Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 3.)

Skademekanism #3  Tro, vetande och vetenskap: Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 3.) (stureblomberg.blogspot.com)

Spikproteinet ökar risken för pulmonell hypertension (PAH) 

De flesta är idag bekanta med begreppen ”spikprotein” och ”ACE2-receptorer” och har kanske fått klart för sig att spikproteinet från virusets yttre kapsel öppnar upp och tar sig in i den angripna kropps-cellen via denna ”receptor” ACE2, för att föröka sig inne i kroppscell-en. Men normalt är inte ACE2 en ”receptor” utan ett enzym på kroppscellernas membran, som spjälkar av en aminosyra från angio-tensin II. Denna molekyl, angiotensin II, är väldigt viktig för reglering av blodtrycket. ACE betyder just detta: ”angiotensin converting enzyme”.

Emellertid har det visats att när själva spikproteinet angriper kropps-cellen via ACE2 så omvandlas ACE2 till en ”receptor”, som skickar signaler från membranet in i cellen, som går vidare in i cellkärnan och påverkar generna till produktion av olika proteiner. 

Redan för 10 år sedan visades en sådan signalöverföring via spikpro-teinet för SARS-CoV-1. Författarna i referensen nedan upprepade detta försök och utsatte odlade endotel- och glatta muskelceller från humana lungblodkärl för spikproteinet från SARS-.CoV-2. De kunde registrera välkända signaler för celltillväxt, förtjockning och omstruk-turering av blodkärlen. Hos patienter, som dött av COVID-19, har man vid obduktion funnit förtjockning av lungans blodkärl, ett kännetecken för pulmonell arteriell hypertoni (PAH). Det ökade trycket i lungans blodkärl resulterar i att hjärtats högerkammare sviktar varvid patienten senare dör. 

OBS: Pulmonell hypertension är entydigt dödlig. 

Även med för närvarande bästa tillgängliga behandlingar dör upp till 70% av patienterna inom 3 år. Det är viktigt att vara medveten om att spikproteinet, som produceras av COVID-19-vaccinerna, ENSAMT kan åstadkomma denna förtjockning av blodkärlen i lungan och att denna förtjockning kan utvecklas till en dödlig sjukdom inom endast några få år. Symptomen är dock diffusa och kan lätt förväxlas med andra livshotande sjukdomar: tungt att andas, trötthet och yrsel. 

Författarna till studien poängterar att de bara undersökte endotel- och glatta muskelceller från humana lungkärl men spekulerar kring andra kardiovaskulära komplikationer av SARS-CoV-2-spikproteinet. Genom att spikproteinet binder sig till kranskärl (hjärt) blodkärl skulle det på så sätt kunna framkalla andra kardiovaskulära sjuk-domar såsom arytmier, kranskärlssjukdom, högt blodtryck och stroke.

REF: Suzuki, Yuichiro J, and Sergiy G Gychka. “SARS-CoV-2 Spike Protein Elicits Cell Signaling in Human Host Cells: Implications for Possible Consequences of COVID-19 Vaccines.” Vaccines. vol. 9,1 36. 11 Jan. 2021. https://www.mdpi.com/2076-393X/9/1/36/htm 

Sture Blomberg

5 reaktioner på ”Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 3.)”

 1. Lisbeth Holmblad

  Så oerhört allvarligt. Många har ju redan fått hjärtproblem.
  FRÅGA:
  Hur påverkar spikprotein vid infektionssjukdomen?
  Blir det liknande påverkan?
  Tacksam för svar!💗

 2. Christer Nilsson

  Spännande leverne för de vaxade, stora chanser för en PAH-vinst. Eftersom jag är ovaxad, så har jag mer tillit till C- och D-vitamin.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen