Att leva livet. del 1

Av Lars Bern, teknologie doktor på Chalmers och en av grundarna till NNMH

Från min vän och föreningsmedlemmen docent Erik Björn Rasmussen har jag fått en mycket viktig krönika om att leva livet i denna märkliga tid. Jag har delat upp den i olika delar som jag tänker publicera de närmaste dagarna.

Lars Bern

Med eller utan sprutan.

Covid 19 har gett upphov till en vattendelare: Mellan de som tar sprutan eller de som tvekar. Argumenten är å ena sidan politiska och å den andra medicinskt vetenskapliga. De stora protestvågor som sköljer över världen är övervägande av politisk karaktär: ”Vi vill ha kvar vår frihet!”

Men kan de som tagit både första, andra sprutan verkligen fortsätta leva livet – som om ingenting hänt? Annorlunda uttryckt: Är den trygghet som politikerna utlovar åt det lydiga folket ”falsk” eller ”äkta”? De som accepterat alla sprutor och underkastat sig alla testningar kan de nu se fram emot sin belöning. Covidpass, full tillgång till både det offentliga rummet och alla sorters resor. Eller?

Frågan är kan och bör vi lita blint på den ”expertis” som massmedia använder som statsmaktens megafoner? Eller bör vi efter vars och ens förmåga ta till oss kunskap som kan hjälpa oss att fatta rätt beslut? Välinformerade beslut kräver vetenskapligt underbyggd kunskap. Ingen enkel sak när det kommer till den moderna immunologiska forskningens landvinningar.

Det finns en växande mängd personer som på förekommen anledning skaffat sig djup insikt i de frågor som rör vårt immunsystem och hur det bekämpar olika virusangrepp. I ett civiliserat land tillåts och rent av välkomnas alla typer av offentliga diskussioner även i kontroversiella frågor. Men just vad gäller den pågående diskussionen om Covid19 uppträder våra myndigheter och officiellt sakkunniga både på oetiskt och ociviliserat sätt. Läget idag är att både nationella och internationella röster som genom att redovisa välgrundade personliga uppfattningar och sin kritik inte bara censurerats utan också i många fall blivit av både med sina ställningar i samhället och sin inkomst.

De som i likhet med mig valt att avstå från att ”ta sprutan” har oftast grundligt försökt sätta sig in i den vetenskapliga kunskapen bakom m-RNA-injektionerna och hur de verkar. Jag är i första hand läkare och kliniker. Men för att kunna utöva läkaryrket på ett bra sätt har jag hela mitt liv för egen del byggt vidare på och förnyat det naturvetenskapliga kunnande jag fick under min utbildning och karriär.

Frågan om att ta sprutan eller avstå är stor och mycket viktig. Just därför är grundkunskaper om vårt starka immunförsvar – i detta fall mot viruset SarsCov2 och Covid 19-epidemin – av största betydelse. I det följande visar jag hur vi med vetenskapens hjälp under ett sekel kunnat skydda oss mot vissa virussjukdomar som tidigare var långt allvarligare än dagens Covid-19-utbrott. Sedan går jag vidare med hur vårt immunförsvar hittills med framgång av egen kraft kunnat avvärja de flesta hot från tidigare typer av SARS-virus.

Som kliniskt aktiv invärtesmedicinare med långvarig erfarenhet av jourtjänst på ett universitetssjukhus fick jag direktkontakt med många patienter under delvis svåra säsonginfluensor. Men eftersom jag hela tiden bibehållit mitt förtroende för vårt immunförsvar har jag avstått från att vaccinera mig mot de vanligt förekommande influensavirus som jag fått kontakt med under mina jourtjänstgöringar.

Det är viktigt att veta att Covid 19 per definition inte är influensa och att influensavacciner inte kan jämföras med Covid-injektioner.

De pågående globala massinjektionerna av olika typer av m-RNA-preparat var tänkta att bekämpa Covid 19 epidemin. I slutet av denna skrift redovisar jag – hur de var tänkta att fungera. Men också hur de i stället för att göra slut på Covid 19-epidemin i själva verket bidrar till att hålla igång den år efter år med hjälp av de olika varianter som uppstår som en direkt följd av de pågående massinjektionerna av m-RNA.

Avslutningsvis presenterar jag mina tankar för framtiden. Är de nu pågående massinjektionerna rätt väg att gå? Har vi människor rätt att sätta oss över de mekanismer som utvecklats under miljontals år och som hittills gett mänskligheten möjlighet att leva ett gott liv här på jorden?

Erik Björn Rasmussen, MD, docent i invärtesmedicin

25 reaktioner på ”Att leva livet. del 1”

 1. Intressanta kommentarer. Jag använder sunt förnuft och beprövad erfarenhet ( egna upplevelser och observationer) för att bilda mig uppfattning kring vad som är lämpligt i varje given situation. Ibland är det skolmedicin, i andra fall vänder jag mig till alternativmedicinen eller litar på det egna immunförsvaret. Optimal hälsa behöver inte vara en vattendelare. Ett holistiskt tänk är vad som saknas. Var och en som inte tar ansvar för sin egen hälsa har också gjort ett val. Det måste vi respektera,

  Det smärtar att se och höra människor som är helt i medias och myndigheters våld. Likt papegojor upprepar de vad de hört.på TV och radio eller läst på Microsoft News på sina arbetsdatorer. Inga frågor. Ingen kritisk granskning förekommer. Detta är ju Big pharmas våta dröm.

  Tänk om något annat företag ( t.ex. en bilfabrik) skulle få fri lejd och obegränsad marknadsföring i alla mediakanaler runtom i världen helt gratis under flera år. De får sälja sina bilar otestade till regeringar runtom i världen, helt utan ansvar för fabrikationsfel och eventuella skador. Regeringarna kräver därpå att varje människa ska köra en sådan bil! Först med att locka och pocka för att sedan börja tvinga folk när bilfabrikens bilar hopar sig utanför regeringens dörr eftersom en del bilförare vill köra ett annat fordon eller inte vill köra alls! Ni fattar ju hur dumt det är.

  Anledningen till att vi står här med denna absurda situation bottnar kanske i handelsavtal som regeringar gjort med läkemedelsföretag ( var på tapeten under Obama administrationen och gick under namnet TTIP och TTP). Dessa avtal var så hemliga att journalister bara kunde läsa dem på plats i Bryssel och utan att kunna skriva av eller fotografera avtalet. en klausul var hemligstämplad. Undrar varför?

  Visst läckte info ut och det pågick debatter kring varför företag skrev in att man inte fick hävda hälso- eller miljöskäl att avbryta ingånget avtal.Företag kunde stämma hela regeringar om de bröt avtalen. Företagen hävdade att de ville ha ersättning för förlorade framtida inkomster. De ville även sekretessbelägga hela upphandlingar. Knivigt för Sverige som har offentlighetsprincip. De har dock kommit runt detta genom att hävda sekretess pga företagshemligheter gentemot sina konkurrenter.Är det så vaccinföretagen arbetat? Kan tänka mig det.

  I Nya Zealand ligger ett ärende i Högsta domstolen om det är lagligt för myndigheter att kräva tvångsvaccinering på ett preparat under dess prövotid. Som bekant har Phizer fortfarande försök fram till mars 2023 med mRNA teknologin. En testgrupp och en placebogrupp borde ha utsetts om det ska gå sin gängse gång.

  1. maj.rehnberg@telia.com

   Roten till det onda är att vi tror att vi byggde välfärd men i stället var det ett monster.
   Vi bekostar skolmedicinen med skattemedel som gör att vi inte har råd att söka till annat än den bedrägliga skolmedicinen.

   Vi ska bara ta till vara dess kunskap om akuta tillstånd och bekosta sjukhus för olyckor och missbildningar.

   Den öppna vården ska var och en betala själv. Då tar man ansvar för sin hälsa och väljer en bra livsstil.
   Skolmedicinen får bekosta sina sjukhus med patientavgifter och de Hollistiska sina.

   Då får vi hälsofrihet och de kan inte lura oss med några plandemier.

 2. maj.rehnberg@telia.com

  Kommer du Erik Björn Rasmussen svara på mina frågor?

  Jag tycker du är ännu en representant från skolmedicinen som agerar som om er vetenskap är den rätta.
  Men vetenskap är inte fakta utan en åsikt.

  Dessvärre har inte människor fått ta del av olika fakta och själva fått välja vad de ska tro är sant.

  Intressenter för Big Food och Big Pharma bestämmer över alla lärosätten och styr över vad vi ska lära oss.
  Lyckligtvis har det ändå funnits människor som kunnat idka alternativa mediciner.
  De arbetar i tysthet och eftersom de inte på något sätt stöds med skattesubventioner har de flesta inte råd att betala deras patientavgifter.

  Detta är väl orsaken till att Lars Bern bildat denna förening ?

  Det är väl fler vattendelare än den mellan de som tar sprutan och de som tvekar.
  Jag har kommit fram till att jag tar inga vaccin och jag är skräckslagen för mina barnbarns vanliga barnvaccinationsprogram.
  En del av dina kollegor går ut och varnar oss för att ta denna spruta för det är inget traditionellt vaccin utan ett experiment.

  Jag har försökt att starta debatt om vaccination i media vilket har motarbetats av tidningsredaktionen och publicistombudsmannen tycker de har rätt att göra så.

  Big Pharma har länge förberett att vi ska tro att de tagit fram ett vaccin mot Covid genom att lura i oss att vaccin är ett skydd.
  Det är skamligt av er som arbetar inom skolmedicinen att ni inte lyssnat till de vars barn ni skadat och dödat med vaccination.
  Att säga att man inte vet orsaken till plötslig spädbarnsdöd, det är bara rent lurendrejeri.

  Nej jag anser att vaccination är från början en bluff. Hur är det med antikroppar , bildas de bara för att laga skadade celler ? Blir cellerna skadade av gifterna som kallas hjälpämnen?

  Politiker och myndigheter har ljugit förut om giftet amalgam, att det var ofarligt att ha i munnen.
  Min mans magdoktor som nu har det bra på sin feta pension var i alla fall ärlig när han sa att han struntade fullkomligt i om patienterna blev sjuka av amalgam för han hade socialstyrelsen bakom sig.

  Stefan Lanka har i domstol fått rätt i att ingen har någonsin isolerat något virus.
  Det här vill jag ha mer klarhet i då jag har en apparat Monikor som kan tala om vilken belastning jag har av olika mikrober så som virus, bakterier, parasiter, svampar mögel och sedan avaktivera dem med frekvenser.

  Jag har fått 4 frekvenser för covid-19. Det är bara ett experiment för det är bara framtaget från 6 personer som befann sig i USA.

  I morse vaknade jag med ilningar i huvudet. Smärtan borrar in sig i huvudet och går ut i vänstra ögat. Jag har haft så förut och en alternativ terapeut hjälpte mig med örter och bioenergi. Då var det bältrosvirus.

  Idag hade jag ingen bältrosvirus men för mycket av en del andra så som adenovirus, coronavirus, poliovirus , streptococcus pneumoniae med flera samt näst högsta belastningen på tre av de fyra frekvenserna av covid -19.

  Min man hade näst högsta belastningen på en frekvens av covid-19.

  Just nu har jag svårt att hålla mitt immunförsvar på topp eftersom jag sparkades från mitt deltidsjobb som bussförare därför att jag är en klimatförnekare och har dessutom blivit uppskörtad av en juristfirma som inte kunde göra mer än jag själv.

  Stöder kvicksilver borreliabakterien ?

  Antagligen är det också en bluff detta med autoimmuna sjukdomar. Att kroppens immunförsvar skulle anfalla och bryta ned kroppens egen vävnad.
  Skulle inte tro det.

  Det är mikrober som immunförsvaret bekämpar. Doktor Erik Enby har bevisligen visat att cancerpatienter har mikrober i blodet.
  Problemen med candidasvampen som till slut leder till demenssymtom är ju inget skolmedicinen vill kännas vid.
  Hur många har fått tyna bort inlåsta på demensboende fast det finns bot mot detta ?

  Jag har också en lista där det står vilka mikrober jag ska söka på för vissa symtom. Känner du till den listan ?
  Min apparat Monikor arbetar också som kinesisk medicin med energin i meridianerna. Den kan också tala om hur men har det med mikronäringsämnen.

  Hur kan jag ha detta fantastiska hjäpmedel och inte skolmedicinen?

  Skolmedicinen har alltid satt sig över kroppens naturliga läkningsförmåga så dra inte in mig att jag ska vara delaktig i det.

  Du och jag lever inte i samma värld. Mänskligheten hade kunnat haft ett gott liv om vi sluppit de giriga maktgalna individer som skapat krig, terror, svält, miljöförstörelse och blivit rika på att förgifta mänskligheten.

  Klimatalarmet och massinvandringen är ju också en del av denna lilla elits förstörelse.

  Jag sa i början av min kommentar att den lilla eliten äger utbildningen. Transportstyrelsen indoktrinerar bussförarna i yrkesutbildningarna att det är klimatförändringar pga CO2 och att polisen gör ett bra arbete när de daltar med buset.

  I Nobinas personaltidning hyllas lille Greta och World Economic Forum och VD som är undertecknare av ledaren tycker inte att det är åsikter.
  Jag undrar om han bara är dum i huvudet eller om han tror att jag är det ?

  Den som skrivit ledaren är en journalist som har titeln kommunikationsstrateg. Hon är troligtvis miljöpartist om hon inte har en namne som försökt att få till en vindkraftspark på Ljusterö i Stockholms skärgård. Där bor inte hon !

  Den förra kommunikationsstrategen Elin Aarflot sa åt mig att krypa tillbaka under min sten när jag ifrågasatte att stödja lilla Gretas skolstrejk.
  Hon är nu pressekreterare hos Lena Hallengren, socialdepartementet.
  En av ljugpottorna som visat sin nuna i SVT under “pandemin” .

  Klimatlarmet och massinvandringen är också lurendrejeri som de plågar oss med. Riksdagspartiernas motsättningar är bara ett spel för att nu lura oss att rösta på Moderaterna och SD. Det blir inte roligt om de får makten. Moderaterna är väldigt för tvångsvaccinering. De som talat för individens frihet.
  Alla partierna driver MPs vansinniga miljöpolitik.

  Det spelar ingen roll vilket parti man röstar på, det är samma diktatur.

  Det värsta är inte den lilla elitens ondska utan alla de fega som låter dem hålla på. De som tycker som jag men inte törs ställa sig bredvid mig. De som blir aggressiva . De som är snälla men mycket tydliga med att de inget vill veta.

  Det är ingen pandemi och därmed ingen farlig smitta .

  De som sägs blivit sjuka i Covid har blivit sjuka av andra anledningar.
  För några år sedan kastade man ut dessa människor från mottagningarna därför att man inte hade bot. Nu tar man emot dem och säger att de har Covid.

  Ni måste se alla lögner men hur ska vi ställa de styrande till svars?

  1. Jan-Ove Freidlitz

   Oj Maj!!! Det här som du skriver är mycket bra. Det beskriver verkligen vad som händer i Sverige och utomlands. Detta borde media stötta. Men det gör dom inte. För dom flesta av dessa är på den mörka sidan.

  2. Lars Bern

   Av allt att döma har Kina isolerat SARS-CoV-2 viruset eftersom de har tagit fram ett riktigt vaccin (Sinovac) baserat på avdödat virus.

   1. maj.rehnberg@telia.com

    När jag skrev igår kväll lyckades jag radera bort en del och glömde skriva om det.

    Jag skrev om Hulda Clark som säger att vi blir sjuka av mikrober och föroreningar (pollution). Föroreningarna är mycket de kemiska ämnen som vi använder i vår miljö men det kan också vara något nyttigt som stöder en viss mikrob.
    Aloe vera juice till exempel.
    Ett ämne som Hulda Clark säger att man ska hålla sig ifrån är Isopropyl/propolene så får man aldrig cancer.

    Det är ett bakteriedödande ämne som finns i tvål, schampo, smink samt torrfoder för hund och katt.

    Dr Erik Enby har bevisligen visat att cancerpatienter har mikrober i blodet.

    När jag hade överbelastning av candidasvampen avråddes jag av tandvårdsskadeförbundet att äta värkstillande mediciner för det gödde svampen.

    Den svampen kan bilda ett 80-tal gifter bland annat ett som stänger av kroppens östrogenproduktion. Den bildar också Azetaldehyd som också bildas när man saknar ämnet som ska bryta ner alkohol. Azetaldehyd går upp i hjärnan och tillsammans med signalsubstanser bildas morfinliknande ämnen som orsakar alkoholism.
    Vi ska ha candida i tarmen för att fermetera socker men om den goda tarmfloran slås ut förändras svampen, den får tentakler som den borrar genom tarmväggen och skickar ut gifter i blodet.
    Källa: naturläkaren Peter Wilhelmsson

    Naturligtvis vill inte skolmedicinen höra talas om den för det är dess behandlingar med cortison och antibiotika som slår ut den goda tarmfloran som är 70-80% av immunförsvaret.

    Jag hade många symtom på den här obalansen men när jag fick ont tandbenet efter min amalgamsanering var det inget jag kunde blunda för.
    Jag hade ont i 45 sekunder och sen var det lugnt i 10 minuter,
    som födslovärkar och alltid på kvällen.

    Jag blev bra genom att skölja munnen i 3 veckor med krossad vitlök som dragit i olivolja i 2 dygn. Tills första dosen var färdig drack jag kamomillte.

    Ni har kanske sett trädens cancer ? eller tror ni att det är fågelbon ? Om ni tittar noga så ser ni att det är ett virrvarr av små kvistar. De kallas häxkvastar och i dem finns en svamp som är släkt med candidan.
    Hulda Clark säger i sin bok om cancer att det ska vara celldelning i 45 sekunder sen ska en broms slå till. Denna broms saknas hos en cancercell.

    Då funderar jag på om denna svamp tillverkar ett gift som ger en felaktig signal så bromsen inte slår till?

    SARS finns också i min Monikor.
    Innan jag hade Monikor fick jag hjälp av min terapeut att ta ner överbelastningen av candida, borrelia, bältrosvirus och en del annat som jag inte minns namnet på.
    När jag hade hög belastning var jag känslig för tryckförändringar med vädret och jag hade svårt med elektromagnetisk strålning vilket jag tror berodde på att mikroberna i mig påverkades av den energin.

    Om man dödar mikrober för snabbt med örter så mår man dåligt. Det kallas Herxheimers reaktion.
    Hulda Clark dödade mikrober genom en zapper men den energin är för mycket för kroppens celler så man kunde inte zappa för mycket.

    Det är annorlunda med Monikor som stöder kroppens självläkande förmåga.

    Det är väl självklart att vi har den förmågan för det är ju uträknat av skaparen och därtill har vi fått läkeväxterna.

    Före Hulda Clark var det Rife som skulle visa världen hur man botade cancer. Han hade fängslats för det och dog strax innan han skulle friges.
    Han var för farlig för Rockefellers skolmedicin.

    Kineserna isolerat och tagit fram ett vaccin, tror inte jag på.
    Jag tror inte alls det är ett skydd att vaccinera sig.

    Och jag tror inte vi behöver skydda oss heller med tanke på att det smittar. Jag vill veta sanningen om antikropparna.

    Men det första vi behöver göra är att få de styrande att svara på frågor så som att det är inga fler döda totalt under denna pandemi än annars?

    Jag lyssnade nyss på avsnitt 79 på Radio Cui Bono att i Sverige har man rustat ner vården så det är en sjuksköterska på 4 patienter. I Norge är det 4 sköterskor på en patient.

    Hösten 2019 ville väl sjukvårdsmyndigheterna avskeda en massa sjuksköterskor och doktorer i Stockholm?
    Men de fick backa.
    Och de slängde bort alla fältsjukhus som rustats för skattebetalarnas pengar.
    För de skulle göra sken av att det är en pandemi.

    1. Väldigt intressant det du skriver om. Dr Enby och Hulda Clarke har jag stort förtroende för. Nu är vi snart i en ny vårdkris när privata vårdbolag som står som spön i backen i Sverige får medel ur vår gemensamma skattkista och kräver kvacksin till alla anställda. Pratat med en chef inom Vardaga som jobbar på Karolinska och som nu är meddelad om avsked eller omplacering för att hen inte krävt att dennes medarbetare tar kvacksinet. Förhandlingar har påbörjats med HR och företaget.

     1. maj.rehnberg@telia.com

      Heder åt den chefen. hoppas bara att hen är insatt och kan visa dem grundlagen.

     1. maj.rehnberg@telia.com

      Vem frågar du om Hulda Clarks Zapper ?
      Jag har inte provat den för jag hade inte råd. Jag fick hjälp av en kvinna som egentligen var arkitekt men blev terapeut och utbildade sig hos Steven Rochlitz som har en hemsida “Well at last”. Hon blev botad från sin struma.

      2017 hade jag bättre ekonomi därför att jag lämnat skolmedicinen och blivit frisk i stället för att vara sjuk, utförsäkrad och fattig och då köpte jag apparaten “Monikor” med laptop för ca 40.000 kr.

      För ett år sedan hade jag kunnat köpa en scanner för 800 kr om jag velat haft hjälp med mitt husdjur på distans.
      Veterinären flyttade nämligen till Portugal.

      Jag sökte hjälp hos henne för min katt i januari 2018 men hann inte dit för han hade vatten i lungorna, Måste låta honom somna in 18 år, 7 månader 18 dagar. Det här var precis när jag köpt Monikor men var ännu inte så insatt.

      Jag hade ett par år tidigare läst på hennes hemsida och velat anlita henne men ett besök kostade ca 2500 kr.

      Jag fanns i hennes register och hon meddelade mig att hon skulle flytta . Det var då jag fick veta om hennes scanner. Elektroderna på den scannern är anpassade för djur. Nu har jag inga djur .

      Detta att behandla på distans handlar om kvantfysik.

 3. Jan-Ove Freidlitz

  Allt som pågår nu över hela världen är ett sätt att minska jordens befolkning det är jag helt övertygad om. Och även att skaffa sig kontroll över människors liv och hälsa mm. Så aldrig någonsin någon vaccination i min kropp.

 4. Vi saknar ju hälsomedvetande i övrigt minst 90% av mänskligheten. Med Coronapass är dessutom instängda i rörelsefriheten. För mig tycks fajten vara över så motargumenten är ju som slag mot skuggor. Njuter av den tid som är kvar.

  1. Jan-Ove Freidlitz

   Ja i Sverige går många människor i takt med globala intressen. Men utomlands på många ställen börjar man inse vad som händer. Såg nyss en intervju med Reiner Fuellmich, en tysk stjärnadvokat. Sök på vad denna man säger så vet ni mer. Uppvaknandet kommer. Det kommer bli smärtsamt för dom vaccinerade. Var så säkra.

   1. Helt rätt Jan-Ove. Jag har stor respekt för vad Fuellmich och hans team jobbar på. Kan bli vår räddning, tillsammans med ett ständigt ökande antal läkare världen över som hoppar av och bildar egna grupper.

 5. Christer Nilsson

  Med denna inledning för tänkande människor, borde det inte tagas en spruta förrän åtminstone efter den sista delen.

  1. Stort tack och även jag vaccinerar mig inte mot förkylningar utan följer Lars Berns råd om vitaminer och vår metabola hälsa!

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen