Health is the new wealth

Miljöförstöring framställs dagligen i media som det största hotet mot samhällets ekonomiska utveckling. I sin strävan efter att vinna framtida fördelar på marknaden tävlar därför företag och andra organisationer om att vara den som ser ut att ha den mest hållbara strategin för sin verksamhet. Man har av olika opinionsbildare proppats full med propaganda om hur nödvändigt det är för framtida konkurrenskraft, att avsätta ett så litet externt avtryck i miljön som möjligt. Detta arbete är givetvis angeläget om vi skall kunna fortsätta att utveckla vår ekonomi. Men hur avgörande är det för företagets konkurrenskraft i jämförelse med andra strategiska åtgärder?

Ett långt större hot än den yttre miljön mot den ekonomiska utvecklingen och företagens konkurrenskraft är den metabola pandemin som redan tar 40 miljoner liv årligen. Miljöfaktorer ligger långt under den siffran. Redan idag utgör den skenande metabola sjukligheten ett mycket stort och onödigt effektivitetstapp för flertalet företag. Trötta och allt sjukare medarbetare drar givetvis ner företagens effektivitet och förmåga att leverera sina produkter och tjänster på ett konkurrenskraftigt sätt. Men har ni någonsin stött på något företag som har med ett aktivt engagemang i medarbetarnas hälsa som en viktig parameter i sitt strategiarbete?

På 80-talet var jag själv chef för ett av Sveriges största personalintensiva tekniska konsultföretag – AB ÅF. Om jag då vetat det jag nu vet och som jag redogör för i boken Den Metabola Pandemin som kommer i nyutgåva om två månader, då hade företagets strategi sett mycket annorlunda ut. Det räcker med att bara gå till mig själv. Under min tid som VD utvecklade jag såväl början till diabetes som cancer helt i onödan. Det lämnade givetvis spår i min effektivitet. Till slut satte cancern stopp för min karriär som företagsledare. Detsamma gällde säkert en betydande del av mina medarbetare.

Om jag fick börja om som VD på ÅF med dagens kunskap, skulle en viktig del av företagets strategi bli att investera i att bygga upp en betydande kunskap hos mina medarbetare, om hur de skall undvika att bli metabolt sjuka. Jag skulle erbjuda medarbetarna regelbundna hälsoundersökningar där man mäter viktiga markörer för metabol sjuklighet. Det skulle följas upp med rådgivning via egna anställda experter om kost och livsstilsförändringar för att befrämja en bättre hälsa.

Detta hälsoarbete skulle jag givetvis se till att kommunicera med nyckeltal till såväl kunder som aktiemarknaden för att öka förtroendet för företaget. Själv skulle jag finna ett sådant företag mycket attraktivt att investera mina sparslantar i och som kund skulle jag känna ett större förtroende för att anlita företagets konsulter i viktiga ärenden. Jag tror även det företaget skulle vara mycket lockande att arbeta hos. I en jämförelse med många av dagens företag, som i sitt hållbarhetsarbete mest skryter med sitt s.k. klimatarbete på ytterst diskutabla grunder, skulle jag finna det företag som primärt satsar på medarbetarnas hälsa som långt intressantare att vara ägare och kund i. Det utesluter givetvis inte att även miljöarbetet är viktigt, men inte på långa vägar lika viktigt för företaget som att försäkra sig om friska och vakna medarbetare.

Vid årsmötet med Riksföreningen för Metabol Hälsa i början av juni, valde medlemmarna in den framgångsrika entreprenören Ewa Meurk i styrelsen. Hon satsar nu på att bygga upp ett företag för att kunna erbjuda andra företag och organisationer tjänster, för att dessa skall kunna börja jobba systematiskt med sina medarbetares hälsa. Företaget heter Elitista och lär låta höra talas om sig i framtiden. Verksamheten ligger helt i linje med riksföreningens filosofi, att hjälpa människor att hjälpa sig själva till hälsa. Vi ser fram mot ett fortsatt fruktsamt samarbete med Ewa och hennes företag.

Lars Bern

PS. Bli medlem i Riksföreningen för Metabol Hälsa för att stödja arbetet för en mer metabolt frisk befolkning och friskare svenska företag. DS.

3 reaktioner på ”Health is the new wealth”

  1. Tack Lars Bern ! Äntligen en vettig människa. Allmänbildad och mån om andra människor. Jag känner mig mycket lugnare och harmonisk när jag har börjat lyssna på och läsa vad Lars Bern skriver.
    Min man läser just nu “Den metabola pandemin” och har ändrat sin kosthållning. Han har haft hjärtproblem. Vi skall gå på “Health is the new Wealth” 19/9. Har kollat in på Elitistas hemsida och skall boka in mig på testtagning.

  2. Jag håller med. Hälsa är kanske det mest viktiga för människan. Det aktualiseras särskilt om man förlorat den. Förut, när jag var frisk, hade jag många önskningar. Nu när jag inte är det, har jag bara en.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen