Västdiktaturen blir allt pinsammare

Den 20 februari publicerade jag en recession av boken ovan skriven av läkaren Sebastian Rushworth. Författaren går där igenom vetenskapen omkring Covid-19 och pekar på en rad missuppfattningar rörande pandemin och de vacciner som erbjuds på ett föredömligt sätt. Boken som tillfört coronadebatten en rad viktiga aspekter har fått stor positiv uppmärksamhet i Sverige.

Nu har Rushworth översatt boken till engelska för att även kunna erbjuda den till en större publik. Den främsta marknadsförings- och distributionskanalen internationellt för denna typ av böcker är det globala monopolföretaget Amazon, vars huvudägare är den kända oligarken Jeff Bezos.

Som ett brev på posten har Rushworth fått följande ytterst anmärkningsvärda meddelande från Amazon:

Hello,

We’re contacting you regarding the following book(s):

Covid: Why most of what you know is wrong by Sebastian Rushworth

Due to the rapidly changing nature of information around coronavirus, we are referring customers to official sources for advice about the prevention or treatment of the virus. 

Amazon reserves the right to determine what content we offer according to our content guidelines. Your book does not comply with our guidelines. As a result, we are not offering it for sale. 

Amazon KDP 

Jag har i andra sammanhang fäst uppmärksamheten på att makten över västvärlden i mycket snabb takt har flyttat från demokratiska folkvalda församlingar och regeringar till överstatliga organisationer och globala företag och banker. Detta är en direkt konsekvens av att tillväxten i ekonomin alltmer kommit att leda till att dessa företag och en liten hyperförmögen elit ackumulerat en allt större del av samhällets ekonomiska värden. Under pandemin har denna elit ökat sin andel i en accelererande takt, samtidigt som medelklassen snabbt blivit fattigare. Med denna förmögenhetskoncentration följer politisk makt genom att de hyperförmögna oligarkerna och deras globala företag kan köpa alla – en legaliserad korruption florerar ohejdat.

Jag skrev den 4 mars om oligarken Bill Gates och hur han systematiskt köper medier, forskare och politiker. Den här eliten utnyttjar den pågående coronaepidemin för att kraftigt skjuta fram sin maktposition för att försöka skaffa sig världsherravälde. Man har via sin egen överstatliga organisation World Economic Forum publicerat en bok med sina planer med titeln The Big Reset. För att maximalt kunna utnyttja coronaepidemin har man lierat sig med korrumperade WHO vars huvudfinansiär är nämnde Bill Gates. Man har gjort WHO:s ståndpunkter och tillrättalagda bedömningar till lag och samtidigt lagt locket på för andra meningsyttringar.

Censuren från Amazons sida av Rushworths bok skall ses i detta perspektiv. Vetenskapliga sanningar är i detta sammanhang ovidkommande, om de inte passar den styrande oligarkin censureras de. Jag har själv råkat ut för en liknande censur när jag vidarebefordrat vetenskapliga analyser från några av världens främsta forskare inom medicin och immunologi på Swebbtv. Youtube som ägs av megaföretaget Google gick så långt att man blockerade Swebbtv och raderade alla deras program som man lagt upp hos dem.

Oligarkin har idag total kontroll över det medicinindustriella komplexet och styr vad som är official sources for advice about the prevention or treatment of the virus. Alla som ifrågasätter de officiella organens ståndpunkter censureras och deras inlägg blockeras oaktat vilken vetenskaplig status de har. Detta är en utomordentlig skrämmande utveckling.

Den officiella uppfattningen om viken kost som ansågs hälsosam i slutet av 70-talet och de kostrekommendationer som då presenterades av det medicinindustriella komplexet, har orsakat historiens värsta hälsokatastrof. Dessa rekommendationer tillämpas fortfarande av det korrumperade svenska Livsmedelsverket. Rekommendationerna har under 40 år orsakat en pandemi av ämnesomsättningssjukdomar som nu dödar 40 miljoner varje år och som gjort flera miljarder människor metabolt sjuka. En sjuklighet som kraftigt förvärrar sjukligheten i Covid-19. Nu förväntar sig dagens makthavare att vi återigen skall underordna oss de officiella råden från samma kretsar. Alla alternativ censureras brutalt.

Den styrande oligarkin ser hägrande tusenmiljardinkomster till deras medicinindustriella komplex från den vaccinkampanj som man dubbat de tandlösa politikerna att iscensätta och ingenting får nu komma emellan.

Inse att vi plötsligt lever i en diktatur styrd av en liten hyperförmögen elit som får världens andra diktaturer att förblekna. Yttrandefriheten har för länge sedan gått förlorad och västs ledande grävande journalist sitter fängslad, andra journalister till varnagel.

Västvärldens kritik av andra auktoritära samhällsystem blir bara ihåligare för var dag som går. Som det står i Bibeln Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga?… (Lukas 6:41,42)

Lars Bern

Riksföreningen för Metabol Hälsa arbetar för att sprida kunskap om hur vi undviker metabol sjuklighet och vad som bör göras mot den. Om ni vill stödja Riksföreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

5 reaktioner på ”Västdiktaturen blir allt pinsammare”

 1. Tänk så vackert och enkelt allt skulle vara om människan (som art) inte fanns. Eller om människan vore mer lika djuren – inte planerade för ondska utan följde naturlagarna. Eller om alla människor var snälla och omtänksamma mot varandra och mot djuren.

 2. Mycket klarsynt! Vi i västvärlden som anser oss så fria i våra demokratier vaknar nu upp till en obehaglig verklighet. Dock luras de flesta som inte kan tänka utanför boxen att lydigt följa med i fållan i tron att dessa krafter vill dem väl. Hoppfullt ändå att allt fler människor verkar att vakna upp.

  Tack Lars!

 3. Har skaffat boken enl ovan. Har bara börjat läsa. Innehållet verkar ärligt, inkännande och visar på förståelse. Undrar bara hur det går för honom nu i karriären. Det brukar inte vara lätt för de som blir visselblåsare. (Se t ex på läkaren Jon Tallinger – m fl) – Sebastian Ruthworth’s blogg (på engelska) verkar också läsvärd.

 4. Inger-Lill Byström

  Tack Lars Bern och Riksföreningen för Metabol Hälsa för detta värdefulla arbete. Tack för tipset om boken “Bättre immunförsvar på 21 dagar” som är lättläst och enkel att praktisera. Man mår bra på ett naturligt vis efter att ha följt de enkla instruktionerna. Själv sprider jag kunskapen till nära och kära, ger bort böckerna i present och njuter av välmåendet med ren oprocessad mat. Önskar mig affärer med endast ren mat och välkomnar alla gårdsbutiker.🤗

 5. Covid-19 galopperar vidare i nya muterade skepnader, vilket innebär att vi alla kommer att drabbas förr eller senare.
  I stället för att pumpa oss fulla med oprövade vacciner tycker jag att Folkhälsomyndigheten helt ska vända på kuttingen. Lansera ett billigt Coronakit med hydroxyklorokin, Ivermectin och zink, som folk kan peta i sig så fort då känner de minsta tecken på influensa.
  Vaccinerna gör inte att vi slipper Covid, vi får den bara i lindrigare form. Detsamma skulle detta föreslagna Coronkit kunna hjälpa oss med.
  Yoldia

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen