Ny dom stoppar försäljningsförbud av D-vitamin

Ännu ett felaktigt saluförbud av vitaminer har stoppats, nu i Högsta förvaltningsdomstolen. Förhoppningen är att den här domen kommer att vara vägledande för liknande fall.

I februari 2015 beslutade Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd att företaget Greatlife AB inte längre fick sälja en av sina D-vitaminprodukter. Beslutet byggde på att dosen, 125 mikrogram, var högre än den föreslagna maxdos på 100 mikrogram som angetts av EFSA (European Food Safety Authority, EU:s motsvarighet till Livsmedelsverket).

Olika tolkningar i olika kommuner

EFSA har själva påpekat att deras maxdoser varken kan eller ska likställas med lagstadgade gränsvärden. Trots det har vissa kommuners miljö- och hälsoskyddskontor valt att tolka dem så.

– Det var givetvis oerhört snopet att en kommun bestämde att vi inte fick sälja den här produkten med hänvisning till att dosen var för hög, medan andra företag fick sälja D-vitaminer i samma dos, säger Greatlifes vd Patrick Wahlberg.

Tidigare har saluförbud för kosttillskott med B6-vitamin över 25 mg upphävts i tre kommuner (Gävle, Falun och Västerås) efter domar i förvaltningsrätten i Falun och beslut av Länsstyrelsen i Västmanlands län. I Greatlifes fall överklagades domen först till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten. Eftersom bägge dessa instanser valde att gå på kommunens linje, överklagade man slutligen till Högsta förvaltningsdomstolen som i enlighet med EU-lagen bedömde att Nacka kommun saknade tillräckligt stöd i livsmedelslagstiftningen för att ingripa.

Processerna har tagit mycket tid och pengar i anspråk för de berörda företagen.

– Vi är flera bolag i branschen som gått samman för att rent ekonomiskt ha möjlighet att överklaga i så många instanser. Utan dem, några duktiga eldsjälar, Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, och en advokatbyrå som verkligen trodde på vårt fall hade vi aldrig vunnit domen. Vi vill rikta ett speciellt tack till dem, säger Patrick Wahlberg.

Förvirrande för kunderna

Bland konsumenterna har förvirringen varit stor. Kunder har undrat varför de inte fått köpa de produkter de önskat från vissa leverantörer men däremot från andra.

– Jag talade med en av juristerna på konkurrensverket som höll med mig om att det var galet, men sa att han tyvärr inte kunde göra något åt situationen, berättar Patrick Wahlberg.

Han hoppas nu på att Högsta förvaltningsdomstolens beslut kommer att vara prejudicerande i fortsättningen för att undvika fortsatt oreda.

Rulla till toppen