PCR testerna

För att få ett grepp om smittans spridning och kunna smittspåra utförs det nu omfattande tester. Det är bra, men testmetoden är tyvärr väldigt osäker. Den är baserade på s.k. Polymerase Chain Reaction tester (PCR) som egentligen är helt otillförlitliga i detta sammanhang, men de används i brist på bättre alternativ.

PCR-testet är utvecklat av forskaren Kary Mullis. Han tilldelades, tillsammans med Michael Smith, Nobelpriset i kemi 1993 för insatser för metodutveckling inom DNA-baserad kemi och mer specifikt för hans uppfinning av PCR-metoden.

Metoden gör det möjligt att kopiera mycket små mängder av DNA så att man får miljontals kopior av ett DNA-segment på några få timmar. Detta har revolutionerat biokemisk och genetisk forskning och möjliggjort nya diagnostiska metoder inom såväl medicin- som kriminalteknik.

Användningen av det icke-specifika PCR-testet för att testa för coronaviruset, som ger många falska positiva resultat, visar en exponentiell utveckling. PCR-testandet har forcerats fram i den nödsituation som pandemin utgör. Det var dock aldrig på allvar avsett för denna typ av tester. Mullis har uttryckligen varnat för att detta test är avsett för forskning och inte för diagnostik.

PCR-testet fungerar genom cykler av förstärkning av genetiskt material – en bit av genomet förstärks varje gång. Eventuell kontaminering (t.ex. andra virus, skräp från gamla virusgenom) kan resultera i falska positiva utslag. Testet mäter inte hur många virus som finns i provet. En verklig virusinfektion innebär en massiv förekomst av virus, den så kallade virusbelastningen vilket PCR-testet inte ger svar på.

Om någon testar positivt, betyder detta inte att den personen faktiskt är kliniskt smittad, är sjuk eller kommer att bli sjuk. Kochs postulat är inte uppfyllt. Eftersom ett positivt PCR-test inte automatiskt indikerar aktiv infektion eller smittsamhet, motiverar enbart detta inte de sociala åtgärder som vidtagits och baseras på dessa testresultat.

Lars Bern

Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

9 reaktioner på ”PCR testerna”

 1. Det här står på folkhälsomyndighetens sida –
  “PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19

  och här är ett bra inlägg av en sakkunnig –
  https://sebastianrushworth.com/2020/11/06/how-accurate-are-the-covid-tests/
  “As you can see, the less prevalent the disease is in reality, the more likely the test is to generate a false positive result, and the less useful the test is as a method for figuring out who actually has covid. And the less prevalent the disease is, the more prevalent it will seem to be in relation to reality. If decisions about covid continue to be made largely based on what PCR tests show, we might never be able to call off the pandemic!

  And that, ladies and gentlemen, is why PCR positive cases are a very poor indicator of how prevalent covid is in the population, and why we should instead be basing decisions on the rates of hospitalization, ICU admission, and death. If we just look at the PCR tests, we will continue to believe that the disease is widespread in the population indefinitely, even as it becomes less and less common in reality. And that is assuming the rate of testing doesn’t increase. If we combine this built-in problem with accuracy, with a massive increase in testing (as has happened in most countries over the course of the pandemic), then we can create the impression of a disease that is continuing to spread wildly through a population, even when it isn’t.”

  1. Henrik Clemmensen

   Just precis. Men även en svensk regering skulle väl förstå, att det man ska agera utifrån, är det som du refererar: we should instead be basing decisions on the rates of hospitalization and death. – Som Norge, Finland och Danmark.
   Men kanske svenska regeringen tar emot ekonomisk stöd från amerikanska vaccinindustrin ??

 2. Den franske professorn Didier Raoult har vetenskapligt experimentellt visat på tillförlitligheten i de aktuella PCR-testen. Vid cykler 30 är tillförlitligheten 20 % positiva, vid 35 cykler 3%. Det betyder att den som teststs positivt vid laboratoriecykler om 35 ggr är 97 % falskt positiva. I Europa tillämpas 30-40 cykler. Hur det är ställt i Sverige är för mig oklart. Troligen tillämpas 35 cykler ‘för säkerhets skull’. Testen är därför meningslösa och den utökade testningen har säkert endast som bakomliggande agenda att fortsätta inbilla folket att en livsfarlig pandemi fortsatt är för handen. Det finns alltså ingen pågående stor smittspridning. Skrämsel för att hålla kvar medborgarna i stress är agendan till dess livsfarliga vacciner är godkända. Under tiden fortsätter den ekonomiska härdsmältan och regeringar ska tvingas till ökande upplåning och skuldsättning av medborgarna, med pengar som välvilligt tillhandahålles från den globala finanseliten.

 3. Varför har vi inte alltid testat om vi har virus och annat ?

  Varför använder inte skolmedicinen alternativas örter och metoder att eliminera mikrober ?

  Varför tror ni överhuvudtaget på myndigheterna som ljuger om precis allt och har stiftat lagar mot allt som botar ?

  Kräv att få veta varför de plågar oss med dessa lögner !

  Sluta spela med i den här bluffpandemin !

 4. Hur är det med dem som testats negativt? Kan de haft Covid ivf? Min dotter hennes man och barnen blev väldigt sjuka i influensa (alltså normalsjuka i jobbig influensa) men testade negativt.

 5. Henrik Clemmensen

  PCR-testen är absolut inte sann och skulle inte tas på alvar som covid-19-test.
  Men dansken (jag är dansk) har utifrån denna PCR test tat beslut om sina insatser inom sjukvård / restriktioner på ett sätt som har hindrat många i att insjukna och dö.
  Pr. 1 million invånare har dansken  bara 130 covid-avlidna. Svensken har 601. (11.11.2020)

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen