Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Är det osolidariskt att inte vaccinera sig?

Är det osolidariskt att inte vaccinera sig?

I den intensiva propagandan från det medicinindustriella komplexet hävdas det att det skulle vara en solidaritetshandling att låta sig vaccineras med något av de nödgodkända experimentvaccinerna mot Covid-19. Jag skall försöka analysera hur det verkligen förhåller sig med det.

Till en början har inte SARS-CoV-2 viruset kunnat isolerats så någon komplett gensekvensering och avbildning var inte tillgänglig under vaccinutvecklingen. Man hade bara datorframställda bilder som sannolikt har lite med verkligheten att göra. Viruset fick ett konstruerat genom-id. Konstruktionen gjordes genom en genteknik som kallas sampling, förenklat uttryckt att man undersökt vilka gen/proteinsekvenser som uppträtt ofta hos insjuknade personer. Man har sedan valt ut några som efter en sannolikhetsbedömning är mest troliga delar av det tänkta viruset. Dessa har därefter sammanställts i gensekvenser och kompletterats för att skapa en tänkt bild av ett komplett virus som vaccinerna utvecklats mot. Senare har man kunnat avbilda viruset med elektronmikroskop.

Via instruktioner i form av mRNA eller DNA sekvenser som injiceras via experimentvaccinerna fås muskelceller att framställa en av de gensekvenser som man kartlagt enligt ovan. Det är ett glykoprotein, som just utgör spetsen i virionytan på de s.k. spikproteinerna på virusets yta. Dessas uppgift är att via receptorer på cellens yta möjliggöra inträdet av viruset i cellen.

När sedan det från vaccinet producerade spikproteinet tränger ut ur cellerna och ut i blodbanan reagerar immunförsvaret och producerar antikroppar bara mot spikproteinet och inte hela viruspartikeln.

Samma nukleinsyrasekvens som hos spikproteinet hittar vi med 100% sekvensmatchning hos 86 olika kromosomdelar i det mänskliga DNAt. Kroppen kommer alltså att producera antikroppar som, om det vill sig illa, inte bara kan angripa inträngande virus med dessa spikproteiner, utan även andra celler med samma kromosomsekvenser. Detta är en känd mekanism som heter molekylär härmning, med potentiellt allvarliga autoimmuna konsekvenser. Kan någon injicerande läkare, Läkemedelsverket eller annan ansvarig garantera att detta inte sker? Såklart inte, speciellt som tillräckligt långvariga tester ännu inte genomförts. Det tar normalt flera år att pröva detta.

Kanske ger sig immunförsvaret inte på att förstöra själva DNA i cellerna, utan risken är snarare att det angriper de proteiner som våra celler producerar från DNA, där den med spikproteinet gemensamma nukleinsyresekvensen ingår. Eftersom många kromosomsekvenser innehåller dessa är det många viktiga proteiner som kroppen behöver för att fungera, som genom den molekylära härmningen felaktigt skulle kunna angripas av ett aggressivt immunförsvar triggat av dessa vacciner.

Eftersom antikroppar bara bildas mot spikproteinet och inte hela viruspartikeln kan fortfarande den vaccinerade bli smittad av viruset. Smittan blir då oftast asymtomatisk varför den smittbärande personen inte är medveten om att vara det. Eftersom dessa vaccinerade känner sig säkra och sannolikt får pass som ökar deras möjligheter att resa och blanda sig med andra, kommer de att kunna bli potentiella smittspridare. En ovaccinerad som får smittan är medveten om att hon/han är smittförande och iakttar därför stor försiktighet i kontakt med andra människor. Därför blir s.k. vaccinpass ett slag i luften och en politisk åtgärd utan medicinsk mening. Vi kan fundera över varför detta framförs med sådan emfas.

Slutsatsen är att vaccination snarast ökar risken för okontrollerad smittspridning och att det inte är osolidariskt att tacka nej till vaccinerna. Solidaritetsargumentet som alltid används i det medicinindustriella komplexets propaganda är för övrigt helt ologiskt. En ovaccinerad person som bär på en smitta kan ju bara vara ett hot mot andra som även valt att inte vaccinera sig.

Vaccinlobbyn har gått ut med spekulationer om att vacciner skulle kunna ge ett bättre skydd än genomgången Covid-19. Man menar att det skulle bero på att sjukdomen skulle kunna ge en svagare mängd antikroppar, medan vaccin däremot skulle kunna ge ett starkare och mer varaktigt antikroppsskydd enligt chefen för vaccinforskningen på University of Oxford.

Forskare som jag talat med menar att detta är i nivå med att fortfarande tro att jorden är platt. Alla som kan immunologi vet att antikroppar f.ö. inte är det centrala för immunskyddet mot virus, utan det är T-mördarceller som eliminerar hotet, dvs de virusproducerande infekterade cellerna. Antikroppar kan minska virus utanför de infekterade cellerna innan de tar sig in i cellerna, men de kan inte bekämpa en pågående virusinfektion. De har sin viktigaste betydelse i hot utanför eller mellan cellerna. Efter en infektion, speciellt om den är mild pga att individen redan har en partiell T-cells immunitet från tidigare coronaförkylningar som snabbt eliminerar viruset, så detekterar man således inte alltid specifika antikroppar i blodet. T-cellerna är i sin tur i behov av D-vitamin för att kunna aktiveras, vilket sannolikt är förklaringen till varför personer med D-vitaminbrist blir mycket sjukare i Covid-19.

Vaccinerna ger som sagt alla ett smalt skydd endast mot delar av det yttre spikproteinet. Problemet med detta är att dessa delar som vaccinet ger immunitet emot muterar mycket snabbare än andra delar av viruset, vilket innebär en stor risk att vaccinet inte ger individen lika bra skydd mot mutanter. Därför växer oron för omtalade mutanter, speciellt som kombinationen av stor smittspridning och massvaccination stark medverkar till att odla fram mutationer. Flertalet av dessa har förändringar i just spikproteinet vilket kan innebära att den vaccininducerade immuniseringen riskerar att bli ineffektiv.

En genomgången sjukdom ger givetvis en långt robustare och bredare immunitet som inbegriper antikroppar och T-celler mot hela viruset och inte bara spikarna. Så även om spikarna förändras kan den som varit sjuk räkna med ett fortsatt skydd, vilket sannolikt inte den vaccinerade kan. Erfarenheterna från lång immunitet efter en genomgången influensa i jämförelse med i bästa fall ett års immunitet efter en influensaspruta talar därvidlag sitt tydliga språk.

Att vaccinlobbyn går ut med detta är givetvis bara ett led i att skapa en oändlig årlig marknad för deras coronavacciner bredvid marknaden för säsongsinfluensavaccinerna. Utspelet är ytterligare ett av den tröttsamt arroganta attityd som man ofta möter från det medicinindustriella etablissemanget. Det naturliga immunförsvaret kan ju inte vara bättre än vad de själva skapar i sina laboratorier – eller hur?

Den dystra slutsats man måste dra av WHOs och det medicinska etablissemangets hantering av coronaepidemin och behandlingen av de sjuka, är att de institutioner som är satta att ansvara för medborgarnas hälsa är totalt korrumperade av de enorma ekonomiska intressena. Prioritering av människors liv och hälsa kommer alltid i andra hand efter industrins profit. 

När ni beslutar er för att ta eller inte ta något av experimentvaccinerna, så behöver ni således inte känna er osolidariska om ni kommer fram till att ni väljer att lita på ert naturliga immunförsvar framför en riskfylld vaccindos med potentiellt svåra biverkningar.

Lars Bern

Riksföreningen för Metabol Hälsa arbetar för att sprida kunskap om hur vi undviker metabol sjuklighet och vad som bör göras mot den. Om ni vill stödja Riksföreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

33 reaktioner på ”Är det osolidariskt att inte vaccinera sig?”

 1. Elisabet Nilsson

  Tack för informationen Lars!

  Jag är tveksam till att vaccinera mig och det beror på följande:

  1. Har sedan flera år diagnostisera Lichen sclerosus & lymfocytär kolit vilka båda anses på något sätt vara kopplad till immunförsvaret. Är det tillrådligt att vaccinera sig då?

  2. Två personer i min familj har haft Corona, trots närkontakt & snart 70 år har jag inte blivit smittad. Min blodgrupp är 0. Kan detta ha någon betydelse? Det är något som diskuteras väldigt lite i media.

  3. Som född i början att 50-talet och genomlevt flera influensaepidemier (Asiaten/Hongkong/Fågel/Svin) kan jag inte komma ihåg att jag någon gång varit ordentligt sjuk. Däremot tog jag för första gången sprutan mot säsongsinfluensan som vi äldre erbjuds både ifjor & i år. Jag har under hela pandemin rört mig fritt utan munskydd (dock inte åkt kommunalt). Kan tidigare exponering av mer aggressiva virus ha stärkt min T- cellsimmunitet?

  1. Lars Bern

   Eftersom jag inte är läkare kan jag inte ge råd i enskilda fall. Att ta säsongsinfluensavaccinet sänker det övriga immunförsvaret. Tidigare coronavirussmitta kan ha stärkt ditt immunförsvar mot SARS-CoV-2.

 2. Tack för ännu en upplysande artikel! Slutsatsen av det vi nu vet måste bli att det är de som låter vaccinera sig som är osolidariska. De tar vaccinet, märker inte att de bli smittade och springer runt och smittar andra människor. Allt detta för att man motarbetar information om förebyggande åtgärder samt förbjuder botande behandling. Det vi ser är en praktskandal.

  1. Jan-Ove Staffan Bo Gerald Freidlitz

   Jo verkligen, en av de största skandalerna någonsin. Jag brukar säga till många jag möter, det kommer att bli trångt på kyrkogården.

 3. Svårigheten är ju att man inte vet vem som dör och vem som får livslånga skador, vore det en vanlig influensa skulle resonemanget om immunitet efter genomgången sjukdom ha mer relevans, men här står för mycket på spel! Se också på Brasilien där sjukvården håller på att kollapsa med en förnekande president. Och i Israel minskar smittspridningen efter vaccinet.

  1. Jan-Ove Staffan Bo Gerald Freidlitz

   Problemet med mRNA-vaccin är det är så gjort för en smal sak,det är inte så brett i sitt skydd. Vilket gör att om man tar det kan det starta en mycket farlig pandemi år senare. Folk som vaccineras med detta blir mycket sköra i framtiden. Skrämmande också att när man tar vaccinationen så triggar det immunförsvar så mycket kraftigare än vanligt säsongsvaccin. Man får mycket mer blodproppar,ansiktsförlamning,skakningar i hela kroppen, allergisk chock och plötslig död. Jag tycker det ser ut som ett avlivningsspruta.

   1. Hur kan du vara så säker på Din sak? Var lite ödmjuk innan du vet. Du har inga bevis för det du påstår.

    1. Nämn då dessa forskare och referens till studierna som dina påståenden vilar på. Jag baserar inte mina kunskaper från Aktuellt mm. Men har man gått högskola, har man fått lära sig att ta referenser och bedöma studier innan man påstår ngt.

    2. Jan-Ove Staffan Bo Gerald Freidlitz

     Jag kommer inte hjälpa dig med något. Du får inte någon hjälp av mig. 😁 😵

  2. Jan-Ove Freidlitz

   Mycket tyder på att covidvaccinerna kommer att orsaka kvinnlig sterilisering. En del av den kommande stora avfolkningen av jordens befolkning. Skrämmande 😵

 4. Hej Lars, jag har läst och lyssnat på det mesta du har publicerat. Denna artikel är väldigt intressant men mycket svår om man inte är i branschen. Därför skickade jag den vidare till en kamrat som är biotekniker och ställde några frågor och bad om kommentarer.

  Min text: Hej, jag har haft Corona och testat först positivt och sedan att jag har antikroppar. Behöver jag då ta vaccin? Du som har inblick och kunskap, vad tror du om denna artikel?

  Svar: Danny, du gör som du vill, jag tycker att alla som kan, ska vaccinera sig. Texten du bifogat är en blandning av pseudofakta och rent felaktig fakta.

  Din kommentar Lars,

  Mvh Danny

  1. Lars Bern

   Be honom tala om vad som är pseudofakta och vad som är felaktigt, så skall jag svara. Jag har vetenskapliga källor bakom vad jag påstår.

  1. Mats Engström

   Lars, vet du något om de s.k antikroppsvaccinerna. Monoklonala antikroppar .
   Läste att Tyskland köpt in 200000 doser att fördela på sjukhus för patienter med
   dåligt immunförsvar.

 5. Hur vet jag då att det NI säger här är sant? Det kan lika gärna vara osant som alla de utsagor ni anklagar för vara osanna och propaganda från läkemedelsbolagsintressen.
  VAR (utom i lägligt utgivna Skrifter och BÖCKER som går att tjäna pengar på från proffessor den och doktor den alltid med fruar och familj i släptåg för trovärdighets skull) VAR står det att viruset i fråga aldrig har detaljstuderats tillräckligt?
  Jag har här givit en länk där det officiellt framgår att det covid19 framkallande viruset är identifierat på det sätt som krävs. Hur skulle något vinstdrivande företag annars våga eller framtaga vaccin?

  Ni menar alltså att alla dessa vacciner även det svenska man håller på med är verkningslösa och ni menar att vi hellre ska skaffa oss sjukdomen på vinst och förlust eller sitta instängda i X antal år till utan att träffa någon.
  Jag har också tänkt avvakta tills man vet mer om vilket vaccin är minst farligt (men hur ska man orka) då jag ändå inte orkar arbeta.
  Men alla dem som är övre medelåldern men ändå behöver gå till sitt arbete för att behålla det för de kan inte sitta i sin villa och bara tycka en massa DE HAR INTE RÅD att tycka som ni.

  Tycker ni att de ska gå ut och riskera att deras redan åldrade kroppar men tvingade att arbeta ska dö i covid 19 “som ni tycks tro är en bluff och helt påhittat?
  Eller att detta är en vanlig influensa?
  VAD menar ni egentligen- ni som inte behöver gå ut men gärna stödjer de konspirationsteoretiker och deras sätt att tjäna pengar och vilja sko sig på människor som är tveksamma och ifrågasättande.

  Jag förstår att ni vill ifrågasätta vilket är bra och det jag själv gör men ERA påståenden måste också vara validerade och underbyggda med mer än böcker och skrifter och utsagor från den och den “professorn”.

  Jag kan inte utifrån allt detta NI skriver se någonting som är säkert för mig.

  Även om man drar ifrån de gamlingar som ändå skulle dött av den vanliga säsongsinfluensan så blir det ändå en betydande överdödlighet kvar att räkna med.
  Ja jag har också 79 åriga vänner som bevisligen med tester haft covid19 men knappt märkt detta och nu har antikroppar (hur länge varar de- om viruset har sådan förmåga att mutera!) men Menar ni att det är lögner alltihop, de beräkningar över hur många som dött (inte bara riktigt gamla människor) hittills och att de inte skulle behövt dö i förtid om det redan hade funnits vaccin för dem?

  VAD är det ni vill egentligen Lars Bern?
  Jag förstår inte fortfarande.

  Visst finns det storbolag och oligarki som styr mycket och som vi ska se upp med.
  Men deras chefer kan också bli sjuka i covid eller är de naturligt immuna? De har alltså hittat på den här cirkusen och alla dem som dött för att tjäna pengar på ett vaccin som kostar multum att framställa och testa.

  Det går inte ihop det här snacket.

  1. Håller med dig Susan. Det är bra att ifrågasätta, men för att sprida detta budskap krävs mer kött på benen och referenser.

  2. Jan-Ove Staffan Bo Gerald Freidlitz

   Jo det är mycket runt covid-19 och vacciner som är en stor bluff. Har du hört talas om The big Reset.? Eller den stora statskuppen som Jakob Nordangård har skrivit?Du borde läsa, sedan kanske du förstår lite mer. Du kan börja med att googla lite om detta. Skadar inte att söka och man skola finna.

   1. Jan-Ove Staffan Bo Gerald Freidlitz

    Problemet med googla är att det sprider lögner om många visselblåsare.,tex Judy Mikovits en forskare som ifrågasätter covid-19 vaccination. En mycket framstående och stark kvinna som arresterades utan en rimlig anledning. Men globala intressen låg bakom. Dom försökte krossa och tysta henne. Skrämmande 😵

    1. Jan-Ove Staffan Bo Gerald Freidlitz

     Dom erbjöd henne flera miljoner dollar, men hon Judy tackade nej. Hon ville inte tystas. Hon talar sin sanning om vad hon har sett under sin forskning om covid 19 vaccination. Som inte är ett riktigt vaccin.

     1. Ja – problemet med att googla är att man där valt ut de svar som passar oligarkerna m fl, de svaren står överst . Men det finns fler sanningar än de man får fram genom att googla. Man måste jämföra med andra sökmotorer. Där kan man få helt andra svar – på samma fråga.

 6. Jag fick covid-19 lindrigt i januari medan min man däremot blev väldigt sjuk, hamnade i respirator i 12 dygn och nu håller på att återhämta sig på rehab. Vi har ätit/druckit C-vitamin, ätit D-vitamin o andra vitaminer/mineraler o varit extremt försiktiga med utomstående kontakter. Trots detta blev vi sjuka. Jag valde att göra ett antikroppstest, eftersom jag tänkte att det kan vara bra att ha det svart på vitt. Dagen efter jag hade gjort mitt test tog man bort möjligheten att testa sig på den orten, vilket innebar att man behövde resa ganska många mil för att kunna testa sig. Dessutom så slutade man ganska snart att erbjuda antikroppstester i min region eftersom “alla resurser behövdes till vaccinationerna”. Jag tolkar det som att man inte vill att folk ska göra antikroppstester och kanske därmed låta bli att vaccinera sig. Så visst finns det en stark politisk påverkan för att pressa folk till vaccination.
  Tack för att du håller oss uppdaterade med fakta, Lars! Det går inte att lite på beslutsfattare, myndigheter och minst av allt regeringen i Sverige längre. Fakta förvrängs och oliktänkande stoppas….

 7. Carina Wahlberg

  Tack för all fantastisk information som hjälper oss att få perspektiv till all annan information som omger oss i massmedia🙏🏻tänk om fler kunde ifrågasätta o inte bara tro att allt som alla dessa ”experter” säger måste vara den enda sanningen

 8. Jan-Ove Staffan Bo Gerald Freidlitz

  Läste om nya fall av blodproppar idag i Norge. Vårdpersonal som fått vaccination. Alla vaccinationer måste stoppas omedelbart. Man håller på med avlivning av många människor. Det blir som jag brukar säga till många jag möter, trångt på kyrkogården. Skrämmande 😵

  1. Jan-Ove Staffan Bo Gerald Freidlitz

   Sen kan man naturligtvis undra varför det inte kommer fram något om biverkningar när det gäller vaccination i Sverige. Det är som jag brukar säga, vi lever i lögnernas land. I Sverige där följer alla politiker dom stora globala intressen som styr. Skrämmande 😵

   1. Jan-Ove Staffan Bo Gerald Freidlitz

    Ååh jag glömde många medier, stora dagstidningar och SVT och Sveriges radio. Där sprides det lögnaktiga saker hela tiden. Dom är alla med på den stora lögnen om coronaviruset och alla vaccinationer. Skrämmande 😵

 9. Jag har fortfarande antikroppar (covid) efter 11 månader. Jag kommer göra ett test om 5 månader och jag vet redan nu att jag kommer ha kvar antikroppar.
  Jag kollade min D-vitamin-status i september. Det låg gränslågt trots att jag tagit D-vitamin största delen av året de senaste åren. Jag tog 4000IE/10.000 IE dagligen i flera månader och uppföljningen i januari visade då ett normalvärde på övre gränsen.
  Vaccination ska vara frivillig. Varje människa måste kunna ta ett eget beslut utifrån sin egen hälsa. Jag har haft mässling som vuxen. Jag vet att jag aldrig mer får mässling under min livstid.
  Så för min del är vaccinationer inte aktuella.

  1. Jan-Ove Staffan Bo Gerald Freidlitz

   Skulle man ta vaccinet då kommer man råka illa ut kommande åren, om det blir så att vaccin missar kommande virusstam. På grund av att det vaccin som gäller nu är så enkelt, så att det måste tas nya var år. Vid vaccination förstör man sitt normalt uppbyggda immunförsvar på sikt. Man blir skör av att ta vaccinet. Därför är det bästa alternativet att avstå vaccination mot covid-19. Sen är det också väldigt kraftfulla vacciner som kraftigt sätter igång våra immunförsvar som kan orsaka blodproppar, skakningar, högfeber, ansiksförlaningar, dödsfall, allergisk chock och mycket mer.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen