Det medicinindustriella komplexet har tagit strupgrepp

Denna krönika är baserad på en artikel av Mike Whitney skriven för en amerikansk publik. Han har analyserat av en artikel om coronapandemin som nyligen publicerats  (20 aug 2020) i israeliska tidningen Haaretz av fyra toppforskare:

1– Prof. Udi Qimron, chef för Department of Clinical Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, Tel-Aviv University

2– Dr. Uri Gavish som är en fysiker, expert på analyser av algoritmer och Biomedicin

3– Prof. (Emeritus) Eyal Shahar är en epidemiolog vid University of Arizona

4– Prof. Michael Levitt är Nobelpristagare i kemi 2013 och professor i Strukturell Biologi vid Stanford University

Allt vi ursprungligen fick höra om Coronaviruset har visat sig vara fel. I själva verket är det inte en tidigare okänd unik infektion alls, utan en variant av en större familj av coronavirus som det funnits många mutationer av under åren. Det är inte heller ett exceptionellt smittsamt eller dödligt virus, utan en ganska mild infektion som har liten till ingen inverkan på flertalet människor. Det är bara ett riktigt farligt virus för människor med svåra metabola diagnoser och för svaga gamla. Dessutom fanns det ingen verklig risk att vårt hälso-och sjukvårdssystem skulle kollapsa, eftersom det beräknade antalet potentiella dödsfall sannolikt aldrig närmar sig de uppskattningar av de bristfälliga datormodeller som användes för att avgöra politiken. Fältsjukhuset i Stockholmsmässan behövdes aldrig.

Kort sagt, nästan allt vi fick höra från början visade sig bevisligen vara fel. Varför är det så? Varför tror ni att de människor som försåg oss med informationen – många av dem förmenta ”experter” inom sitt område – hade så fel om allt? Och varför har de inte gjort några ansträngningar för att offentligt rätta till sina missbedömningar när de inset hur mycket förvirring och ångest de har orsakat?

Vi har tidigare upplevt hur våra politiska ledare och deras marionetter bakom kulisserna använder förment vetenskap som ett medel för att uppnå sina egna politiska mål. Låt mig bara nämna miljardrullningen till påstådda klimatåtgärder. Kan det vara så att COVID–19 och WHOs deklarerade pandemi bara är ett redskap för att manipulera fram en virushysteri, för att drastiskt och oåterkalleligt kunna ändra samhällets grundläggande struktur. Syftet skulle vara att upprätta en totalitär världsordning? Det verkar vara så och nyliberalerna, etablissemangets media och de många infektionsexperterna spelar nyckelroller i denna teater.

Låt oss lämna den politiska analysen för nu och se över vad vi faktiskt vet om själva viruset. Detta skulle naturligtvis inte vara nödvändigt om journalistkåren och medierna hade gjort sitt jobb, genom att tillhandahålla korrekt information snarare än propaganda för att underblåsa en allmän hysteri. Tråkigt nog är de flesta människor lika felinformerade nu som de var för 6 månader sedan när utbrottet började. Vi vet med säkerhet är att domedagsscenarierna aldrig förverkligades. Två miljoner amerikaner dör inte och världen kom inte till ett abrupt stopp. Vi vet också att förutsägelserna om datormodellen från Imperial College var falska precis som vi vet att de länder som ignorerade dessa absurda modeller klarade sig bättre än de andra, vilket Nobelpristagaren Michael Levitt påpekar i sin artikel i tidningen Haaretz att:

Samma typ av modeller förutspådde att i Sverige skulle antalet dödsfall från COVID-19 nå cirka 100 000 i juni, om den svenska regeringen fortsätter att vägra införa nedstängningsåtgärder. Sverige avvisade dessa modeller och antog modigt … en demokratisk politik som i stort sett möjliggjorde att det normala livet fortsatte. Trots de stora vårdhemmen i Sverige (som var den svaga länken i den svenska hanteringen) … visade sig antalet dödsfall vara 6% av den som förutspåddes, cirka 6.000 personer, med en medelålder på 81. Hälften av offren var vårdhemsboende som i Sverige har en medellivslängd på 9 månader efter antagningen (en stor del av den andra halvan bodde kvar hemma med hemtjänst). Parenteserna min anm..

Sveriges dödssiffra visade sig alltså vara bara 6% av den ursprungliga uppskattningen. Som jämförelse är den amerikanska dödssiffran inte riktigt 10% av den ursprungliga uppskattningen från Imperial College. Båda uppskattningarna var katastrofalt fel, och ändå stängde man ner ekonomier, drev arbetslösheten upp till nivåer som inte setts sedan den stora depressionen, och dömde länder till år av plågsam omstrukturering. För vad? Jo, för att främja en fasansfull, auktoritär politisk agenda. Och detta hjälper bara till att understryka vad pandemin egentligen handlar om. Det är politik som utger sig för vetenskap (precis som larmandet om klimatet).

Artikeln i Haaretz belyser också frågan om ”flockimmunitet” som rutinmässigt felaktigt beskrivits i media som den punkt där 60% (eller mer) av befolkningen har smittats och därför har utvecklat antikroppar mot viruset. Detta är fel, i själva verket är tröskeln för flockimmunitet mycket lägre än så, kanske bara 5 till 15 procent av befolkningen. Men hur kan det vara så, vi fick ju veta att detta var ett helt nytt virus som vår art aldrig tidigare hade upplevt och som vi inte hade någon inbyggd immunitet mot?

Det var en annan lögn, här Michael Levitt igen:

Utbredd infektion krävs inte för att stoppa epidemin. Argumentet att 60% av befolkningen måste vara smittade och blir immuna innan infektionsspridningen stoppas bygger på en felaktig matematisk beräkning. … Det mest betydande bevis för att vederlägga behovet av 60% infektionsfrekvens – är pre-immunitet. Till exempel har COVID-19 flera släktingar (andra coronavirus) som befolkningen har utsatts för, och sådan tidigare exponering kan ge immunitet hos en betydande del av befolkningen. Redan i april skrev två av oss en artikel om den postulerade karaktären av denna immunitet och de statistiska bevis som pekade på dess existens. Vi noterade att i flera slutna samhällen som genomgick tester, var infektionsfrekvensen alltid begränsad till 20%, vilket statistiskt överensstämmer med maximal infektionsfrekvens i dessa samhällen snarare än återkommande sammanträffanden. Ungefär en månad senare publicerade en grupp forskare som bekräftade bevisen i Cell, en av de mest prestigefyllda tidskrifterna inom livsvetenskaperna. Omkring 60% av människor i Kalifornien som aldrig hade utsatts för COVID-19, hade immuna minnesceller som kände igen viruset och som därför sannolikt ger immunitet.

En studie i Tyskland visade dessutom att en sådan immunitet kunde nå en så hög nivå som 81% av befolkningen. … Denna snabbhet att nå pre-immunitet mot COVID-19 är också tydlig för infektionen globalt. Viruset började infektera människor för mer än åtta månader sedan, och epidemin har redan spridit sig till större delen av världen. Men i alla länder är infektionsfrekvensen fortfarande under 20 procent av befolkningen i stort. Denna begränsade infektionsfrekvens har förblivit oförändrad oavsett åtgärder för sociala distansering (om något), såsom karantän, lokal eller landsomfattande nedstängning, ansiktsmask och så vidare. I Sverige, till exempel, överstiger infektionsfrekvensen inte 20% och andelen personer som överlevt epidemin överstiger 99,9% (!) av befolkningen. Så är fallet även i Belgien, det land som har den högsta befolkningsdödligheten, där mindre än 20 procent var smittade, och mer än 99,9 procent av befolkningen har överlevt epidemin. … Konsekvenserna av dessa resultat är av yttersta vikt. De kräver att de flesta restriktioner för ekonomin omedelbart tas bort, att befolkningen med låg risk omedelbart återgår till normalt liv samtidigt som de hjälper högriskgrupper att minska graden av sociala kontakter.

Den politik som antagits av länder runt om i världen bygger således på antaganden som är både ovetenskapliga och falska. Tror ni verkligen att de personer som ansvarar för att genomföra dessa politik inte känner till vetenskapen eller inte vet om ”pre-immunitet” eller att ”tidigare exponering kan ge immunitet” eller att ”infektionsfrekvensen alltid var begränsad till 20% i alla länder” (vilket innebär att endast 1 av 5 personer kommer att smittas oavsett exponering). Tror ni verkligen att ansvariga inom skolmedicinen inte vet att tidig behandling av Covid-19 med det billiga malariamedlet Hydroxyklorokin botar flertalet av de smittade innan de hinner bli allvarligt sjuka (se rubricerat diagram)?  Trots det har skolmedicinen förbjudit användning i en rad länder, däribland Sverige. Tror ni inte att de vet att i samtliga fall och alla länder ”mer än 99,9% av befolkningen har överlevt epidemin”?

De flesta läsare vet inte något om detta eftersom inget av det har dykt upp i MSM. Varför är det så? Vilka illvilliga, onda krafter är i rörelse här? Varför vill våra ledare och våra medier hålla oss i mörkret om frågor som är avgörande för vårt beslutsfattande, avgörande för vårt levebröd och avgörande för vår överlevnad? Varför får vi inte använda en sedan 70 år väl utprovad medicin utan allvarliga biverkningar? Varför ställer inte journalister kritiska frågor? Varför?

Återigen, tror ni verkligen att ledare och smittskyddsexperter – som den älskvärda amerikanska experten Anthony Fauci, är omedvetna om dessa fakta? Tror ni att de har avfärdat dem som alltför triviala eller för ytliga för att berätta för allmänheten eller tror ni att de medvetet undanhåller all information som kan mildra den rådande atmosfären av hysteri som håller folket rädda, isolerade och fruktansvärt undergivna till manipulation av makthavare?

Det är vad man kallar en ”no-brainer”. Vi har gått in i en period då rika, globalistiska oligarker använder falsk vetenskap, förstärkt genom sin kontroll över media och korrumperade nyliberala politiker. Deras mål är att i grunden omstrukturera samhället på ett sätt som stärker deras materiella intressen samtidigt som de förstärker sitt grepp om makten. Det är detta mina vänner som är det styrande medicinindustriella komplexet.

Och det finns mer också, eftersom censur, manipulation och politik har verkliga kostnader, och kostnaderna kan beräknas i termer av de liv som går förlorade på grund av införandet av en hänsynslös och kontraproduktiv politik präglad av nedstängningar. Levitt igen:

Det tredje argumentet – att ta bort restriktioner kommer att resultera i en högre dödlighet än en politik med låsningar och restriktioner – är också felaktigt. Ett virus sprids i befolkningen tills tillräckligt många människor blir smittade och immuna, eller tills ett vaccin hittas. Låsningar och restriktioner får bara sakta ner dess spridning (”platta ut kurvan”) men de sänker inte det totala antalet infektioner eller den totala dödligheten. Om det finns en risk för överfulla sjukhus, kan det finnas ett behov av att bromsa spridningen av infektionen. Annars kan en utslätning av kurvan bara vara skadligt eftersom infektionen återvänder när begränsningarna tas bort. Dessutom är ett effektivt skydd av högriskgrupper möjligt endast under en begränsad tid: Ju längre tid, desto svårare är det att förhindra deras exponering för viruset. Därför är det paradoxalt nog just låsningar och restriktioner som bromsar uppbyggandet av flockimmunitet, vilket i sin tur behövs för att stoppa epidemin och skydda högriskgrupper. I det långa loppet kan en sådan politik leda till överdriven dödlighet.

Med andra ord kan inlåsningar skjuta upp infektioner men de kan inte förhindra dem. Ett virus kommer att göra vad ett virus gör – basta! Att införa inlåsningar är lika dömt att misslyckas som att stå vid havet och beordra tidvattnet att sluta komma in. Det är ett innehållslöst poserande som inte uppnår någonting. Som Levitt säger, inlåsningar är i själva verket ett hot mot äldre och utsatta människor eftersom ju längre de är på plats, desto svårare är det att förhindra deras exponering för viruset. Kort sagt, inlåsningarna dödar faktiskt de människor de ska rädda.

Tror ni att makthavarna vet detta? Naturligtvis, vet de det. Levitt är inte den enda vetenskapsmannen som kan tänka klart och rationellt. De andra har bara format sin inställning till sina arbetsgivares krav. Ringer namnet ”Bill Gates” en klocka? Han har investerat tungt i WHO och dess fabricerade pandemi.

Här är Levitt igen: I Sverige… finns det ingen ”andra våg” eftersom det inte fanns någon inlåsning. Således, politiken att införa och lätta restriktioner bara förlänger krisen, förstör ekonomin, och så småningom leder den till ett större antal offer. Det kan även fortsätta i flera år så länge ett vaccin inte är tillgängligt. Alternativet till inlåsningar och restriktioner måste allvarligt övervägas.”

Inlåsningar kostar liv, inlåsningar kostar pengar och de är fel politik. Levitt en sista gång: Man kan utgå ifrån att hanteringen av COVID-19-krisen kommer att granskas – både när det gäller hälsoaspekter, men också mot bakgrund av allmänhetens upprördhet över ekonomins tillstånd. Så många människor över hela världen har förlorat sina inkomstkällor, försörjning, värdighet och framtid (medan den styrande oligarkin ser sina rikedomar växa). Fattigdom är en mycket allvarligare mortalitetsriskfaktor än COVID-19 och den drabbar barn lika mycket som vuxna. En av de viktigaste frågorna som säkert kommer att ställas är om varje lands ledning någonsin på allvar har ansetts vara ett värdigt alternativ till att lösa krisen, som inte kommer att kosta så många människoliv eller förstöra ekonomin. Länder som Norge, Irland och Belgien har redan förklarat att de inte kommer att införa ytterligare inlåsningar eftersom den uppenbara skadan överväger den tvivelaktiga nyttan med bred marginal.

USA är i sämre skick än någonsin tidigare. Man har förstört sin ekonomi, stängt sina skolor, utplånat sina små och medelstora företag, ökat självmord, depression, misshandel i hemmet, fattigdom, hemlöshet, utanförskap och misär. I många nyliberalt styrda storstäder råder anarki. Det amerikanska folket har störtats in i en märklig värld av ihållande rädsla och obeveklig manipulation genom en intrigerande nyliberal elit som är beslutsamt engagerade i att återskapa samhället från grunden. COVID-19 är bara det verktyg de har valt att uppnå sina skändliga mål. Oligarkernas medicinindustriella komplex har tagit strupgrepp på USA och hela västvärlden.

Lars Bern

 

Om ni vill fördjupa er ytterligare i ämnet kan ni läsa boken ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

14 reaktioner på ”Det medicinindustriella komplexet har tagit strupgrepp”

 1. maj.rehnberg@telia.com

  Jag vill lägga till vad jag gör för att folk ska få upp ögonen på hur de styrande ytterligare ljuger och bedrar oss med Chemtrails och HAARP.

  Jag mailar till de politiska partierna och andra instanser, media och jag uppmanar de i min grupp “Demonstrationen emot HAARP i Sverige” att göra detsamma.

  En annan grupp ” Söndagar 14 noll noll ” hade just börjat samla folk på torget i städer och protestera mot att samhällskontraktet är brutet.

  När det går upp för folk hur bedragna vi är och hur de styrande förstört oss och vårt land kommer folk att kräva en förändring.

  Det måste uppdagas !

  Och om vi exponerar pandemilögnen först så kommer det andra att följa med, klimatlögnen, utbyggnad av 5G och andra miljöproblem där HAARP och Chemtrails ingår, massinvandringen.

 2. maj.rehnberg@telia.com

  Tack Lars Bern, nu satte du huvudet på spiken. Men hur ska det spridas ut till gemene man ?
  Vad gör medlemmarna i RMH , Kreaprenör, de som läser på Newsvoice, tittar på swebbTV och andra grupper som bildats för att protestera mot styrandes politik men inte insett vilken bluff detta med covid-19 är ?

 3. Tycker det är synd att solka ner RMH:s goda syfte med sådana här konspirationsteorier. De passar inte in i RMH:s vision ”att arbeta för att sprida kunskapen om hur man bäst gör för att ha en god metabol hälsa, och slippa insjukna i en eller flera av alla de metabola sjukdomar som finns”.

  1. Lars Bern

   Så du tycker att Nobelpristagaren Michael Levitt är konspirationsteoretiker. Detta att avfärda personer som kommer med avslöjanden om vad makthavare har för sig som konspirationsteoretiker var en teknik som en gång introducerades av CIA och som är mäkta populär i dagens debatt. Vore det inte bättre att komma med dina invändningar i sak i stället för billiga argument om konspirationsteorier.

  2. Uttrycket konspirationsteorier är myntat av CIA för att misstänkliggöra allt som är kontroversiellt. Då livet och därmed världen inte går att dela upp i segment är det värdfullt att få en helhetsbild av vad som händer inom det politiska och ekonomiska området då det uppenbarligen finns en stark koppling till det medicinska. Jag är tacksam att Lars lägger ned så mycket tid och engagemang på detta och det borde du också vara.

   1. Jag är ett stort fan av Lars Bern och är jättetacksam för allt det fantastiska arbete han åstadkommer. Men för den sakens skull behöver jag inte hålla med om allting.

  3. maj.rehnberg@telia.com

   Jag är nyfiken på vem du är Anders Jensen, ditt yrke ?
   Du tycker att vi ska själva ska leta på kunskapen för hur man får vara frisk.

   Men sen när vi blir sjuka ska vi vända oss till en sjukvård som inte har de här kunskaperna ?

   Det är väl en sabla tur att Lars Bern skrev sin bok. Och startade föreningen.

   Men det kvittar hur mycket kunskap vi har för när vi kommer till sjukvården eller omsorgen så är det kört.

   Du har ju själv sett hur Annika Dahlqvist behandlats, anmäld av sina egna. Om fler av hennes kolleger slutit upp och krävt en förändring hade läget kunnat vara annorlunda.

   Det förefaller som mänskligheten har egenskaper som gör dem lätta att manipulera och att aldrig erkänna att man handlat fel.

   Nu ska du få något att betänka : Varför har jag kunnat köpa mig en apparat “Monikor” för 36.000 kr som med frekvenser kan spåra och eliminera mikrober ?
   Jag väntar nu på en uppdatering av apparaten. Man ska också kunna se vilken näringsstatus man har och 4 frekvenser för covid-19.

   Min hälsomentor Boris Aranovish som jag köpt apparaten av visade i ett webinar sin belastning av covid-19. På en frekvens hade han största belastningen.
   Boris sköter om sitt immunförsvar så han mådde ju inte dåligt.

   I lördags svullnade min mans höger hand upp och gjorde ont. Han har haft sådana symtom, fötterna, knän, armbågen, vänster tumme och nu höger hand.

   Jag kan söka 30 mikrober per 24 timmar ( akupunkturpunkterna blir utmattade ).
   Jag har fått en lista på vilka mikrober man ska söka vid olika tillstånd, astma , artrit,
   diareé, förstoppning. förkylning, cancer, gikt, fibromyalgi etc.

   Min man var nu mycket belastad av flera av de 30 jag testade bl.a. Coronaviruset som upptäcktes 2003, Borrelia, Hepatit B, Adenovirus, Parvovirus, SARS mm.

   Monikor behandlar efter östasiatisk medicin med hjälp av teorin om meridianer . den balanserar meridianerna men före det har Monikor med frekvenser tagit ner mikroberna. Till slut kan jag välja en symtombehandling.

   Så har vi också använt Aquatone och Treomed som kostar 5300 kr vardera.
   Aquatone tar bort inflammation, får blodet och lymfan att flöda ordentligt.
   Den tar helt enkelt bort blockeringar. Det är mycket viktigt.

   Aquatonen har Parkinsonpatienter provat och de var mycket nöjda men EN doktor satte stopp för vidare studie !!
   Likaså ville inte omsorgen i Norrtälje hjälpa till att behandla min väninna med den utan det var bättre att få bort mig genom att utse en god man som inte ställde krav. De sekretessbelade allt så jag vet inte varför och får inte försvara mig. Sen lät de Inger ligga ensam i sin lägenhet så hon fick kontraktioner i benen. Nu ligger hon ensam på Attendos hem i Solbacka. Ingen får hälsa på henne.
   Med feldiagnosen dement. Hon har brist på en signalsubstans Acetylkolin som kan behandlas med kosttillskott och borde gjorts för åratal sedan.

   Det finns andra slags frekvensapparater som inte jag har någon erfarenhet av. En veterinär i Täby använder ett sådant system. Jag hann inte dit med min katt, det var för sent. Tyvärr flyttar hon till Portugal i höst , men om man har en slags scanner så kan man och sitt husdjur få behandling på distans.

   Nu kommer vi in på kvantteori och jag utvecklar inte det nu. Ni pallar nog inte med att ta till er det.

   I TV programmet Vetenskapens Värld har man talat om att hela vi egentligen består av mikrober men de sa inget om att de onda belastar oss och ska elimineras.
   Så gör myndigheternas media undanhåller fakta och därför kan de lura oss med den här fakepandemin.

   1. Hej Maj, Jag har hunnit bli en pensionär. Boris har jag träffat. Varit på hans föredrag. Har flera böcker av honom. Har även köpt flera apparater av honom bl.a Monicor och även den tidigare utgåvan. Har även varit på hans center och fått behandling.

     1. Jag är som sagt stor fan av Lars Bern och otroligt tacksam för det fantastiska arbete han gör. Men det betyder inte att jag håller med om allting.

 4. Sonja Rönnkvist

  Varför blir raderna så korta – det blir så många blad vid utskrift – miljömässigt inte bra – när jag vill dra ut och läsa på papper. Lättare om man har svårt för att se. Det måste väl gå att göra breven lite mer utskriftvänliga???
  Tack för Ert engagemang!

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen