Färre skov när D-vitaminbrist behandlas hos KOL-patienter

KOL-patienter med brist på D-vitamin har minskad risk för akut försämring med potentiellt dödlig utgång om de får D-vitamintillskott, enligt en ny brittisk forskningsöversikt.

Listan över D-vitaminets hälsofördelar bara växer. Trots att det fortfarande är mest känt för sina positiva effekter på skeletthälsan, har tidigare studier vid Queen Mary-universitetet i London visat att D-vitamin skyddar mot förkylning, influensa och astmaanfall och dessutom hjälper mot viktökning och bättre hjärnutveckling hos undernärda barn.

Och nu visar en ny systematisk genomgång och metaanalys som genomförts vid Queen Mary att tillskott med D-vitamin kan minska andelen skov bland KOL-patienter med hela 45 procent.

Dramatisk ökning av KOL

KOL, eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är ett tillstånd som ökar dramatiskt och drabbar mer än 170 miljoner människor i världen (varav omkring 500 000–700 000 i Sverige). År 2015 orsakade det uppskattningsvis 3,2 miljoner dödsfall globalt.

KOL beror till största delen på rökning eller annan exponering för luftvägsirriterande ämnen. Sjukdomen kännetecknas av nedsatt lungfunktion på grund av inflammation i luftrör och i senare skeden även förstörd lungvävnad. Den går i skov, och nästan alla dödsfall i KOL beror på akut försämring i samband med luftvägsinfektioner av samma typ som orsakar förkylning.

– Nya behandlingar är brådskande för att förebygga försämring, säger Adrian Martineau, professor vid Queen Mary-universitetet i London som ledde den nya studien. Vår studie visar att D-vitamintillskott kan minska allvarliga skov med nästan hälften hos KOL-patienter med D-vitaminbrist .

– D-vitamin är en säker behandling, och ett års kosttillskott kostar inte mycket, konstaterar Martineau. Så det här skulle kunna vara en mycket kostnadseffektiv behandling för patienter som visar sig ha låg D-vitaminhalt enligt rutinmässiga tester.

– I Storbritannien har omkring en femtedel av KOL-patienterna, cirka 240 000 personer, för låg D-vitaminhalt. Att minska risken för skov i en sådan stor grupp skulle innebära stora fördelar för både patienter och för sjukvården, eftersom många skov leder till kostnadskrävande sjukhusvistelser.

Mest effekt vid uttalad D-vitaminbrist

Den nya studien bygger på data från 469 patienter i tre olika kliniska prövningar från Belgien, Nederländerna och Storbritannien. Eftersom mindre kliniska försök där man försökt undersöka effekten av D-vitamin på KOL har gett motstridiga resultat, bestämde sig forskarna för att samla in fler patientdata för att ta reda på om D-vitamin kan ha en skyddande effekt.

Deras analys visade att tillskott av D3-vitamin minskade förekomsten av måttliga och svåra skov hos patienter med låg D-vitaminhalt (mindre än 25 nmol per liter blod eller 10 nanogram per milliliter).

D-vitamindoserna som gavs varierade mellan 30 mikrogram dagligen till 2 500 mikrogram per månad. Tillskotten ökade inte andelen deltagare med allvarliga biverkningar, vilket tyder på att behandlingen var säker.

Tillskott till patienter som inte hade låga D-vitaminnivåer minskade däremot inte risken för skov. Forskarna understryker därför att behandlingen måste individanpassas, så att KOL-patienter med upprepade skov först får testa sin D-vitaminhalt och sedan behandlas med D-vitamin om de har brist.

Resultaten från den här analysen stämmer överens med tidigare översikter som samma forskarteam gjort, som visat att D-vitaminets skyddande effekt mot astmaanfall och akuta luftvägsinfektioner är störst hos personer med lägst D-vitaminhalt. De menar att de motstridiga resultat som setts i vissa kliniska studier kan bero på att antalet patienter med låg D-vitaminhalt varit för litet.

Dessvärre har det inte gjorts så många randomiserade kliniska studier av patienter med D-vitaminbrist och KOL hittills, så forskarna poängterar att resultaten från deras analys måste ”tolkas med försiktighet”. En sådan studie pågår dock just nu, och kommer att slutföras längre fram i år.

Källa: Queen Mary University of London. Treat vitamin D deficiency to prevent deadly lung attacks. Pressmeddelande 2019-01-11.

Studien: Jolliffe DA, Greenberg L, Hooper RL, Mathyssen C, Rafiq R m.fl. Vitamin D to prevent exacerbations of COPD: systematic review and meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. Jan. 2019. Thorax. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2018-212092

Rulla till toppen