Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Varför vi skall välja ekologisk mat – del 2

Varför vi skall välja ekologisk mat – del 2

Som jag visade i den första krönikan drivs utvecklingen av världens livsmedelsproduktion i stor utsträckning av ett fåtal globala konglomerat – Big Food som eftersträvar total marknadsdominans, för att de skall kunna styra råvarupriser, hindra nyetablering av konkurrenter och i slutändan kunna sätta priset till konsument med ett minimum av konkurrens. Glöm aldrig bort att stilbildaren för dagens globala företag John D Rockefeller myntade begreppet att konkurrens är en synd!

 

Billiga förgiftade råvaror

De råvaror som Big Food prioriterar är billigt spannmål, socker, industrisocker som high fructose corn syrup,  vegetabiliska oljor och rena industrioljor som Canola. Därför bedriver man lobbyverksamhet för att industrimat baserad på dessa billiga råvaror skall gynnas. Det är bara att gå in i dagens matmarknader för att konstatera hur oerhört framgångsrik denna industrilobby varit. Den på spannmål, socker och växtoljor baserade industrimaten dominerar golvytan.

De rekommendationer mot animaliskt fett som lanserades av en amerikansk regeringskommission år 1977 låg helt i linje med den strategi Big Food dragit upp. De animaliska råvarorna som är dyra och svårhanterliga vill man minimera. En fullständigt hysterisk kampanj mot naturligt fet mat och mestadels hälsosamt kolesterol drogs igång i MSM som kontrolleras av samma globalister som kontrollerar Big Food.

Den omfattande avfettning av en massa matprodukter som sattes in, innebar att allt måste passera någon av industrins processer. Självhushållning med färska lokalt producerade matvaror försvårades, vilket var ytterst gynnsamt för industrin. Den naturliga maten demoniserades av kampanjer i MSM precis som nu ekologiskt odlade produkter.

Omställningen av den amerikanska livsmedelsförsörjningen skedde mot bakgrund av intensiv lobbyverksamhet och betalda forskare som skrev falska forskningsrapporter. Redan på 60-talet betalade Big Food forskare för att spela ner sambandet mellan kardiovaskulär sjuklighet och billigt socker, för att istället falskeligen lägga skulden på animaliskt mättat fett. Konsekvenserna av denna människofientliga livsmedelspolitik visade sig nästan omedelbart. Omkring år 1980 ser man hur kurvan över olika former av metabol sjuklighet viker av brant uppåt, i en takt som idag sprider sig som en pandemi över hela världen. Snart är varannan människa överviktig, vilket är det första tecknet på en begynnande metabol ohälsa.

Produktionen av industrins råvaror i form av spannmål, socker och växtoljor drivs efter en enda princip – max utbyte i kg per areal. Andra kvalitetskriterier än mängd saknar i praktiken betydelse. Näringsinnehållet blir betydelselöst och produkterna består mest av tomma kalorier. Maxutbyte uppnår man genom storskalig produktion där massiv konstgödning används.

Gifter som t.ex. glyfosat (Roundup) sätts in på bred front, för att effektivt ta död på allt annat växtmaterial som kan påverka produktiviteten. Av bara farten förstörs med tiden viktiga mikroorganismer i jorden. Många ogräs är faktiskt nyttiga, de har vanligen mycket djupare och kraftigare rötter än våra matväxter. Därigenom löser de ur och drar upp näring och mineraler från djup, liknande de som ofta endast träd klarar. Det man borde göra är att slå ogräsen samt plöja och harva ner resterna före sådd så att det uppsugna plus en del inlagrat kol tillförs toppskiktet där matväxterna hämtar sin näring.

Big Food bedriver intensiv lobbyverksamhet för att få acceptans för giftresistenta GMO-grödor som möjliggör giftbesprutning under hela växtperioden. Därmed kan utsädet även patenteras, vilket ger industrin totalkontroll över bönderna och underlättar deras styrning av råvarupriserna.

Ett exempel på ett riktigt oskick som utvecklats på senare år, är att man strax före skörd av spannmål glyfosatbesprutar för att döda av spridda områden med ej mognade strån. De sädesstrån som fortfarande är gröna över spridda områden på ett fält dödas på detta sätt för att underlätta att få sädeskornen att lossna när man skördar.

Resultatet av den omfattande giftbesprutningen blir kortsiktigt ett högre utbyte och en säd med ännu högre förorening med glyfosat. Innehållet av växtgift i rader av industrimat och i viner blir allt större och utgör idag ett allvarligt hot mot folkhälsan. Bl.a. ökar enligt American Cancer Society förekomsten av mycket dödlig levercancer med en dubblering sedan 1980. Med stöd av  olika studier knyts detta till människors exponering för växtgifter.

Big Foods accelererande giftanvändning för att uppnå billiga produktivitetsvinster, är inget mindre än att såga av den gren vi sitter på. Gifterna förstör människors hälsa och förgiftar jordbruksmarken och utarmar den biologiska mångfalden. Världen befinner sig nu i en katastrofal metabol pandemi som kommer att knäcka sjukvården inom något decennium. Vi är samtidigt på väg in i en global förgiftningskatastrof orsakad av Big Foods kortsiktiga massiva missbruk av växtgifter.

För att kunna skapa en hållbar livsmedelsförsörjning måste såväl giftanvändningen som industrimatens innehåll av billiga kolhydrater och växtoljor ersättas med riktig naturlig mat, med en för oss människor naturlig blandning av ekologiska animalier och icke förgiftade växter.

Rulla till toppen