Covid-19 och kolesterol

Vår generations Ignaz Semmelweis

Jag skrev igår en krönika om det skolmedicinska etablissemangets förföljelse av vännen och läkaren Annika Dahlqvist. Genom hennes upptäckt av hur LCHF-kost dramatiskt minskar den metabola sjuklighet som sedan 1980 ökat pandemiskt i nästan hela världen, har miljontals människor fått ett friskare och längre liv. Annikas fall får mig osökt att tänka på en annan hjälteläkare som blev förföljd och krossad på ett liknande sätt.

En starkt bidragande faktor bakom den kortare medellivslängden hos våra förfäder var hög barnadödlighet och hög mödradödlighet i den smittsamma sjukdomen barnsängsfeber. Den ungerska läkaren Ignaz Semmelweis upptäckte år 1847 att fallen av barnsängsfeber kunde minskas drastiskt om sjukvårdspersonalen tvättade sina händer grundligt med klorkalklösning.

När läkare och barnmorskor genom Semmelweis upptäckt kom fram till att de skulle göra något så trivialt som att tvätta händerna, minskade dödligheten markant och medellivslängden blev synbart längre. Ignaz Semmelweis motarbetades dock typiskt av sin tids fina skolmedicin som inte ville erkänna att det var deras smutsiga fingrar som orsakade en massa dödsfall. Likheten med dagens skolmedicinare är slående, som t.ex. kända professorer som vägrar erkänna att animaliska fetter är vår naturliga hälsosamma föda och att det är raffinerade kolhydrater och raffinerade fröoljor som är boven bakom den metabola sjukligheten.

Det moderna samhället har eliminerat en rad umbäranden, vi har lärt oss undvika brist på kalorier och vi vet bättre hur vi med hygien och antibiotika ska undvika svåra infektioner. Medellivslängden har därför stigit, men nu växer istället den metabola sjukligheten snabbt och medellivslängden slutar stiga. Mycket av kunskapen om hur vi ska undvika den metabola sjukligheten har egentligen funnits länge, men det medicinska etablissemanget har tills nu vänt den ryggen, på liknande sätt som man en gång vände ryggen åt Semmelweis upptäckt av enkla hygienregler. Förföljelsen av Annika är ett typiskt exempel på hur ett självtillräckligt medicinskt etablissemang vägrar att se det uppenbara trots en förkrossande medicinsk evidens.

 

Covid-19 och kolesterol

Vi ser på ett liknande sätt hur det skolmedicinska etablissemanget idag snöat in på den falska föreställningen att kroppens naturliga och livsnödvändiga LDL-kolesterol är huvudorsak till kardiovaskulär sjuklighet. Den falska kolesterolhypotesen är starkt underblåst av det mat/medicinska industrikomplexet som tjänar tusentals miljarder dollar på att hålla denna falska hypotes vid liv. Och ett genomkorrumperat medicinskt etablissemang hjälper aktivt till att försvara de enorma ekonomiska intressena till priset av en raserande folkhälsa.

Man vänder alltså ryggen åt och förföljer de forskare som pekar på rader av vetenskapliga studier som visar på hur centralt LDL-kolesterolet är för människors hälsa. Trots att man gång på gång med stor vetenskaplig evidens visat att personer med högt kolesterol lever längst och är friskast, vägrar det korrumperade skolmedicinska etablissemanget att medge detta.

Dagens Semmelweis på detta område heter Uffe Ravnskov som i åratal kämpat mot enorma ekonomiska intressen och en ofattbar okunskap och ren dumhet inom det skolmedicinska etablissemanget.

Frågan jag ställer mig är om coronapandemin äntligen skall framtvinga en omprövning hos alla halsstarriga professorer som fortsätter att predika om LDL-kolesterolets farlighet?

I dagarna har det presenterats en liten studie av covid-19 patienter och hur nivåerna av LDL-kolesterol omvänt korrelerat med allvarlighetsgraden i Covid-19 sjukdom. Dvs ju lägre LDL-kolesterol desto värre Covid-19. Forskarna menar att om deras resultat stämmer skulle man kunna använda LDL-nivån som en prognos för hur allvarligt sjuk patienten kan bli vid covid-19.

Jag inser att det mat/medicinska komplexets lobbyister omedelbart kommer att avvisa resultatet av denna studie, bl.a. med motivet att den är för liten för att man skall kunna dra några säkra slutsatser från den. Pandemin är för ung för att ännu ha kunnat ge upphov till större studier. Jag vill därför påminna om en långt större studie på över ca. en miljon personår som visade att låga kolesterolnivåer är associerade med högre dödlighet på grund av respiratorisk sjuklighet, dvs bl.a. influensa. Studien finns publicerad 1997 i Int Journal of Epidemiology med C. Iribarren som huvudförfattare.

Ett exempel på resultat som man redovisade var att män med de lägsta kolesterolnivåerna 4,14 mmol/L hade en 96% ökad risk att dö av respiratorisk sjukdom i jämförelse med män med högre kolesterolnivå över 6,2 mmol/L. För kvinnor var riskökningen 126%. Denna studie visar på ett mycket starkt samband mellan vår förmåga att möta infektioner från virus och andra patogener i andningsorganen och kroppens tillgång till kolesterol. Detta ligger således helt i linje med den lilla aktuella studien av hur kolesterol påverkar vår sjuklighet för covid-19.

Jag har tidigare ifrågasatt om inte ansvarskännande läkare som står mer på patentens sida än på Big Pharmas, borde ordinera alla i riskgrupper som står på kolesterolsänkande medicinering, att åtminstone pausa denna under pandemin. Det skulle sannolikt rädda en massa liv och minska lidande och komplikationer hos dem som blir sjuka.

Lars Bern

 

Om ni vill stödja mig kan ni köpa min bok ”Den Metabola Pandemin” här: http://www.litenupplaga.se/1940

Om ni vill stödja föreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

10 reaktioner på ”Covid-19 och kolesterol”

 1. ANDERS BENGTSSON

  Slutat med statiner som jag haft sen min stroke för drygt sex år sedan. Förändringarna är att jag har börjat gå snabbare och får bättre kondition. Ytterligare en sak har hänt, jag dricka vanligt vatten utan kolsyra nu

 2. Bäste Lars Bern!

  Undertecknad är lite larvigt stolt över att dela förnamn med dig och att min signatur LB helt överensstämmer min din.

  Jag är läkare, pensionerad plastikkirurg. För 16 år sedan drabbades jag av ett mycket akut reumatiskt skov. Under loppet av ett antal timmar blev jag stel som ett spett. Men omständligheterna gav, att jag redan inom ett par dygn kunde konsultera min gamla kurskamrat, som var reumatolog och klinikchef.

  Hon befarade, när jag först ringde henne direkt (korruption!), att jag hade en galopperande Retroperitoneal fibros. Vid den undersökning jag någon dag senare genomgick, fann kollegan att jag med fingertopparna nådde blott till mina knäskålar (det normala var handflatorna i golvet) och sänkereaktionen (SR) var 25, alltså förhöjd men ännu ej dramatiskt hög.

  Jag påbörjade medicinering med ett antiinflammatoriskt preparat. Detta tycktes mildra symtomutvecklingen men utan att göra mig frisk.

  Så hände det makalösa; en god vän bröt bäckenet, hamnade på sjukhus, gavs förutom frakturdiagnosen även den medicinska diagnosen Diabetes 2. Med ett mått av skräck skrevs min vän småningom hem, berättade för närmaste grannen och gavs av denne en bok. Efter en tid kom min bäckenbrutne och diabetiske vän med samma bok till mig och sa med emfas: LÄS!

  Jag läste och efter halva boken hade mitt liv och livsstil totalt förändrats. Jag hade plötsligt lärt mig långt mera om kostens betydelse för hälsa och sjukdom, än vad jag hade lärt mig under min grundutbildning och under alla utbildningsår därefter. Boken hette Välfärdens Ohälsa, skriven av den svenske biologen Lars Wilsson.

  Det enda jag kan komma ihåg att jag fick ”lära” mig under grundutbildningen, när det gällde kostens betydelse för hälsa och sjukdom, var att ”välling från Semper och Findus var bättre för spädbarnet än modersmjölk”❗️Då trodde jag på docentens påstående. Jag trodde länge att inom medicinen fanns mängder med vidsynta forskare, öppna för alla tänkbara lösningar. Idag upplever jag starkt hur trångsynta forskarkollegiet är; hur så många arbetar med stora skygglappar.

  Boken Välfärdens Ohälsa påverkade mig starkt. Jag slog med buller och bång in på strikt Ursprungskost, populärt Stenålderskost, och inom 6-9 månader hade jag botat mig själv, vilket jag påstår är absolut sanningen. Under några månader hade jag samtidigt trappat ner min antiinflammatoriska medicinering.

  Nu har jag skrivit en lång text, mycket för att helt befinna mig på din planhalva, Lars Bern, och samtidigt för att ge dig än mera energi och inspiration, för att orka fortsätta med dina strålande intressanta utläggningar om metabola syndromet, kolesterol, vitaminer etc.

  Mvh
  Lars Bölander
  Läkare, plastikkirurg i pension.

 3. Hej Lars!
  Tack för dina kloka inlägg.
  Jag har tidigare pratat med dig om mitt höga blodtryck och skulle höra av mig när jag kört LCHF ett tag. Har nu slutat helt med mina tre mediciner och har ett blodtryck på Max 128/80.
  Jag har läst Matrevolutionen, immunförsvar och har nu köpt din bok! Så tacksam.
  Jag har dessvärre för höga Leukocyer och Lymfocyter i blodet. Är det något du vet något om! Eller vem kan jag vända mig till när förtroendet för min läkare ligger på minus! Han påstår att det inte går att sänka blodtryck genom kosten och blev riktigt upprörd!
  Tack!
  Susanne

  1. Lars Bern

   Jag är fel person att konsultera rörande Leukocyter och Lymfocyter. Att din läkare reagerade som han gjorde är typiskt eftersom läkarutbildningen inte innehåller något om samband mellan mat och hälsa. De får bar lära sig om hur olika syntetiska kemikalier påverkar sjukdomssymptom dessa stackars läkare, därför blir de så arga.

   1. Tack!
    Jag får fundera vidare och tackar för all kunskap och intresse som du gett mig!

    1. Tack för att orkar formulera dig i dessa frågor om och om igen! Det behövs så oändligt väl när okunskapen är så stor hos den sjukvård som borde ha kunskapen. Själv har jag som mamma till en dotter med typ 1 diabetes sökt i den vetenskapliga litteraturen under närmare 30 års tid. På 90-talet fann jag Dr Bernstein och hans kunskaper om hur vi bäst kunde värna om vår dotters hälsa genom att strypa intaget av kolhydrater. En sann välsignelse! Råd som inte bara har varit viktiga för vår dotter. Det är därför med sorg i hjärtat som jag ser hur de kostråd som vi fick då för så länge sedan – ges än idag till oss alla. En ren katastrof!

     1. Lars Bern

      Det mat/medicinindustriella komplexet har en sådan enorm och ständigt växande makt att vi aldrig kommer att kunna förvänta oss riktiga råd rörande kost och kosttillskott från samhället. Vi måste själva lära oss hur vi bör leva. Tänk även på D3-vitamin när det gäller dottern.

 4. ulfstahlyahoose

  I en nyutkommen bok om William Harveys försök att få 1600-talets experter att förstå hur blodomloppet fungerar påminns man om hur lite har förändrats. I bokens sista kapitel omnämns en filosof som för drygt hundra år sedan förklarade hur obekväma sanningar bemöts i tre steg. 1. Teorin är helt felaktig och den som tror på sådana dumheter bör omedelbart uteslutas från alla vetenskapliga sammanhang. 2. Det kan finnas en viss sanning i teorin, men det har ingen större betydelse. 3. Teorin är visserligen sann, men det visste vi ju hela tiden.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen