Koppar

Omsättning

Upptaget av koppar sker främst i magsäcken och de övre delarna av tunntarmen, men det är levern som kontrollerar både lagring och utsöndring av koppar. Koppar passerar genom tunntarmsväggen både som jon och bundet till protein och transporteras till levern där det lagras bundet till proteiner som kallas metallotionein.

Foto: iStock

Bästa källorna till koppar

Koppar finns i alla livsmedel men högst halter finns i lever och inälvsmat, skaldjur, nötter och kakao. Måttligare mängder finns i kött, fisk, grönsaker och spannmål. Vi får även i oss koppar genom dricksvattnet.

Intag

Rekommenderat dagligt intag av koppar:

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderat dagligt intag
Spädbarn 0–6 månader0,01 milligram
Barn 4–8 år  1 milligram
Kvinnor0,9 milligram
Män  0,9 milligram
Gravida 1 milligram
Ammande 1,3 milligram
Behov

Brist på koppar är ovanligt och uppstår oftast vid vissa tarmsjukdomar. Personer som tar tillskott med höga doser zink, järn eller C-vitamin kan behöva mer koppar. Man bör dock rådgöra med sin läkare innan man tar koppartillskott. För mycket koppar kan vara skadligt.

Bristsymtom

Vi behöver inte särskilt mycket koppar. Det finns människor som inte får i sig tillräckligt med koppar i kosten, men allvarlig kopparbrist är ovanligt.
Måttlig brist kan leda till förhöjt kolesterol, sämre glukostolerans, defekter i hårets pigmentering och struktur samt demyelinisering (isoleringsskiktet kring nervtrådarna förstörs) och degenerering av nervsystemet.

Tecken på allvarlig kopparbrist är blodbrist, låg kroppstemperatur, benfrakturer och osteoporos, lågt antal vita blodkroppar, oregelbundna hjärtslag, förlust av pigment från huden och sköldkörtelproblem.

Analyser och mätmetoder

Kopparhalten i serum och ceruloplasmin brukar vara låg bland patienter med svår eller måttlig kopparbrist, men de här mätningarna anses inte vara tillförlitliga för att upptäcka mild kopparbrist.

Rulla till toppen