Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Skolmedicinen mot folket

Skolmedicinen mot folket

Två av de viktigaste grundbultarna inom skolmedicinen i västvärlden under det senaste halvseklet har varit hypoteserna att mättade fetter är hälsovådliga och att högt blodkolesterol ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar. Båda dessa hypoteser bygger på forskningsfusk och bristfällig forskning. Trots att senare tids forskning kullkastat bägge hypoteserna är de fortfarande grundbultar inom den västerländska skolmedicinen. Orsaken synes vara att hypoteserna gett upphov till enorma inkomster för såväl den globala livsmedelsindustrin som läkemedelsindustrin. Det rör sig här om tusentals miljarder i inkomster varje år för dessa industrier.

Skolmedicinen har genom dessa enormt starka ekonomiska intressen kommit att helt korrumperas. Såväl livsmedel- som läkemedelsindustrin har under det gångna halvseklet pumpat in pengar i starkt tillrättalagd s.k. forskning i en strävan att hålla de falska hypoteserna vid liv. För livsmedelsindustrin gäller det att försvara jättemarknaden, för sin på billiga kolhydrater och fröoljor baserade industrimat, vid liv. För läkemedelsindustrin gäller det bl.a. försvaret av den oerhört lönsamma marknaden för kolesterol- och blodtryckssänkande kemikalier.

Skolmedicinens forskare har villigt tagit emot industrins pengar för att producera starkt bias forskning där man hemlighåller de data man påstår sig ha använt. Det senare ett generalfel inom all forskning. Vetenskapliga grunddata skall alltid vara tillgängligt för alla forskare för att de fritt skall kunna verifiera eller kullkasta de slutsatser man dragit. Om inte är det inte fråga om vetenskap.

De falska hypoteserna har på skolmedicinens rekommendation, sedan slutet av 70-talet, legat till grund för politiskt beslutade kostrekommendationer till folken i västvärlden, och senare även till resten av världen. Resultatet av dessa kostråd är den pandemi av metabola sjukdomar (fetma, diabetes-2, hjärtkärlsjukdomar, cancer, Alzheimer och en rad autoimmuna sjukdomar) som nu drar fram över hela världen. Över två miljarder människor har redan tydliga symptom och 40 miljoner dör i förtid på grund av denna pandemi.

Efterhand har människor genom egna erfarenheter vaknat till insikt om att man blivit grundlurade av såväl myndigheter inom livs- och läkemedel som av skolmedicinens ledande företrädare. Allt fler har börjat trotsa såväl myndigheter som sina läkare och ändrat sin kost och slutat med mediciner som gett dem svåra biverkningar. Otaliga människor har på det sättet konstaterat att de blivit av med sina metabola åkommor. Många har skrivit tidningsartiklar, böcker och bloggar där de försökt dela med sig av sina erfarenheter till sina medmänniskor, för att hjälpa även dem till ett friskare liv.

Jag har för egen del genom ingående medicinvetenskapliga studier i 25 år kunnat göra en resa från en läkemedelsförgiftad metabolt sjuk person till en i stort sett frisk. För att förmedla mina erfarenheter till mina medmänniskor har jag skrivit boken Den Metabola Pandemin och jag har tagit initiativet till bildandet av den nu snabbt växande Riksföreningen för Metabol Hälsa.

I detta läge börjar det skolmedicinska etablissemanget och läkemedelsindustrin bli riktigt oroliga. Men istället för att gå ut och erkänna att man haft och gjort fel i 50 år, så går man till frontalangrepp mot alla de som försöker hjälpa sina medmänniskor till ett friskt liv. Bl.a. krävde i dagarna fem av etablissemangets forskare på Karolinska Institutet (skolmedicinens Mecka) att det skulle inrättas ett organ för att censurera den typ av böcker där människor delar med sig av sina erfarenheter av hur de blivit friska genom att trotsa skolmedicinens felaktiga råd.

I förra veckan besökte jag ett frukostmöte med det senaste tillskottet i den folkliga resningen mot skolmedicinen. Det var arrangerat av en framstående IT-entreprenör och civilingenjör som heter Ewa Meurk. Hon har just startat ett nytt företag som heter ELITISTA med affärsidén att förmedla kunskap om hur man håller sig frisk i en värld där livsmedelsföretag, läkemedelsindustri och skolmedicin driver oss att bli allt mer metabolt sjuka.

Ewa Meurk höll ett brilliant föredrag där hon på en timme lyckades beskriva grunden i problemet med den metabola sjukligheten och vad vi måste göra med våra liv för att bli och förbli friska. Jag tror att något av det bästa företag och organisationer kan göra för att effektivisera sin verksamhet är att låta sin personal genomgå en utbildning genom t.ex. Elitista. Personal som lider av metabola sjukdomssymptom gör nämligen en långt sämre arbetsinsats än de som är friska och deras livskvalitet är dålig.

Självklart är företag som Elitista och Ewa Meurk en vagel i ögat på de kretsar inom skolmedicinen som vill lägga locket på för oss lekmän som försöker hjälpa våra medmänniskor. Vi är ett hot mot deras monopolställning inom hälsoområdet som de levt med alldeles för länge. Till de ledande skolmedicinarna inom KI vill jag dock säga, anden är redan ute ur flaskan. Det klokaste ni kan göra är avbön och att överge era falska älsklingshypoteser som orsakat denna fasansfulla pandemi. Redan har långa rader av kloka läkare och gamla medicinprofessorer insett detta. Att det skulle skada era lukrativa relationer med Big Pharma får ni stå ut med.

Lars Bern

3 reaktioner på ”Skolmedicinen mot folket”

 1. Skulle man kunna dra paraleller till Neurosedynskandalen, under 1960-talet i Sverigen. Talidomid är en läkemedelssubstans som i slutet av 1950-talet utvecklades av det tyska läkemedelsföretaget Grünenthal. Preparat innehållande talidomid fick olika varumärken, i ursprungslandet marknadsfördes det som Contergan. I Sverige tillverkades talidomid av Astra under varumärket Neurosedyn.
  Paralellen skulle vara till Phizer Inc. Det amerikanska läkemedelsföretaget som ligger bakom tilverkningen av olika statiner, om jag förstått det hela rätt.Några av de produkter som ingår i Pfizers sortiment är Lipitor (atorvastatin, används för att sänka kolesterolet i blodet);
  Dessa olika preparat innehållande Lipitor lär ju orsaka en mängd biverkningar, samt att det förorsakar för tidig död bland människor som behandlas med statiiner mot förhöjt kolesterol i blodet. Jämfört med dem med förhöjt kolesterol, men som inte behandlas med statiner.
  Jag menar att det kanske skulle vara möjligt att stämma Phizer som tillverkare av Lipitor. Effekten skulle väl då bli att man fick en omfattande undersökning av preparatens vara eller icke vara.

  1. Lars Bern

   Jag tror att vi inom något decennium kommer att få skadeståndsprocesser liknade de som en gång drabbade tobaksindustrin mot statinindustrin. Problemet med statinerna är att de riktigt allvarliga biverkningarna som t.ex. ALS tar lång tid att utveckla med den kolesterolsänkande effekten är mer direkt.

 2. Bengt Nordgren

  Vad skulle det få för effekt om många som drabbats av förskrivning av tex. statiner av sina vårdcentrals-läkare simultant och organiserat i hela landet stämde dessa läkare?
  Dessa läkare är ju trots allt de som i slutet av en lång kedja är närmast ansvariga för sina patienters hälsa……

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen