Detta synnerligen miljöförstörande och giftiga växtgift är fritt att använda i Sverige och EU. Glyfosat har ingen plats i ett hållbart jordbruk.

Glyfosat har den dåliga egenskapen att det tränger in i de besprutade produkterna och alltså inte går att tvätta bort. I USA har signifikanta glyfosatrester uppmätts i i stort sätt alla spannmålsprodukter och i alla amerikanska viner. En växande resistens mot glyfosat hos de växter det skall bekämpa, har på senare år lett till allt kraftigare besprutning av olika grödor.

I dagens nyhetsflöde kan vi läsa att Bill Gates medgrundare i Microsoft och en av världens rikaste män Paul Allen dött i sviterna efter just Non-Hodkins Lymfom cancer. Jag har inget bevis för att han fått sin cancer genom exponering för glyfosat, men misstanken infinner sig osökt. I fallet med arbetaren Dewayne Johnson har ju domstolen fastslagit sambandet. Allen har levt i Washington staten där glyfosat används frekvent i jordbruket. Jag tror att hans cancer varit orsakad av just alla dessa giftrester i den amerikanska maten. Som jag ser det är det inte helt fel att även samhällets absoluta toppelit får känna av följderna av dagens vansinniga jordbruks- och livsmedelspolitik.

Trots alla varningar om glyfosatens cancerogena egenskaper har inte EU och Sverige av hänsyn till USA vågat förbjuda detta farliga och miljöskadliga växtgift. Förra året förlängde EU tillståndet att använda glyfosat inom unionen med fem år. Nu är EU utsatt för massiva påtryckningar och ren utpressning från USA för att underlätta för den amerikanska livsmedelsindustrin att sälja sina förgiftade jordbruksprodukter på vår marknad.

Och Den metabola pandemin rullar vidare!

Lars Bern