Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 9.)

 Skade-mekanism #9  https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_23.html

Ökad risk för COVID-sjukdom och COVID-relaterad död efter influensavaccin

Denna posting handlar inte om mRNA-injektionerna specifikt, utan tar upp att olika vaccinationer också kan få effekter på andra virussjukdomar, som man inte har räknat med eller kunnat föreställa sig. På samma sätt skulle också en mRNA-vaccination potentiellt kunna ha den effekten att man lättare insjuknar i andra icke besläktade virussjukdomar, och då utgöra en skademekanism inför framtiden. 

Man vet t. ex. att en vaccination mot influensa kan öka risken för andra virussjukdomar i andningsorganen, ett fenomen som kallas virusinterferens (inblandning). Detta fenomen, virusinterferens, uppträder särskilt i samband med coronavirus och humana metapneumovirus (HMPV).

En studie som undersökte infektioner orsakade av icke-influensavirus visade att oddsen för att få coronavirus hos individer som vaccinerats mot influensa var betydligt högre jämfört med icke vaccinerade individer. Oddsen (sambandet mellan en exponering och ett resultat) var 1,36. Med andra ord var de vaccinerade 36% mer benägna att få en coronavirus sjuk-dom, än de som inte hade vaccinerats. 

REF: Wolf, Greg G. “Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defence personnel during the 2017-2018 influenza season.” Vaccine, Volume 38, Issue 2, 2020, Pages 350-354.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19313647?via%3Dihub

I en annan studier utvärderades 26 europeiska länder. Man kunde visa både att antalet dödsfall i COVID-19 per miljon invånare samt kvoten dödsfall per COVID-19-insjuknande hade ett klart och tydligt samband med vaccination för influensa, som var mycket klart statistiskt signifikant. Detta gällde särskilt hos personer som var 65 år eller äldre. [dvs. COVID-dödsfall var positivt förbundna med influensavaccin-injektioner].

REF: Wehenkel C. 2020. Positive association between COVID-19 deaths and influenza vaccination rates in elderly people worldwide. PeerJ 8:e10112 DOI 10.7717/peerj.10112.

https://peerj.com/articles/10112/

Sture Blomberg, MD docent

5 reaktioner på ”Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 9.)”

  1. Men den 36 procentiga ökade benägenheten kan kanske bero på att ju mer skör en människa anser sig vara desto mer sannolikt är det att den personen finner det lämpligt att ta säsongsinfluensan? D.v.s. den vaccinerade gruppen kan inte rakt upp och ner jämställas med den icke vaccinerade!

  2. Jan-Ove Freidlitz

    Intressant att vaccinera ger mer sjukdomar. Inte helt ologiskt igentligen. Förr startade globala intressen mycket stora omfattande krig. Idag ser man risken efteråt om kärnvapen blir inblandade. Därför kör man nu stenhårt med vaccination,som kommer att döda minst lika många som ett stort världskrig. Och självklart tar inte globalisterna någon vaccination.

  3. Christina Gustafsson

    Tack för varningen. Jag hör till en av dom så blev så rädd för Covid-19 att jag tog sprutorna eftersom jag inte var säker på att äkta hälften skulle skulle klara sjukdomen. Har tagit influensavaccinet efter det att jag blev pensionär. Får tydligen vara slut med det.
    Hur är det med vaccinet mot lunginflammation? Kan man ställa till något för sig själv om man tar den, det är ju en bakterie.

  4. Det du säger är inte sant. Vi tror nämligen att vi vet, baserat på vetenskap o beprövad erfarenhet, att jorden är platt.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen