Globalisternas skamlösa propaganda för statiner rullar vidare

Jag har den senaste tiden skrivit några krönikor här och här som motiverats av en intensiv propagandakampanj som sjösatts av läkemedelsindustrin för att hålla uppe försäljningen av de farliga statinerna. I Sverige har förlaget Fri Tanke gett ut en bok av den extrema statinförespråkaren professor Anders G Olsson som gjort sig känd för att i princip rekommendera alla att ta statiner för att sänka sitt livsnödvändiga kolesterol. Det vi nu ser är en samordnad ansträngning för att försöka tysta kritiker av den omfattande och extremt lukrativa statinförskrivningen. Några dussin kardiologirelaterade tidskrifter runt om i världen har samtidigt ”larmat om att mänskliga liv står på spel” på grund av medicinsk desinformation om statiner. Man oroas av den flod av artiklar som redovisar en helt annan bild än den industrin vill ha ut, om kolesterolets viktiga betydelse och om mycket svåra biverkningar av statinförskrivningen till miljontals människor.

Bakgrunden är att statiner är en av Big Pharmas mest lönsama produkter någonsin. Preparaten säljs fortfarande för över 100 miljarder kronor årligen trots att patenten från 90-talet löpt ut. Det enskilt lönsammaste preparatet har varit Pfizers Lipitor som under sin patenttid såldes för över 1.000 miljarder kronor. Det rör sig med andra ord om oerhört stora ekonomiska intressen som ger utrymme för att korrumpera alla inblandade. Självklart har man oroats av senare tids publicerade forskningsresultat rörande LDL kolesterol, det industrin och dess skolmedicinare mycket försåtligt döpt till det farliga kolesterolet. Dessa studier visar bl.a. att människor med högt LDL-kolesterol är friskast och lever längst och att de mer sällan drabbas av Alzhemerdemens. Rader av studier redovisar även svåra biverkningar av statiner som ett påskyndat åldrande, muskelvärk, depression, minnesförlust, leverskador, försämrat immunförsvar, impotens, hjärtförsvagning och det finns även tecken på att det leder till en ökad risk för den fasansfulla sjukdomen ALS. Den amerikanska astronauten och läkaren Duane Graveline drabbades av ALS som han själv tillskrev de statiner han stått på.

Dagens öppna informationsspridning på nätet har gjort att industrin och dess handgångna skolmedicinare inte lyckats stoppa den här kunskapen från att nå ut till allmänheten. Allt fler vägrar att ta emot de av läkarna förskrivna statinerna och många slutar att ta dem när de upptäcker att det doktorn kallar ålderskrämpor i realiteten är biverkningar från statinerna. Denna utveckling har börjat hota Big Pharmas fantastiska kassako, därav den nu allt intensivare propagandan. Chefredaktören för amerikanska hjärtsällskapets (AHA) tidskrift Circulation Dr. Joseph Hill menar att det är en flod av dålig information på Internet och i sociala media som skadar mänskliga varelser. AHA har mycket nära band till Big Pharma.

Det senaste bidraget är en i Main Stream Media vida citerad artikel i tidskriften Lancet där man redovisar en s.k. metastudie som påstås visa hur statiner räddar liv. Etablissemangets tidning The Times skriver om studien att alla över 75 års ålder borde ställas på kolesterolsänkande statiner enligt experterna, efter en analys att upp till 8.000 liv kan räddas årligen. Det finns inga vetenskapligt observerbara belägg för det påståendet, däremot finns det oberoende studier som visar motsatsen. Propagandakampanjen har stark uppbackning av globalisternas monopolmedier. Liknande krigsrubriker med anledning av Lancetartikeln hittar man i en lång rad av MSM med CNN i spetsen. Det gäller att försvara Big Pharmas guldkalv till varje pris. Vi ser här hur megaföretagens intressen inte bara hota våra fria demokratiska samhällen, utan även blir ett allvarligt hot mot vår hälsa.

Lancetartikeln är skriven av en organisation som kallar sig Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration (CTT) som kallar sig oberoende, men som i realiteten är mycket starkt knuten till Big Pharma. CTT drivs av professorerna Roy Collins och Colin Baigent som sitter på alla data från industrin och är därför de enda som kan göra denna typ av analyser. CTT är mycket nära knutet till the Oxford Clinical Trials Service Unit (CTSU) som drivs av forskare inom CTT såsom Collins och Baigent m.fl.. CTSU tar emot mångmiljardbelopp från Big Pharma för att genomföra kliniska tester av olika kolesterolsänkande preparat. De 28 studier som artikeln bygger på är hämtade från deras databas. Alla data inklusive data om allvarliga biverkningar hemlighålls. Det senare är alltid helt diskvalificerande i alla seriösa vetenskapliga sammanhang, eftersom då inga andra forskare kan verifiera eller motbevisa det man påstår. Redan där faller alltså metastudiens vetenskapliga relevans. De inblandade forskarna har mycket starka bias till förmån för industrin (se nedan).

Allt detta framgår av en granskning som gjorts av den skotska forskaren Malcom Kendrick. Han pekar även på en rad uppenbara felaktigheter bakom metastudiens påståenden. Dels kommer man med påståenden om statiners effekt på personer äldre än 75 år utan att ha haft med några sådana i hälften av de ingående studierna. Dels har man bara studerat vad man kallar kardiovaskulära händelser s.k. CV utan att gradera dessa. Man säger alltså inget om händelsernas dödlighet. En CV kan ju vara allt ifrån en måttlig kärlkramp till en dödlig infarkt. I studien har dessa olika CV samma vikt vilket är absurt.

För att denna typ av studier skall ha något värde måste de vara dubbelblinda, vilket är omöjligt vid statinstudier eftersom både patienter och deras läkare med ett simpelt blodprov enkelt kan se om patienten står på statin eller placebo. Även detta gör studien vetenskapligt värdelös. Kendrick menar att studiens slutsatser har lika stort värde som att konstatera att man kan minska hjärtinfarkter genom att putta gamlingarna ut från ett stup. Studien ger inga belägg för en minskad dödlighet bland äldre som står på statiner, däremot visar en rad studier som är mer vetenskapligt invändningsfria att gamla människor med högt LDL-kolesterol är friskare, lever längre och har en långt bättre livskvalitet.

Jag lär få anledning att återkomma till den skamlösa marknadsföringen av dessa mycket farliga och onödiga piller från Big Pharma.

Stöd arbetet för ett hälsosammare liv fritt från farliga och ofta onödiga medicinska preparat genom att bli medlem i vår förening. I år har vi ett generöst erbjudande till alla som betalar årsavgiften som du ser här.

Lars Bern

 

PS

Som en liten avrundning kan jag inte låta bli att även visa en lista över Lancet-studiens intressekonflikter:

RO’C, EB, IF, CW, and JS have nothing to disclose. JF reports personal fees from Amgen, Bayer, Pfizer, Boehringer Ingelheim, Sanofi, and AstraZeneca, outside the submitted work; and non-financial support from Amgen, Bayer, and Pfizer, outside the submitted work. BM reports grants from the Medical Research Council, British Heart Foundation, and the National Institute for Health Research Oxford Biomedical Research Centre during the conduct of the study, and grants from Merck outside the submitted work. CR report grants from the Medical Research Council and British Heart Foundation during the conduct of the study; and grants from Merck, outside the submitted work. JE reports grants from the Medical Research Council and the British Heart Foundation during the conduct of the study, and a grant from Boehringer Ingelheim outside the submitted work. LB reports grants from the Medical Research Council and the British Heart Foundation during the conduct of the study. MK is an employee of a company that has received study grants and consulting fees from manufacturers of PCSK9 inhibitors and treatments for lipid disorders, outside the submitted work. AT reports personal fees from Amgen and Sanofi, outside the submitted work. PR reports a research grant from AstraZeneca during the conduct of the study; and research grants from Novartis, Pfizer, and Kowa, outside the submitted work. CP reports a grant from Merck, outside the submitted work; and personal fees from Merck, Pfizer, Sanofi, Amgen, and Daiichi-Sankyo, outside the submitted work. EL reports grants from AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Amgen, and Merck, outside the submitted work; and personal fees from Bayer, Amgen, Novartis, and Sanofi, outside the submitted work. WK reports grants and non-financial support from Roche, Beckmann, Singulex, and Abbott, outside the submitted work; and personal fees from AstraZeneca, Novartis, Pfizer, The Medicines Company, GlaxoSmithKline, Dalcor, Sanofi, Berlin-Chemie, Kowa, and Amgen, outside the submitted work. AG reports personal fees from Aegerion Pharmaceuticals, Arisaph Pharmaceuticals, DuPont, Esperion Therapeutics, Kowa, Merck, Roche, Vatera Capital, ISIS Pharmaceuticals, Weill Cornell Medicine, and Amgen, outside the submitted work. SY reports a grant from AstraZeneca, outside the submitted work. RC reports support from the Nuffield Department of Population Health, during the conduct of the study; grants from the British Heart Foundation, Cancer Research UK, Medical Research Council, Merck, National Institute for Health Research, and the Wellcome Trust, outside the submitted work; personal fees from the British Heart Foundation and UK Biobank, outside the submitted work; other support from Pfizer to the Nuffield Department of Population Health (prize for independent research); and a patent for a statin-related myopathy genetic test licensed to University of Oxford from Boston Heart Diagnostics (RC has waived any personal reward). CB reports grants from the Medical Research Council and British Heart Foundation, during the conduct of the study; and grants from Pfizer, Merck, Novartis, and Boehringer Ingelheim, outside the submitted work. AK reports grants from Abbott and Mylan, outside the submitted work; and personal fees from Abbott, Amgen, AstraZeneca, Mylan, and Pfizer, outside the submitted work. LB reports grants from UK Medical Research Council and the British Heart Foundation during the conduct of the study.

DS

Rulla till toppen