Målet är att beröva oss kontrollen över vår hälsa. Del 1

Det som nu sker runt hanteringen av den iscensatta Corona-pandemin handlar om hur de medicinindustriella och livsmedelsindustriella komplexen planerar att beröva alla oss människor rätten att bestämma över vår egen hälsa och kropp. Den styrande oligarkin med sina globala företag och organisationer försöker skapa en världsordning som ger dem total kontroll över mänskligheten och därmed monopol på bl.a. den enormt lukrativa marknaden för livsmedel, mediciner och vård. Människors möjlighet att själva välja vad de skall äta och hur de skall sköta sin hälsa måste därför få ett slut menar de.

Vi möter dagligen representanter för det medicinindustriella etablissemanget i propagandamedierna – MSM. Deras råd och anvisningar har det senaste året styrt vårt samhälle in i minsta detalj och de har sjösatt en kampanj på liv och död för att utpressa oss att ta deras genterapi mot den pågående epidemin. Bara några få av oss ställer frågan vilka intressen som detta etablissemang företräder? Flertalet tar för givet att det rör sig om allmänintresset och vår hälsa.

Inget kan vara mer fel!

Det medicinindustriella komplexet grundas

För att tillfullo förstå vad som nu sker måste vi gå över hundra år bakåt i tiden. Då beslutade sig världens första dollarmiljardär John D. Rockefeller för att satsa på att bygga upp ett nytt affärsområde som han kallade The Pharmaceutical Investment Bussines. Han hade tidigare skapat en enorm privat förmögenhet genom monopolisering av marknaden för petroleumprodukter och syntetiska kemikalier. Nu skulle han tillämpa en liknande strategi på marknaden för syntetiska medicinska kemikalier tänkte han. Rockefeller hade blivit rik på att eliminera all meningsfull konkurrens mot sina petroleumprodukter och hade givetvis för avsikt att tillämpa samma metod på läkemedelsmarknaden. Det gällde alltså att på olika sätt få bort de traditionella naturmedicinerna från marknaden för att kunna ersätta dem med dyrare patenterade syntetiska preparat.

Vid den här tidpunkten dominerades läkemedelsmarknaden av en lång rad traditionella örter, naturpreparat och andra naturliga kemiska ämnen med ett ytterst litet inslag av syntetiserade mediciner. Många av preparaten hade mångtusenåriga rötter som t.ex. kinesisk traditionell medicin (TCM) och andra kom ursprungligen från olika naturfolk. Läkares skicklighet förklarades till stor del av hur väl de förstod hur olika livsmedel och naturliga preparat påverkade vår hälsa och våra sjukdomar.

Rockefeller lät år 1910 tillsammans med sin kompanjon stålmiljardären Adrew Carnegie sätta samman ett förslag (den s.k. Flexnerrapporten) om hur man skulle bredda marken för det nya affärsområdet genom att omvandla den medicinska marknaden i USA. Man överlämnade förslaget till den amerikanska kongressen. Eftersom USA redan tidigt under nittonhundratalet börjat utvecklas till den oligarki som unionen är idag, fick de två miljardärerna som de ville och förslaget antogs nästan rakt av som lag.

Det centrala i den nya lagstiftningen var; för att något skulle på säljas som läkemedel måste det genomgå omfattande studier som visade dess medicinska effekt. En speciell myndighet The Food and Drug Administration (FDA) hade inrättats för tillsyn av marknaden och godkännande av nya preparat. Kraven var mycket omfattande varför processen att få ett preparat utprovat och godkänt krävde stora ekonomiska resurser, vilket bara kunde mobiliseras för preparat som kunde patenteras. Den s.k. evidensbaserade allopatiska medicinen etablerades och Rockefeller fick sitt eftersträvade rättsliga underlag för en monopolisering av läkemedelsmarknaden. Därutöver skaffade han sig med sina pengar stark kontroll över myndigheterna och stort inflytande i alla viktiga organisationer inom det medicinska området.

Naturpreparat som inte kunde patenteras kom i praktiken bli omöjliga att få godkända. Användningen förbjöds och läkare som fortsatte använda gamla beprövade preparat kunde åtalas för kvacksalveri. Den yrkesskicklighet som låg i att kunna bota sjukdomar med naturpreparat, mineraler, dieter m.m. gick förlorad. Genom betydande ekonomiska bidrag till universiteten som utbildade läkarna skaffade sig Rockefellers även stort inflytande över läkarutbildningen. Dessa fick lära sig att mest använda de nya patenterade farmakologiska preparaten och all utbildning inom naturmedicin och om sambanden mellan kost och hälsa togs bort.

Den amerikanska lagstiftningen och läkarutbildningen spred sig över hela västvärlden och togs efter i land efter land. Där är vi fortfarande. På det här sättet grundlades det medicinindustriella komplex som idag totalt dominerar den medicinska sektorn i hela världen och då i synnerhet i västvärlden. Utanför väst har viss naturmedicin levt vidare vid sidan om den allopatiska medicinen som t.ex. i Kina med dess TCM.

Kärnan i detta industrikomplex utgörs idag av de globala läkemedelsbolagen som med sina enorma vinster kunnat korrumpera och ta kontroll över politikerna, myndigheterna, sjukvården, forskningen och en stor del av de tongivande läkarna. Läkare som inte rätar in sig i leden berövas sina legitimationer. Överallt finns industrins pengar och lobbyister. Väldigt många av de tongivande forskarna inom dagens medicin har fått sin forskning och sin karriär finansierad av bolagen och står i ett starkt beroende till dem.

Det är detta medicinindustriella komplex och dess korrumperade forskare som bl.a. legat bakom de kostdirektiv som utarbetades i USA i slutet av sjuttiotalet och som lagt grunden för den pandemi av metabol sjuklighet som drabbat världen de senaste 40 åren. Istället för att ta itu med grundorsaken bakom de metabola sjukdomarna ägnar sig skolmedicinen mest åt att med falsk forskning hålla människor kvar i kronisk sjuklighet och att bara sälja symptomdämpande preparat för tusentals miljarder. Bot finns knappast på kartan.

Pandemin är inte något annat än ett praktfiasko för dagens medicinska etablissemang. Utan den utbredda metabola sjukligheten hade inte Coronpandemin varit annat än en vanlig influensa, eftersom de som blivit sjukast och dött främst är de metabolt sjuka. Jag har redogjort för hela den utveckling som lett fram till dagens katastrofala hälsosituation i en stor del av världen i min bok CORONAN och den Metabola Pandemin.

I takt med att människor blivit allt sjukare och skolmedicinen visat sin ovilja att bryta trenden har en folklig rörelse börjat växa fram där människor börjat ifrågasätta och lära sig att göra något åt ständigt ökad sjuklighet. Bl.a. är vi några som tagit initiativ till bildandet av Riksföreningen för Metabol Hälsa. Den här utvecklingen där människor lär sig att själva ta itu med sina metabola sjukdomar med hjälp av bättre kost och viktiga tillskott av mineraler och vitaminer, lämnar inte en lugn stund åt det medicinska etablissemanget.

Fortsättning följer.

Lars Bern

Ni kan stödja mig genom att köpa min nya bok här: Coronan – och Den Metabola Pandemin – Lars Bern – Häftad (9789177655497) | Bokus

eller här: Coronan – och Den Metabola Pandemin av Lars Bern | Litenupplaga.se

eller här: Coronan – och Den Metabola Pandemin – Lars Bern – danskt band (9789177655497) | Adlibris Bokhandel

Riksföreningen för Metabol Hälsa arbetar för att sprida kunskap om hur vi undviker metabol sjuklighet och vad som bör göras mot den. Om ni vill stödja Riksföreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

19 reaktioner på ”Målet är att beröva oss kontrollen över vår hälsa. Del 1”

 1. MIKAEL DUNFALK

  Problemet är bara att endast en liten grupp människor har förstått detta. För att skapa en kraftfull opinion måste vi lämna tangentbordet och bli fysiskt aktiva. Som de amerikanska dissidenterna som åker på turne. Ideer om aktiviteter eller manifestationer? Bara inte den svenska tystnaden 🙂

  1. Christer Nilsson

   Jag tänker så här, låt de som vill stå i vaccinkön, fler injektioner desto fortare når de “Nirvana”, vilket är en enklare lösning än att försöka övertala personer i voodoo-tillstånd. Till slut blir det en sorts flockimmunitet kvar, stärkta i självförtroende för en restart. Vi får ändå inte den vård vi röstat för och betalar för och någon ändring skymtar inte i horisonten. Så se om din metabola hälsa med ditt leverne och de naturpreparat som finns för en god metabol hälsa.

 2. Christer Nilsson

  Beska piller för det medicinindustriella komplexet och dess korrumperade forskare, hoppas de får stå vid skampålen när folket finner grundorsaken bakom de metabola sjukdomarna och går över till mer beprövad naturmedicin.

  1. MIKAEL DUNFALK

   Har du något bra förslag hur vi ska gå vidare för att väcka opinion? Frågan är alldeles för viktig för att sluta som en bokcirkel.

 3. Tack, Lars, för att du oförtrutet fortsätter ditt upplysningsarbete. Du är guld värd!

  1. MIKAEL DUNFALK

   Har du något bra förslag hur vi ska gå vidare för att väcka opinion? Frågan är alldeles för viktig för att sluta som en bokcirkel.

  1. MIKAEL DUNFALK

   Har du något bra förslag hur vi ska gå vidare för att väcka opinion? Frågan är alldeles för viktig för att sluta som en bokcirkel.

 4. Viktigt är också att folk måste börja förstå att detta virus inte uppkom på naturlig väg från fladdermöss. Ja, grunden kommer från dessa djur, men det innehåller glykoproteiner som aldrig skulle hamna där i slumpens evolution. Hur kan t ex delar av HIV-viruset hamna där? Det är en hybrid av 4 eller 5 olika virus för att få det att spridas mellan människor och relativt snabbt också.

  Personligen har jag vetat sedan februari 2020 hur det i stora drag gått till. Anthony Fauci, USA:s “Tegnell”, stod för forskningen av s k “gain of function” för Coronavirus i ett BSL-4 lab i North Carolina under ett antal år. Det blev känt, och många experter skapade en debatt om att det var vansinne att forska på det, vilket gjorde att Obama 2015 såg sig nödd och tvungen att förbjuda forskningen i landet. Fauci och Bill Gates, såg då till att föra över forskningen till Kinas enda BSL-4 laboratorium, som ligger i staden Wuhan. Detta skedde 2017 utan Trumps vetskap.

  Dessa två herrar såg till att förse det nya lab:et med amerikanska skattemedel så att de kunde forska vidare för att göra ett smittsamt virus för att…..ja, det kan ju vara bra att ha…..

  Ett av flera syften med att ha ett sådant, var att kunna släppa ut det ifall Trump lyckades för bra och “riskerade” att bli omvald (trots att alla fått veta hur hemsk Trump är via media – inte minst här i Sverige som tar all “fakta” från CNN och kör upp i ansiktet på medelsvensson). De hade med stor säkerhet släppt ut det ändå, men de var tvungna att tidigarelägga det lite pga att Trump höll på att vinna handelskriget mot Kina, plus att han hade så starkt stöd bland framförallt svarta och latinos på hemmaplan, vilket i “värsta” fall i längden skulle kunna minska den rasifierade spänningen med mera.

  Sådana som Fauci vill gärna skryta öppet med det också. Kolla på följande korta klipp och ställ er frågan hur han kunde säga så för 4 år sedan:
  https://www.bitchute.com/video/KkUjp6LFTUYk/

  Tänk OM och NÄR det går upp för jordens befolkning, att hela denna plåga inte bara handlade om otur, utan det var ett antal personer som tyckte det var bra att släppa ut ett nytt konstruerat virus på flit. Vad har deras strategiska sjukdom kostat dig?

  Det enda som talar emot NWO i nuläget, är att de fått sjösätta sina punkter i agendan snabbare än tänkt. Man kan säga att de tvingades dra på mer värme åt den sakta kokande grodan, så det är risk att grodan känner av den snabba temperaturhöjningen och hoppar ur. Men då måste folk få veta hur det egentligen ligger till ocskå, för det är vi som är grodan.

  1. MIKAEL DUNFALK

   Bra sammanfattning. Det enda positiva är att Fauci ligger risigt till i USA nu. Se min post ovan.

  2. Detta är bara början på globalisternas nya giv. Boken ” Sakta vaknar de upp” av Ingemar Wärnström sär tyvärr slut. Den handlar om vad globalisterna har i beredskap för att få igång New World Order ( NWO). Jag har lagt materialet till boken i en pdf, som ger dig kunskap om hur vår framtid ser ut. Googla till mig och jag skickar pdf till dig: klaushansen.basalt@gmail.com

 5. Bertil Johnson

  Jag har kommit igenom halva boken. Det är en fängslande läsning och imponerande kunskap och insikt som Lars Bern presenterar i sin bok om Coronan och den metabola pandemin. Den redovisar funktionella sammanhang och orsaker. Boken är en informationskälla som strävar till en samlad bild över händelser inom ett brett spektrum. Så mycket kunskap finns inte att hämta i denna koncentrerade form som den bok Lars Bern har skrivit. Den bör läsas av alla för att komma i fas med verkligheten och bli varse om de lögner som manipulerar oss. Tack Lars Bern för delgivande av din insikt.

  1. MIKAEL DUNFALK

   Har du något bra förslag hur vi ska gå vidare för att väcka opinion? Frågan är alldeles för viktig för att sluta som en bokcirkel.

   1. Ann-Christin Nyström

    Jag hoppas att republikanerna i USA och Japan kommer att få stort gehör i världen. Dessa två länder kommer med konkreta utsagor därmed har de ingen rädsla då de blir motsagda. Den svenska riksdagen borde följa republikanernas intresse att väcka opinion.

 6. Så otroligt bra och tydligt beskrivet! Ser fram mot del 2! Du är en sann ögonöppnare och är viktig för mig! Tack för allt du gör och upplyser oss med!

  1. MIKAEL DUNFALK

   Har du något bra förslag hur vi ska gå vidare för att väcka opinion? Frågan är alldeles för viktig för att sluta som en bokcirkel.

  1. MIKAEL DUNFALK

   Har du något bra förslag hur vi ska gå vidare för att väcka opinion? Frågan är alldeles för viktig för att sluta som en bokcirkel.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen