Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 10.)

 Skade-mekanism #10  https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_30.html

Höga (starka) antikroppssvar på både COVID-sjukdomen och injektioner resulterar i långvarig sjukdom och sämre förlopp  

Antikropparnas funktion är att binda sig till den främmande sjuk-domsalstrarna och dra in dessa i immuncellerna för att där förstöra dem i immuncellernas sopstationer, lysosomerna. Rent intuitivt tycker man att bildning av fler antikroppar (= höga antikroppstit-rar) då borde betyda att de främmande sjukdomsalstrarna, t. ex. virus eller bakterier, lättare blir besegrade. Så förhåller det sig emellertid inte vid COVID-19-sjukdomen. 

Man har här tvärtom visat att ett robust antikroppssvar är för-knippat med fördröjd bortrensning av virus (=clearance) och en intensivare och svårare infektion. Endast 9% av patienterna med ett starkt antikroppssvar (=mer än dubbelt så höga antikroppstitrar som normalt) kunde rensa bort virus på sju dagar, medan 57% av de patienter, som hade ett svagt antikroppsvar, rensade bort allt virus på sju dagar. Patienter med robusta antikroppssvar visade sig ha höga IgG-titrar före eller samtidigt med IgM-toppen. Så skall det normalt inte vara – IgM skall alltid föregå IgG med 7-14 dagar – och kan tydas som att de höga IgG-titrarna består av inade-kvata antikroppar och är ett resultat av ett minne av tidigare coronainfektion.   

REF: Fierz, Walter and Walz, Brigitte Walz. “Antibody Dependent Enhancement Due to Original Antigenic Sin and the Development of SARS.” Front. Immunol., 05 June 2020. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.01120/full 

Vidare: När en mRNA-injektion (Pfizer eller Moderna) ges till en person som återhämtat sig från en COVID-infektion har studier visat att en mRNA-injektion snabbt ökar antikroppstitrarna (koncentrationerna) till mycket höga nivåer.

REF: Moore, John. “Approaches for Optimal Use of Different COVID-19 Vaccines: Issues of Viral Variants and Vaccine Efficacy.” JAMA. Published online March 4, 2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777390 

Sture Blomberg, MD och docent

3 reaktioner på ”Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 10.)”

 1. En undran, det nämns att både personer med starkt resp. svagt antikropssvar kunde rensa bort allt virus på lika många dagar, dvs 7.
  Jag förstår inte formuleringen eller är det felskrivet?
  Mvh Bengt Nordgren

  1. Christer Nilsson

   Jag får det till följande:
   endast 9% av patienterna med ett “starkt” antikroppssvar, kunde rensa bort virus på 7 dagar, medan 57% av de patienter, som hade ett “svagt” antikroppssvar rensade bort allt virus på 7 dagar, dvs 48 % av patienterna fick en fördröjd infektion, pga vaccineringen som gav mycket höga nivåer.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen