Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 6.)

Skademekanism #6  Tro, vetande och vetenskap: Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 6.) (stureblomberg.blogspot.com)

Begreppet ‘antigenens arvssynd’

Med antigen förstås ett för kroppen främmande protein, som vid inträde till kroppen ger upphov till en immunologisk reaktion. I den klassiska immunologin beskrivs hur det vid varje infektion bildas specifika antikroppar mot varje speciell antigen, först kort-verkande IgM och sedan lång-verkande IgG. Denna senare process tar c:a 2 veckor. På grund av att det också bildats speciella “minnesceller” för framtida produktion av antikroppar, så bildas dessa antikroppar mycket snabbare vid nästa smittotillfälle för samma patogen, vilken då endast ger milda symptom. Redan på 1940-talet var man på det klara med att detta scenario inte riktigt stämde. 

Man fann t.ex. att upprepade vaccinationer mot influensa tenderade att bli mindre effektiva och t.o.m. leda till att nästkommande influ-ensaepisod kunde få ett mera svårartat förlopp. På 1960-talet fann man också att thailändska barn som haft Dengue-feber kunde utvec-kla en svårartad och ofta dödlig hemorrhagisk form av Dengue-feber om de råkade smittas av en annan variant av detta virus (det finns fyra varianter). Samma fenomen har beskrivits för en mängd olika virus-sjukdomar, Zika-virus, HIV, svininfluensa, RS-virus etc. 

Därför utvecklades teorin med den målande benämningen “antigen-ens arvssynd” av prästsonen dr. Thomas Francis: När en person expo-neras för ett virus, svarar immunsystemets B-celler med att producera och frisätta en mycket specifik IgG-antikropp bildad mot detta FÖRS-TA specifika virus. När denna person senare exponeras för ett annat snarlikt virus bildas det inte en ny specifik IgG-antikropp mot detta nya virus. Istället kommer hans B-celler “ihåg” den första exponer-ingen för viruset, även om detta var för många år sedan, och tror att det är samma virus. B-cellerna producerar nu “antikroppar ur sitt minne”, men inte antikroppar mot det specifika nya viruset utan antikroppar mot det första. Dessa antikroppar är inte helt adekvata för att bekämpa den nya infektionen och kallas därför ‘icke-neutral-iserande’, ‘icke-bindande’ antikroppar. 

Men de inadekvata antikropparna misslyckas inte bara med att skyd-da mot den nya “inkräktaren” utan de underlättar tvärtom för infek-tionen att sprida sig. Antikropparnas förmåga att binda virus är till-räcklig för att via FcyRII-receptorer dra in detta virus i makrofager och andra fagocyterande celler med målsättningen att förstöra detta i cellens sopstation, lysosomerna. Väl där tappar de emellertid greppet om viruset och släpper det helt fritt att föröka sig. Detta kallas anti-kroppsberoende förstärkning (ADE, antibody dependent enhance-ment). Fenomenet framkallar ofta ett intensifierat immunförsvar för-bundet med en cytokinstorm (som vid COVID-19) och en långvarig inflammation med lymfopeni. Allt detta kan resultera i svår sjukdom och död. 

Det häpnadsväckande med SARS-CoV-2 har varit olika patienters skiftande sjukdomsförlopp. Barn drabbas praktiskt taget inte alls medan äldre drabbas olika svårt. I flera studier kunde man visa att c:a 30-40% av de COVID-19-sjuka äldre mycket tidigt hade höga titrar av IgG och att dessa höga titrar var associerade med speciellt svåra sjuk-domstillstånd. De höga IgG-titrarna så tidigt i sjukdomsförloppet hos patienter med svår SARS-CoV-2 talar starkt för att det här rör sig om ett “minne” från en tidigare coronavirusinfektion och att det svåra sjukdomsförloppet varit ett resultat av en antikroppsberoende mek-anism. Detta förklarar också varför barn och unga inte drabbas.

Med detta som bakgrund kan det faktiskt vara skadligt och mycket farligt att vaccinera mot SARS-CoV-2 om det redan existerar eller i framtiden kan utvecklas varianter av detta virus med nära besläkt-ade men inte helt identiska antigener. Sådana varianter finns redan och det utvecklas ständigt nya på grund av att virus muterar snabbt. Vi kan därför förvänta oss att de som drabbas hårdast i framtiden mycket väl kan vara de som blivit vaccinerade mot SARS-CoV-2. 

REF: Firez, Water Fiertz and Walz, Brigitte Walz. Antibody Dependent Enhancement Due to Original Antigenic Sin and the Development of SARS” Front. Immunol., 05 June 2020

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.01120/full

REF: Monto, Arnold S et al. “The Doctrine of Original Antigenic Sin: Separating Good from Evil.” The Journal of Infectious Diseases. Vol. 215,12 (2017): 1782-1788.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5853211/#CIT0002

REF: Vatti A, et al. “Original antigenic sin: A comprehensive review.” J Autoimmun. 2017 Sep;83:12-21.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28479213/

Sture Blomberg

8 reaktioner på ”Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 6.)”

 1. Åkerberg Thomas

  Hej, en fråga från en novis. Hur rimmar detta med det faktum att de som har haft Covid-19 har ett kanske livslångt skydd via ett brett immunförsvar av minnesceller (T-celler), antikroppar etc. Kan de också drabbas av ADE eller är det enbart de som vaccinerats?

  1. Min syn (också amatör) är den att om man är fullt stark och frisk kan man föredra att ta emot infektionen naturligt och därmed få flera svagare immonologiska mekanismer stimulerade (därtill mer långvariga) än om man vaccinerar sig och då får en kraftigare och smalare immonologisk respons mot enbart de aktuella spikproteinerna. Det senare tror jag ökar risken för ADE.
   Men vad värre är, är att jag kan inte se att Geert vander Bossche (och Robert Malone) har påvisats haft fel när de påtalat följande fara:
   Den som tar emot infektionen och “tar smällen” gör det en gång, då kommer immunförsvaret därefter effektivt stoppa fler infektioner. Medan den som vaccinerat sig har mycket högre risk att bli återinfekterade (13 ggr större risk enligt en israelisk studie) än de som klarat av infektionen. I alla dessa vaccinerade kroppar kommer viruset att kunna snurra runt, varvid risken att det någonstans uppstår en farlig mutant är mycket större nu när så många har vaccinerat sig. En mer selektiv vaccinations kampanj bara inriktat på de immunologiskt svaga och kritiska yrkesgrupper vore bättre. Detta är därför världshistoriens genom tiderna mest monumentala ryska roulett som jag ser saken.

   Att viruset nu “snurrar runt” i hög och ökande takt (trots höga vaccinationstal) bevisas av antal fall i länder som UK, Nederländerna, Tyskland m.fl. Detta är ju ett monumentalt misslyckande för BigPharma, våra myndigheter. SVT tiger som muren och låtsas som ingenting.

   Kan Sture kommentera detta?

   1. Tillägg: När viruset snurrar runt i alla dessa vaccinerade människor sker det under ett evolutionärt tryck att mutera för att undkomma antikropparna. Mycket mindre risk för sådan mutation föreligger i de icke vaccinerade när de blir sjuka en enda gång.

 2. Jag har länge undrat hur “säsongsvaccinerade” reagerat på nu aktuella virus. Jag har inte funnit någon forskning, trots att statistiken borde vara lätt att finna.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen