Vi äter ihjäl oss!

FN:s definition av hållbar utveckling säger att tillgodose behoven hos dagens generation utan att äventyra för kommande generationer att tillgodose sina behov. Med utgångspunkt därifrån är den pågående pandemin av ämnesomsättningssjukdomar (fetma, diabetes, hjärtkärlsjukdom, cancer, Parkinsons, Alzheimer, gula fläcken m.fl.) och deras orsaker, det utan jämförelse allvarligaste hållbarhetsproblemet som mänskligheten står inför. Hälsa och livskvalitet för flera miljarder människor är redan negativt påverkad och omfattningen av skadan ökar i oförminskad takt. Den relativa ökningen av dödligheten i dessa sjukdomar har sedan 1800-talet varit över 30 ggr för diabetes, hjärtkärlsjukdomar, cancer och demens. Pandemin skördar redan direkt och indirekt uppskattningsvis uppåt 40 miljoner förtida dödsfall årligen vilket motsvarar över hälften av alla dödsfall i världen. Och sjukligheten går neråt i åldrarna och drabbar nu även barn.

Trots denna utveckling och trots förmenta stora framsteg inom skolmedicinen ser vi inget slut på pandemin som fortsätter i oförminskad takt. Om inte den här sjukligheten hejdas kommer snart hela världens befolkning att vara kroniskt metabolt sjuk. Att skolmedicinen totalt misslyckats med att hejda pandemin beror på att den medicinska forskningen är styrd av Big Pharma. Den industrin har vuxit till en av världens största och lönsammaste på att sälja kemiska preparat som bara döljer symptomen på den metabola sjukligheten.

För behandling av sjukdomstillstånden har naturliga metoder baserade på årtusenden av erfarenheter trängts undan och ersatts av ett system med patenterade enbart symptomdämpande kemikalier som tillhandahålls av Big Pharma. Industrin har tillåtits skaffa sig monopol genom en utbredd lagstiftning som skyddar dess intressen. Att bota sjukdomarna ligger inte branschens intresse, eftersom en botad patient är en förlorad kund. Nästan inga forskningsresurser ägnas åt att hitta sätt att stoppa pandemin, trots att vi vet hur det skulle kunna göras. När jag för några år sedan som huvudman i Hjärtlungfonden föreslog forskning om detta, avvisades mitt förslag och jag sparkades ut från fonden.

Senare har Ann Fernholm tagit initiativ till bildandet av Kostfonden för finansiering av sådan forskning. Om ni vill ge en minnesgåva till medicinsk forskning skall ni alltid vända er till Kostfonden.

 

Pandemin har i huvudsak två orsaker, dels industrialiseringen av vår matförsörjning, dels en skolmedicin på villovägar som hängt upp sig på falska hypoteser om sjuklighetens orsaker som är underblåsta av industriintressen.

Mänskligheten har de senaste hundra åren gått över från en i huvudsak lokal försörjning av för oss naturliga obearbetade livsmedel, till massproducerade, industriellt processade och förändrade livsmedel med rader av tillsatta främmande beståndsdelar och nya råvaror. Denna livsmedelssammansättning avviker på en rad viktiga punkter från, vad som är vår arts naturliga föda och som vår metabolism känner igen. Det finns ingen djurart som mår bra av en annan kost än den som varit typisk under artens evolution, vilket övertydligt visas av den metabola pandemin.

Industrialiseringen av maten har medfört en massiv övergång till industriprocessade billiga kolhydrater och för vår ämnesomsättning okända vegetabiliska oljor, vars kemiska egenskaper därtill ofta förändrats från deras naturliga på industriell väg. Dessa oljor finns numer i all industrimat, de har på hundra år gått från 0% till 86% andel av marknaden för fetter i maten. Fram till förra sekelskiftet stod naturligt smör för hela den marknaden.

En liknande dramatisk utveckling har vi sett för socker i maten under de senaste hundra åren. Socker är en starkt drivande faktor bakom fetma, diabetes, cancer och de inflammationer som ligger bakom alla metabola sjukdomstillstånd. Idag hittar vi tillsatt socker i så gott som all industrimat, det är bara att läsa innantill i innehållsförteckningarna. Detta tillsätter industrin för att skapa vad man kallar ”cravability” för att locka oss att överäta. Det i sin tur har resulterat i ett utbrett sockerberoende som driver på pandemin.

Övergången till industrimat har även skett med hjälp av massiva insatser med olika miljöpåverkande och för vår metabolism okända, ofta giftiga, kemiska ämnen som syftar till att påverka utseende och smak samt öka produktivitet, hanterbarhet och hållbarhet för industrin. Bilden ovan är en kuslig illustration av vilken typ av livsmedel det leder till.

Det är inte svårt att se vad som orsakat pandemin och därmed är det lätt att räkna ut hur den kan stoppas.

De billiga skadliga råvarorna produceras i megaindustriell skala på ett sätt som utarmar jordbruksmarken och tömmer den och grödorna på sina naturliga vitaminer, mineraler, fytokemikalier och mikronutrienter. Det finns livsviktiga mineraler vars halt på 100 år minskat med uppåt 90% i våra livsmedel. Bristsjukdomar staplas på detta sätt ovanpå de metabola sjukdomarna. Jordarna förstörs och eroderar sedan bort genom påverkan från vind och regnvatten. Detta är på väg att orsaka en ytterst kritisk miljökatastrof av globala dimensioner inom några decennier. Problemet döljs delvis av att den stigande koldioxidhalten i atmosfären får det att växa bättre. Paradoxalt nog är f.ö. utarmningen av jordarnas organiska innehåll en av fler viktiga orsaker till den stigande koldioxidhalten.

Skiftet från närodlad färsk naturlig mat till industriprocessad och massdistribuerad industrimat har lagt grunden för världens största industri – Big Food. Processade livsmedel är idag den största världsmarknaden med en växande omfattning på tiotals biljoner kronor per år. Denna marknad styrs och påverkas med andra ord av enormt starka ekonomiska intressen. De globala livsmedelsföretagen äger hundratals mindre företag och varumärken som tillverkar och marknadsför mat och dryck i huvudsak framställd via industriella processer.

Som en jämförelse kan man ta det andra globala hållbarhetsproblem som är det näst allvarligaste idag, räknat i ohälsa och människoliv. Olika föroreningar i människans miljö orsakar enligt WHO över 12 miljoner förtida dödsfall årligen. Av de dödsfallen är ca 8 miljoner en direkt följd av luftföroreningar. Varav huvuddelen är föroreningar från matlagning och uppvärmning över öppen eld i hemmen bland världens fattiga. Bara i Europa beräknades 2015 ca en halv miljon ha dött i förtid av luftföroreningar. Det enda som kan råda bot på detta miljöproblem är en elektrifiering av de fattigas bostäder, vilket länder som Indien och Kina insett.

När det gäller skador på ekosystemet och kommande generationers långsiktiga överlevnadsmöjligheter, utgör dock industrijordbrukets jordförstöring på sikt ett långt allvarligare miljöproblem, än de uppräknade föroreningarna. Jordförstöring, utarmning av haven och industrimatens skrämmande miljöskador dödar i förtid tiotals miljoner årligen och hotar hela mänsklighetens hälsa. Trots det ägnas miljöpolitiken nästan bara åt frågan om en förmodad klimatpåverkan från människans utsläpp av den för livet nödvändiga koldioxiden och den lilla uppvärmande effekt det förväntas ha på jordens klimat. Enligt Sveriges mest meriterade klimatforskare Lennart Bengtsson finns det ingen grund för den skrämselpropaganda som idag sprids av domedagsprofeter. Denna klimatpåverkan har netto ännu inte skördat ett enda människoliv.

Kan det (hemska tanke?) vara så att stora ekonomiska intressen, genom att rikta människors uppmärksamhet på en ickefråga, vill få de verkliga hälsoproblemen och miljöskador de ställer till med att gå under radarn? Det är ju enorma ekonomiska värden som hotas om strålkastarna riktas från det lite varmare klimatet mot sjukdom och död orsakad av industrimat, miljögifter, luftföroreningar, industriellt jordbruk och medicinska preparat.

 

Lars Bern

 

7 reaktioner på ”Vi äter ihjäl oss!”

 1. Det är ju givetvis bra om “någon” i det här fallet du Lars, talar om för “vissa” om hur det ser ut…det skapar en del följare och förhoppningsvis ger en eftertanke som kanske kanske kanske leder till en förändring. Jättebra. Det börjar ju alltid nånstans.
  Men det har accelererat alldelse för fort, så hoppet blir mindre o mindre…

  Önskvärt vore om fler “tänkte själva” och dessutom faktiskt “agerade” på dessa tankar.
  De som idag faktiskt både tänker och agerar är för få. Det verkar finnas nån tröghet eller nån form av “lathet” för att dels kunna ta tills sig information och sen om att dessutom kunna agera på den.

  De flesta läser eller tittar på teve och kanske t om tycker att det är för jävligt, men sen gör de som vanligt ändå. Tidningarna och teve är så fulla av “BRUS” att ingen ens hinner fatta innan nästa elände kommer och finns det inget i Sverige, så blandar vi ut det med elände från länder vi inte har nån kontakt med. DET beteendet är noga planerat för att hålla folket sysselsatt i tanken. Ingen hinner tänka klart på en sak och skapa sig en handlignsplan och än mindre tid att agera.
  DET är ett mycket intressant fenomen.
  Folk tror ju t ex fortfarande att ett flygplan av lättmetall kan penetrera stålbalkar som om de vore gjorda av smör… Ingen verkar ha tänkt själv här?
  Att sen 1 miljon 250 000 TON stålbalk bara förintas och blir till damm.. det har blivit normaliserat genom teve.
  Har funderat på fysiken man lärde ut i skolan om att stål var ett hårt material när, blev aluminium hårdare än stål? 2001?

  Det är som att vi tror en viss bit bara.
  “Alla” vet att det är farligt att röka, men verkar ändå inte förstå till den grad, så att de slutar?
  Varför då?

  När man tittar på lagar och förordningar, det är ju inte så att det är några supermänniskor som gör lagar. Politiker är vanliga människor som bara gör som nån annan vill att de ska göra och tänka. De är bara marionetter i det politiska spelet.
  Så vem är det då som styr? Vart sitter den verkligen makten?
  Jag skulle säga att det är “en-procentarna”, de skapar förutsättningarna för resten att anpassa sig till. DET har tyvärr inte riktigt sjunkit in än hos folket. För de framträder ju inte, de är i bakgrunden.

  “VANLIGA” människor TROR att det är Stefan Löfven som håller makten? När han egentligen bara är en nickedocka inför den verkliga makten.

  “En-procentarna” styr oss stenhårt i det monetära samhälle vi idag lever i och få har inte riktigt förstått hur det fungerar, vi följer bara med strömmen och tror att man bara kan göra skillnad vart fjärde år. SAmma sak med Trump, livet fortsätter enligt en-procentarnas filosofi, även efter att han slutat/bytts ut. Skiten rinner neråt och vanliga människor är i botten…

  Nånstans därinne, vet vi t ex vad som är skadligt för kroppen att äta/dricka.
  T ex socker i olika former, Glass, Godis och Läsk. Men slutar vi med det beteendet trots vetskap om dess farlighet?
  Det går en intressant serie på teve om hur fabriker som tillverkar olika saker ser ut på insidan. Sist jag såg det handlade det om KitKat, en chokladbit. De producerar 4 MILJONER såna chokladbitar varje dag???
  4 Miljoner, det går ju inte ens att föreställa sig den mängden av EN chokladbit och det tyder ju på att det är stor konsumtion av just den chokladbiten. Sätt det sen i kontext med att en godisaffär består av mer, än just DEN chokladbiten.
  Hur mycket sockerprodukter tillverkas det egentligen?

  Sen kan man dra en intressant parallell till den produktionen.
  Vad skulle hända med våra kroppar om vi slutade med denna överdrivna konsumtion av läsk/godis?

  Troligen skulle det leda till positiva medicinska effekter på folkhälsan, i hela världen…
  Varför finns då dessa produkter i våra affärer? Kan man fråga sig…
  Frågan är också HAR DU FRÅGAT DIG DET?
  Är det verkligen bara ett eget val för folket?
  Ska “följare” ens behöva tänka själva?

  OCH…Varför är vi med och tillverkar t ex “saker” och dessutom distribuerar dessa “saker”, som är skadliga för oss då?
  Varför finns läsk? om den inte är till nytta?
  Försök att få Stefan Löfven att ändra på det.. ha ha
  Han har ju noll koll på vad saker innehåller.

  Vi har väl nånstans fått lära oss instinktsvis att alla ska ha ett jobb för att kunna betala hyra och köpa mat och då verkar det tydligen inte spela nån roll om det är ett jobb som tillverkar potentiellt farliga saker??

  Så när nåt är farligt, och vi behöver sluta med det farliga beteendet, så ser Stefan bara hur många arbetstillfällen som försvinner och ojjar sig över det.
  Men förändrar han förutsättningarna för att vi ska må bättre?

  Man kan lägga makten hos folket, absolut. Det finns en enorm makt där.
  Men vi vill inte ha den! För vi kan inte hantera den.. vi är för snäva i vårt tänk.
  -Oj nu har jag inget jobb.

  Vi har matats med att om vi bara går till arbetsförmedlingen så FÅR vi ett jobb. ( o snart finns den inte kvar, hur gör vi då?)
  OCH…Observera att vi pratar faktiskt så..FÅ ett jobb.
  Klura på vad det beteendet gör med hjärnan… Som vi tänker och pratar, så agerar vi. Så var försiktig med hur du tänker.

  TÄNK på denna… 😉 … T ex om alla på Coca Cola fabrikerna, inte gick till jobbet i morgon, då skulle det inte tillverkas nån farlig läsk. Vilket jätterevolution det skulle bli.
  WOW…Ingen blir sjuk av läsk i framtiden.
  Skulle någon vilja ta den makten.. nä, troligen inte… inte än i alla fall.

  Så man skulle kunna säga att, så länge det finns någon som vill jobba med att tillverka farlig läsk, så kommer den troligen att finnas. o finns den så köps den…
  Skulle det bli en svart marknad på läsktillverkning, som det är med narkotika? Ja kanske..
  Är det vårt eget fel då att folk blir överviktiga och sjuka? Ja kanske

  Sen kan man givetvis säga att “köp den inte då” om den är så farlig.

  DET “beteendet” har människan inte kapacitet tilll…än. Tyvärr…
  DET har en-procentarna fattat. Det är så de behåller makten.

  And the wheels keep turning….

 2. Tack Lars Bern för att du oförtrutet fortsätter att ta upp dessa frågor!
  Själv har jag anammat dina strategier och ser till att handla den mat som är minst påverkad och fixar nästan allt själv.
  En sak som jag sällan sett i ditt program är groddar. Jag groddar själv varje dag och använder då fröer från Sproutly i Munka-Ljungby och kolfiltrerat kranvatten. I dessa groddar finns all den näring som behövs för att en planta skall växa och det kan kroppen tillgodogöra sig på ett naturligt sätt.

 3. Jag och många med mig är tacksamma att du fortsätter att skriva och tala om denna för jordens befolkning livsavgörande fråga.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen