   Vaccination är från början en bluff för att inbringa kosing till Big Pharma. Prenumerera på 2000-talets vetenskap, Alma Nova , Hälsofrihet så får du mycket information.

   Sluta tramsa med munskydd. Det är jättestora porer i dem och ett virus så litet så det simmar in som en golfboll i en vägtunnel. Dessutom är det nanopartiklar av plast i munskydden och det vill inte jag dra in i min kropp.
   Googla på Morgellons sjukdom!

   Jag har inte följt några dumheter som myndigheterna går ut med som att inte pussa mina barnbarn och jag är fullt frisk, 69 år äter inget skit från apoteket.
   Tvätta händerna gjorde jag innan och när jag påpekade att det var snuskigt att gräva med händerna i samma snacksskålar slog folk ifrån sig det med att lite skit härdar.

   Att man smittas av vaccinerade är fake news.

   1. Det är inte fake news att att man smittas av vaccinerade. Jag har upplevt det själv, nu vid upprepade tillfällen (5-6 ggr) från och med maj månad. Jag har alltså bara någon timme efter att jag umgåtts med vaccinerade personer fått magsmärtor och efter det blödningar, mitt i en menscykel. Jag har aldrig ens haft mensvärk eller oregelbunden mens tidigare. Hade inte ens mensvärk när jag var tonåring. Så något är det som de vaccinerade sprider, det är helt klart då jag är långt ifrån ensam, bara jag själv känner ett 10-tal med exakt samma upplevelse.

 7. Även vi har sett har sett artikeln som Lars Bern refererar till om Corona-vaccinerna och tyvärr är det lite lätt att missförstå vad författaren säger och tro att vaccinerna raserar hela immunförsvaret men författaren menar att det är endast förmågan att bekämpa Covid19 som förstörs dvs att man får Covid19-AIDS och blir helt beroende av medicin. Det framgår om man tittar längre ned i kommentarerna.

  Vi vet inte vad som finns i vaccinerna. Detaljinnehållet är hemligstämplat. Vi har bara tillverkarnas ord på att det enda vaccinerna gör är att koda för spikproteinet, vilket i sig är ett gift. Tekniken är ju annars att använda en hämmad eller ofarlig patogen. Påståenden finns om att vaccinerna även kan innehålla annat (ebola, HIV, SARS-CoV, Marburg, grafenoxid …)

 8. Jag hoppas att vi “ovaxade” kämpar kan finna olika fristäder i framtiden. Nu ska vi ju tydligen jagas med blåslampa från alla håll och kanter för att tvingas ta det “frivilliga” vaccinet. Jag hoppas i framtiden att det kommer finnas byar och samhällen där alla är ovaccinerade och det finns vård skola och annan samhällsservice med ovaccinerad personal för ovaccinerade medborgare, mat i form av odlingar och uppfödning av slaktdjur, egna slakterier mm mm och man även har egna lagar och bestämmelser och betalar skatt till sin egna verksamhet för dagens samhällsstruktur och dess styrning är verkligen på fallrepet. Korruptionen är starkt utbredd. Jag litar öht inte på vare sig myndigheter eller politiker längre och det är jag inte ensam om. Det finns (än så länge men de blir väl förbjudna snart) grupper på facebook där alla (f.u några få troll som gått med endast för att kunna kritisera och utöva propaganda) har samma inställning som mig. Jag har 0 kunskap om politik och 0 kunskap om samhällsvetenskap, jag vet bara vad jag tycker är rätt och rimligt. Jag litar för den delen inte på något kinesiskt vaccin heller. De släppte ut viruset om det var en olyckshändelse eller avsiktligt vet jag inte, har inte ens bestämt mig för vad jag tror än, men sen har de genom att “läcka” film och bilder från områden i Kina försökt (och tydligen lyckats med många) skrämma hela jordens befolkning till underkastelse. Kina har ju alltid velat haft världsherraväldet och de är på väg att lyckas genom att slå ut andra länders industrier genom att tillverka och sälja produkter så billigt att människor kortsiktigt väljer deras produkter istället för inhemsk produktion, Så något kinesiskt vaccin eller något vaccin öht kommer jag inte att ta vilka påtryckningar som än riktas mot mig. Håller vi bara ut så kommer de vaccinerade att försvinna (tyvärr) vilket kommer medföra att många hus och lägenheter kommer att stå tomma och det kommer bli brist på personal inom många yrkesgrupper. Då kan vi “folie-hattar” börja bygga upp ett mer rättvist samhälle.

  1. maj.rehnberg@telia.com

   Det är just det att du liksom de flesta andra har noll kunskaper i politik och samhällsvetenskap som gjort att Djupa staten kan behärska oss som de gör.

   Ni kanske i alla fall kan ta er till Kungsträdgården kl. 13.00 lördag 23 oktober och protestera emot att de ljuger om allt.

 9. En verkligt skrämmande utveckling. De försöker ta både vår hälsa och frihet ifrån oss. Vad har vi då kvar? Och med 5G därtill finns det ingenstans att ta vägen. Livet på jorden är på väg att bli en mardröm.

  1. Jan-Ove Freidlitz

   Även riksdagsledamot börjar vakna. En Sverige demokrat Richtoff har uttalat sig om vacciner, han anser att det är ett gift. Detta mot covid-19. Men partiledning står helt bakom Folkhälsomyndighetens agenda. Men folket börjar nu förstå vad det handlar om nu denna ondskefulla agendan.

   1. Mycket intressant. Så det finns i alla fall en politiker som inte låtit sig köpas av läkemedelsindustrin och faktiskt vågar stå upp för sin åsikt –
    utan att än så länge bli censurerad. Hoppas det blir fler.

 10. Jag gjorde en undersökning av vaers data o sökte data för hur många dagar efter vacc folk dog.
  De flesta dog 120 dagar efter vacc, 15 till 30 dagar var den nästa höga siffran.
  Jag undersökte också vilka åldersgrupp som hade högsta siffrorna o det var de två mest vanliga gene therapin, ålders grupp 80+ och gruppen av 65-79 år därefter. Det gällde för ALLA vacc!
  Det är ju omöjligt att det skulle vara en tillfällighet. Kanske man kan säja, ja dom gamlingarna dog väl av andra orsaker.
  Vad jag läste var det en stor siffra över folk som bara föll döda ned o folk som dog i sängen över natten. Mycket trista exempel som t ex en gravid mamma som hade tvillingar o hade kejsarsnitt o dog. Stackars barn att bli utan mamma. En annan hoppade framför en lastbil o tog självmord.

  Min uppfattning är att detta vacc är till för att minska befolkningen. Man leder folk at bara tala om biverkningar. Ja dom är hemska men varför frågar ingen om statistik om hur effektivt det här vacc är? Det har ju visat sej att efter 6 månader så är försvaret nere i omkring 65%. Hur man kom fram till den siffran vet jag inte.
  De sista clinical trails med 12 åringar visar att dom får blindtarmsinflammation, hjärtskador o mentala skador. Hur kan man som förälder låta sin 12 år vara med i en trail fattar man ju inte. Men nu skall dom börja studera effekten på 6 månaders bebisar! Vad har världen kommit till med dessa monster regerar över oss alla.
  Här är en rapport på engelska, talar inte om vilket land det är. Hoppas att ni alla kan läsa det

  “The Delegate noted that the submitted data have the following limitations:
  – The long-term efficacy and safety is not known
  – The VE against asymptomatic infection and viral transmission is not know. (VE=Vaccine efficacy)
  – The number of adolescents in the study not sufficient to detect very rare adverse events
  – No data available on the co-administration with quadrivalent seasonal influenza vaccine
  – Adolescents with immunodeficient status/high risk are not specifically assessed
  – The VE against variants of concern has not been assessed.”
  Säj vad ni vill, men det låter som om dom inte vet ett skvatt om vaccinet!
  Förresten dom rekryterar nu barn till en trial i amerika som skall vara färdig 2024. Ja, då förstår man väl att hela världens vaccinerade personer är ju försökskaniner! Usch, vad tråkigt det här blev men det är verklighet…..

  1. Att mamman til tvillingarna dog är ju sorgligt men än värre tanke får jag… vilka skador kommer tvillingarna att uppvisa p.g.a att mamman lurades att ta vaccination?

 11. Är ju en helt “vanlig” medborgare och är hänvisad till andras tyckande. Har inte tålamod/ork att dyka djupt ner och gräva i denna u dubbel bemärkelse infekterade härva.

  Hursomhelst – har stor tilltro till Lars Berns teorier kring hela den här smutsiga Corona-hanteringen. Helt logiskt resonemang!!

  Fortsätt gräv Lars – du behövs verkligen som motvikt till alla propagandamaskiner!!

 12. Jan-Ove Freidlitz

  Jo jag antar att det är det som bland annat är syftet. Men även att avfolkningen av jordens befolkning är mycket viktigt för globala intressen. Att sedan kunna styra resten som blir kvar, som kommer vara uppkopplade till 5G-frekvenser. Skrämmande utveckling kommer.

 13. Dina misstankar är befogade. Har kontakt med läkare i Ryssland, och inte heller där används Ivermectin. Hur ser du på det?

 14. Tack Lars för ditt engagemang och för alla fakta du ger oss. Jag skulle gärna vilja veta var i EU man kan köpa Ivermektin utan recept samt hur man ska dosera det (baserat på kroppsvikt såvitt jag förstår). Jag har hittat en spansk sajt men jag förstår inte och Google Translate verkar inte vilja översätta den. Censur?

  1. Sök på FLCCC (Front LIne Covid-19 Critical Care) så hittar du en sida med mycket Ivermectin info, bla doseringar. Har dock inget bra tips på inköp

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen