Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Vi får inte låta läkemedelsindustrins intressen styra våra liv och vår hälsa

Vi får inte låta läkemedelsindustrins intressen styra våra liv och vår hälsa

 

Läkemedelsindustrin – Big Pharma är en av världens största industrigrenar med en årlig försäljning som snart passerar 1000 kr per människa på jorden. Industrin är inte bara mycket stor, den uppvisar även en hög lönsamhet för sina aktieägare. Under senare decennier har den här industrin satsats på två huvudstrategier, dels kemiska preparat för att undertrycka symptomen på olika diagnoser genom livslång medicinering och dels genom att sälja vacciner för massvaccinationer mot olika infektioner. Botande mediciner har lägre prioritet, eftersom de ger lägre försäljning och vinst.

Symptommedicineringen sker mot bl.a. olika diagnoser såväl verkliga som påhittade. Industrin har under senare tider varit mästare på att se till att nästan alla människor har en sjukdomsdiagnos som motiverar insatser av deras kemiska preparat. Nästan en miljon svenskar behandlas t.ex. med statiner (med svåra biverkningar) mot måttligt förhöjda kolesterolvärden, trots att en lång rad forskningsstudier redovisade i en metastudie visar att högre kolesterol innebär att man lever längre och friskare än man gör med lågt kolesterol. Nästan en miljon svenskar behandlas med psykofarmaka mot olika mer eller mindre fantasifulla psykiska diagnoser. Affärsidén är att alla människor skall ha minst en, helst fler diagnoser som kan motivera att sälja på dem olika piller. Att vara ledsen och nere, vilket är ett fullständigt normalt fenomen, har av Big Pharma och deras handgångna läkare stämplats som en sjukdomsdiagnos som kräver piller.

Inom cancervården har industrin med samma affärslogik prioriterat framtagning av livsförlängande cellgifter framfört botande preparat. Biverkningarna från dessa gifter är gräsliga och bidrar på sikt till att göra patienterna sjukare även om man lyckas hålla liv i dem några år. Bara det att de cellgifter som används mot cancer, själva är kraftigt cancerogena talar sitt tydliga språk.

Under senare decennier har massvaccinationer mot olika infektioner segalt upp som den andra huvudstrategin inom industrin. Vi blev i Sverige uppmärksammade på problemet i samband med masshysterin som piskades upp i samband med den förhållandevis harmlösa svininfluensaepidemin för några år sedan. I kölvattnet av den massvaccination som Smittskyddsinstitutet satte igång drabbades en lång rad, främst unga människor, av invalidiserande narkolepsi. Biverkningarna blev alltså långt allvarligare än effekten av själva influensan, men industrin kammade hem mångmiljardintäkter. Den ansvariga läkaren på Smittskyddsinstitutet Annika Linde som uppmanade oss att ta vaccin, lär inte själv vaccinerat sig mot säsongsinfluensan.

I kölvattnet av den våldsamt ökande insatsen av vacciner och då främst riktat mot små barn har rapporter om svåra biverkningar fullständigt exploderat. Mest omskrivet är filmen Vaxxed som bl.a. lanserats av skådespelaren Robert de Niro, sedan ett av hans barn skadats av vacciner. I USA leds kampanjen mot vaccinationsindustrin av Robert F. Kennedy Jr som nu fått visst stöd av president Trump. Över hela världen rasar idag debatten och människors opposition mot vaccinerandet växer för var dag.

Det faktum att globalismens förgrundsfigur Bill Gates är ytterst aktiv förespråkare för mer vacciner borde väcka misstankar. Att samme Gates även förekommer frekvent i diskussioner om hur man skall kunna minska jordens befolkning stärker anledningen att se med stora misstänksamhet på de kampanjer han deltar i. I Indien har hans projekt t.ex. använt 30.000 fattiga indiskor som försökskaniner för ett stort vaccinationsprojekt. Indiska myndigheter hotar att vidta rättsliga åtgärder. Dessa projekt underminerar allmänhetens förtroende för stora vaccinationskampanjer.

Den växande oppositionen mot vaccinationsindustrin oroar givetvis industrins strateger och man har gått till motoffensiv med en intensiv motpropaganda i MSM som kontrolleras av industrin närstående intressen. Man bedriver även på sedvanligt sätt en frenetisk lobbyverksamhet riktad mot politiker och läkarkåren. Vi har nyligen kunnat läsa i MSM om hur korrumperad stora delar av läkarkåren är av pengar från industrin. Målet är att lyckas motverka allmänhetens växande motstånd mot vaccinationerna med lagstiftning om obligatorisk vaccination för alla.

I Sverige har industrins lobbyister lyckats fånga in två moderata riksdagsmän Sofia Arkelsten och Jesper Skalberg Karlsson som nu motionerat om införandet av tvångsvaccinationer i Sverige. Deras motion kommer upp till behandling i Riksdagen den 4 maj. Då bör ni alla uppmärksamma hur olika politiker röstar, för att få reda på vilka som hotar vår absolut mest grundläggande frihet – rätten att fatta egna beslut om vår egen kropp.

 

När är vaccination en klok strategi?

De hälsovådliga infektioner som drabbar oss är i huvudsak patogena bakterier, virus och svamp. Vaccination sätts främst in för att förebygga allvarliga bakteriella infektioner och virusinfektioner. Stora positiva hälsovinster har historiskt gjorts med vaccination mot smittkoppor, TBC, difteri m.m. alla mycket allvarliga och dödliga infektioner. P.s.s. har vaccination mot ofta dödliga infektioner som poliovirus, gett goda hälsovinster. När det gäller infektioner med stor dödlighet som de nämnda exemplen, är det givetvis motiverat att sätta in massvaccination. I de fallen är det ingen tvekan om att risken med biverkningar i form av immunologiska överreaktioner väl uppvägs av den minskade risken att insjukna och dö av infektionen.

Det dagens uppskruvade debatt handlar om, är det massiva vaccinerandet mot vanliga barnsjukdomar och influensa med låg dödlighet. Här ifrågasätter många idag om inte problem med immunologiska överreaktioner och t.ex. kvicksilverförgiftningar från vacciner, är långt större än den hälsovinst skolmedicinen påstår sig uppnå med vaccinationerna.

Debatten har på senare tid handlat om bl.a. vaccination mot den mycket vanliga barnsjukdomen mässling. När min generation var barn fick vi alla mässling, vilket var helt odramatiskt och vi fick ett bra naturligt och livslångt skydd mot sjukdomen. Självklart förekommer det ett fåtal fall med komplikationer, men inte så många att det borde motivera massvaccination. Och framförallt inte med tvång. Från vaccinlobbyn försöker man utmåla de som avstår vaccin som osolidariska genom att den risk de tar ökar risken för andra. Men det resonemanget håller inte, de enda som riskeras är ju andra som gjort samma val.

Den verkliga kassakossan för vaccinindustrin är massvaccinationerna mot influensavirus. Hela denna industri är ytterst tveksam eftersom det rör sig om ett virus som kontinuerligt muterar och ändrar skepnad. Man kan aldrig vara säker på att en vaccindos ger ett fungerade skydd, men risken med biverkningar löper man alltid.

För egen del har jag beslutat att helt avstå influensavaccin och istället vidta åtgärder för att mitt naturliga immunförsvar skall vara bra rustat för att ta hand om en smitta. Jag tar ett antal naturliga kosttillskott som anses förbättra försvaret mot infektioner, såsom bl.a. höga doser C- och D3-vitamin samt rå vitlök i maten.

Självklart skulle samhällets hälsovård kunna administrera perioder med influensaepidemier och utbrott av vanliga barnsjukdomar med kampanjer för att få allmänheten att speciellt leva och äta på ett sätt som hjälper deras immunförsvar. Jag kan inte frigöra mig från misstanken att samhällets hälsovård sitter helt i knäet på Big Pharmas enorma ekonomiska intressen. Med tanke på den omvittnade korruptionen inom läkarkåren är sannolikt denna misstanke välgrundad – tyvärr!

Att de två moderata riksdagsledamöterna sitter i knät på vaccinindustrin, när de nu förelår att människor självklara grundläggande valfrihet skall tas bort på detta område, råder ingen tvekan om. Att förslaget kommer från politiker som utger sig vara liberala, visar hur våra politiker totalt tappar sin politiska orientering när stora ekonomiska intressen står på spel. De moderata riksdagsledamöterna har tagit klart parti för industriintresset framför sina väljares valfrihet – ett minst sagt uppseendeväckande ställningstagande.

Lars Bern

Styrelseledamot i Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH)

 

Om du vill bli medlem i RMH kan du sätta in årsavgiften 200 SEK på bankgiro 195-1607 och ange namn och mejladress. För utlandsbetalning gäller BIC/IBAN: HANDSESS / SE79 6000 0000 0004 5848 8631. Föreningen har sitt säte på Dalarö med adress Box 55, S-137 25 Dalarö.

2 reaktioner på ”Vi får inte låta läkemedelsindustrins intressen styra våra liv och vår hälsa”

  1. Tidigare fanns en tendens hos mig att se upp till läkare som de skulle vara gud och att allt de sade var absolut sant. Lärde mig sen vikten av att säga -nej, tack när en bara blev sämre och sämre av deras insatta åtgärder. Tur var väl det för det var min räddning och att en valde TFT hälsan och bara vitaminer. Tack Ola Björkman!

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen