Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Läkemedelsverk som industrimonopolets grindvakt

Läkemedelsverk som industrimonopolets grindvakt

images

Läkemedelsmonopolet etableras

Efter John D Rockefellers enorma framgång för hundra år sedan med monopoliseringen av världsmarknaden för petroleumprodukter beslutade han sig för att gå in i läkemedelsbranschen. Upplägget var att utnyttja kemikalier som kunde utvinnas ur bl.a. petroleum för att framställa kemiska ämnen med medicinska egenskaper. Självklart valde Rockefellers en strategi som skulle säkra en monopolistisk kontroll över även den här industrin.

Genom stora filantropiska donationer till stiftelser under familjens kontroll byggde man upp ett system för bl.a. finansiering av medicinsk forskning. På det sättet kunde man ta sig in på alla viktiga universitetssjukhus och medicinska forskningsinstitutioner i USA. Villkoret för generösa forskningsanslag var att familjestiftelserna fick rätt att tillsätta egna styrelseledamöter vid aktuella institutioner. Därifrån började man sedan styra forskningen och vårdinriktningen bort från tidigare beprövade naturliga behandlingsmetoder till förmån för användning av läkemedelsindustrins patenterade kemiska preparat.

Genom det stora inflytande som man byggde upp fick man även kontroll över den statliga myndighet som skötte godkännandet av läkemedel – FDA (Food and Drug Administration). På det sättet lyckades man få tidigare använda fungerande och oftast biverkansfria naturpreparat stämplade som ovetenskapligt kvacksalveri. En stor del av dessa väl beprövade medel förbjöds till förmån för industrins patenterade syntetiska preparat som oftast dras med svåra biverkningar. De korrumperande relationerna mellan FDA och industrin är väl dokumenterade.

Den amerikanska ordningen har sedan exporterat till en stor del av världen, främst västländer dock. Svenska Läkemedelsverket fungerar ungefär som amerikanska FDA med alldeles för nära korrumperande relationer med industriintressen.

 

FDA som Big Pharmas grindvakt

För att ni skall förstå hur absurd den rådande ordningen är, vill jag ge ett exempel. En liten grupp Kaliforniska valnötsodlare startade 1912 livsmedelsföretaget Diamond Foods. I sin aktuella marknadsföring råkade företaget nämna att valnötter var en värdefull källa till nyttiga omega-3 fetter. De nämnde också att dessa fettsyror har visat sig medföra ett antal hälsofördelar, inkluderande minskad risk för vissa cancerformer och hjärtåkommor. Dessa påståenden är uppbackade av ett antal artiklar och studier som kan hittas i USA:s National Library of Medicine.

Nu har Diamond Foods angripits av FDA för illegal försäljning av icke godkända läkemedel. Man skriver i ett brev till företaget att era valnötsprodukter är läkemedel … de får inte lagligt marknadsföras i USA utan en godkänd läkemedelsprövning.

FDA skriver vidare att vi har funnit att era valnötsprodukter är marknadsförda för ändamål som gör dem till läkemedel eftersom dessa produkter uppges vara avsedda för användning i prevention, lindring och behandling av sjukdom … är tillhandahållna för tillstånd som inte lämpar sig för självdiagnos och behandling av personer som inte är praktiserande läkare; därför kan inte lämpliga riktlinjer för användningen skrivas, så att en lekman kan använda dessa läkemedel säkert för deras avsedda ändamål.

Detta exempel är ett typiskt bevis för hur de myndigheter som borde ha till uppgift att bevaka allmänintresset förvandlats till industrimonopolets främsta försvarslinje. Vårt Läkemedelsverk och FDA har blivit perfekta grindvakter för Big Pharma. De anstränger sig att förhindra marknadsföring av allt som vanliga medborgare kan tänkas använda för att behandla egna åkommor och förebygga sjukdom med.

Man skulle möjligen kunna svälja den rådande ordningen om den skolsjukvård som dessa myndigheter verkar inom, vore framgångsrik när det gäller vår medicinska hälsovård. Sanningen är tyvärr att de syntetiska preparat som myndigheterna godkänt och godkänner, idag är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Och vi blir inte friskare, den metabola sjukligheten bara ökar. Jag har själv drabbats av svåra biverkningar från dessa godkända preparat, men aldrig av fungerande naturmedel som jag använder.

Den här tråkiga utvecklingen inom den allmänna hälsovården, är ett av de tunga skälen till att vi är några personer som nu startar Riksföreningen för Metabol Hälsa. I avsaknad av myndigheter som tillvaratar allmänintresset måste vi själva hitta vägar för att hjälpa oss själva och andra vanliga människor att administrera sin hälsa.

Lars Bern

Om du vill bli medlem i Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH) kan du sätta in årsavgiften 200 SEK på bankgiro 195-1607 och ange namn och mejladress. För utlandsbetalning gäller BIC/IBAN: HANDSESS / SE79 6000 0000 0004 5848 8631. Föreningen har sitt säte på Dalarö med adress Box 55, S-137 25 Dalarö.

Rulla till toppen