Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 11.)

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 11.)

Skade-mekanism #11  Tro, vetande och vetenskap: Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 11.) (stureblomberg.blogspot.com)

Utbredd användning av COVID injektioner resulterar i icke-neutraliserande antikroppar och kan leda till virulenta muterade serotyper av virus (stammar) 

I studien från F. Amana et al nedan undersökte man antikroppsreaktionerna från 30 patienter, som haft SARS-CoV-2 och jämförde dem med 6 friska fri-villiga som fått två mRNA-injektioner. Man tog blodprover före och efter – för de vaccinerade efter första mRNA-injektionen och två gånger efter den andra. Toppen i antikroppssvaret inträffade en vecka efter andra injektionen varefter det planade ut. För konvalescentgruppen, som haft SARS-CoV-2, fann man att de med de lägsta antikroppstitrarna också hade flest neutra-liserande antikroppar i förhållande till icke-neutraliserande, medan de med de kraftigaste antikroppsreaktionerna hade flera icke-neutraliserande i för-hållande till neutraliserande. Att ”neutralisera” viruset betyder att oskadlig-göra detta. När antikropparna är ”icke-neutraliserande” betyder detta att de binder sig lätt till viruset men inte orkar oskadliggöra detta, varför de är inadekvata för sin uppgift att bekämpa virus. Att patienterna med det kraf-tigaste antikroppssvaret hade flest inadekvata (=odugliga) antikroppar,  kan bero på att de uppkommit som ett minne från tidigare coronainfektioner. 

De friska, frivilliga som fått två mRNA-injektioner hade ännu kraftigare antikroppssvar än de som haft SARS-CoV-2 och det visades att c:a 80 % (66-95%) av antikropparna var av typen icke-neutraliserande antikroppar, och dessa är suboptimala och inadekvata för sin uppgift att bekämpa infektion. 

REF: Amana, Fatima et al . “The plasmablast response to SARS-CoV-2 mRNA vaccination is dominated by non-neutralizing antibodies that target both the NTD and the RBD.” medRxiv 2021.03.07.21253098. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.07.21253098v1.full 

Detta leder oss fram till nästa problem. Kombinationen av hög viral replika-tionshastighet hos individer, som också producerar suboptimala, icke-neut-raliserande antikroppar skapar den perfekta miljön där resistenta virus san-nolikt kommer att uppstå och spridas. Och detta är precis vad vi just nu ser – nya muterade virusvarianter på flera kontinenter, UK, Brasilien, Sydafrika etc. 

REF: Moore, John. “Approaches for Optimal Use of Different COVID-19 Vaccines: Issues of Viral Variants and Vaccine Efficacy.” JAMA. Published online March 4, 2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777390 

Sture Blomberg, MD docent

4 reaktioner på ”Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 11.)”

 1. Christer Nilsson

  Det innebär att det så kallade vaccinet (injektionerna) är problemet med att viruset muterar och smittspridarna är de vaxade.

 2. Jan-Ove Freidlitz

  Där ser man sanningen. Vaccination är helt enkelt värdelös. Vaccination skapar mutationer. Skrämmande 😵

  1. Christer Nilsson

   Otroligt dålig kvalitet på det så kallade vaccinet. De skyldiga är dem som nöd-godkände skräpet.

  2. Det är inte särskilt skrämmande då mutationerna skiljer sig väldigt lite från det ursprungliga viruset (någon procent) och minnescelkerna hos redan smittade lätt identifierar det.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen