Läkarkåren har ett ansvar för övermedicineringen.

Jag skrev häromdagen en krönika där jag ställde frågan om Big Pharma inte begick brott mot mänskligheten. Där hävdar jag att industrins makt över läkarkåren hotar folkhälsan p.g.a. den alldeles för omfattande förskrivningen av olika medicinska kemiska preparat. Jag fick en kommentar från en läkare som ger mig anledning att återkomma till ämnet.

Läkaren skrev att det är som vanligt ganska tråkigt att läsa att vi doktorer inte har patientens bästa gör ögonen, känner få som överhuvudtaget har ngn respekt för LM-industrin. Att tro att majoritetens av psd är korkade lättköpta och lättmutade idioter är liksom ganska förolämpande för oss den stora massan som de facto har våra patienters bästa för ögonen, som vill om vi kan läka, lindra och trösta. Det är helt adekvat att kritisera LM/industrin och den ekonomiska och politiska makt de utövar över sjukvården och den rådande kultur som bygger på piller mot allt. Men huvudproblemet där ligger i brist på tid. Politiska system som främjar 20 min besök och korta handläggningar. Snälla inkludera inre mig och alla oss som inte tillhör denna kategori i fina utlägg.

Jag svarade läkaren att jag förstår hur vederbörande känner, men det måste ju trots allt vara ganska många inom den svenska läkarkåren som skriver ut Big Pharams statiner till en miljon svenskar. Det gör man trots alla mycket allvarliga varningssignaler om svåra biverkningar och modern forskning som visar att de med högt kolesterol är friskast och lever längst. Jag har faktiskt stött på läkare som blivit förbannade när jag vägrat ta statiner mot mitt höga kolesterol. Har de haft mitt eller industrins bästa för ögonen?

Jag har nyligen varit och lyssnat på en av landets mest auktoritativa skolmedicinare professor Anders G Olsson som just gett ut boken Kolesterolet – hjärtats främsta fiende? Där pläderar han för medicinering av i stort sett alla för att sänka deras kolesterol. Han har i dagarna publicerat en artikel i Läkartidningen där han även torgför ett nytt svindyrt kolesterolsänkande medikament från industrin med namnet PCSK9 som han menar kommer att rädda liv på liknande sätt som statiner. Olsson är en läkare som av allt att döma baserat hela sin karriär på att gå Big Pharmas ärenden. Artikeln i Läkartidningen är inget annat än illa dold marknadsföring. Hela denna mångmiljardindustri för att sänka kolesterol är något av det mest cyniska jag stött på under mina studier av skolmedicinen de senaste 20 åren.

I en kommentar till Olssons artikel skriver en av världens främsta experter på kolesterolhypotesen docent Uffe Ravnskov att Olsson påstår att sista pusselbiten i kolesterolhypotesen har lagts och hänvisar till en översiktsartikel av Ference och medarbetare. Men de fuskar. Förra året har jag tillsammans med 16 internationella experter publicerat en artikel, där vi visar att kolesterolhypotesen har falsifierats på alla punkter. Ett av våra exempel är Ference-studien, där författarna hänvisar till 30 statinexperiment som bevis på att det finns dos-respons. Men i deras beräkning har de endast använt data från 12 av experimenten. Genom att använda data från alla trettio har vi visat att det inte finns något samband; effekten är densamma vare sig kolesterolet sänks lite grand eller maximalt. Vi har även pekat på studier som visat att människor med lågt kolesterol blir lika åderförkalkade som människor med högt; att äldre människor med högt LDL-kolesterol lever längst; att patienter med akut hjärtinfarkt har lägre kolesterol än normalt; och att dödligheten ökar om man sänker det ytterligare. Dessutom har man i många industrisponsrade översiktsartiklar använt samma vilseledande metod som i Ference-studien.

Nyligen har kinesiska forskare visat ett omvänt samband mellan risken att utveckla Alzheimer och nivån av LDL-kolesterol, där de med högst kolesterol utvecklade minst demens.

På det här sättet rasar debatten om kolesterolet och de onödiga kolesterolsänkande preparaten som drar in hundratals miljarder kronor årligen till industrin. De ekonomiska incentiven att hålla förskrivningen av dessa preparat uppe är enorma och bevisligen finns det läkare som är beredda att medverka. Det är inte att sätta patienten före industriintresset. En miljon svenska patienter står på dessa skadliga och onödiga preparat varav minst 900.000 helt i onödan.

Nu är detta med kolesterol inte det enda problemet av det här slaget inom skolmedicinen. Ett kanske lika allvarligt problem är överförskrivningen av blodtryckssänkande kemikalier som ställer till med massor av problem för främst oss äldre, med fall och frakturer och ökad risk för demens p.g.a. för dålig blodförsörjning till hjärnan. Blodtryckspreparat är även det en mångmiljardindustri som om möjligt är större än statinindustrin. Big Pharmas lobbyister har dels lyckats etablera alldeles för låga gränsvärden för förskrivning som inte är anpassade till oss äldre, dels mäts blodtrycket på ett sätt som regelmässigt ger för höga värden. Jag pratar av egen erfarenhet. När jag senast var hos en läkare och denne mätte mitt blodtryck blev det systoliska trycket 40 – 50 mmHg högre än när jag själv i lugn och ro mätte mitt tryck hemma. Detta är en känd felkälla som t.o.m. fått ett namn – vitrockshypertoni.

Kolesterol- och blodtryckssänkare är tyvärr inte de enda preparat som är kraftigt överförskrivna men utrymmet är räcker inte för att gå igenom allt.

Trots att läkarkåren inte kan vara okunnig längre om att kolesterolhypotesen är klart motbevisad och trots att man känner till den stora felkällan vid blodtrycksmätning så fortsätter kåren att förskriva statiner och blodtryckspreparat till miljontals patienter helt i onödan och med ofta svåra biverkningar. Jag stöter dagligen på problemet i min bekantskapskrets av äldre. Tyvärr måste jag nog fortsätta att inkludera en stor del av läkarkåren i min kritik. Ni vet mycket väl att dessa förskrivningar är till mer skada än nytta, men flertalet vågar inte frondera mot dagens av Big Pharma dominerade skolmedicin som professor Anders G Olsson är ett levande exempel på.

Lars Bern

2 reaktioner på ”Läkarkåren har ett ansvar för övermedicineringen.”

  1. Statiner påverkar koagulationsmekanismen via sänkning av vitamin K2, vidare verkar PCSK9-
    Hämmarna antiinflammatoriskt.Ref Prof. Johan Frostegård KS. Tänk om det är så att effekten av statiner beror på minskad trombinbildning. Man har ju sett en ökad incidens hjärnblödningar i några studier. Anders G Olson varnar för att ge statiner till patienter som haft stroke pga blödning.

  2. Måste lyfta fram Olov Lindahl. Läser just nu hans bok Vetenskap och beprövad erfarenhet, och sammanställningen av hans artiklar Före sin tid av Lita Tibbling.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen