Näringstillskott som förbättrar spermiekvaliteten

Tillskott av vissa näringsämnen kan förbättra spermiekvaliteten och fertiliteten hos män. Det är slutsatsen från en ny forskningsöversikt av 28 kliniska studier med 2 900 deltagare.

Infertilitet påverkar 15 procent av världens befolkning och klassas därmed som ett globalt hälsoproblem av Världshälsoorganisationen. På senare år har studier av spermiekvalitet visat på en så stor försämring att den kan få konsekvenser för den mänskliga artens överlevnad.

Livsstils- och miljöfaktorer är sannolika orsaker. Trots det nämns kost och näring relativt sällan i samband med mäns fertilitet. Det finns emellertid ganska många studier som undersökt effekten av olika näringstillskott på spermieantal, -rörlighet och -kvalitet. Och nu har forskare vid universitetet Rovira i italienska Virgili, tillsammans med kollegor vid universitetet i Guadalajara i Mexiko, sammanställt alla dessa i en metaanalys – den största systematiska forskningsöversikten som gjorts hittills om näring och mäns fertilitet.

Av den kvalitativa analysen, som omfattade resultat från 28 kliniska randomiserade näringsstudier med 2 900 deltagare, kunde forskarna dra slutsatsen att tillskott av följande näringsämnen har positiva effekter för mäns reproduktionsförmåga.

Omega-3

Omega-3-fettsyror som finns i fet fisk som makrill, sill och sardiner tycks öka både spermiernas antal och rörlighet. En orsak till att omega-3 har god effekt kan vara att spermiernas cellmembran innehåller mer fleromättade fettsyror än andra celler i kroppen.

Zink

Zink är ett annat ämne som det finns höga halter av i mäns reproduktionssystem. Infertila män har lägre zinknivåer än fertila män. Enligt forskningen kan tillskott av zink öka spermiernas kvalitet, rörlighet och antal. Det beror på troligtvis på att zink dels bidrar till att stabilisera cellväggarna, dels påverkar immunförsvarets funktion genom antiinflammatoriska och antibakteriella effekter.

Folsyra

Folsyra är ett B-vitamin som är kopplat till högre spermieantal och spermiekvalitet. Att B-vitaminer har bra effekt på spermieproduktionen är inte så konstigt eftersom de främjar snabb celldelning. Dessutom ingår folsyra tillsammans med B6 och B12 i omsättningen av så kallade metylgivare som bidrar till tillverkning och metylering av dna. Forskningen har tidigare kopplat låga folsyranivåer till skador på spermiernas dna.

CoQ10

Koezym Q10 är en antioxidant som kan minska risken för skador på spermiernas dna från oxidativ stress. Tillskott har bland annat visat sig förbättra spermiernas rörlighet hos infertila män.

Selen

Även selen är förknippat med en ökning av spermieantal och -rörlighet, troligtvis på grund av att selen ingår i ett enzym som skyddar våra celler mot oxidativ stress. För mycket oxidativ stress lyfts ofta fram som en orsak till manlig infertilitet. Den påverkar spermiernas funktion negativt, bland annat genom att cellmembranens fluiditet och genomsläpplighet förändras.

L-karnitin

Flera studier har visat att tillskott av den här aminosyran kan bidra till normal fertilitet. Den fungerar dels som en antioxidant, dels som en transportör av fettsyror in i mitokondrierna där cellernas energiproduktion sker.

En sund livsstil med hälsosam kost bör dock utgöra grunden. Det är känt att högre konsumtion av bland annat socker och alkohol har samband med sämre spermiekvalitet och nedsatt fertilitet.

Källa: Certain dietary or nutritional supplements could improve sperm quality. Pressmeddelande 2018-11-26.

Studien: Salas-Huetos A, Rosique-Esteban N, Becerra-Tomás N, Vizmanos B, Bulló M, Salas-Salvadó J. The Effect of Nutrients and Dietary Supplements on Sperm Quality Parameters: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Adv Nutr. 2018 Nov 1;9(6):833-848.

Rulla till toppen