Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Vi måste satsa på egen förebyggande hälsovård

Vi måste satsa på egen förebyggande hälsovård

Vi som startat Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH) har utgått från den dystra observationen att dagens västerländska system för hälso- och sjukvård inte lyckats med sin uppgift att vända en i huvudsak negativ utveckling för människors metabola hälsa. En lång rad sjukdomar, där de metabola dominerar, ökar i befolkningen. Snart måste varannan räkna med att få cancer under sin livstid.  Visserligen har vi i Sverige fått ner den kardiovaskulära sjukligheten på senare år. Detta kan dock till en betydande del bero på den utbredda kostomläggning som kom efter lanseringen av LCHF-dieten för ett drygt decennium sedan. De goda resultaten kan alltså inte helt tillskrivas framsteg inom sjukvården.

Skolsjukvården kommer nästan alltid in i bilden först när vi redan är metabolt sjuka. Den har med sin ensidiga satsning på piller mest fått fram kemiska föreningar som i bästa fall dämpar de symptom som sjukdomarna orsakar. Man har inte resurser att gå till botten med grundorsakerna bakom sjukligheten.

Fokuseringen på piller och andra kemiska preparat drivs av, att den mesta forskningen finansieras av läkemedelsindustrin som vill få fram patenterbara preparat som kan ge dem en god avkastning på forskningsinvesteringarna. Botande mediciner har en kort användning och ger låg avkastning, medan symptomdämpare kräver livslång behandling och ger stora inkomster. Industrin har även varit kreativ när det gällt att expandera sin marknad. Man har lyckats sätta diagnoser på en lång rad naturliga tillstånd och för att kunna motivera medicinering av personer som egentligen inte är sjuka.

Den växande övermedicineringen har i sin tur skapat ett nytt stort hälsoproblem orsakat av biverkningar från användningen av dessa för våra kroppar onaturliga kemiska preparat. Orsaken är biverkningar som därtill förvärras av interaktion mellan olika preparat. Läkemedelsbiverkningar är idag den tredje vanligaste dödsorsaken efter kardiovaskulära sjukdomar och cancer.

Men skolsjukvården är ju inte ensam ansvarig. Skulle inte Livsmedelsverket och vårdens nutritionister kunna hjälpa människor att administrera sin hälsa genom lämpliga kost- och livsstilsval? Erfarenheten av hur dessa klarat sin uppgift är dock ytterst nedslående. Det räcker att se vilken mat som serveras på sjukhus, äldreboenden och andra vårdinrättningar för att konstatera att nutritionen inte sköter sitt jobb. Man har i över ett halvt sekel hängt upp sig på falska hypoteser om kost och hälsa som bl.a. varit byggda på forskningsfusk. Och även sedan dessa felaktigheter avslöjats, har de professionella hälsoarbetarna visat sig ha väldigt svårt att överge alla felaktigheter som de byggt sina karriärer på.

Det är efter dessa enkla konstateranden som grundarna till RMH kommit fram till att vi behöver ett forum som hjälper människor i vårt samhälle att själva administrera sin hälsa. Vi vill informera om några grundläggande samband och vad vi själva kan göra i försöken att förbli metabolt friska. Ambitionen är att kunna erbjuda personalen i företag och andra institutioner en utbildning i hjälp till självhjälp. Förhoppningen är att denna verksamhet skall kunna generera ett överskott så att vi kan stödja helt oberoende forskning, likt den som bedrivs av t.ex. Kostfonden.

Målet att kunna uppnå en bättre hälsa för alla människor kan bara nås om vi förskjuter fokus från intervention till prevention – att undvika och korrigera felaktigheterna i kost, miljö och livsstil för att hindra sjukdom att utvecklas. Vi måste bli bättre på att hitta alla de grundläggande mekanismerna bakom de metabola sjukdomarna, för att sedan kunna implementera preventiva strategier. Om vi med framgång kan nå det målet, kommer vi att spara massor av liv och minska vårdkostnaderna för samhället med mångmiljardbelopp.

Allt detta kan låta självklart och t.o.m. enkelt, men vi måste inse att eliminering av en massa sjukdomsfall hotar de enorma ekonomiska intressen som är beroende av att sjukligheten är fortsatt hög. Motståndet från sådana intressen syns redan tydligt i hälsodebatten, där man försöker skrämma människor för att ta upp erfarenheter från en bättre kosthållning. Professorer med starka band till läkemedelsindustrin påstår ideligen att t.ex. LCHF-kost skulle vara farlig, trots förkrossande erfarenheter att det är tvärt om. Hundratusentals människor som gjort den kostomläggningen har minskat sin metabola sjuklighet.

För att säkra sina fortsatta intäkter från skolsjukvården och cementera sin makt, har läkemedelsindustrin sedan hundra år tillbaka eftersträvat ett globalt hälsomonopol. Man har penetrerat alla sektorer inom sjukvårdssystemet och tagit kontrollen över såväl forskningen som ansvariga hälsoorgan för att kunna styra hälsopolitiken i hela världen. Färska rapporter i media har dokumenterat, hur stora delar av läkarkårens tongivande personer tar emot stora ekonomiska bidrag från industrin och hur deras forskning mycket ofta är beroende av industripengar.

Vi skall inte ha några illusioner om att vi i vår ambition att åstadkomma en transformation av hälsovården åt det naturliga och preventiva hållet, kommer att kunna räkna in dagens kallhamrade affärsorienterade sjukvårdsindustri som våra allierade.

Vi människor måste själva lägga fast principen om en sjukdomsprevention genom naturliga metoder och medel som grundvalen för en ny folkligt förankrad hälsovård. I det arbetat måste vi räkna med hårt motstånd från skolmedicinindustrin med argument såsom kvacksalveri och brist på vetenskaplig evidens, för att diskreditera vårt arbete.

Eftersom vi själva är de enda förmånstagarna för denna nya preventiva hälsovård, måste vi ta på oss att vara arkitekterna för den nya värld där de vanligaste metabola sjukdomarna börjar försvinna.

Lars Bern

 

Om du vill bli medlem i Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH) kan du sätta in årsavgiften 200 SEK på bankgiro 195-1607 och ange namn och mejladress. För utlandsbetalning gäller BIC/IBAN: HANDSESS / SE79 6000 0000 0004 5848 8631. Föreningen har sitt säte på Dalarö med adress Box 55, S-137 25 Dalarö.

Rulla till toppen