Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Enorma halter aluminium i hjärnan hos autistiska patienter

Enorma halter aluminium i hjärnan hos autistiska patienter

De högsta nivåerna av aluminium som någonsin uppmätts i hjärnan på en människa har hittats i vävnadsprover från avlidna autistiska patienter, enligt en ny brittisk studie som publicerats i tidskriften Journal of Trace Elements in Medicine and Biology.

Vävnadsproverna togs från fyra olika ställen i hjärnan. Minst ett vävnadsprov från var och en av de fem donatorerna hade mycket hög aluminiumhalt. Fyra av donatorerna var män, och de hade markant högre halter av aluminium än den enda kvinnliga donatorn. Den högsta halten som uppmättes kom från en femtonårig pojke och var minst tio gånger så hög som den nivå som anses vara säker för en vuxen människa.

”Detta är ett av de högsta värdena för aluminium som hittills uppmätts i mänsklig hjärnvävnad, och man måste ställa sig frågan hur aluminiumhalten i en femtonårig pojkes nacklob kan vara 8,74 mikrogram per gram torrvikt”, skriver forskarna.

Unika kännetecken för autism

Men det var inte halten av aluminium som överraskade mest, utan var i hjärnan som tungmetallen ansamlades. Den fanns inte främst i nervcellerna, utan i så kallade gliaceller som är viktiga för immunförsvaret och utvecklingen av det centrala nervsystemet, samt i lymfocyter – immunceller – och andra inflammatoriska celler.

Så vitt man vet är de här kännetecknen, att aluminium ansamlas inuti celler, och framför allt i celler som inte är nervceller, unika för autism. Teorin är att personer med autism har sämre kapacitet att göra sig av med aluminium.

Möjlig koppling mellan vacciner och autism

Forskarna såg också för första gången tydliga tecken på att inflammatoriska celler med högt aluminiuminnehåll tar sig in i hjärnan via blod–hjärnbarriären, vilket kan ha samband med injektioner av vaccin som innehåller aluminium som hjälpämne.

– Det här innebär inte att aluminium orsakar autism, men aluminium spelar med stor sannolikhet en roll i sjukdomens uppkomst, säger Chris Exley, professor i bio-oorganisk kemi vid Keele-universitetet i Storbritannien, som ledde studien.

Kanske har vi nu den förmodade kopplingen mellan vacciner och autism, menar Chris Exley, nämligen att vaccin innehåller aluminium som hjälpämne.

– Tidigare såg jag inte att aluminium kunde spela någon roll för autism, och inte att aluminium i vacciner kunde spela någon roll för autism. Men jag måste ändra mig nu.

Källa: Exley C. Aluminium and autism. The Hippocratic Post, 2017-11-30.

Studien: Mold M, Umar D, Kind A, Exley C. Aluminium in brain tissue in autism. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. doi.org/10.1016/j.jtemb.2017.11.012

Rulla till toppen