Varför vi inte kan lita på hälsomyndigheterna

För cirka 40 år sedan utbröt den pandemi av metabol sjuklighet som nu drar fram över världen. Den här sjukligheten börjar ofta med att vi blir överviktiga, för att sedan leda till karies/tandröta, diabetes, inflammation, hjärtkärlsjukdom, cancer, olika autoimmuna sjukdomar och demens. Idag 40 år efter utbrottet har minst över 2 miljarder människor de första symptomen i form av övervikt och 40 miljoner dör i förtid varje år av dessa sjukdomar. Pandemin har fått sjukvårdskostnaderna att börja skena och snart slår de i taket. Vi är redan på väg in i en situation där sjukvården inte längre kan ge adekvat vård åt alla sjuka och äldreboendena går på knäna för att försöka ta hand om ett snabbt ökande antal dementa.

Den huvudsakliga orsaken bakom den skenande metabola sjukligheten är de förändringar som skett av människors kost under dessa 40 år, även om detta inte är den enda bakomliggande orsaken. Dessa farliga kostförändringar har sitt ursprung i amerikanska politiskt utarbetade kostrekommendationer från år 1977 som senare kopierats av svenska Livsmedelsverket. Dessa rekommendationer var i sin tur baserade på kvalificerat forskningsfusk och av forskning som manipulerats av de stora globala livsmedels- och läkemedelsföretagen för att tjäna deras ekonomiska intressen.

Kostrekommendationerna gick i korthet ut på att man demoniserade människans sedan årtusenden naturliga inslag av animalisk kost. En kost som människans metabolism är helt anpassad till. Huvudmålet för kostrekommendationerna var det mättade animaliska fettet som, av falsk forskning, givits skulden för den, på den här tiden, måttliga metabola sjukligheten. En febrig kampanj mot mättat fett och kolesterol i kosten bröt ut och industrin – Big Food började marknadsföra avfettade och kolhydratrika livsmedel som ersättning för den naturliga maten. För att den avfettade maten inte skulle tappa all smak började industrin tillsätta främst socker – massor av socker som smakförstärkare. Omställningen av kosthållningen blev något av en perfekt storm för globala Big Food.

Parallellt med demoniseringen av fettet i kosten drog man igång en skrämselkampanj med falska påståenden om att människans livsviktiga naturliga kolesterol var det som orsakade hjärtkärlsjukdomarna. För att åtgärda det på detta sätt skapade hälsoproblemet tog läkemedelsindustrin – Big Pharma fram kemiska preparat kallade statiner som man fick läkarkåren att skriva ut för att sänka kolesterolet. Dessa preparat blev industrins absolut mest lönsamma preparat någonsin, de drar idag in tusentals miljarder till Big Pharma.

Under senare år har det avslöjats hur forskningsfusk och grov manipulation av forskningsresultat legat till grund för såväl svartlistningen av mättade animaliska fetter och larmen om kolesterolets farlighet. Det står idag helt klart att det inte är det animaliska fettet som främst orsakar metabola sjukdomar, utan socker och andra lättförbrända kolhydrater. Den största studien av sambanden mellan kardiovaskulär sjuklighet och kosten, den s.k. PURE-studien, visar att sanningen är den helt motsatta mot vad man utgått från när kostrekommendationerna utarbetades. En aktuell metastudie visar att höga kolesterolnivåer i allmänhet leder till längre livslängd och bättre hälsa, alltså även där det rakt motsatta mot skolmedicinens föreställning som ligger bakom den omfattande statinförskrivningen.

Därmed borde saken vara klar kan man tycka.

Men så är det inte Socialstyrelsen och Läkemedelsverket som ansvarar för riktlinjerna för behandling av högt kolesterol fortsätter att rekommendera förskrivning av kolesterolsänkande statiner. Detta gör man trots forskningen som visar att förskrivningen i flertalet fall är meningslös och att man formligen drunknar i forskning som visar på allvarliga biverkningar från denna medicinering. Idag står snart en miljon svenskar på denna farliga behandling.

Den myndighet som ansvarar för kostrekommendationer till allmänheten är Livsmedelsverket och de skriver i sina rekommendationer att de flesta skulle må bra av att byta ut livsmedel med mycket mättat fett mot andra som innehåller mycket omättat. Hjärtinfarkt och stroke hör till de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och forskningen visar tydligt att risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar om man byter ut en del av det mättade fettet i maten mot fleromättat eller mot enkelomättat fett från vegetabiliska livsmedel.

Detta är helt falsk och vilseledande information som motsägs av massor av forskningsstudier, nu senast av den stora PURE-studien som jag nämnde tidigare.

Som dessa exempel visar kan allmänheten inte ha förtroende för de riktlinjer som utarbetas av våra hälsomyndigheter, vars uppgift borde vara att bevaka allmänintresset. Det finns alltså anledning att kritiskt granska vad som driver hälsomyndigheternas felaktiga råd rörande kost och medicinförskrivning och vilka intressen som gömmer sig bakom dem.

Jag har i åratal förvånats över hur hälsomyndigheterna ofta regelmässigt struntar i nya forskningsresultat som visat att de haft fel. Med tiden har jag tyck mig se en ganska beklaglig förklaring. Hälsomyndigheter med uppgift att bevaka allmänintresset är givetvis beroende av expertis på respektive områden. Denna expertis finns i ett ganska begränsat kluster av forskare som behärskar de olika ämnesområdena.

När man börjar granska denna krets så finner man direkt att nästan alla experter har det vi kallar bias, genom att de har eller har haft relationer till stora ekonomiska intressen som representeras av Big Pharma och Big Food. Den expert som är engagerad inom en hälsomyndighet är givetvis angelägen om att inte stänga dörren för framtida befattningar med god lön inom industrin, därför är man ytterst försiktig med att inta ståndpunkter som kan skada industrins intressen. Bias uppstår även genom att industrin via politisk lobbying ofta med framgång lyckas få in sina egna medarbetare som experter i myndigheternas arbete. Ett känt exempel var i samband med Svininfluensan där det visade sig att de experter inom WHO som stämplade denna influensa som en pandemi hade tydlig bias till Big Pharma som tjänade miljardbelopp på den hysteriska vaccinationen.

Den dystra slutsatsen är att vi – allmänheten har mycket liten nytta av dessa hälsomyndigheter i vår strävan att hålla oss metabolt friska. Vi kan helt enkelt inte lita på att hälsomyndigheterna sätter vårt intresse före industrins ekonomiska intressen. Av den anledningen var vi en mindre krets som för ett år sedan startade Riksföreningen för Metabol Hälsa. Syftet är att bevaka allmänintresset och att hjälpa människor med råd om kost och medicin för att de skall kunna förbli friska till sin död.

För att vi skall kunna göra ett ordentligt avtryck behöver vi fler medlemmar så att vi får resurser att höras i det mediala bruset. Därför uppmanar jag er att anmäla er som medlemmar i vår förening. Vid gårdagens årsmöte konstaterade vi att vi 2017 blev knappt 600 medlemmar, men vi måste bli många fler. Så anmäl er som medlem på vår hemsida.

 

Lars Bern

Skattmästare och helt oberoende hälsodebattör

Bilden ovan är på vår ordförande docenten och transplantationskirurgen Ralf Sundberg

Rulla till toppen