Det medicinska etablissemanget odlar muterade virus

Av Lars Bern, teknologie doktor på Chalmers och en av grundarna till NNMH

Så kallade läckande vacciner kan vara drivande för utvecklingen av mer virulenta patogener visade en vetenskaplig studie som publicerades för fem år sedan. Konventionell visdom är att det naturliga urvalet kommer att ta bort mycket dödliga patogener genom att värddöden kraftigt minskar överföringen. Vacciner som håller värdar vid liv men ändå tillåter fortsatt smittspridning, kan däremot tillåta mycket virulenta stammar av patogener att mutera och cirkulera i en population.

Forskarna visade experimentellt att vaccinimmunisering av kycklingar mot Mareks sjukdomsvirus gynnade uppkomsten av mer virulenta stammar. Immunitet som framkallas genom vaccination förbättrar värdens överlevnad, men om den inte förhindrar infektion, replikation eller smittspridning, förlängs de infektiösa perioderna. Forskarnas data visar att vacciner som inte förhindrar smittspridning kan skapa tillstånd som främjar uppkomsten av patogenstammar som kan orsaka allvarligare sjukdom genom mutationer. Dessa kan då infektera ovaccinerade värdar och även återinfektera de redan vaccinerade.

Det finns en förväntan att vissa typer av vacciner kan leda till utvecklingen av mer virulenta patogener. Vacciner som låter värdarna överleva men inte förhindrar spridningen av patogenen man vaccinerat mot kallas ofta ett läckande vaccin. När vacciner förhindrar överföring, vilket är fallet för nästan alla vacciner som tidigare använts på människor, blockeras denna typ av utveckling mot ökad virulens. Men när vacciner läcker, vilket möjliggör åtminstone viss patogenöverföring, kan de skapa de ekologiska förhållanden som skulle göra det möjligt för stammar att dyka upp genom mutation och kvarstå. Denna teori visade sig vara mycket kontroversiell när den först föreslogs, men här rapporterar forskarna experiment med Mareks sjukdomsvirus hos fjäderfä som visar att moderna kommersiella läckande vacciner kan ha just denna effekt. Således kan användningen av läckande vacciner underlätta utvecklingen av patogenstammar som sätter ovaccinerade värdar i större risk för allvarlig sjukdom och även kan återinfektera de vaccinerade.

Huruvida läckande humanvacciner också skulle kunna skapa förutsättningar för att mer virulenta stammar kan frodas beror bland annat på de selektiva faktorer som för närvarande förhindrar uppkomsten av hyperpatogena stammar hos människor. Forskarna betonar att deras data visar att en omfattande förståelse av vaccinernas inverkan på patogener inte kan sluta med kliniska s.k. fas III-studier.

Med över ett halvårs erfarenhet av vaccinationerna med ofullständigt utprovade vacciner mot Covid-19 är tecknen oroande tydliga. Allt tyder på att samtliga använda vacciner måste betraktas som läckande. Att det är så framkommer tydligt genom rader av rapporter om kraftig smittspridning och återinfektion med muterade virusvarianter från vaccinerade individer. Sjukhusens intensivvård befolkas åter med Covid-19 patienter, denna gång är de ofta fullvaccinerade men ändå sjuka. För att möta denna utveckling har det medicinindustriella komplexet lanserat en tredje påfyllnadsdos. Och deras säljande professorer pratar redan om både en fjärde och femte vaccindos.

Först ut med en tredje dos har Israel varit med det skrämmande resultatet att man redan har 14 personer som återinfekterats med flera i behov av sjukhusvård. Dessa outvecklade och ej utprovade vacciner är uppenbarligen läckande och har inte en chans att få slut på epidemin. Med nuvarande strategi från det medicinska etablissemanget kommer epidemin rulla vidare med ständigt nya mutationer och man kommer att förorda nya vaccindoser kanske två ggr per år framgent – givetvis en perfekt storm för vaccinindustrin.

Från etablissemangets gran old man Dr. Fauci får vi höra att de nya mutationerna drivs av de ovaccinerade. Det är tvärt om och vi kan konstatera att smittspridningen ökar mitt i sommaren i länder där man har flest vaccinerade. Det duggar ständigt in rapporter om denna synnerligen alarmerande utveckling, det är alltså ett långt sämre tillstånd än förra sommaren innan man började vaccinedra.

Så länge världen inte har ett ej läckande vaccin mot SARS-CoV-2 bör vaccinationerna omedelbart avbrytas och läkarkåren ges fria händer att ta hand om de som insjuknar och söker vård med de läkemedel som vi vet fungerar såsom Hydroxyklorokin, Ivermectin, Pulmicort m.m. man bör även ha fria händer att använda olika naturpreparat som visat sig verksamma mot viruset. I Kina använder man traditionell kinesisk medicin – TCM. När vaccinindustrin fått fram ett fungerande tätt vaccin och fått det i vederbörlig ordning utprovat, kan vaccinationerna återupptas för dem som så önskar. Det pratar jag om i detta Swebbtv-inslag:

Släpp fram alternativen – Vaccinerna fungerar inte! Lars Bern i Fjärde Statsmakten 97 – Swebbtv

Lars Bern

i kan stödja mig genom att köpa min nya bok här: Coronan – och Den Metabola Pandemin – Lars Bern – Häftad (9789177655497) | Bokus

eller här: Coronan – och Den Metabola Pandemin av Lars Bern | Litenupplaga.se

eller här: Coronan – och Den Metabola Pandemin – Lars Bern – danskt band (9789177655497) | Adlibris Bokhandel

Riksföreningen för Metabol Hälsa arbetar för att sprida kunskap om hur vi undviker metabol sjuklighet och vad som bör göras mot den. Om ni vill stödja Riksföreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

28 reaktioner på ”Det medicinska etablissemanget odlar muterade virus”

 1. Det är som en kommentator ovan påpekade att de nuvarande mRNA och DNA-injektionerna inte är vaccin. Vaccin förhindrar smittspridning och återinfektion. De nuvarande injektionerna är dessas motsats. Det finns därför ett semantiskt/kognitivt problem med benämningen ‘läckande vaccin’. Sådana finns inte definitionsmässigt utan är istället ‘medicinska terapier’ som inte fungerar.
  Medicinska terapier som fungerar finns det en uppsjö av numera. En läkare ska kunna erbjuda sådana alternatia terapier istället för injektioner enligt läkaretik/läkared. Om inte, är det ingen ‘läkare’ utan en läkemedelsförsäljare, som lyder under andra prerogativ.
  Exempel på sådan terapi vill jag åter referera till, eftersom jag tidigare här så gjort, det som har utarbetats av ett amerikanskt läkarteam under ledning av Dr. David Brownstein. Läkargruppen har nu behandlat 514 covid-patienter, tidigare refererat 107 dito, utan dödsfall. Patienterna var genomsnittligt 55 år gamla, och 20% över 70 år. Många av dem hade metabola felfunktioner. Terapin har följande karaktäristika:
  • Vid första tecken på infektion/sjukdom såsom hosta, feber, halsont osv. ges en fyradagarsterapi bestående av;
  * 100.000 IU vitamin A (ej betakaroten)
  * 1000 mg vitamin C varje timme upp till magtolerans
  * 25 mg jod
  * En droppe Lugols lösning (3% H2O2+jod) varje timme till dess symptom
  försvunnit
  • Vid ytterligare terapibehov: IV vitamin C (2500 mg), dito H2O2 och ozon
  • Inga vaccinationer eller steroider
  Efterfråga detta som alternativ! Referera till Science Public Health Policy and the Law 2020;2:4-22.

 2. Det varnade många läkare för (även vaccinutvecklare) innan vaxineringen började, men det blev naturligtvis tystade. Propagande kör nu tydligt på dag ut och dag in i radio, TV med kändisar etc.

 3. Har noterat egendomligheter i min egen närhet. Svärfar, som är i riskgrupp, fick Modernas vaccin på försommaren. Äntligen skulle livet återgå till det normala och vi kunde umgås igen. Han var fri att möta andra människor i samhället. Nu har han fått lunginflammation och vi hoppas på ett snart tillfrisknande. Det är här som mina tvivel på vissa vacciner får ytterligare bränsle. Misstänker att han kan ha fått deltavarianten som vaccinet alltså inte täcker (läckande vaccin) vilket lett till lunginflammationen. Nästa egendomlighet är att han fick vaccin mot just lunginflammation för ca två år sedan. Hur förklarar man detta?

 4. Konstaterande 1. Det finns ingen överdödlighet eller ökad beläggning IVA 2020.
  2. Utan PCR test hade ingen märkt av någon pandemi.
  Logisk slutsats. Det finns ingen pandemi och därmed med stor säkerhet inget sarscov2 virus

  Vilket medför. Det finns inget spikprotein, inte heller några mycket smittsamma varianter
  Kan inte heller finnas något vaccin.

  1. Det är ju heller inte ett vaccin utan ett läkemedel. Men omfattas av bestämmelser för vax! Lagar och bestämmelser frånses numera och ger plats för diktatur. Allt enligt planen för NWO.

  2. Jan-Ove Freidlitz

   Enligt vad jag hört från såna som vet är det ett biologiskt vapen,Inte något virus. Hörde även att alla militära styrkor i USA måste vaccinera sig. Vad måne det bliva av det?

  3. Leker du med tanken på ett filosoferande sätt, eller är detta din faktiska ståndpunkt? För det är just slutsatser som den du redogör för som får konstruktiv vakenhet att övergå i den stollighet som medför att vi andra dras med över samma kam och på ett nedsättande sätt reduceras med ordet “skeptiker”.

   Ett nytt virus finns sedan 2019 (då man troligen på flit valde att släppa ut detta modifierade patogenet). Hur farligt det är med rätt behandling är en annan fråga. Likaså hur träffsäkert PCR-testet är. I Sverige har IVA varit periodvis mycket hårt belastat. Viruset har spikproteiner som vi vet alldeles för lite om ännu, men spikproteinerna är potentiellt farliga/skadliga. Däremot är det korrekt att inget vaccin finns mot viruset i sig, och kommer sannolikt inte kunna skapas heller under överskådlig framtid. Det enda sättet att bli kvitt pandemin är att sluta vaccinera och låta natulig flockimmunitet uppnås. Utan vaccin skulle Sverige ha ca 40-50% äkta immunitet nu och ungefär 60-70% nästa sommar. Efter det skulle pandemin i princip vara över.

   1. Jan-Ove Freidlitz

    Finns inte något nytt virus 2019.Allt var redan klart flera år innan, med inlämning av patent. Bland annat detta Biovapen som nu cirkulerar. Sen får jag rätta dig lite, spikproteinet finns inte i vaccin, utan celler framställer spikproteinet. Spikproteinet förändringar mycket ikroppen bland annat blir blodkroppar oregelbundna istället för runda, vilket medför lätt till blodproppar mm. Myndigheter och IVA kör med mycket bluff, inte alls fullt snarare tvärtom tomt. Du får studera vidare min vän.

    1. Jan-Ove Freidlitz

     Det bildas sedan antikroppar som kommer att angripa dom egna kroppsorganen. Då är den största medicinska katastrof fulländad. Detta är ett brott mot mänskligheten.Många ansvariga behöver skaka galler eller rent av avrättas. Detta Coronautbrottet och vacciner är orsaken till allt elände.

    2. Jan-Ove:
     Min kommentar riktade sig främst till Tomas, men forumet är sådant att svar alltid läggs nederst. Hursomhelst så är det ju bra att du är medveten om att ett virus existerar åtminstone. Visst studerar jag alltid vidare, men tror inte jag saknar så mycket av tillgänglig kunskap, och mycket av det allmänheten vet idag, hade jag redan på fötterna februari 2020. Du får gärna citera, “min vän” ;), var jag i föregående inlägg skrev att spikproteinet låg färdigt i det så kallade vaccinet. Jag tror du får rätta din läsning mer än min skrift…

     Tomas:
     Överdödligheten är svårtolkad. Sett över hela samhället blir felmarginalen för stor för att enskilda poster ska göra statistiskt genomslag. Du kan t ex inte se Estoniakatastrofen 1994 eller Tsunamin 2004 i totala överdödligheten. Eftersom den officiella siffran på över 14.000 döda MED covid inte avspeglar antalet som dött AV covid, så är det helt riktigt att det är klart överdrivna siffror i beräknande syfte att skrämma folk. Att något är överdrivet är inte samma sak som att det inte finns. Covid-19 är ungefär som en svår influensa, typ Honkong eller Asiaten. Fördelen med dem, var att ingen stoppade någon verksamhet och de fick således komma och sedan försvinna utan att man tänkte så jättmycket mer på det än att notera att de var lite tuffare än vanliga säsonger.

     Det de pratade om att “platta till kurvan” var också en känslokall taktik att skapa utrymme för återkommande vågor. Den största omsättningen av virus och därmed immunitet sker i barnfamiljer. Genom att skydda även barnen och unga yrkesföra föräldrar, som inte blir märkvärdigt sjuka i varken covid eller influensa, så behöll man “reservoarer” som kunde hålla viruset igång. En vanlig säsongsinfluensa florerar en begränsad tid i denna befolkningsdel, och under den tiden har vi alltid ett läckage till äldreboenden med ökad mortalitet som följd. Så ser det ut varje år. Men eftersom man inte lät covid-19 få fara runt mest hos barnfamiljer så har man konserverat detta läckage till äldre sårbarare. Detta har lett till fler döda totalt än vid vanlig svår säsongsinfluensa (dock som sagt inte så många som nära 15.000 personer). Vad än värre är moraliskt sett, är att tiotals miljoner fler har sannolikt svultit ihjäl i tredje världen pga lockdowns, och det skulle jag vilja se regeringar världen över försöka försvara.

     Hursomhelst, ett virus existerar, och vi vet vilka som skapat det samt varför. Det är bara hjälp till globalisterna att sprida myter om att covid-19 ej existerar. De skall förr eller senare stå till svars för vad de ställt till med! Detta är ett på så många sätt annorlunda världskrig, att väldigt få ens uppfattar att det är just ett världskrig.

     Antagligen har du lyssnat för noga till David Icke. Det är en bra snubbe som har rätt i 95% av vad han säger, men jag förstår inte varför han envisas med att det inte finns något virus.

     Både Jan-Ove och Tomas:
     Jag tror till syvene och sist att vi har ungefär samma syn på hela covid-frågan, med ungefär samma vetskaper (men har uppenbarligen en liten skillnad i huruvida vi förkastat hypotesen att det inte ens existerar ett nytt virus).

     1. Tack för inlägg håller med om mycket.
      Läser och lyssnar bla. på virologen Dr Stefan Lanka
      Han har i Tysk domstol fått rätt i att mässlingsvirus inte kunnat
      Isoleras Dvs. ingen har kunnat visa att mässlingsvirus existerar fysiskt
      Inte heller SARS-COV-2 har någon isolerat i vardaglig mening.
      Tar ett tag att förstå att virusteorin bara är en teori.

     2. Förstår att det kanske inte är bra taktik att driva frågan om virusets
      existens i detta läge.
      Många kommer ha svårt att acceptera att virus, vaccin och
      immunförsvar bara är obevisade teorier.

   2. Det påstått nya viruset är inte nytt och finns bara in cilico (datorgenererat)
    IVA har ett fåtal platser och är periodvis hårt belastat varje år.
    Går inte att trovärdigt hävda pandemi utan signifikant överdödlighet.Dödlighet
    2020 ligger på normal nivå i linje med medel sista 20 år
    PCR testet ger positivt svar på in cilico framtagen gensekvens, Dvs 100 %
    falskt positivt. Förklarar varför den årliga säsongsinfluensan är borta.
    Partiklar fotograferade med elektronmikroskop ser ut att ha taggar vilka
    Kallas spikproteiner.
    Det har inte bevisats att dessa partiklar smittar eller orsakar sjukdom.

     1. Det viktiga är att så många som möjligt förstår att pandemin
      tillsammans med de gamla hoten, terror och klimat bara är
      taktik för att kunna genomföra en global och diktatorisk power grab.

     2. Nej, det är inte samma logik som att sätta ihop hönsägg. Ribosomerna i cellerna fungerar som en “konsultverkstad” för proteiner. Vanlligtvis för proteiner som kroppen själv är i behov av. De bygger ihop efterffrågad produkt, som i “vaccinets” fall är spikproteiner. Så mycket mer komplicerade övningar än så kan de inte göra, men de klarar det utan problem. Om man öht vill tillverka stora sammansatta vävnader av specifik form och typ krävs stamceller, och även om ribosomer är inblandade i det så är det en extremt mycket mer komplicerad process. DNA behöver styra processen och inte som här RNA.

     3. Cellerna kan säkert producera proteiner, Men det är en helt annan
      Sak att kunna ta fram ett komplett virus, med lång RNA kedja inuti och
      ett skal med spikproteiner utanpå. tydligen flera hundra olika RNA och DNA virus dessutom.
      Klarar cellerna det, så kan de säkert ta fram små hönsägg också.

     4. Fast de tillverkar ju inte hela viruset, vilket är väldigt stort för att vara virus vad gäller covid, utan det är ju bara spikproteinerna som sitter på virusets yta som cellerna tillverkar enligt “dataprogramvaran” man injicerar. Det är en mycket simplare “konstruktion” än kompletta viruset.

      Fast det vore ju intressant med helt egenodlade hönsägg ur armen ;).

      Däremot förekommer det ju helt sjuka avancerade genmodifieringar där man t ex får kossor att producera människomjölk. Men det är ett helt annat ämne, där man korsar djurarter med andra djur/människor. Khaimergenics (eller hur det stavas?). Detta sker så klart inte i offentlig forskning där etikfrågor kan dyka upp.

     5. Jag kan inte se varför hela virologin skulle falla av det. Teorin bakom dessa “vacciner” är logiska. Att de sedan är idiotiska i verkligheten när man betraktar helheten, är en annan sak. Logiken är följande.

      Det räcker med att kunna angripa spikarna på virusytan. Även om viruset överlever utan spikarna, så har viruset inga nycklar för att koppla till ACE2-receptorerna. Då kan själva viruset inte komma in i cellerna, dit de behöver nå för att börja replikera sig. Alltså får de inget ordentligt fäste och tas, i den lilla mängd de då förekommer, förr eller senare hand om av, troligtvis makrofagerna som skräp. Och med skräp menar jag också att då ingen massiv attack uppstår kommer kroppen inte anse sig behöva lära upp antikroppar för viruset under spikarna, utan bara specialisera sig på spikarna.

      Problemet är att spikarna kan relativt lätt muteras för att lättare undgå spikantikropparna. Om man har erhållit en naturlig immunitet å andra sidan, så finns det immunminne mot ett stort antal separata delar av viruset. Det räcker då med att immunförsvaret känner igen EN del av viruset för att oskadliggöra det. Det är därför som genomgången infektion klarar väldigt mycket större mutationer än vad som existerar idag av covid-19, vilket gör att folk som haft det och slagit ned det utan vaccin inte behöver bekymra sig över diverse varianter. Det behöver muteras minst 50 ggr mer annorlunda mot originalet än vad delta-varianten har muterat.

      Med Vektor-vaccinen, har man kopplat spikprogramkoden till ett riktigt virus, Adenoviruset. Det är dock bara som ett fordon åt i princip ett mRNA-vaccin. Det är ett för människor väldigt harmlöst virus, och är oväsentligt i sig för vår immunitet. Därför kan inte heller dessa klassas som ett äkta vaccin trots att det uppfyller kriteriet att man de facto ympar in ett riktigt virus (till skillnad från mRNA-sprutorna som inte innehåller något egentligt virus alls).

      Så en logik finns med nuvarande sprutor, men mutationsmekanismerna gör den oduglig ganska snart. Seriösa forskare undersöker om man kan skapa ett vaccin av det faktiska viruset fast med små förändringar som gör att man inte blir sjuk av det, eller så ger man tusan i att ens försöka. Man ska också veta att även om man tar fram ett ofarligt vaccin (vilket är ovanligt dock), så kommer man kunna sprida den sjukdomen i många veckor efter injektionen, så alla som väljer att vaccinera sig mot andra typer av virus borde egentligen sitta i karantän ett bra tag efter vaccineringen. Fast det är inget läkemedelsbolagen är intresserade av, för de utnyttjar att nyvaccinerade smittar ovaccinerade, så att de sedan kan dra nytta av utbrottet de då har skapat och peka på vikten att andra också bör vaccinera sig. En del sjukdomar skulle knappt existera längre om inte vaccinerna smittade lite här och där.

     6. Replikation är en förutsättning för att tex sarscov2 ska kunna förökas och sprida sig mellan celler och därmed orsaka påstådd sjukdom
      och pandemi.
      Utan virusorsakad sjukdom lär behovet av vaccin vara begränsat.

 5. I början av den här så kallade pandemin såg jag flera människor med munskydd i butiken.

  Nu är jag den ende som använder andningsmask (kvalificerad, ej värdelöst munskydd). Det tolkar jag som att de flesta är vaccinerade, och tror att de är skyddade.

  Nu är det extra farligt, då de vaccinerade kan sprida spikproteiner till oss ovaccinerade. Högst motiverat med andningsmask vid butiksbesök mm.

  1. Förstår helt din ståndpunkt. Jag lyssnade nyligen på Dr. Robert Malone som var (deltagande eller) uppfinnare av mRNA vaccin, för flera decennier sedan, som i en interview sa att han inte trodde (det finns inga studier så han utryckte sig försiktigt) att det var särskilt sannolikt att styrkan av spikproteinet från vaccinerade var tillräcklig för att kunna överföras genom hudkontakt eller även via luften. Hur försiktig man vill vara är självklart upp till var och en, men det skulle vara intressant att höra mer från flera forskare huruvida den här spridningen är ”real” och hur man kan skydda sig.

   1. Pfizer har skrivit att spikproteinerna kan andas ut av de vaccinerade. De producerar själv proteinerna.

    Så länge jag inte får nya informationer kommer jag fortsatt använda andningsmask (Sundströms)

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen