Covid-vacciner existerar inte

GÄSTINLÄGG

Det existerar ännu inga preparat eller terapier mot SARS-COV-2 som förtjänas att benämnas vacciner.

Jag vill först diskutera det faktum att innan Covid-19-pandemin bröt ut definierades ordet vaccin – formellt medicinskt – på ett sådant sätt att den fundamentalt nya mRNA-tekniken inte föll under den benämningen. (Därför har också vissa sakkunniga som t ex Ann-Cathrin Engwall mycket riktigt i stället använt benämningen pre-vaccin).

Definitionen av ordet vaccin kom dock behändigt nog att ändras för att även inkludera mRNA-teknologin. Man “krattade manegen” inför den efterföljande kommersiellt och politiskt ytterst eftersträvansvärda vaccinationskampanjen. Att “sälja in” en “helt ny oprövad immunologisk genbaserad terapi” till den breda allmänheten (lanserad under en sådan benämning) skulle ha varit ett dödfött projekt men genom att använda det ytterst positivt värdeladdade ordet vaccination – gick det bra. Om än inte helt utan gnissel.

Detta debattinlägg vill dock lyfta fram en helt annan aspekt, nämligen den att den långa och fantastiskt framgångsrika användningen av olika vacciner i hälsovården baseras på en avgörande terapeutisk egenskap – den att behandlingen effektivt sätter stopp för framtida infektioner och därmed smittans spridning efter det att tillräckligt många har vaccinerats. Användningen av ordet vaccin bör begränsas till de terapier som har en god och långvarig sådan effekt – i annat fall undergrävs allmänhetens förtroende för själva ordet. Tanken går f.ö. till Orwell och 1984 där ordens innebörd förändrades för att tillgodose maktens intressen.

Sådan ordets inflation har i hög grad drabbat de s.k. Covid-19-vaccinerna. Läkemedelsbolagen var ytterst väl förberedda redan innan pandemin bröt ut och “Operation Warp Speed” sjösattes snabbt som en oljad blixt. Detta samordnat med en monumental kampanj mot användning av all form av “early treatment” i alla de länder där läkemedelsbolagen och deras ivriga tjänare (medicinska myndigheter och akademier på internationell och nationell nivå) hade fast grepp om vården. I fattiga länder hindrades dock inte läkare att rädda liv i stora mängder, man kunde där med betydande framgång använda olika billiga preparat direkt efter att symptom visat sig.

Läkemedelsbolagen (och deras tjänare)  fick politiker, massmedia och allmänheten med sig i vaccinationsprojektet bl.a. genom att använda en ytterst försåtlig reklamslogan: “Nobody is safe until everybody is safe”. Fundamentet för denna slogan var (explicit uttalat eller ej) att vaccinerna skulle stoppa smittspridningen effektivt.

Det visade sig med tiden att så blev inte fallet, från att ha varit “försåtlig” förvandlades denna slogan i efterhand till att bli en ren lögn. Det som ett politiskt (och medialt) etablissemang en gång lurats att tro på, kunde de senare inte utan vidare öppet erkänna varit ett fatalt misstag. Sådana politiska omsvängningar gör man ogärna då det politiska priset blir högt. Man sopar hellre saken under mattan och sakta justera narrativet så att det väcker minsta möjliga uppmärksamhet. Maktlojala SVT hjälper så gärna till att rikta strålkastarna åt andra håll. Bolagens experter förstod antagligen hela tiden hur det skulle utvecklas och att processen var riskfri för deras del. Politiker och media satt snart som gisslan i denna ryska roulett med hela befolkningen utsatt för fara.

Inledningsvis – första halvåret 2021 – kunde man tro på att vaccinerna stoppade smittspridning i väsentlig grad, men från sommaren detta år stod det klart (med början i Israel och därefter UK) att Delta-varianten, som börjat dominera, “smet förbi” vaccinernas antikroppar i väsentlig grad. Vaccinerna må har bromsat smittspridning något men fortsatt smittspridning även i länder med då hög vaccinationstäckning bevisade att dessa medel inte längre förtjänade benämningen vacciner just därför att de saknade förmåga att stoppa pandemin.

I denna situation uppstod ett mycket farligt politiskt klimat där populistiska politiker tog tillfället i akt att efter historiska otäcka mönster “hetsa” den vaccinerade delen av befolkningen mot den ovaccinerade. Ett exempel på uttalande: “Det handlar om att göra hemläxan och försöka kartlägga vilka som inte är vaccinerade, var de bor, vad de gör, hur gamla de är” (Socialminister Lena Hallengren, december 2021.) Stämningen i samhället hade som en blixt från en klar himmel börjat låna drag från Tyskland på 30-talet.

En sjukdom med ca 1.5 promilles dödlighet där medelåldern för de avlidna låg i paritet med befolkningens medellivslängd hade fått samhället att totalt tappa fattningen. Dessutom hände detta under hösten 2021 då antalet avlidna MED Covid låg runt 4 av totalt över 250 avlidna per dygn. (Sverige hade under denna tid en mycket låga siffror, en följd av att vi tidigare under pandemin inte stängt ner samhället lika hårt som många andra länder och därmed tidigt nått en högre grad av naturlig immunitet.)

Runt årsskiftet till 2022 stod det klart att Omicron-varianten skulle komma att få den mass-immuniserade effekt som “vaccinerna” flagrant misslyckats med. Nu bromsade vaccinerna inte alls spridningen. Det stod därmed helt klart att covid-passen bara urartat att bli populistisk politisk teater, utan nämnvärd medicinsk effekt men till ett högt pris vad gäller principer om mänskliga rättigheter och individens frihet. Med rätta misstänker många nu att covid-passen är ett politiskt projekt med i huvudsak andra syften.

Dessutom måste man notera att Omicron-viruset hade fjärrmat sig rejält från det ursprungliga viruset från Whuhan. Det virus vars spikproteiner vi har all anledning att tro var klippt och klistrat i avsikt att skada. (Gain of Function research) Samma bevisat brett skadeframkallande spikproteiner produceras av dagens s.k. vacciner. Jag finner att valet mellan att ta emot den milda Omicron-infektionen eller ta “vaccinerna” (ytterligare en gång?) vara en verklig “no-brainer”. Själv är jag helt ovaccinerad men tänker snart “söka upp” Omicron. Genomlöpa infektion avsiktligt.

Är det inte nu dags att inse att ett väsentligt fel i denna process var att dessa terapier fick felaktigt benämningen vacciner redan innan de hade visat någon förmåga att stoppa smittspridningen. Om de istället hade gått under benämningen “immunologisk booster” med det realistiska syftet att stärka de svaga skulle vi klarat oss lika bra som många fattiga länder redan har gjort. Där har en stor andel av populationen fått infektionen, klarat av den och fått ett starkt långvarigt skydd. Nya virus-mutanter har där chans att leva vidare bara i den vaccinerade delen av populationen, en mindre andel.

Nej några vacciner mot Covid-19 existerar inte, det existerar bara terapier som manipulerar immunförsvaret och som bara borde ha använts på de svagare grupperna och vissa yrkeskategorier.

Det egentliga problemet med denna pandemin har varit svag underliggande hälsa som troligen kan tillskrivas minst 80-90% av alla de som bokförts som avlidna MED covid. Dels har vi alla de som explicit diagnostiserats med riskfaktorer men därutöver har vi mängder människor som icke diagnostiserade hälsobrister, övervikt, vitamin D och zink-brist, metabolt syndrom, dålig kost, stress, svag kondition etc. Samt undanhållande av billiga tidigt insatta mediciner och preparat. Bevisningen av sådana preparats effektivitet har visserligen vissa brister men vår rigida policy härvidlag har säkerligen haft ett mycket högt mänskligt pris men även ekonomiskt, främst genom att belastningen av sjukvården blivit onödigt hög.

Sveriges hälso och sjukvård måste reformeras i grunden, med fokus på att stärka människors hälsa. Livsmedelsindustrin och Läkemedelsindustrin måste hållas i stramare tyglar. Våra myndigheters uppdragsgivare är faktiskt det svenska folket.

Framtiden får utvisa om det bara råkade gå så här snett eller om det kan stämma – som alltfler börjar tro – att mäktiga krafter har styrt (eller i alla fall påverkat) detta förlopp i linje med en global agenda. Planeten lär ju vara hotad, vilket kan tänkas motivera långtgående – aldrig tidigare skådade – åtgärder.

Rolf Mellberg,

civ ing, Linköping, 71 år

Referenser:

Preparat för tidig behandling:

c19early.com

Exempel på hur Covid har hanterats i ett fattigt land:

https://rumble.com/vr2axv-how-does-honduras-continue-to-crush-covid-19-with-dr-fernando-valerio.html

Lite perspektiv på globaliseringen:

http://pharos.stiftelsen-pharos.org/nyarsbrev-2022/

31 reaktioner på ”Covid-vacciner existerar inte”

 1. Jan-Ove Freidlitz

  Mängder av läkare och forskare slår nu larm om att människor dör och skadas mer av vaccinet än ovaccinerade. Kommer dom urbota dumma politikerna att följa dom uppmaningarna att det måste stoppas omedelbart.?

 2. Jag vill starkt rekommendera “Dark Horse” på odysee.com med Bret Weinstein och Heather Haying, båda evolutionsbiologer. De har producera massor med skarpa analyser och inlägg. I denna film (du kan börja se vid 9 minuter om du vill spara tid) diskuterar man om det är vettigt att avsiktligt utsätta sig för Omicron, vilket jag anser att det är. (en farligare mutant kan dyka upp senare och då är det bra om man först “jobbat upp” sitt immunförsvar lite) Man kommer även in på om Omicron är skapat på ett lab. (vilket jag anser att den troligen är efter att sett filmer med Drbeen och John Campbell – fast de påstår inte det explicit – det vore alltför magstarkt)
  https://odysee.com/@DarkHorsePodcastClips:b/dangers-of-speaking-in-public-about:3

 3. Det finns fyra coronaförkylningsvirus. På våren 2020 sas att om man nyligen fått en coronaförkylning så hade man skydd mot covid-19. Varför gav man inte befolkningen en coronaförkylning istället för oprövade vacciner?

  1. Follow, the money är mitt grundtips. Mer spekulativt är att man var väl förberedd att driva detta projekt efter en plan som hade både politiska och finansiella “stakeholders”.
   Rent konspiratoriskt kan det även gå att tro att man inte bara tog tillfället i akt att driva projektet när viruset “slapp ut” utan att viruset släpptes ut med avsikt. Den sistnämnda teorin finner jag inte vara fruktbar att saluföra oavsett sann eller ej.

  2. Jan-Ove Freidlitz

   Bra talat. Ja varför gjorde man inte det?För att kunna minska befolkningen på jorden behöver man tydligen ta till med hårdhandskarna.

 4. Det finns ju en f.d. högt uppsatt Pfizer-medarbetare vid namn Michael Yeadon. Alla som läser här är nog bekant med hans “speciella” syn. Väsentliga delar av det han säger är nog sant. Men fenomenet kognitiv dissonans utgör hinder att tro på att detta är ett enormt folkmord. Men då det är väldigt mycket konstigt som har skett bör man följa honom (liksom Rainer Fuellmich) Med kritiskt sinne.
  https://odysee.com/@zstandsforzorro:d/DR-MIKE-YEADON—Calibration-of-a-killing-weapon%E2%80%9D—JAN-7th-2022—Corona-Investigative-Committee-:d

  1. Jag vågar säga nej på den frågan, web-siten c19early.com torde vara en komplett lista över fungerande medel. Där finns även många länkar med mer info.

 5. Jan-Ove Freidlitz

  Enligt en ny utredning av Brittiska regeringen dör dubbelt så många människor mellan 10-59 år av vaccinet än ovaccinerade.

 6. Jag nämnde Ann-Cathrin Engvall i min text. Jag upptäckte denna “sveriges klokaste virolog” strax efter det att jag upptäckt den fantastiska siten folketsradio.se i december. Men hon har framträtt i flera olika sammanhang. Den senaste filmen var också ypperlig, är du inte redan bekant med hennes tankegods så är det nödvändigt att du kollar denna filmen:
  https://swebbtv.se/w/bAF47JDtn1Mo4QuuWuBtNM

 7. Ett känt citat av Albert Einstein:

  Definition of insanity: Giving the same Covid shot over and over again and expecting different results.

  Är inte HELT säker på att jag kommer ihåg det exakt, så brasklapp för det 😉

 8. Hejsan
  Jag lyssnade på ett avsnitt av modiga människor med DR. SHANKARA CHETTY som jag tyckte var väldigt intressant. Hans teori är att vissa människor får respiratoriska problem den åttonde dagen på grund av att det sker en slags allergisk reaktion när immunförsvarer kommer i kontakt med spikproteinet. Jag är nyfiken på era åsikter om det. Jag undrar dessutom var någonstans jag kan hitta flera studier angående “vaccinets” bieffekter. Jag studerar till sjuksköterska och ska snart gå ut på praktik och har fått reda på att ovaccinerade människor inte är uppskattade i vården nu så jag vill gärna ha egna studier att hänvisa till när jag argumenterar för att jag ska fortsätta få vara ovaccinerad.
  Mvh
  Alice

  1. Jag upptäckte Shankara i början av maj. Här kommer ett klipp ur de noteringar jag då gjorde:
   ———–
   Dr Shankara Chetty från Sydafrika, har behandlat 4000 Covid-sjuka,
   noll till sjukhus, noll döda:
   https://www.youtube.com/watch?v=wTHyp5uAzCc
   https://www.youtube.com/watch?v=VTqmXOAU2mQ&t=1090s
   Två sjukhus, 35-45 km bort, ingen vård på närmre håll. Ingen tillgång till syrgas.
   Lite efter 16 minuter får man höra att han bunkrade upp HCQ och IVM för att vara beredd på stormen. HCQ specifikt vid 18:20
   Vid 40 minuter får man klart för sig att vaccination enbart är motiverat för äldre och svaga.
   Vid 41 minuter får vi höra hur det kommer sig att fungerande vård inte erbjuds i rika länder. I stället offras hundratusentals liv framför “elfenbenstornens altare”.
   54 min: IVM gavs direkt under fem dagar gav effekt.
   HCQ funkade också om det gavs från dag ett eller två.
   ———–
   En känsla av djup förtvivlan har häng över mig sedan dess. Vi har ett totalt omänskligt medicinskt system då erfarenheter som dessa inte kan tränga fram hos oss.

  2. Redan i början av maj antecknade jag följande:
   ———–
   Dr Shankara Chetty från Sydafrika, har behandlat 4000 Covid-sjuka,
   noll till sjukhus, noll döda:
   https://www.youtube.com/watch?v=wTHyp5uAzCc
   https://www.youtube.com/watch?v=VTqmXOAU2mQ&t=1090s
   Två sjukhus, 35-45 km bort, ingen vård på närmre håll. Ingen tillgång till syrgas.
   Lite efter 16 minuter får man höra att han bunkrade upp HCQ och IVM för att vara beredd på stormen. HCQ specifikt vid 18:20
   Vid 40 minuter får man klart för sig att vaccination enbart är motiverat för äldre och svaga.
   Vid 41 minuter får vi höra hur det kommer sig att fungerande vård inte erbjuds i rika länder. I stället offras hundratusentals liv framför “elfenbenstornens altare”.
   54 min: IVM gavs direkt under fem dagar gav effekt.
   HCQ funkade också om det gavs från dag ett eller två.

   ——
   Hur kommer det sig att vår vård är så totalt bakbundet av ett etablissemang gjutet i betong att vi inte kan ta intryck av sådana här uppenbart lyckade metoder?

   1. Kan inte frigöra mig från…….Big Pharma…… Deras inflytande är större än vad vi någonsin kan föreställa oss.

 9. Den som inte invänder eller ifrågasätter rådande vanstyre och maktmissbruk anses som medlöpare. Tyst medgivande. Ändring av strategi är ofta gynnsam när mer av samma gör saken värre. Varför man kan undra över att en mängd högutbildade vilka nogsamt undersökte ett intressant medel inte ryter till. Jag menar förstås mirakelmedicinen som tagit flera mycket folkrika stater ( Uttar Pradesh ) ur c19-smittan och trolig anledning till att mer än halva Afrika knappt har någon smitta. Tex. Etiopien ett mycket fattigt land med över 100 miljoner invånare har ungefär samma antal smittade och döda som Stockholm. Likadant Kenya med c:a 45 miljoner invånare.
  Ivermektin.
  Nobelprisbelönt 2015 vilket man fortfarande borde framhålla och föreslå ( istället för att skjuta sig i foten( med bazooka ) och dela ut omgående till hela befolkningen. Vi skulle bli kvitt c19 efter någon månad. Sluta håll de giriga gubbarna under armarna. Res på ryggen och och använd omdömet.
  Som sagt, huvudman över regering och riksdag samt alla myndigheter är VI. Sveriges folk.
  Det är vår uppgift att visa på annan kurs när förtroendevalda och dess ” experter ” cyklat i diket.
  Hög tid för Ivermektin.

  1. Rätt tänkt men för sent. För 13 månader sen gick Pierre Kory & FLCCC ut med sin första presskonferens om IVM och under det efterföljande halva året led jag av grav kognitiv dissonans, då jag var och fortfarande är övertygad att IVM har en god effekt och är totalt riskfritt. Min tro på människosläktet fick sig en mycket allvarlig knäck, detta för alltid.
   Nu är dock de svaga vaccinerade och Omicron löser problemet snart. Vi måste dock börja funder hur vi ska göra nästa gång någon klipper ihop en farlig patogen.

   1. Det bör tilläggas här att vi var och är många som är övertygade om ivermektin och klorokinfosfat som bra medel att ta till under de första dagarna av en covid-19 infektion. Men vi, vanliga människor, fick ju inte köpa det. Jag har frågat. Våra läkare får inte skriva ut det till oss. Och läkarna är förståeligt nog mer rädda om sin legitimation än om patienternas hälsa. Särskilt som de med ganska stor säkerhet kunde förvänta sig att patienten skulle tillfriskna spontant ändå. Allt beroende på ålder och bakomliggande hälsotillstånd förstås.
    Jag har nu beställt ivermektin från ett apotek i utlandet. Väntar med spänning på om det skall stoppas i tullen. Tycker nog att de borde koncentrera sig på narkotika i stället för ett sådant här ofarligt medel – men – tja – vi får väl se.

   2. det kommer nya patogener, det är säkert det. Men vi svenska folket måste börja ryta nu mot alla uppenbara tokigheter, och läkarna var är ni ? Säg ifrån

   3. Jan-Ove Freidlitz

    Behöver inte fundera alls ☺️att stärka sitt immunförsvar genom att inta dvitamin och cvitamin Zink och Magnesium selen kolodialtsilver mm. 😁

 10. En mer välskriven upplysning om covidläget och dess historik är svår att finna. Tillsammans med Lars Berns oerhört viktiga sakliga resonemang, är denna artikel ett ytterst gott komplement. Vad man innerligt önskar är att den svenska befolkningen vaknar ur sin sömngångarsjuka. Likaså världen som helhet. Narrativet må upphöra. På vägen dit är ovan väckarklockor det ljus som leder in på rätt väg.

 11. Jan-Ove Freidlitz

  Det jag känner och tänkte inombords har slått in hela tiden. Bland annat detta med att såkallade vaccinerade kommer att lätt bli sjuka fram emot jul det stämmer bra. Man hetsar nu mot de ovaccinerade att det är deras fel, för att få även dom att gå med på att vaccinera sig. Jag är övertygad om att en uppkoppling till 5G är det stora målet. Att det omkommer mängder av människor på vägen dit det verkar beslutsfattarna inte bry sig om. Vi måste stå upp mot dessa mördare.

 12. Kan man tänka sig att vi har att göra med ett ej färdigt biologiskt vapen? Varför byggde kineserna ett jättelasarett så snabbt? Varför har man idag stängt 13-miljonstad i Kina med så få smittade?

 13. https://cormandrostenreview.com/
  Enligt denna högst professionella rapport kan det globalt använda PCR testet inte påvisa det påstådda sars cov 2 viruset även om det hade funnits fysiskt .
  Enligt rapporten togs virusets genom fram av kineserna i en datorsimulering , vilket prof Drosten själv tillstår. Enklaste logik ger då att covid 19 inte är en ny sjukdom utan en omdiagnos av andra vanligen förekommande sjukdomstillstånd..
  Vidare finns då naturligtvis inget spikprotein eller några antikroppar mot påstått virus , och som konstateras i artikeln finns definitivt inget vaccin.
  Vad vi upplever är en välregisserad global statskupp med tillhörande Psy op..

  1. Att PCR-Tester missbrukats för att skrämma vettet ut folk är tydligt. Att Sars-cov-2 existerar likaså. Att det viruset utvecklades i nära samverkan med USAs myndigheter och industri med syfte att vara extra farligt verkar experter vara rätt så eniga om. Mer spekulativt är att Omicron också är en lab-kreation. John Campbell diskuterar här omicrons ursprung, men han kör med en vit lögn, det är för magstarkt för publiken att höra att snälla forskare nu räddar oss med omicron. https://youtu.be/aH1u1GIPU2A

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen