Så iscensattes Covidpandemin

Av Lars Bern, teknologie doktor på Chalmers och en av grundarna till NNMH

Av Paul Craig Roberts

Allt du bör veta om Covid

Viruset är på riktigt. Det är en fara för människor med dåligt immunförsvar och för dem med samsjuklighet. Människor i alla åldrar kan ha nedsatt immunförsvar och allvarliga sjukdomar. Immun- och hälsoproblem är dock mer förknippade med äldre eftersom de har haft en livstid att engagera sig i dåliga vanor och icke-hälsosamt liv. De allra flesta av dem vars dödsfall tillskrevs Covid hade samsjuklighet.

Trots det hade de äldre som drabbats av Covid fortfarande en hög överlevnad på cirka 95 procent. Alla andra hade 98 eller 99 procents överlevnad. Det är omöjligt att ha exakta siffror eftersom data är skeva för att maximera Covid-dödsfall. Sjukhus fick ekonomiska incitament att rapportera alla dödsfall som Covid-dödsfall så länge personen hade Covid eller ett positivt PCR-test. Enligt uppgift var en person som dog i en motorcykelolycka listad som en Covid-död eftersom han hade ett positivt PCR-test.

Den verkliga frågan är om de personer som enligt uppgift hade Covid dog av det, eller på grund av bristen på behandling eller fel behandling. Inledningsvis sattes inlagda Covid-patienter i respirator och dödades av respiratorerna tills en läkare kom på att andningsproblemet hade en annan orsak än vad de antog och utfärdade en varning. Andra covid-dödsfall berodde på bristen på behandling.

Kom ihåg att antagandet var att det inte fanns några behandlingar, alltså betoningen på att utveckla ett vaccin, men det fanns två mycket framgångsrika, säkra och billiga behandlingar baserade på HCQ och Ivermectin. Dessa behandlingar stod i vägen för akut tillstånd att använda otestade och icke godkända vacciner och demoniserades för Big Pharma-vaccinvinsters skull. Så om du hade Covid, skickade de hem dig obehandlad tills du blev så dålig att du var tvungen att läggas in på sjukhus, och sedan dödade de dig med respiratorer.

Med andra ord vet vi inte riktigt om någon har dött av Covid själv.

Om du bryr dig om att förstå vilket totalt misslyckande hela världens hälsomyndigheter har varit i hanteringen av “Covid-pandemin” och inser att det i malariaangripna afrikanska länder inte finns någon Covid, inga masker, inga nedstängningar. Varför är det så här? Svaret är att i malariainfekterade länder tar människor ett HCQ-piller i veckan.

Tänk på Tanzania, till exempel. Hela Tanzanias befolkning – 59 734 218 personer – anses vara i riskzonen för malaria, och 93 procent av befolkningen bor i områden med malariaöverföring. Följaktligen tar befolkningen HCQ en gång i veckan som ett förebyggande medel mot malaria. HCQ är också ett förebyggande och ett botemedel mot Covid. I hela Tanzania under perioden 3 januari 2020 till 14 juli 2021 finns det bara 509 rapporterade fall av Covid och 21 rapporterade dödsfall. Nästan allt inträffade i april 2020. 

Eftersom Covid-testet är opålitligt och känt för att producera falska positiva resultat och eftersom alla som dör som har ett positivt test har sin död rapporterad som en Covid-död, vet vi faktiskt inte om det finns ett enda fall eller ett enda dödsfall från Covid i Tanzania.

Covid-fallsiffrorna var kraftigt uppblåsta av PCR-testet. Det är nu underförstått att vid den höga hastigheten av cykler med vilka testerna görs ger de en falsk positiv takt så hög som 97 procent. Många och kanske de flesta av de milda fallen och fallen utan symtom var inte riktiga Covid-infektioner. Jag har inte sett någon förklaring till varför testet körts med en cykelhastighet som är känd för att ogiltigförklara testet. Frågan kvarstår om det gjordes med avsikt att skapa rädsla och stöd för ett experimentellt och oprövat vaccin.

När det medicinska etablissemanget säger att vaccinet är säkert vet de inte det, eftersom det är ett oprövat vaccin som används i nödsituationer. Vaccinet testas faktiskt just nu på världens befolkning. Covid-skottet kallas ett vaccin, men i verkligheten är det teknikbaserat och verkar fungera som ett operativsystem. Normalt är vacciner gjorda av dött eller levande virus. Covid-vaccinet är det inte.

Vi har faktiskt lärt oss att vaccinet inte är säkert för ett stort antal människor, särskilt de unga som inte är hotade av själva viruset. Vissa länder har övergett användningen av några av vaccinerna på grund av blodproppar. Till exempel har den danska hälsomyndigheten slopat användningen av Johnson & Johnson- och AstraZeneca-vaccinerna på grund av deras koppling till blodproppar. 

Hälsomyndigheter utfärdar nya varningar på grund av hjärtinflammationsproblem och Guillain-Barre autoimmuna sjukdomar.

Framstående forskare kräver ett stopp för Covid-vaccination. 

Det är viktigt att förstå att eftersom alla vacciner är baserade på samma minnes-RNA-teknik har de alla samma problem. De medicinska byråkraterna har ännu inte erkänt detta, men det är fakta.

Folkhälsomyndigheter, som har skyndat sig att ge akut användning till vaccinerna, låtsas att de negativa effekter de nu varnar för är “sällsynta”. Men dessa effekter är inte sällsynta. Vi har nu rapporter om att vaccinet för alla utom äldre kan vara farligare än Covid. 

En ny variant, Delta, har dykt upp, eller påstås ha dykt upp, och används för att förnya rädslan och skrämma de ovaccinerade till vaccination. Myndigheter och presstitute shills gör mycket av Delta-varianten trots att det hittills inte har resulterat i den allvarliga sjukdom och död i samband med Covid. Vi får höra att vaccinet skyddar mot Delta-varianten också, men Big Pharma blåser trumpeten för ett boostervaccin, hittills inte godkänt av Big Pharmas folkhälsopartners vid NIH, CDC och FDA.

Det finns frågor om Delta-varianten, om den verkligen existerar, är en mutation, eller en konsekvens av själva vaccinet, eller bara influensan, som som ni vet har försvunnit, vilket får vissa att dra slutsatsen att Covid bara är influensan. Vi kan inte göra några framsteg när det gäller att ta reda på och utvärdera den verkliga situationen, eftersom den offentliga debatten även bland forskare är blockerad. Forskare och sjukvårdspersonal vars resultat skiljer sig från den officiella berättelsen censureras och deplatformeras.

Det finns rapporter om att av de 146 000 rapporterade fallen av Delta-varianten i Storbritannien är 50 procent av dem som sägs vara smittade vaccinerade personer. Rapporter, som den här, som ligger utanför berättelsen förblir utanför och är inte en del av nyheterna.

Det finns inte bara rapporter om att vaccinet inte skyddar dig, det finns trovärdiga rapporter om att vaccinet skadar dig. Den brittiska motsvarigheten till amerikanska VAERS, Vaccine Adverse Event Reporting System, är gula kortets system som drivs av Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Forskare vid Evidensbaserade Läkemedelskonsultföretaget (EbMC) har kommit fram till att vaccinerna mot coronaviruset (COVID-19) är “osäkra för människor” baserat på rapporter om biverkningar. Forskargruppens chef, Dr. Tess Lawrie, beskrev forskningsresultat skrev: “Omfattningen av sjuklighet är slående, vilket innebär många incidenter och vad som motsvarar ett stort antal sjuka.” 

Mike Whitney sammanfattar bevisen noterar att spikproteinet i själva “vaccinet” är en dödlig patogen. 

Tony Fauci, Big Pharma och media hjärntvättar allmänheten med att dessa skeptiker är foliehattar som behöver stängas av. Så många framstående oberoende forskare och medicinska forskargrupper har deplatformerats för att de påstås sprida desinformation att anklagelserna mot dem inte är trovärdiga. Varje forskare och läkare utom de som är associerade med Big Pharma kan inte ha fel.

För att sammanfatta vid denna tidpunkt: den påstådda “pandemin” skapades av ett test som producerar falska positiva, vilket kraftigt överdriver infektionshastigheten. Dödsfallen skapades genom felaktig behandling, frånvaro av behandling och genom att räkna alla dödsfall som Covid-dödsfall.

Rädslan som avsiktligt hypades användes för att få lättlurade och rädda människor att acceptera icke godkända “vacciner” som visar sig vara lika farliga eller mer än Covid-viruset.

Den svåra situationen kan inte rättas till, eftersom Big Pharma och dess associerade hälsomyndigheter, anlitade forskare, indoktrinerad medicinsk personal och MSM inte kommer att tillåta något ifrågasättande av berättelsen.

Till exempel obduceras inte vaccinrelaterade dödsfall för att förhindra att dödsfallen identifieras med vaccinet och för att förhindra kunskap om hur vaccinet angriper människokroppen.  Berättelsen, trots VAERS- och Yellow Card-data, erkänner inte vaccinrelaterade dödsfall förutom som “mycket sällsynta”. Genom att ignorera de ökande bevisen kan Fauci, CDC, FDA och mediehororna upprätthålla fiktionen att vaccinerna gör mer nytta än skada. Observera att även om detta påstående var sant är det ett mycket svagt argument. Det är ett påstående att det är OK att utsätta vissa människor för fara så länge du sparar mer.

Ett sådant svagt argument kan inte användas för att motivera vaccinering eller påtryckningar för att acceptera vaccination. CNN:s presstitutes har en egen “medicinsk analytiker”, Dr Jonathan Reiner, på TV som förklarar att det är dags att ge alla amerikaner obligatorisk coronavaccination.

Frankrikes president Macron inför ett program med vaccinations- och vaccinpass. 

Den nuvarande invånaren i Vita huset vill att agenter skickas från dörr till dörr för att vaccinera alla amerikaner.

Varför kan dessa totalitära åtgärder för ett virus som ackumulerar bevis antyder vara mindre farliga än vaccinet? Vad är det som händer här? Hur kan kvinnor ha rättigheter över sina egna kroppar och tvingas vaccineras? Är massvaccinering följt av boosterskott för oändliga “varianter” ett sätt att garantera big pharma-vinster för alltid? Är syftet med obligatorisk vaccination, nedstängningar och masker att få ett på den individuella autonomin? Är syftet att sätta pest bland oss som eliten använder för att ta all makt? Är det befolkningskontroll? Eller handlar det om att koppla upp oss som en kontrollnod på kontrollnätet? 

Varför dessa åtgärder när HCQ och Ivermectin botemedel är tillgängliga och när dödsfall och fall som hävdas för Covid var överdrivna för att öka rädslan?

Varför tystas avvikande forskare och sjukvårdspersonal?

Hela “pandemin” har genomförts utanför bevisområdet. Det borde säga dig att det är väldigt mycket fel med berättelsen.

NU KOMMER VI TILL KRUXET I FRÅGAN

Efter att ha fattat informationen i min artikel är ni medvetna om att ni har manipulerats till att följa en hemlig dagordning. Du är nu beredd att möta kraftfulla och avgörande dokumenterade bevis som presenteras av Dr. David Martin att Covid var en avsiktlig frigivning, inte en läcka från ett labb eller ett naturligt virus från fladdermöss.

Denna aspekt av historien är den mest störande av allt. Covid-viruset skapades i Amerika och patenterades 2002. NIH och US Armed Services var med på patentet. Vid 9-10 minutersmarkeringen i programmet: “Vi (USA) gjorde SARS och vi patenterade det den 19 april 2002.”

Alla delar av Covid patenterades i 73 patent före utbrottet av den påstådda pandemin, det vill säga före erkänd medvetenhet om viruset.

Gå till 29-30 minuters punkt och lyssna på citatet: “Vi måste öka allmänhetens förståelse för behovet av medicinska motåtgärder som ett pan-coronavirus vaccin. En viktig drivkraft är medierna, och ekonomin kommer att följa hypen. Vi måste använda den hypen till vår fördel för att komma till de verkliga frågorna. Investerare kommer att svara om de ser vinst i slutet av processen.” Det sade mannen vars coronavinst av funktionsforskning finansierades av Fauci vid NIH.

Observera också att UNC, NIAID och Moderna började göra ”spikproteinvaccin” före pandemins utbrott.

Den dokumenterade informationen i denna videointervju gör det tydligt att Covid var en avsiktlig release som betjänar agendor som är uppradade mot folkhälsa och medlafrihet. 

factcheck.org tar avstånd från dr Martins uttalanden. Men faktakontrollwebbplatser är inte pålitliga de har skapats av etablissemanget för att förhindra att fakta kommer allmänheten till del. När faktakontrollwebbplatser hävdar att de kontrollerar fakta, vad de menar är att de kontrollerar om uttalanden överensstämmer med den etablerade berättelsen. Om uttalandena motsäger eller tar strid med den officiella berättelsen, styrs uttalandena som felaktiga eller konspirationsteorier.

Med andra ord är standarden för huruvida ett uttalande är korrekt om det överensstämmer med den befintliga berättelsen.

Faktagranskare kontrollerar aldrig den officiella berättelsen.

Detta innebär att faktagranskare bara är upprätthållare av berättelsen och skydda etablissemanget.

Dr. Martins läsning och presentation av de 73 patent på Covid som togs ut av amerikanska myndigheter och läkemedelsföretag långt före Covid-utbrottet (eller frisläppandet) kan vara felaktig. Detta måste dock visas genom offentlig debatt av oberoende experter och inte av narrativa verkställare.

Fritt översatt efter Paul Craig Roberts text den 15 juni

Lars Bern

 Ni kan stödja mig genom att köpa min nya bok här: Coronan – och Den Metabola Pandemin – Lars Bern – Häftad (9789177655497) | Bokus

eller här: Coronan – och Den Metabola Pandemin av Lars Bern | Litenupplaga.se

eller här: Coronan – och Den Metabola Pandemin – Lars Bern – danskt band (9789177655497) | Adlibris Bokhandel

Riksföreningen för Metabol Hälsa arbetar för att sprida kunskap om hur vi undviker metabol sjuklighet och vad som bör göras mot den. Om ni vill stödja Riksföreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

8 reaktioner på ”Så iscensattes Covidpandemin”

 1. Läste att Sverige har nu 75% vaccinerad befolkning. Man slutar med AstraZenica o har bett Lithuania om att få byta ut med Pfizer. Wow! Är det redan försent? Hur kunde Sverige bli så hjärntvättat har man svårt att förstå. Läste ox om hur vaccinet var tillverkat snabbt. Genom operation warp speed, d trump, så kom vacciner fram på nolltid. Ingen vågar väl gå emot så stora makter i us. Vidareutbilda dej hur det gick till o leta efter operation warp speed. Ox av intresse att Australien forskar i Hydroxchloroquine med bidrag av $3,000,000, Ivermection med $344,459, Colchicine med $980,415, Statin behandling $2,375,779, The Pomerium Trial: protecting Aged residents from Pandemic via Specialised Nutritional Supplement $1,189,527, etablering av Sementis Copenhagen Vector platform system $2,983,900. Kanske det fortfarande finns hopp!!

 2. christina andersson

  Av de nyligen covidsmittade avlidna i USA var 99,5 % ovaccinerade. Hur kan det komma sig, tro?

 3. Dom gör fortfarande trial on the innoculation! Man trodde ju att det var ett sådant bra vaccine. Att pcr tester görs är för att dom som patenterade vaccinet också har patentet på testet. I somliga länder kan det bli böter på @20,000 om man använder metoden spot check. Vad är det för monsters som är ute i världen. När skall det sluta? Om ni är tveksamma att trycka på länken kan ni checka på clinical trials in amerika o finna ut för er själva. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04936997?cond=covid+vaccine&draw=2&rank=6

  1. Jan-Ove Freidlitz

   Vi som inte tar 💉 är enligt de vaccinerade vilseleda. Jösses så hjärntvättade dom är. Många är noggrannare när de köper bil än om sin egen hälsa. Skrämmande.

 4. Jan-Ove Freidlitz

  Risken för inbördeskriget rycker allt närmare. Skrämmande utveckling. Politikernas stora misstag.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen