Kosttillskott är nödvändiga med dagens industrimat

Återigen har Big Pharmas lobbyister lyckats få in en artikel i en av våra stora tidningar (GP) som varnar människor från att ta kosttillskott av vitaminer, mineraler och andra näringsämnen. Den forskare som figurerar i artikeln med titeln Därför är det riskfyllt att äta kosttillskott i onödan är professor Martin Bergö vid Sahlgrenska akademin. Han har figurerat i liknande sammanhang tidigare.

Omfattande forskning har tidigare påvisat förbättrad prognos för cancerpatienter, som konsumerat antioxidantrika preparat. Det står i direkt strid mot forskning som Bergö publicerat. Han säger sig ha visat att antioxidanter fördubblar spridningen av malignt melanom i möss. Man har studerat behandling med antioxidanterna N-acetylcystein (NAcCys) och en vattenlöslig form av E-vitamin (Trolox).

Bergö menar att hans studier stärker tidigare studier som visar att antioxidanter påskyndar lungcancer. Cancerpatienter och personer med en ökad risk för cancer ger han därför rådet att undvika kosttillskott med antioxidanter. Detta verkar var ett ytterst tveksamt råd med tanke på den uppsjö med annan forskning som visar på motsatt effekt av antioxidanter mot cancer.

Professor emeritus Per-Arne Öckerman (tidigare överläkare i klinisk kemi) har i Integrativ Medicin kommenterat Bergös forskning och råd. Han menar att Bergös fynd är intressanta genom att visa hur komplext allt fungerar, men han anser att hans slutsatser är omotiverade, rentav ovetenskapliga och oetiska. Det ger dock anledning till mer forskning på området.

För att studera antioxidanteffekter måste man enligt Öckerman arbeta med många antioxidanter samtidigt, inte med bara 1-2 ämnen. NAcCys och vissa former av E-vitamin har ingen positiv effekt eller en direkt negativ effekt vid cancerbehandling i kombination med cytostatika eller ensamt. De avviker därmed från många andra antioxidanter eller antioxidantrika koncentrat från växter.

Öckerman menar att Bergö tar ett stort ansvar med sin rekommendation, som leder till stor oro, inte minst hos cancerpatienter. Denna oro försämrar prognosen för cancerpatienter. Det är därför oerhört viktigt att Bergös slutsatser bekräftas eller bestrids vad avser sådana antioxidanter som cancerpatienter verkligen använder som t.ex. höga doser C-vitamin.

Vid ett symposium om fria radikaler och antioxidanter i sektionen för näringslära på Medicinska Riksstämman i Göteborg 2006, påpekade Öckerman att nästan all forskning om antioxidanter var gjord med 1-2 ämnen. Då det krävs flera antioxidanter i synergi för effekt, måste all forskning göras om. Huvudtalaren Rune Blomhoff, professor i Oslo, berättade att man vid en kongress en månad tidigare i New York hade kommit till samma slutsats, d.v.s. att all forskning om antioxidanter måste göras med ett brett spektrum av antioxidanter och att forskning om enstaka ämnen mycket väl kunde ge motstridiga resultat.

Det jag omedelbart frågar mig är om det ligger industriintressen bakom att Bergö valt bara just dessa ämnen som inte är representativa för alla antioxidanter? Forskning med 1-2 antioxidanter hade ju visats ej medge generaliserande slutsatser.

Den finske läkaren Kaarlo Jaakkola visade redan 1992 att bredspektrum antioxidanter, vitaminer, spårelement och fettsyror i kombination med strålning och/eller cytostatika förbättrade prognosen vid lungcancer hos patienter och minskade biverkningarna. Svenska Socialstyrelsen gillade inte detta och ville dra in Jaakkolas svenska läkarlegitimation. I samband med detta gjorde Öckerman en litteraturgenomgång om antioxidanter som underlag för Socialstyrelsens beslut. Denna genomgång avsåg vitamin A, C och E, selen, Q-10, beta-karotin, lykopen, melatonin, NAcCys och glutation och visade att alla utom just NAcCys och beta-karotin hade förebyggande eller behandlande effekt mot cancer, också i kombination med cytostatika.

Vitamin E-succinat och strålningsbehandling hämmar var och en för sig tillväxten av humana melanomceller. Tillsammans ökar de hämningen. Vitamin E-alkohol eller E-acetat som Bergö använt har inte den effekten förrän i mycket högre dos. Tillväxten av humana melanomceller påverkas inte av enskilda antioxidanter, men hämmas starkt av en blandning.

Öckermans råd till personer med känd cancer:

 • Ät massor av antioxidantrika födoämnen och ett brett spektrum av kosttillskott
 • Kombinera detta med gängse behandling, om du har en cancerdiagnos
 • Ät inte Acetylcystein eller Trolox

T.ex. visar forskning rörande kombinationen av strålbehandling av cancer och användning av antioxidanten blåbärsextrakt förvånansvärt goda resultat.I en rad sammanhang framhålls broccoli som en utmärkt antioxidant varför det bör ingå i en hälsosam kost för att motverka risken för att utveckla cancer.

Big Pharma i armkrok med skolmedicinen hatar allt vad kosttillskott och naturpreparat heter, inget får inkräkta på deras monopol. Det vore väl gott och väl om deras monopol var framgångsrikt, men så är det ju inte. Snart lider halva jordens befolkning av metabola sjukdomar som tar 40 miljoner liv i förtid varje år och siffran stiger. Dagens skolmedicin har helt enkelt totalt misslyckats.

Att kosttillskott blir allt viktigare för att bibehålla en god hälsa beror på att den processade industrimaten och de massproducerade livsmedlen blir allt näringsfattigare. Skolmedicinens mantra att äta en lagom varierad kost så får man i sig allt man behöver håller helt enkelt inte längre.

En bekant till mig som opererats för en pancreacancer och fått cellgiftsbehandling efter, blev av sina läkare tillhållen att absolut inte ta några vitaminer eller andra kosttillskott ett halvår efter behandlingen, ett totalt vansinnigt råd. Vederbörande fick redan efter några månader tecken på en fortsatt cancerutveckling och dog några månader senare. Denna typ av instruktioner från skolmedicinen står, vad jag kan förstå, helt i strid med vetenskapen på området.

Om ni är rädda om er hälsa fortsätt att ta era kosttillskott. Nu i coronatider är de viktigaste D- och C-vitamin samt mineralet zink. Ta gärna ett årligt blodtest för att kolla vad ni har brist på, så kan ni sätta in kosttillskott mot det.

Lars Bern

Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

9 reaktioner på ”Kosttillskott är nödvändiga med dagens industrimat”

 1. Som jag förstår det så är nedmalet berg ursprunget till alla jordar och all vår jord är gammal och har därför blivit fattig på mineral. Bergborrning ger borrkax som är mineralrikt. Varför deponeras allt borrkax i stället för att säljas? Granngården skulle exv kunna blanda in borrkax i den jord de säljer i säckar.

 2. Hej
  Tack Lars för dina jättebra artiklar. Du nämner blodprov en gång om året. Kan man göra ett blodprov på hälsocentralen?behöver man tala att man vill ha reda på vilka tester man vill ha reda på?
  Mvh Helen karlsson

  1. Lars Bern

   Det finns företag som erbjuder tjänsten såsom Medisera och Werlabs. Du betalar dem och sedan sänder de ut en remiss till alla provtagningsställen, så kan du välja vilket du vill för att ta ditt blodprov. Efter analys får du en skriven kommentar till dina värden.

 3. Jag tror att man får ta allt som skrivs med en nypa salt och försöka använda sitt eget förstånd. Jag såg en serie på Netflix som heter (o)hälsosamt. Där fastade vissa cancerpatienter samtidigt som de fick cytostatika och blev snabbare friska med färre behandlingar. (Sen vet man ju aldrig om det kommer igen) Jag tror man ska känna efter ordentligt i sin egen kropp vad man behöver och mår bra av. Lyssna mer på kroppen och signalerna än vad många gör i dagens stressade snabbmatsvärld.

 4. Kostomläggning till LCHF räcker långt.

  Frisk glykokalyx är en förutsättning för liv
  Trots att glykokalyx spelar så stor roll i våra liv verkar inte många läkare veta vad glykokalyx är än mindre vad den har för roll.
  Glykokalyx är namnet på det flimmerhår som finns närmast blodet i våra blodkärl. Glykokalyx fungerar som en glidyta för blodet och dess innehåll och ett skydd mot att oönskade molekyler inte ska ta sig in i kärlväggen. Men dess kanske viktigast uppgift är att leverera kväveoxid (NO) till kärlväggens muskelskikt (tunica media). Om tunica media inte får NO så stelnar blodkärlet och när hjärtat pumpar blodet stötvis så kan inte kärlväggarna vidga sig och dra ihop sig, dvs inget syrerikt blod kommer fram till exvis mitokondriernas elektrontranportkedja. Mitokondriernas produktion av ATP minskar och kanske slutar helt varvid mitokondrierna går över till att producera ATP genom fermentation, vilket är ca 5% av vad människan behöver för att kunna leva ett normalt liv.
  Om glykokalyx skadas så minskar dess förmåga att leverera NO till tunica media. Resultatet blir att blodkärl stelnar och syrerikt blod kan inte längre ta sig fram i de tunnaste tunna kapillärerna exvis de som ska leverera syre till elektrontransportkedjan, vilken är beroende av syre för att mitokondrierna ska kunna skapa ATP. När denna väg för ATP produktion inte fungerar så övergår mitokondrierna att tillverka ATP genom fermentation (jäsning), vilket dock bara som sagt ger ungefär 5% ATP jämfört vad som kan tillverka genom elektrontransportkedjan/citronsyracykeln/andningskedjan med obruten syreleverans från kapillärer med frisk glykokalyx.
  Vad är det då som kan skada glykokalyx? Sedan lång tid tillbaka känner vi till att sepsis (ofta kallat blodförgiftning) skadar blodkärlen. Det beskrivs exvis i Vetenskap & Hälsa av Adam Linder, läkare vid Skånes Universitetssjukhus som att blodkärlen börjar läcka varför det syrerika blodet inte når ut till alla organ och vävnader som efterhand tappar sina funktioner. Jag betvivlar att blodkärlen börjar läcka.
  Samma synsätt på vad som händer återkommer i den medicinska litteraturen långt tillbaka. Jag menar att förklaringen att bakterierna orsakar läckande blodkärl inte är korrekt.
  Jag tror mig också i den medicinska litteraturen ha funnit beskrivningar på att virus kan skada blodkärlenm, kanske inte lika snabbt och dramatiskt som bakterier. Min slutsats är att glykokalyx kan bli skadad av virus.
  Som den tredje orsaken och den mycket långsamma orsaken till att glykokalyx kan bli skadad anges på många ställen i litteraturen hyperglykemi (för mycket socker i blodet) utan att för den skull ha blivit diagnostiserad med diabetes (sockersjuka). Det är alltså fråga om decennier, kanske ända från barndomen till ålderdomen, innan socker- och mjölätandet och söta drycker ger sig tillkänna i form av olika s.k. åldersbetingade symptom från exvis hjärta och kärl, njurarna, ögonen, huvud, fortplantningsorganen m.m.
  Nu finns det faktiskt en möjlighet att få glykokalyx att återigen bli hög och tät och bli det fullgoda skydd som en frisk glykokalyx utgör. Sluta äta och dricka kolhydrater dvs äta socker- och mjölmat och dricka söta drycker. Jag blev av med min spasmangina (kärlkramp med helt rena kranskärl) på 18 månader och min son har sakta men säkert börjat återkomma till livet efter att ha varit nere på botten av ME dvs liggande utan att orka någonting.

  Lasse Blomdahl

  1. Tack för ininformation . Hur är våra jordar beskaffade när det gäller livsviktiga Mineraler? MVh Rolf Ahlström.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen