Skolmedicinens kostråd ligger bakom svår sjuklighet i Covid-19

Tidiga observationer under coronapandemin visade tydligt att metabol sjuklighet kraftigt ökade risken för allvarlig sjuklighet och komplikationer vid Covid-19. På många håll observerades en högre dödlighet bland patienter med övervikt, högt blodtryck, diabetes, hjärtkärlsjuklighet osv.. Man kunde med fog hävda att svår Covid-19 var ytterligare en metabol sjukdom. Jag har tidigare skrivit om detta och vilka slutsatser man bör dra av dessa observationer.

Nu när vi har fått en lite längre erfarenhet av Covid-19 sjukligheten börjar det komma fler och säkrare studier som kan läggas till grund för viktiga slutsatser om hur man skall behandla och förhindra svår Covid-19. I dagarna har det publicerats en metaanalys av 20 olika studier där man tittat på sambandet mellan Covid-19 sjuklighet/dödlighet och övervikt. Studien kommer fram till att det finns ett mycket starkt samband.

Risken för att drabbas av svår Covid-19 ökar markant redan vid ett kroppsmasseindex (BMI) på 30, det vill säga där gränsen för fetma går. Jämfört med normalviktiga ökar risken för att tvingas till sjukhusvård till följd av Covid-19 med 113 procent. Risken för att hamna i intensivvård respektive att dö ökade också, med 74 och 48 procent. Vid högre BMI ökar riskerna ytterligare. Man observerar även att feta personer oftare har flera av de underliggande metabola sjukdomarna som jag nämnde tidigare. En annan slutsats är att överviktiga har visats ha ett nedsatt immunförsvar mot det aktuella SARS‐CoV‐2 viruset.

För att ni skall förstå vilka som bär det underliggande ansvaret för att vi hamnat i denna pandemi, som är på väg att helt förstöra västvärldens ekonomi med oöverskådliga geopolitiska konsekvenser, vill jag att ni studerar det rubricerade diagrammet. Omkring år 1980 fullkomligt exploderade fetman i först USA, för att sedan sprida sig till resten av västvärlden och snart hela världen. Det var där som den pandemi som jag analyserar i boken Den Metabola Pandemin bröt ut på allvar. Den hade sakta men säkert legat och pyrt ända sedan förra sekelskiftet, men det verkliga genombrottet började 1977 med en rapport från statlig amerikansk kommission.

År 1980 lanserades i USA Dietary Guidelines for Americans. I korta drag innebar dessa kostrekommendationer att man skulle undvika alla mättade fetter som företrädesvis är animaliska fetter, trots att dessa fetter varit den viktigaste komponenten i människans kost under vår evolution. Eftersom mättade fetter energimässigt var den viktigaste basfödan måste de ersättas med något annat. Detta blev omättade och ofta industriprocessade fröoljor och kolhydrater, mestadels mjöl och socker. Marknaden överflödades plötsligt med rader av avfettade och sötade produkter och processade matfetter baserad på omättade fröoljor. Denna industrimat är inte naturlig människoföda.

Trots att vi idag, som i den rubricerade figuren, kan avläsa en katastrofal effekt på folkhälsan, håller skolmedicinen sig benhårt fast vid att avråda från att äta mättat animaliskt fett. Svenska Livsmedelsverket som domineras av fundamentalister vägrar hårdnackat att erkänna att man i 40 år lämnat fullständigt livsfarliga och ovetenskapliga kostråd till allmänheten. Vi skördar nu de tragiska frukterna av denna totala tondövhet från skolmedicinens sida, bl.a. genom den onödigt höga sjukligheten i Covid-19.

Vår skolmedicin styrs idag helt av det medicinindustriella komplexet som skapats av hyperförmögna oligarker och deras globala läkemedelsföretag. Detta komplex lever i symbios med det ännu större livsmedelsindustriella komplexet och av samma kretsar kontrollerade media. Det innebär att av dessa intressen korrumperade myndigheter fortsätter pumpa ut livsfarliga kostråd. Detta kostar 40 miljoner människor deras liv i förtid varje år och som nu lagt grunden för coronapandemin. Vi har från Riksföreningen för Metabol Hälsa manat landets regering och politiska adel att ta itu med dessa frågor, men därifrån är passiviteten kompakt. Istället lägger man ett svindyrt kontrakt på ett vaccin mot SARS‐CoV‐2 viruset som inte skulle behövas om man följde de råd vi givit. Allt tyder på att det medicinindustriella komplexet även lyckats korrumpera våra politiker, jag kan inte tolka det på annat sätt.

Så kära vänner vi människor är helt utelämnade till oss själva som vanligt när det gäller vår hälsa. Skolmedicinen har ställt sig på Big Pharmas sida mot oss. Gå med i vår förening, för tillsammans kan vi göra skillnad om vi är tillräckligt många. Vi har ju fortfarande kvar vår rösträtt.

 

Lars Bern

 

Om ni vill fördjupa er ytterligare i ämnet kan ni läsa boken ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

 

 

 

 

1 reaktion på ”Skolmedicinens kostråd ligger bakom svår sjuklighet i Covid-19”

 1. Lars Bern, du säger att vi fortfarande har kvar vår rösträtt. Visst men det är ingenting att ha. Vilket parti menar du jag ska rösta på ?
  Jag vet inget som säger att de ska införa hälsofrihet.

  Fler medlemmar till den här föreningen, jag vet inte ? Vad gör de som redan är med ?

  De flesta av dem verkar stå kvar i skolmedicinska träsket. Hur många av er tar reda på hur de alternativa botar sjukdomar ?

  Förstår ni att lagen mot kvacksalveri gynnar Big Pharma och innebär att de alternativa inte kan säga att de botar.

  Om jag råkar ut för en olycka eller att det händer något akut med min kropp fast jag gör allt för att förhindra det så får det bli akuten.
  Jag vill inte att någon vårdcentral ska få pengar för mig så jag har avlistat mig helt och då fick jag skriva på ett papper.

  Gör ni det ? Hur många av er som är medlemmar jobbar inom skolmedicinen eller omsorgen och utför Big Pharmas smutsgöra ?
  Ge verkningslösa mediciner med farliga färgämnen och vaccinationer som förstör immunförsvaret ?

  Fästingssprutorna tar ni dem ? Jag vaccinerar mig inte mot något, inte ens stelkramp.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen