Vi människor är naturliga varelser

Av Andrea Kontros, legitimerad biomedicinsk analytiker och författare

Här kommer den andra artikeln i serien Hälsa av Andrea Kontros,
leg. biomedicinsk analytiker och författare

Alla levande varelser, inklusive oss människor, är naturliga varelser. Vi är utvecklade på jorden av naturen, i naturen och med naturen.

Alla de viktiga metabola reaktionsmönstren som utvecklades av encelliga levande varelser för flera miljoner år sedan, finns även i våra celler. Dessa processer som involverar intag och spjälkning av föda, cellandning, proteinuppbyggnad, utsöndring av avfallsprodukter, med flera, och är oumbärliga för alla levande varelser. Dessa kan även kallas för livsprocesser.

Våra livsprocesser är självreglerande processer som fungerar utan att vi ens behöver tänka på det. Ovan nämnda livsprocesser sker på cellnivå medan andra viktiga livsprocesser sker på individnivå. Till dessa hör vår andning, hjärtverksamhet, matsmältning, och regleringen av vår kroppstemperatur, salthalt och vattenhalt. Dessa oumbärliga processer i våra kroppar fungerar helt automatiskt.

Livsprocesserna innefattar kemiska reaktioner som sker mellan de molekyler som våra kroppar är uppbyggda av. Dessa molekyler har mestadels kolatomer som bas, exempelvis sockermolekyler, proteiner och fetter. Dessa molekyler får vi i oss via vår föda.

Eftersom vi människor är naturliga varelser, har vår föda i alla tider under vår flera miljoner år långa utvecklingshistoria, och även nu, bestått av det naturen har gett oss. På grund av det är vi väldigt avhängiga av naturen och vad naturen ger oss.

Maten vi äter kommer från naturen. Både vår vegetariska och animaliska föda är skapat av naturen. Utan föda kan vi inte klara oss mer än maximalt några veckor.

Vattnet, som är en oumbärlig beståndsdel i våra kroppar, kommer från naturens eviga kretslopp av vatten. Vattenmolekyler kommer in i levande varelser, deltar i kemiska reaktioner och utsöndras sedan för att hamna i naturen igen. Utan vatten klarar vi oss endast i några dagar.

Luften vi andas in innehåller syre som växterna har avgett i samband med sin fotosyntes, då de bildar glukos av koldioxid och vatten med hjälp av energi från solens strålar. Vi kan inte ens leva några minuter utan för oss det oumbärliga syret.

Ovanstående är väldigt viktiga fakta som vi behöver ha i bakhuvudet hela tiden. Att vi är en del av naturen och att det är naturliga ingredienser som våra kroppar är uppbyggda av sedan tidernas begynnelse. Detta är inkörsporten till ett hälsosamt liv där vi kan hålla oss friska långt upp i åldrarna.

Rulla till toppen