Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 4)

Skademekanism #4 

Neurologisk degeneration: Penetration av blod-hjärnbarriären (BBB).  

Det speciella med blodcirkulationen i hjärnan i jämförelse med andra organ är att de små blodkärlen i hjärnan, kapillärerna, är extremt täta och inte genomsläppliga för en mängd olika ämnen. Man talar om en blod-hjärnbarriär. När denna barriär skadas släpps vätska från blodbanan igenom, varvid hjärnan svullnar upp, vilket kan leda till in-klämning av hjärnan och patientens död. Vidare kan många främmande partiklar passera direkt in i hjärnvävnaden och skada denna. Detta kan förklara de neurologiska tillstånd som är förknippade med SARS-CoV-2: förlust av lukt och smak, huvudvärk, yrsel, illamående, kramper, nedsatt medvetande, okontrollerad tremor etc. 

Buzhdygana, Tetyana P, et al. visade med flera sofistikerade undersökningsmetoder att spikproteinet ensamt har förmåga att åstadkomma att blod-hjärnbarriärens integritet förloras. Man påvisade en nästan trefaldig ökning av genomsläppligheten och därmed en låggradig dysfunktion av blodhjärnbarriären. Dessutom påvisades en kraftfull proinflammatorisk respons med cytokinstegringar och utsläpp av Matrix Metalloproteaser samt en 38% reduktion av proteinet zonula-occludens-1 (ZO-1), som är ett ”cementerande” protein mellan endotelcellerna i kapillärväggen. [Förklaring: Matrix kallas området mellan cellerna, vilket område är fyllt med vätska och ett slags stabiliserande skelett av proteiner ungefär som byggnadsställningar. Metalloproteaser är enzymer som bryter ner dessa proteinskelett och eftersom de innehåller metalljoner, vilket inte alla enzymer gör, är de särskilt effektiva när det gäller att bryta ner proteinskelettet.]  

Denna nedbrytning av blodhjärnbarriärens integritet orsakad av enbart spikproteinet är oroväckande eftersom produktion av spikproteiner är själva avsikten med de s.k. COVID-19-vaccinationerna. Helt följdriktigt har också många nyligen vaccinerade människor drabbats av neurologiska symptom som förlamningar, huvudvärk, yrsel, illamående, kramper och okontrollerad tremor, vilket kunnat visas på åtskilliga YouTube-filer.

Figuren visar i en 3D-modell hur det uppstår läckage av spikproteinet.

REF: Buzhdygana, Tetayna P, et al. “The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood–brain barrier.” Neurobiology of Disease. 146 (2020) 15113.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096999612030406X?via%3Dihub 

Nedan är en kort, representativ lista över neurologiska störningar som är knutna till förlust av blodhjärnbarriärens integritet.

Yttre påverkan:

– Multipel skleros – autoimmunt, infektiöst eller traumatisk utlöst 

– Meningit – bakteriell eller virus 

– Encefalit – herpes, HIV, etc.

Inre mekanismer:

– Ischemi / hypoxi 

– Traumatisk hjärnskada – ödem, blödning – Liten kärlsjukdom – högt blodtryck, diabetes

REF: Rosenberg, Gary A. “Neurological diseases in relation to the blood-brain barrier.” Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism vol. 32,7 (2012): 1139-51. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3390801/ 7 e

Sture Blomberg

15 reaktioner på ”Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 4)”

 1. Vi har inte tittat på svenska TV-nyheter på två år, och undvikit den hjärntvätt som pågått angående de såkallade vaccinerna (vilka inte är några vacciner). Nu framkommer vetenskapliga data om att de vaccinerade sprider smitta mer än de ovaccinerade. Men man skyller allt på de ovaccinerade, medan det av allt att döma är precis tvärtom. Det är de vaccinerade som är farliga smittspridare. Vi som är ovaccinerade måste idag skydda oss ännu mer än tidigare. Men MSM sprider fortfarande myten om att vi ovaccinerade är farliga och måste skiljas från samhället i övrigt.

  1. Claudia Svensson

   I min familj bestående av elva familjemedlemmar – härmed våra svärdöttrar och våra barnbarn inkluderade – har bara en av svärdöttrarna låtit sig vaccineras. Det faktum att vi som föräldrar har i god tid tagit reda på coovid fakta – som bekräftat vår skepticism mot både sjukdomsuppkomsten och den globala spridningen – och genom att vidarebefordra våra kunskaper om det til våra barn har väckt deras intresse för coovid och “vaccin” fakta. Men vår i initiativ har inte uppskattats av släkten på den vaccinerade svärdotters sida och relationen har blivit krasst frysen mellan oss. Min uppfattning är ändå att vi har gjort en vettig insats och känner oss varken ledsna eller glada på att vi blivit “deskvalificerade” från övriga familjens sammankomster, som innan s k pandemin fungerade fantastiskt bra. PS! Mamman till den vaccinerade dottern blev inlagd på IVA efter vaccineringen men har ändå inte fått sin läxan, verkar som.

   Slutsats: kunskap berikar människosinnet och förlänger livet.

 2. Berit Elisabeth Berntsson

  Någon som vet var Lars Bern beställer Ivermectin utomlands ? Vilken dos rekommenderas i förebyggande syfte?

     1. Berit Elisabeth Berntsson

      Länken fungerar bra. Någon som vet vilken dos man ska ta om man skulle behöva?

 3. Jag, som inte är vaccinerad, drabbas ofta av yrsel då jag träffar på vaccinerade personer men så läste jag Lars Berns artikel om maskrosor och sen jag börjat dricka maskroste på morgonen drabbas jag inte länge av yrsel.

  1. Jag är inte heller vaccinerad men misstänker att jag blivit smittad av vaccinerade personer på sjukhus i samband med behandling mot blödande magsår i mars detta år. Fick en svår lunginflammation bara så där. Nu har jag fått hem maskrosrotpiller för att rensa upp i systemet. Hoppas det fungerar.

 4. Såsom i alla blodkärl och inne i hjärtat finns glykokalyx också i blod/hjärn barriären. Den s.k. covid-19 pandemin har visat att glykokalyx nedbrytning ligger bakom många av de problem av såväl enklare slag som till död, vilka alltför ofta drabbar de som låtit sig injiceras med det s.k. vaccinet.

 5. Tack, bäste Lars Bern! Du är outtröttlig, rakryggad, modig, osjälvisk. Hela min familj slukar dina nyhetsbrev. Stort tack. ❤️

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen