Är planen att decimera jordens befolkning?

Av Lars Bern, teknologie doktor på Chalmers och en av grundarna till NNMH

Under 2020 när coronaepidemin rasade som värst och ingen ännu blivit vaccinerad med de nödgodkända genpreparat som lanserades mot slutet av året, var dödligheten av alla orsaker i stort sett normal i flertalet västländer. Detta var ett tydligt tecken på att coronaepidemin var typ lika farlig som en vanlig säsongsinfluensa. För att frambringa en bild av en allvarlig pandemin använde det medicinska etablissemanget s.k. PCR-tester. Dessa tester är inget diagnosinstrument utan bara en metod att hitta ytterst små DNA fragment i ett prov, vilket bl.a. är mycket användbart inom forskning och brottmål.

För att förstärka analysen av mycket små förekomster av DNA-sekvenser använder PCR-metoden en teknik för att replikera det man hittar, så att det skall kunna analyseras kemiskt. Replikationen sker genom att man kör ett tjugotal försträrkningscykler, varvid spåret man hittat blir allt starkare. Om man fortsätter att köra fler än tjugo cykler ökar snabbt risken för falska positiva utslag, för att bli helt dominerande när man kommer upp över ett drygt trettiotal cykler.

Genom en massiv testning av populationen med PCR-tester som kördes upp till fyrtio cykler i samband med influensautbrottet, fick medicinmännen fram mycket höga smittal som sedan lades till grund för de drakoniska s.k. smittskyddsåtgärderna runt om i världen. Det bidrog till att piska upp skrämselpropagandan runt den förmenta pandemin och breddade marken för introduktionen av massvaccinationen med de experimentella genpreparaten i början av 2021.

De systematiskt falska PCR-testerna gjorde det möjligt för den medicinska etablissemanget att utse nästan alla dödsfall i cancer, hjärtinfarkt etc. som “Covid-dödsfall” om patienterna fått det falska PCR-testet som körts på för många cykler. En person som dog med falskt positivt räknades som en Covid-död. Italienska medicinska myndigheter har senare korrigerat Italiens covid-dödstal till att endast inkludera personer som dött av Covid. Antalet döda i covid-19 sjönk då från 130 000 till 3 783. Med andra ord, i Italien skapades “pandemin” genom att överskatta Covid-dödsfallen över 30 gånger!

Vi kan nu se att överdödligheten under innevarande år stiger kraftigt i många västländer, vilket rimligen borde vara oväntat om dessa s.k. vacciner fungerade som ett skydd mot covid-19 influensan. Det som skrämmer är att t.ex. statistik från Skottland tydligt visar att överdödligheten kommer ca. ett halvår efter att man börjat injicera olika åldersgrupper (se figur). Färska uppgifter från det brittiska kontoret för nationell statistik visar att personer som har dubbelinjicerats dör av alla orsaker i en takt som är sex gånger högre än de ovaccinerade.

Detta är ett tydligt tecken på att dessa injektioner skadar istället för att skydda.

Frågan vi måste ställa oss är – vad handlar hela denna s.k. pandemi verkligen om?

Vi vet att NIH (USAs Nationel Institute of Helath) under säkert ett decennium finansierat s.k. gain of function-forskning på virus vid University of North Carolina och sedan vid Wuhan China lab med amerikanska pengar. Vi kan idag känna oss säkra på att SARS-CoV-2 viruset med sina spikproteiner är ett i laboratorier framtaget virus. Vi vet nu att vaccinerna inte skyddar långsiktigt mot detta virus. Vi vet att de injicerar en gen som producerar en patogen i kroppen. Vi vet genom massor av biverkansrapporter att den patogenen orsakar död och sjukdomar. Det finns rader av kända fakta på bordet. Ändå fortsätter det medicinska etablissemanget kampanjen för att till varje pris tvinga fram universell “vaccination” med ett i stort sett värdelöst “vaccin” som för det stora flertalet är mycket farligare än Covid-19. Detta innebär komplett oärlighet (eller är det ren dumhet?) hos det medicinska och politiska etablissemanget.

En alternativ förklaring skulle kunna vara att den verkliga agendan hålls dold för en större allmänhet och även för våra ofta helt okunniga politiker. En sydafrikansk forskare har nyligen lanserat hypotesen att det virus man skrämmer med inte alls är den farliga patogenen, utan att det bara är en s.k. vektor för att smitta människor så att de får i sig den verkligt farliga patogenen som är de spikproteiner som medicinmännen i sina lab placerat på viruspartikelns kapsel via gain of function manipulation.

Den amerikanske forskaren Dr. David Martin har kartlagt hela processen under det senaste decenniet i framtagningen av viruspartikeln och de förmenta vaccinerna som senare lanserats. Han har dokumenterat detta via den rad av patent som den här utvecklingen lämnat efter sig. Av hans dokumentation framgår att genpreparaten var framtagna redan före det förmenta Coronautbrottet. Det tyder på att hela processen är planlagd och att man avvaktade med lanseringen av genpreparaten tills man vi falska smittspridningsanalyser lyckats skrämma upp opinionen och politikerkåren tillräckligt. Målet har inte med att stoppa epidemin att göra, utan handlar om att få en förevändning att smitta hela jordens befolkning med de ytterst farliga och skadliga spikproteinerna. I västvärlden har man i stort sett nått sitt mål.

Senare forskning visar att effekten av att smittas av spikproteinerna är att man får kardiovaskulära skador, immunförsvaret bryts ner och att cellernas förmåga att reparera DNA-skador försämras till 90%. På detta sätt kommer alla sjukdomsförlopp i befolkningen att accelerera eftersom de naturliga skyddsmekanismerna sätts ur spel av spikproteinerna. Dödligheten kommer att öka men inte primärt på grund av coroninfluensan utan på grund av en rad andra sjukdomar. Det medicinska etablissemanget kommer att två sina händer och svära att den snabbt ökade dödligheten inte har med geninjektionerna att göra. Exakt det vi nu ser hända i bl.a. Skottland.

Den sydafrikanska forskaren säger att när du inser planen förstår du att de tänker döda de flesta av oss. Det är ingen slump att de hypermiljardärer med Bill Gates i spetsen som driver på masvaccinationen även är starkt engagerade i eugeniksrörelsen som kraftigt vill decimera jordens befolkning. Det är syftet med spikproteinet i “vaccinet” menar han.

Observera att det är en massa vårdpersonal som har sett effekterna av “vaccinet” på människor som föredrar att förlora sitt jobb framför att själva “vaccineras”. Det medicinindustriella etablissemanget i västvärlden bryr sig inte om att resultatet av kampanjen är en dramatisk minskning av medicinsk personal utan fortsätter att driva på kampanjen. Detta är ett tecken på att den sydafrikanska forskaren sannolikt har rätt.

Det finns trots allt detta vissa uppmuntrande tecken i det att man i land efter land stoppat de olika s.k. vaccinerna och nu har till och med Taiwan stoppat Pfizers preparat efter att utprovningen av det visat sig bygga på forskningsfusk.

Fortsättning lär följa.

Lars Bern

29 reaktioner på ”Är planen att decimera jordens befolkning?”

 1. Tydligen har du ngt att dölja eftersom du inte vågar säga vem du är. Med tanke på den infekterade debatten och de enorma ekonomiska intressena bakom den kommer vi inte att släppa fram anonyma inlägg.

  1. Lars Bern

   När någon skriver anonymt på det sätt som signaturen Puntus gör måste man vara ytterst misstänksam. Vi kommer i fortsättningen inte att ta emot anonyma inlägg om det inte är ytterst neutrala kommentarer.

 2. Tack, Lars, för att du säger rent ut och på svenska precis vad som händer!
  Eller snarare vad planen var.

  Här är min bild av det hela – take it or leave it…

  Tack vare mänsklig evolution och goda motkrafter blir det inte så illa som man hade planerat.
  Och hela projektet blir istället början på slutet för dem som ligger bakom.

  Alllt det här kommer vi att kunna se under de närmaste månaderna.
  Och vi lever i en helt unik tid i en värld som inte är som vi har trott och som vi måste förändra i grunden.
  Vi måste se det för att komma vidare – även om det kommer att göra oss illamående…
  Utan rädsla.
  Med kärlek, medkänsla och kreativitet.

  Det blir inte lätt – håll i hatten!

  Allt gott
  Carina

 3. Tack Lars,
  Du förklarar och sammanfattar detta elände så fantastiskt bra!
  Jag undrar om det är så att ett visst antal procent får placebo? Är det inte ett måste?
  Eller är det bara så att jag hoppas!
  Tack

  1. Jan-Ove Freidlitz

   Jag tror inte på att någon får placebo, allt vaccinelände kommer från samma gryta.

   1. Jo – jag kan tänka mig att det finns placebo – en låda med kanske 10 doser kan ha ett sådant nummer. Det skrivs ju upp vilka namn som fått en dos ur de olika lådorna. – Detta är inte omöjligt att följa. – I placebo-doserna är det då bara koksalt. Jag hoppas så innerligt att det är en sådan dos som just jag råkade få….. (Gick med på en dos där i början, p g a mycket tjat. Men sedan blev det inget mer. Mina jämnåriga vänner omkring mig har nu fått 3:e sprutan. Själv säger jag att jag fått 2 sprutor och anser mig “fullvaccinerad”. )

  2. Susanne Hej, Vaccinerna som nu ges är godkända och ingår inte i någon studie. Du hoppas, om du skulle fått endast NaCl i stället för vaccin så har ett stor misstag begåtts.
   Om du blev öm på insticksstället var det inte NaCl i sprutan.
   Det är i de studier som kallas Fas 2 och 3 som placebo används.
   Nu är vaccinerna inne i fas 4 som innebör att de är godkända och kan ges till allmänheten men att dess effekter måste nogrant övervakas. Alltså inget placebo i vaccinerna som nu ges.
   Innan ett läkemedel får ett godkännande utan förbehåll är det vanligt med ett sånt här förfarande.

   Här kan man läsa om detta och hos läkemedelsverket mfl. ställen.
   https://www.forskning.se/2021/05/06/sa-testas-covid-vaccinerna/

 4. viktoria jädert

  Hej, det är så absurt att det går inte att uttala med ord. De som nu vill “utrota” mänskligt liv på jorden – vad kan vara deras lycka med detta? Ingen lycka alls, skulle jag tro. Vad som än händer med oss medvetna människor, så är inte “de” vinnarna. De är så olyckliga att de missunnar oss livet. Vi måste förbli starka i denna tiden. Vi är vinnarna! Tack!

   1. Hej Annars brukar vaccinmotståndarna hövda ned rätta att det inte finns någon direkt överdödlighet nu under pandemin.
    Det beror nog på att retriktionerna och hindrar vanlga influensor att spridas och där med skyddas älder och svaga även mot att dö i dessa sjudomar.

  1. Viktoria Hej, inga “de” vill utrota mänskligt liv på jorden. Men att tillväxten av människor måste häjdas är nog kanska klart om det även i fortsättningen skall finnas annat liv än mänskligt på vår jord.
   Men det skall givetvis inte ske genom någonsorts utrotning, utan genom sexualupplysning och kondomer. Det föds allt för många oönskade barn världen över och många djurarter är påväg att utrotas pågrund av att människor tränge undan deas livsmiljöer.

 5. Jag blev yr tidigare när jag råkade på nyvaccinerade personer. Du skrev tidigare om att maskroste kan stoppa spikproteinerna så jag började dricka maskroste på morgonen och sen dess har mina yrselattacker uteblivit. Nu undrar jag om du tror att maskroste kan minska vaccinets skadliga verkningar?

 6. Jan-Ove Freidlitz

  Det som är mycket oroande är vaccineringen av barn. Det verkar som att spikproteinet tränger in i cellkärnan och förstör, många andra farliga sjukdomar kommer att bryta ut. Bland annat kommer många barn fram för allt flickor bli sterila där deras ägg riskerar att förstöras.Missbildade barn kan komma att öka mycket.

 7. Claudia Svensson

  Om varje klok förälder, vän, bekant, som tagit del av kunskaper om covid vaccinet, sprider ut sanningen kan vi segra fienden. Vi är skyldiga att dela ut all korrekt information vi får tillgång till.

  1. Man blir betraktad som jubelidiot och konspirationsteoretiker om man nämner något av detta bland sina bekanta. Jag har givit upp.

 8. De flesta av mina närmast anhöriga har inte lyssnat på min oro utan låtit sig injiceras.
  Jag känner mig väldigt oroad och undrar vad de kan göra nu. Är det nog att välja sund kost med tillskott av D och C vitamin och Zink?

 9. Medlet för att utplåna befolkningen i väst är vaccinet. I tredje världen är vaccinetionstakten låg vilket man har räknat med. Medlet för att utplåna befolkningen i tredje världen är svält. Genom att strypa konstgödselproduktionen, vilket redan har påbörjats i Tyskland, kommer skörden för 2022 bli katastrofal och påverka ytterligare 3,9 miljarder människor. Det enda som kan stoppa detta vansinne är att folk blir medvetna om vad som händer och reser sig upp mot tyranniet.
  Det kommer tyvärr aldrig inträffa och framförallt inte i Sverige dãr majoriteten av befolkning fortfarande lever som om ingenting har hänt.Jag vet inte vad som ska till för att folk ska vakna upp och reagera. Vi är några få upplysta som har antennen ute men det räcker inte långt.

  1. Susanna Södergren

   Håller fullständigt med dig och jag tror att Folket tyvärr lyssnar mera på vad Läkare Vårdcentraler säger än på Internet därför att de tror I sin tur på att de vet mera inom Vaccinet bara för de har en Vit Rock på sig och pålästa mera än vi som faktiskt vet Sanningen! Struntprat och inget att lyssna på säger folk till mej och vad säger man? Jo jag vet bättre än så..eller så säger upp till var och en..oftast tar folk ton och säger du måste ta Vaccinet..Vadå måste? Är det inte frivilligt? Detta är sjukt så nu är det ingen idé att försöka få folk att inte ta Vaccinet.

   1. Hej Susanna, vad är det som gör att du (vi ) vet sanningen om SARS-CoV-2 och vaccinering mot covid-19. Det låter som du har fakta på det. Låt oss höra.

  2. Att de mänskliga muskelcellerna skulle släppa in ett virus och kunna programmeras att fabricera nya rätt komplicerade partiklar med ett proteinhölje innehållande RNA 30 000 nukleotider långt och fästa spikproteiner utanpå är bara ett mycket osannolikt antagande.
   Att muskelcellerna skulle påverkas av vaccinet till att producera spikprotein faller då på samma orimlighet.
   Är ju tydligt att det sen länge finns en global skuggregering med uttalat eugenetisk målsättning.
   Frågan då är om de lyckats ta fram ”vaccin” tillräckligt farligt för att fungera som avsett fast det ges i en låg dos . Kommer väl i så fall att ges i boosterdoserna som blir obligatoriska IOM passen.

   1. Hej Tomas, om nu skuggregeringen har makt över världen, vad som produceras i världens läkemedelsföretag och vill massdöda en stor del av mänskligheten, så skulle de inte gå omvägen genom att gör ett gift, de kallar, vaccin. De skulle helt enkelt sluta tillverka vacciner. Effektivare och billigare.

     1. Tror vi har olika definitioner på “finfint”. Du kanske vill tillbaka till en tid då medellivslängden låg på under 40 år, man dog av simpla infektioner, folk arbetade 120h/vecka och folks liv dominerades av vidskepelser och fördomar. För då finns möjligheten att flytta ut i skogen och klara dig förutan elektricitet, medicin och verifierbar kunskap. Resten av oss stannar nog hellre i en modern värld.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen