Är broccoli ett läkemedel?

Anders Sultan som är huvudägare i företaget Ion Silver AB som säljer kolloidalt silver (KS) under varumärket Ionosil har idag skrivit följande redogörelse på Facebook. Jag återger den här eftersom frågan har ett stort principiellt allmänintresse.

Läkemedelsverket försöker nu vitesbelägga Ion Silver AB på felaktiga grunder. Detta baserat på en historisk översiktsartikel som Anders Sultan skrev för 16 år sedan i egenskap av journalist och som finns publicerad på tidningen 2000-Talets Vetenskaps hemsida.

Läkemedelsverket försöker nu få detta till att Ion Silver AB säljer olaglig medicin.

Det som är viktigt att veta i sammanhanget är att Ion Silver AB, som Läkemedelsverket i mars månad år 2019 vänder sig emot, bildades först år 2012. Bolaget har alltså inte funnits förrän dess. Läkemedelsverket hänvisar alltså i målet till en artikel som Anders Sultan skrev nio år innan Ion Silver AB bildades.

I 2000-talets Vetenskap publicerades artikeln samma år som den skrevs av Anders Sultan som på den tiden verkade i ett helt annat bolag (en annan juridisk person). Anders Sultan skrev artikeln i egenskap av journalist och det finns inga varumärken nämnda i artikeln. Anders Sultans artikel är skriven och publicerad av en tidning år 2003 och kan således inte alls ha med Ion Silver AB att göra. Ion Silver AB länkar inte ens till denna artikel.

Trots att många massmediala kanaler vill få människor att tro att kolloidalt silver skulle vara förbjudet, så finns det inget förbjudet med att sälja kolloidalt silver.

Ionosil är ett 100% lagligt vattendesinfektionsmedel som lyder under Kemikalieinspektionen, inte Läkemedelsverket (LMV).

 

Varför förföljer man KS?

Den ständiga förföljelsen av försäljningen och användningen av KS från skolmedicinens och deras myndigheters sida bör granskas mer ingående. LMV försvarar sig med att Ionosil har av Ion Silver marknadsförts som effektivt mot en rad sjukdomar, vilket gör att produkten säljs som ett läkemedel. För att få sälja läkemedel krävs ett godkännande, som i sin tur bygger på en vetenskaplig och oberoende utvärdering av läkemedlets effekt och säkerhet (s.k. evidens/red anm.). Ionosil är inte godkänt som läkemedel, och får därmed inte säljas och marknadsföras som ett sådant.

Det är dock inte lika enkelt som LMV försöker framställa det. Vi översköljs dagligen av budskap som att t.ex. att broccoli bekämpar cancertumörer. Varför kräver då inte LMV att broccoli måste få ett godkännande som läkemedel för att sådana påståenden skall få användas i marknadsföring av detta livsmedel. Eller motsatsen, alla påståenden om att rött kött orsakar cancer som tillåts spridas av veganer, utan någon som helst vetenskaplig evidens.

 

Kolloidalt silver fungerar

För egen del har jag lång erfarenhet av användning av just KS. Efter en urostomioperation för 27 år sedan fick jag upprepade problem med svåra urinvägsinfektioner som gick upp i njurbäckenet och gjorde mig jättesjuk med hög feber. Jag tvingades ständigt bära med mig antibiotika att sätta in vid dessa händelser som inträffade ett halvdussin gånger per år. Skolmedicinen ordinerade ett av dessa av LMV godkända preparat som heter Hiprex som profylax. Det preparatet var helt verkningslöst och försurade därtill min kropp. Jag blev helt antibiotikaberoende och var ständigt livrädd för den dag infektionen orsakades av antibiotikaresistente bakterier. Upprepad antibiotikabehandling har nämligen den effekten att man riskerar att direkt odla fram sådana bakterier.

För över tio år sedan blev jag informerad om de egenskaper som KS har, varför jag slutade med skolmedicinens värdelösa Hiprex och ersatte det med en klunk KS till natten varje kväll. Därmed löste jag mitt problem. Efter det har jag bara haft några enstaka urinvägsinfektioner som krävt antibiotikabehandling. KS är alltså inte hundraprocentigt säkert, men ljusår bättre än det av LMV godkända preparatet. Jag har även flera ggr använt någon dl KS efter att jag ätit något som gjort mig illamående (sannolik matförgiftning), vilket alltid hävt illamåendet.

För en tid sedan berättade några vänner som i likhet med mig hade en Ridgeback-hund att deras vovve drabbats av kronisk urinvägsinfektion som krävde ständig antibiotika för att hindra den inkontinens som infektionen orsakade. Att ständigt stå på antibiotika är givetvis helt förkastligt och ökar kraftigt risken för resistensutveckling. Jag gav dem rådet att varje dag istället hälla en dl KS i vovvens vattenskål och urinvägsinfektionen försvann direkt.

Det är sådana här berättelser som LMV vill förbjuda att de används i samband med försäljning av KS. Till vilken nytta måste vi fråga oss, allrahelst som KS är totalt ofarligt i de koncentrationer vi talat om här.

Att läkemedelsindustrin har lyckats få lagstiftarna att stifta lagar som gör att LMV godtyckligt kan ingripa mot KS, men inte mot broccoli är djupt stötande. Denna typ av lagstiftning har hundraåriga rötter från USA där Rockefellers pharmaceutical investment business genom den s.k. Flexnerrapporten 1910 lyckades övertyga USA-kongressen att förbjuda allt som kunde konkurera med deras patenterade medicinska kemikalier. Man sjösatte en ytterst kostsam och komplicerad godkännandeprocess som effektivt stoppade möjligheten att få något väl beprövat, men ej patenterbart, naturligt preparat godkänt som läkemedel. Det mest upprörande exemplet är förbudet mot ytterst potenta medicinsk cannabis.

Den här godkännandeprocessen som försvaras med, att man inte skall utsätta patienterna för de risker som användning av ej godkända preparat som t.ex. helt ofarligt KS medför. Detta argument är ju kvalificerat hyckleri från det medicinska etablissemangets sida. Det har ju inte hindrat varken USA:s FDA eller vårt LMV från att godkänna rader av helt livsfarliga preparat från industrin som tar död på hundratusentals varje år och gör ännu fler bara sjukare. Läkemedelsbiverkningar är den tredje främsta orsaken till förtida död i västvärlden. Jag talar av egen erfarenhet efter år av omfattande läkemedelsanvändning, bl.a. fick jag en gång en grav hjärtarytmi av en förskriven, av LMV godkänd, värkmedicin.

 

Myndigheterna står ensidigt på Big Pharmas sida

Vi måste inse och räkna med att myndigheter som LMV står ensidigt på industrins sida och bryr sig lite om allmänintresset. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vi startat Riksföreningen för Metabol Hälsa, eftersom vi själva är ensamma i kampen för att försöka förbli friska tills vi dör en naturlig död av ålderssvaghet. Skolmedicinen tillhandahåller mest bara kemikalier för att försöka dölja symptomen när vi blir sjuka, bot erbjuder man sällan.

Många frågar sig hur det kunnat bli så här? Svaret är enligt min uppfattning att de personer som rekryteras till myndigheter som FDA och LMV hämtas ur samma sociala nätverk som även läkemedelsindustrins folk tillhör. Man är kollegor och vänner och har karriärvägar där det är svängdörr mellan skolmedicinen, LMV och industrin. Vi kan aldrig lita på att dessa myndigheter tar tillvara våra intressen, det måste vi själva göra.

Gå därför med i vår förening och se till att vi blir en tung röst i hälsodebatten.

Lars Bern

 

5 reaktioner på ”Är broccoli ett läkemedel?”

 1. Katarina: “Hon hade bla medel mot högt blodtryck men dog av hjärtstillestånd pga lågt blodtryck.”
  Vi tror att “rätt” blodtryck delvis äär en individuell historia. Det kan därför vara ödesdigert att rätta sig efter schblonmässiga riktvärden.

 2. Lillemor Wäster

  Som ny medlem ser jag fram emot att få hem boken. Den ska bli mycket intressant att läsa.
  Dessutom tittar jag på i stort sett alla dina intevjuver och inspelningar. Lars Bern du är min nya idol. Vänliga hälsningar Lillemor Wäster

 3. Det är skrämmande och skamligt, det Läkemedelsverket håller på med. Men det är helt i linje med deras syfte, där dom vill ha människor lagom sjuka för att kunna tjäna så mycket som möjligt. Dom vill ju inte att vi ska dö allt för fort, eftersom dom då tjänar mindre. Min mamma som dog för 3 år sedan är ett skolexempel på läkemedels biverkningar. Hon hade bla medel mot högt blodtryck men dog av hjärtstillestånd pga lågt blodtryck. Angående Broccoli så är den väl inte lika bra. Den finns ju dessutom både besprutad och i GMO form. Jag har nyligen fått hem din bok: Den Metabola Pandemin, och den är väldigt intressant. Tack för den och för denna sida.

  1. Lars Bern

   Tack själv för tråkig information. Läs gärna vad jag skriver i boken om skolmedicinens ofta felaktiga blodtrycksdiagnoser.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen