Den pågående kampanjen mot ekologiska produkter som orkestreras av Big Food rullar vidare med oförminskad kraft. Den globala matindustrin oroas starkt av den snabbt ökande efterfrågan på ekomat. Under senare år har den marknaden vuxit med nästan 40% per år. Självklart är denna utveckling ett farligt hot mot Big Foods strävan efter marknadsdominans. Den som senast gått i propagandafällan är Rebecca Weidmo Uvell som förmedlar budskapet att vi som väljer ekologiskt är korkade och att hela ekomarknaden är ett geschäft från ekobönder och detaljhandeln för att bara tjäna pengar på vår oro. Min fråga till Rebecca är vad hon tror det är som driver Big Food? Jag skall i en senare krönika återkomma till hennes naiva förmedling av ren propaganda för att misskreditera ekomaten.

I dagens krönika vill jag som ett exempel på hur fullständigt absurd propagandan mot ekomaten är, återge ett blogginlägg från vännen Rune Lanestrand om jordgubbarna som vi så gärna vill avnjuta till Midsommar.

Rune Lanestrand skriver:

Giftkriget mot jordgubbarna fortsätter med oförminskad frenesi i de stora industriodlingarna och är vid sidan av potatis det i särklass mest besprutade livsmedlet. I Livsmedelsverkets provtagning på svenska jordgubbar innehöll inte mindre än 83 procent av all prover restgifter. I något prov upp till tio olika växtbekämpningsmedel. Varav flera cancerframkallande.

Lantbruksuniversitet tycks främst utbilda kemister i takt med att GMO-företag som Monsanto, Bayer och andra gifttillverkare sponsrar utbildningen. Agronomerna tycks bara se hot och tar till alla slags kemiska medel. De ser inte vilka risker de utsätter konsumenterna och odlarna för eller den obalans de skapar i jorden och naturen som faktiskt bidrar till att på sikt öka angreppen från mögel och insekter. Forskare som är bäst på att blunda för riskerna och går gifttillverkarnas ärenden får de största anslagen.

Odling av jordgubbar har tyvärr antagit ren industrikaraktär där hela armadan av gifter används. I det statliga Jordbruksverkets broschyr, över skadegörare räknar man upp alla hot mot jordgubbarna. Allt från Gråmögel, Svartröta, Ludet ängsstinkfly, svartfläcksjuka, ögonfläcksjuka, rödröta, kronröta till Nålnematoder. Och allt ska sprutas bort. För hobbyodlaren måste det framstå som ett under att det utan alla dessa preparat går att odla jordgubbar överhuvudtaget.

Efter att i många år bevakat Jordbruksverket och giftindustrin har jag funnit att myndigheten är nära lierad med de stora GMO- och giftbolagen. Det är inga ofarliga preparat. Har själv en skadad lunga efter att ha ätit jordgubbar som besprutats med ett växtgift som enligt tillverkaren kan ge obotliga lung- och njurskador. Gifterna kan också bidra till ökad allergi, astma och cancer. Värst utsatta är förstås de som arbetar i jordgubbsodlingarna. Särskilt de som sprutar. Även om de skyddar sig med gasmask, handskar och skyddskläder.

Så här beskriver fabrikanten själva de flesta preparat som används i jordgubbsodlingar. Under riskupplysningar kan man läsa:
”Mycket giftigt vid inandning. Irriterar andningsorganen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Giftig för fjärilar, bin, humlor och andra pollinerande insekter.”

Det förekommer också att giftillverkarna och LRF begär dispens för förbjudna växtgifter. Avslår då Kemikalieinspektionen dispensansökan vilket händer så sker det otroliga. LRF överklagar beslutet till Miljödomstolen som kör över KEMI och ger dispens. Det behöver kanske inte nämnas att Lantmännen som ryms under LRF-paraplyet är storsäljare av växtgifter.

LRF organiserar de allra största jordgubbsodlarna. Det är också LRF som har märket Svenskt Sigill som tillåter både konstgödsel och växtgifter medan många luras tro att det är något slags Kravmärke.

Ska vi då inte kunna få äta våra efterlängtade jordgubbar till midsommar? Jo, tack vare allt fler vakna konsumenter och odlare så finns i dag fler som Kravodlar jordgubbar. Sök på Krav och giftfria jordgubbar så kommer sajten upp. Köper du ekologiska jordgubbar hjälper du också till att rädda utrotningshotade humlor och bin.

Glad midsommar önskas alla som är rädda om Moder Jord!

 

Kan det giriga vansinne som Big Food driver för att maximera sina vinster utan ringaste hänsyn till miljön, våra jordar och oss konsumenter illustreras bättre? Ni som ständigt försöker förtala strävan efter giftfri ekomat och naturlig föda bör skämmas.

Köp ekologiskt om ni kan även om det är kostar mer. Det behöver inte bli dyrare för er, om ni vänjer er vid att äta lite mindre, vilket även befrämjar er hälsa.