Soki Choi och den evidensbaserade skolmedicinen

Jag fick Soki Chois bästsäljande trendbok Kimchi och Kombucha i julklapp av min dotter. Mitt intryck av boken är att Soki Choi gjort en grundlig research inom det snabbt växande forskningsområde som kretsar omkring tarmflorans stora betydelse för vår hälsa. Tyvärr dras intrycket i mina ögon ner av att hon sitter fast i skolmedicinens falska hypoteser rörande mättade fetter och blodkolesterol. När hon håller sig till det hon studerat rörande tarmflora, probiotika och prebiotika är mitt intryck att boken är klart värdefull. Hennes budskap stämmer t.ex. väl med vad den framstående experten på neurodegenerativa sjukdomar MD Dale E. Bredesen hävdar i sin bästsäljande bok The End of Alzheimer´s.

Boken har lyckats reta upp dagens skolmedicin så till den grad att man gått till frontalangrepp på Choi och sågar henne jäms med fotknölarna. Vi bevittnar just nu en debatt där skolmedicinen startat ett krig mot alla ickemedicinare som likt mig själv börjat tränga in i dagens skolmedicin och skrivit om vilka slutsatser vi drar. Jag skrev om detta på bloggen den 17 februari med anledning av att några KI-forskare skrivit en debattartikel i DN där de föreslår någon sorts censur av böcker som likt Soki Chois bok handlar om kost och hälsa.

Vad är då förklaringen till denna våldsamma reaktion mot Choi? Jag tror att huvudorsaken är, att den monopolliknande ställning som den s.k. allopatiska (evidensbaserade) skolmedicinen och sammanhängande läkemedelsindustri haft sedan Rockefellers lanserade the pharmaceutical investment business för över 100 år sedan, är starkt hotad.

Den pandemi av metabol sjuklighet som idag drar fram över hela världen, och som redan drabbat över 2 miljarder människor och leder till 40 miljoner förtida dödsfall per år, har tydligt orsakats av politiskt beslutade kostrekommendationer i slutet av 70-talet, som initierats av skolmedicinens hypoteser rörande mättade fetter och blodkolesterol. Denna pandemi tog fart omkring 1980 och drar fortfarande fram med oförminskad intensitet. Detta har gradvis kommit att underminera förtroendet för dagens västerländska skolmedicin. Om denna medicin varit framgångsrik borde vi ju bli friskare och inte tvärt om. Skenande fetma, diabetes-2, hjärtkärlsjuklighet, cancer, demens och en rad autoimmuna sjukdomar hade inte uppkommit om skolmedicinen inte hängt upp sig på falska hypoteser om vår metabolism – hypoteser som i stor utsträckning ursprungligen byggt på forskningsfusk och dålig vetenskap.

Resultatet av att inte bli hjälpta av skolmedicinens medicinmän, har lett till att vi är många utanför deras krets som börjat granska forskningslitteraturen och dragit egna slutsatser. Jag har själv gjort en lång och plågsam resa i händerna på en i metabola frågor obildad skolmedicin till egen insikt som lett till att jag har kunnat lösa mina svåra hälsoproblem själv. Detta har jag skrivit om i min bästsäljande bok Den Metabola Pandemin. Jag har även tagit initiativ till bildandet av Riksföreningen för Metabol Hälsa. Soki Chois bok är ett annat exempel, där en intelligent och väl skolad person fördjupat sig i ett viktigt område inom den metabola hälsan som skolmedicinen lämnat åt sitt öde. Vi ser idag en explosionsartad ökning av böcker och artiklar i denna typ av hälsofrågor, som är skrivna av icke medicinare som själva trängt in i den medicinska vetenskapen på det metabola området.

En recensent av Chois bok skriver att alla vet varför det finns starka krafter som motarbetar den här formen av kunskap och gör allt som står dess makt för att smutskasta. Dessa intressen är mycket rädda för att förlora stora belopp på sånt som helt plötsligt inte behövs längre, tex mediciner därför att denna kunskap kan medföra att en människa faktiskt blir bättre.

När man lyssnar på den rabiata sågningen från skolmedicinarnas sida mot Chois bok inser man hur hotade både ledande medicinmän och deras nära lierade Big Pharma känner sig. Detta att vi lekmän börjat konstatera att vi klarar oss bra utan flertalet livsfarliga kemiska preparat som skolmedicinen skriver ut, bara genom att gå över till en naturlig väl balanserad kost lik den som åts av våra förfäder, riskerar att helt rasera skolmedicinens och industrins monopol. Det hätska angreppet på Choi skall ses mot denna bakgrund.

Den mest framträdande och rabiata kritikern av Choi är KI professorn Agnes Wold som för en tid sedan framträdde i propagandakanalen SVT:s program Min sanning. Där hävdade hon att ökningen av den metabola sjukdomen diabetes-2 var en myt. Sanningen enligt WHO är att antalet diabetesfall som 1980 var 108 miljoner, sedan pandemins utbrott ökat till 422 miljoner fall 2014 och fortsätter att öka i oförminskad takt. Idag har sannolikt ca. 10 procent av världens befolkning diagnosticerats med sjukdomen (kan vara mer eftersom mörkertalet är stort av personer som är prediabetiker eller diabetiker utan att fatta det), som i sin tur ofta är inkörsport för övriga metabola sjukdomar. Wold lär även ha förnekat sambanden mellan cancer och vårt immunförsvar, men det var före det senaste Nobelpriset i medicin. Wold pratar alltså ofta i nattmössan, varför hennes rabiata kritik i mina ögon har en låg trovärdighet.

Skolmedicinen måste sluta att på detta sätt försvara sitt misslyckande genom att angripa begåvade och bildade personer som likt Choi försöker fylla kunskapsområdet rörande vår kost och vår hälsa, ett område som de själva struntat i under snart hundra år. Gå istället hem och läs på och ompröva alla era tokiga hypoteser som dagligen motbevisas av ny forskning, och framförallt gör om läkarutbildningens curriculum i grunden, så att framtidens läkare får kunskaper som gör det möjligt för dem att hjälpa oss människor till ett friskt liv med bra mat och livsstil. Undertryckande av symptom på metabola sjukdomar med Big Pharmas kemikalier gör bara människor sjukare och ger ofta livsfarliga biverkningar. Jag talar här av egen erfarenhet. Det är ingen väg framåt, den har ju redan visat sig vara katastrofal.

Avslutningsvis vill jag påpeka att det jag här skriver om skolmedicinen mest gäller den medicinska delen som domineras av Big Pharmas enorma ekonomiska intressen. Under senare decennier har vårdens kunskaper inom kirurgi och trauma gjort stora framsteg till nytta för många patienter. Vi ser t.ex. en klart minskad dödlighet i hjärtkärlsjukdomarna som enligt min uppfattning till helt övervägande del beror på klara framsteg inom traumavården. Det beror inte som man påstår på förskrivningen av livsfarliga kolesterolsänkande kemikalier. Antalet som insjuknar i hjärtkärlsjuklighet fortsätter dock, enligt WHO, att öka.

Ni som likt mig vill dela med er av era erfarenheter av att bota era metabola sjukdomar på egen hand, låt er inte skrämmas av en skolmedicin som så till den grad misslyckats på detta område. Fortsätt att skriva, men tänk er för så att ni inte lämnar enkla angreppspunkter för medicinmännens försvarsoffensiv som Choi tyvärr gjort. Vetenskapen om tarmbakteriernas viktiga roll för vår hälsa är ännu bara i sin linda och kommer framöver att säkert revolutionera hälsovården, med eller utan medicinmännen och Big Pharma.

Det kan säkert vara bra för er hälsa att pröva Kimchi och Kombucha.

Lars Bern

Rulla till toppen