Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Pfizer fuskar som brukligt inom Big Pharma

Pfizer fuskar som brukligt inom Big Pharma

Av Lars Bern, teknologie doktor på Chalmers och en av grundarna till NNMH

Datum: 5 november, 2021Författare: lars bern— Redigera

Forskningsfusk hos underleverantör till Pfizer – nu kräver 16 läkare och forskare att vaccinationen i Sverige pausas

I British Medical Journal (BMJ) avslöjas den 2 november 2021 att en underleverantör till Pfizer sannolikt bedrivit omfattande forskningsfusk under fas[1]III-studien av Pfizers covidvaccin hösten 2020. Artikelns huvudvittne är Brook Jackson, i september 2020 regionchef i Texas för forskningsorganisationen Ventavia Research Group, som arbetade med Pfizers vaccinstudier. Av Jacksons vittnesmål framgår att företaget förfalskade data, avblindade patienter, anställde otillräckligt utbildade vaccinatörer och var långsamma med att följa upp biverkningar som rapporterades i fas-III-studien. Personalen som utförde kvalitetskontroller var överväldigad av mängden problem som de upptäckte.

Efter att upprepade gånger ha meddelat Ventavia om bristerna skickade Brook Jackson 25 september 2020 ett klagomål via e-post till FDA (den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten). Ventavia avskedade henne senare samma dag. Jackson har för att styrka sin kritik försett BMJ med dussintals interna företagsdokument, foton, ljudinspelningar och e-postmeddelanden. BMJ underbygger hennes vittnesmål med utsagor från många tidigare anställda på Ventavia.

I artikeln framkommer också att FDA aldrig gjorde någon granskning av verksamheten där Brook Jackson arbetade. Artikeln beskriver att FDA har för lite resurser för att granska kliniska studier. Åren 2000 till 2005 granskades bara cirka 1 procent av alla studier, därefter har antalet granskningar minskat. I augusti 2021 publicerade FDA en sammanfattning av antalet granskningar av Pfizers covidvaccinstudier. Totalt hade 9 av 153 studieplatser granskats, vilket motsvarar 6 procent av studiens forskningscentra.

Vi anser att det som BMJ rapporterat är synnerligen allvarligt. Det kullkastar förtroendet för Pfizer, som är ansvariga för testningen av vaccinet samt för säkerheten hos det vaccin som just nu används till svenskar, varav hundratusentals är barn.

Omfattningen av antalet rapporterade misstänkta biverkningar av covidvaccinen är dessutom gigantisk, till exempel har det i Sverige under de tio månader som vaccinering skett rapporterats in 83 744 misstänkta biverkningar, vilket är mer än 10 gånger fler än alla biverkningar som rapporterats per år under de närmast föregående åren för alla läkemedel och vaccin, inalles cirka 25 000 substanser.

Ett tjugotal studier har visat att vaccinens effekt är mycket svag. En av dessa studier, som är svensk, visade att vaccinen hade god effekt under cirka två månader, att AstraZenecas vaccin inte hade någon effekt mot deltavarianten efter fyra månader och att detsamma gällde Pfizers vaccin efter sju månader.

Den starka misstanken om att delar av den kliniska prövningen för Pfizers vaccin inte utförts på ett vetenskapligt acceptabelt sätt och där studieresultatet inte kan anses tillförlitligt, i kombination med den stora omfattningen av inrapporterade misstänkta biverkningar efter vaccinering, många av allvarlig art, gör oss som läkare, forskare och immunologer djupt bekymrade. Inte minst för barnen som löper extremt låg risk för allvarlig sjukdom med covid-19, men som riskerar allvarliga biverkningar. Att vaccinens effekt redan efter några månader har avklingat kraftigt och är svag mot deltavarianten av viruset bidrar till vår slutsats att covidvaccineringen i Sverige bör pausas tills att risk/nytta kalkyler görs för alla åldersgrupper. Vårt ställningstagande sker i ljuset av avslöjandet i BMJ och det vi idag vet om riskerna för patienten.

Nils Littorin, leg läkare; doktor i klinisk mikrobiologi

Magnus Burling, specialist i allmänmedicin

Sture Blomberg, specialist i anestesi och intensivvård; docent

Ragnar Hultborn, specialist i onkologi; professor emeritus

Lilian Weiss, specialist i allmänkirurgi; docent

Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog; doktor i molekylär cellbiologi med immunologisk inriktning

Sebastian Rushworth, AT-läkare

Maria Papadopoulou, ögonspecialist

Carina Ljungfelt, specialist i allmänmedicin

Christina Malm, specialist i allmänmedicin

Bo Jonsson, specialist i allmänpsykiatri; med dr

Anette Stahel, fil mag i biomedicin

Nina Yderberg, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Dinu Dusceac, specialist i kardiologi; disputerad

Margareta Andersson, specialist i allmänmedicin

Hanna Åsberg, specialist i allmänmedicin

bmj.n2635 https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade%5B1%5Dmisstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1 https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap%5B1%5Doch-beprovad-erfarenhet/

https://brownstone.org/articles/16-studies-on-vaccine-efficacy/ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

5 reaktioner på ”Pfizer fuskar som brukligt inom Big Pharma”

  1. Håller helt med. Total hänsynslöshet och brist på empati, berusade av de enorma intäkterna läkemedelsindustrin kammar in!

    1. Pengar har ingen makt. Giriga människor är problemet. Girighet är den värsta beroendesjukdom som finns. Beteendet omfattas inte av omtanke; medkänsla, empatisk förmåga eller generositet. Tvärtom – man tränar sig till att bli än mer hänsynslös, listig och kommer aldrig att få nog. För alltid otillfredsställd fortsätter
      detta meningslösa beteende till döds om inte ett andligt uppvaknande sker.
      Folk måste upphöra med att hålla dessa addicts under armarna.

  2. Fruktansvärt! Har inte ord! Men bekräftar det jag misstänkt i många år, när det gäller Läkemedelsindustrin , att de skyr inga medel för att få det de vill ha….nämligen att tjäna kollosalt med PENGAR och på så sätt öka sin makt och position än mer! Usch!

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen