Beror sjunkande skolresultat på gifterna i maten?

Jag har i en rad krönikor pekat på hälsoriskerna med livsmedel som är kontaminerade av växt- och insektsgifter. Det kommer ständigt ny forskning som visar på ett växande förgiftningsproblem. Om jag säger att mödrar som under graviditeten mest äter ekologiska livsmedel får klart mer begåvade barn, då flyger givetvis en massa läsare i taket. Inte desto mindre verkar det påståendet vara riktigt.

Studier vid Columbia Universitetet visar att fosters och barns exponering för organofosfater kan sänka barnens IQ signifikant. Tre oberoende studier av 660 barn mellan 6 till 9 år, på så vitt skilda ställen som Kalifornien och New York gav samma uppseendeväckande resultat. De visade att exponering under fosterstadiet för organofosfater (där Roundup är en av flera) antingen det var från besprutning av växtodling eller bekämpning av kackerlackor i bostäder, kan orsaka långtidseffekter på barnets hjärnhälsa. Studierna kom till slutsatsen att exponering kunde påverka läsförståelse och matematisk begåvning, orsaka beteenderubbningar och sänka barnens IQ med upp till 7 enheter.

Forskarna visade att för varje tiofaldig ökning av uppmätta organofosfater under graviditeten sänkte barnets IQ med 5,5 enheter. Graden av moderns exponering påverkar starkt skadan på fostret. Observationerna verifierades även sedan forskarna justerat resultaten för faktorer som familjeinkomst exponering för andra föroreningar och föräldrarnas utbildningsnivå.

En studie som var en del av en översikt som genomförts av Europaparlamentet uppskattade att 13 miljoner IQ-punkter går förlorade årligen inom EU på grund av användningen av gifter i jordbruket. Rapporten menar att den siffran även kan vara en underskattning och att skadan på kommande generationer är ännu större.

Resultaten är egentligen inte särskilt förvånande om man betänker att organofosfater ursprungligen utvecklades som nervgifter för bl.a. militärt bruk. Att de ger hjärnskador är således en förväntad effekt. Ämnena är så giftiga att de förbjudits för användning i hemmen, men de används fortfarande i stor utsträckning på vanliga grödor som t.ex. nötter, bär, citrusfrukter, druvor och broccoli. Dessa skador kan undvikas genom att äta ekologiska produkter och undvika denna typ av insektsmedel i hemmet.

En fråga som vi på allvar kanske borde ställa oss; är om inte vikande studieresultat till en del kan förklaras med sjunkande IQ hos barn som vuxit upp i det moderna giftsamhället. Om vi inte stoppar denna giftanvändning kan resultatet bli förödande för vårt samhälle i framtiden.

Jag upprepar vad jag till leda predikat på denna blogg; ät bara ekologiska produkter om ni kan! Dvs om ni vill att era barn skall bli begåvade och få lättare att klara en bra utbildning.

Lars Bern

Rulla till toppen