Dödar COVID Jab fler än de räddar?

Analys av Dr. Joseph Mercola från den 03 maj 2022

 HISTORIEN I KORTHET

Enligt US Centers for Disease Control and Prevention data har mer än 1 miljon överflödiga dödsfall – det vill säga dödsfall som överstiger det historiska genomsnittet – registrerats sedan COVID-19-pandemin började för två år sedan, och detta kan inte förklaras av COVID-19. Dödsfall från hjärtsjukdomar, högt blodtryck, demens och många andra sjukdomar ökade under den tiden

Över hela världen har dödstalen också stigit i takt med administrationen av COVID-injektioner, med de mest vaccinerade områdena som överträffar de minst vaccinerade när det gäller överdödlighet och COVID-relaterade dödsfall

Enligt Walgreens data testade 13% av de ovaccinerade personerna positivt för COVID under veckan 19 till 25 april 2022. Av dem som fick två doser för fem månader eller mer sedan testade 23,1% positivt, och av dem som fick en tredje dos för fem månader eller mer sedan var den positiva andelen 26,3%. Så efter det första boostersprutan (den tredje dosen) har människor störst risk att testa positivt för COVID.

Brittiska regeringsdata visar att dödligheten av alla orsaker är mellan 100% och 300% större bland personer som fick sin första COVID-spruta för 21 dagar eller mer sedan. Risken för dödsfall av alla orsaker är också signifikant förhöjd bland dem som fick sin andra dos för minst sex månader sedan, och milt förhöjd bland dem som fick sin tredje dos för mindre än 21 dagar sedan. Från och med januari 2022 dog alla som fick en eller flera doser för minst 21 dagar sedan i signifikant förhöjd takt

Andra data visar också att COVID-dödligheten är mycket högre i områden med hög vaccinationsgrad, och risk-nyttoanalyser avslöjar att injektionerna gör mer skada än nytta i de flesta åldersgrupper

Enligt US Centers for Disease Control and Prevention data,1 har mer än 1 miljon överskjutande dödsfall – det vill säga dödsfall som överstiger det historiska genomsnittet – registrerats sedan COVID-19-pandemin började för två år sedan, och detta kan inte förklaras av sjukdomen COVID-19.

Dödsfall från hjärtsjukdomar, högt blodtryck, demens och många andra sjukdomar ökade under den tiden.2 “Vi har aldrig sett något liknande”, sa Robert Anderson, CDC: s chef för dödlighetsstatistik, till Washington Post i mitten av februari 2022.3

Enligt forskare vid University of Warwick är “omfattningen av överinjektion av icke-COVID-dödsfall tillräckligt stor för att den ska kunna ses som sin egen pandemi.”4 Ett antal förklaringar har erbjudits, bland annat det faktum att nedstängningar och andra COVID-restriktioner avskräckte eller hindrade människor från att söka vård. Men en annan, mindre diskuterad faktor kan också vara möjlig.

Över hela världen har dödstalen stigit i takt med administrationen av COVID-sprutorna, med de mest vaccinerade områdena som överträffar de minst vaccinerade när det gäller överdödlighet och COVID-relaterade dödsfall. Detta motsäger officiella påståenden om att injektionerna förhindrar allvarlig COVID-infektion och sänker risken för dödsfall, oavsett om det är från COVID eller alla orsaker.5

Ända sedan tillkännagivandet att COVID-“vaccinerna” skulle använda ny mRNA-genöverföringsteknik har jag och många andra varnat för att detta verkar vara en mycket dålig idé.

Många potentiella mekanismer för skada har identifierats och detaljerats i tidigare artiklar, och vi ser nu några av våra värsta rädslor besannas. “Fullt vaccinerade” individer är både mer benägna att smittas med SARS-CoV-2 och mer benägna att dö, oavsett om det är av COVID eller någon annan orsak.

Som rapporterats av den undersökande journalisten Jeffrey Jaxen i Highwire den 22 april 2022 kan data från Walgreens COVID-19-spårare6 avslöja att COVID-vaccinerade individer testar positivt för COVID i högre takt än de ovaccinerade. Dessutom har människor som fick sin senaste injektion för fem månader eller mer sedan den högsta risken.

Under veckan 19 till 25 april 2022, testade 13% av de ovaccinerade positivt för COVID (med Omicron som den dominerande varianten). (De uppgifter som granskas är från veckan 10 april till 16.)

Av dem som fick två doser för fem månader eller mer sedan testade 23,1% positivt, och av dem som fick en tredje dos för fem månader eller mer sedan var den positiva andelen 26,3%. Så efter det första boosterinjektionen (den tredje dosen) har människor störst risk att testa positivt för COVID.

En djupare dykning i data7 avslöjar att två doser verkar ha varit skyddande under en kort stund, men efter fem månader blir det skadligt. Den grupp som klarar sig sämst av allt är kohorten 12 till 17, där ingen med en dos testade positivt, men efter den andra dosen dyker fall plötsligt upp och blir högre fortfarande efter fem månader. Efter den tredje dosen sjunker positiva fall lite, men skjuter sedan upp högre än någonsin efter fem månader.8

Dödsfall genom vaccinationsstatus i Storbritannien

Datamängder från den brittiska regeringen avslöjar en lika oroande trend. Rådata från Office for National Statistics9 är svårt att tolka, så Jaxen lät dataanalytiker skapa ett stapeldiagram för att bättre illustrera vad data faktiskt berättar för oss. En skärmdump från Jaxens rapport finns nedan.

Staplar som går uppåt är bra, eftersom det indikerar att risken för dödlighet av alla orsaker baserat på vaccinationsstatus är antingen normal eller minskad. Staplar som sjunker under noll procent är en indikation på ökad dödlighet av alla orsaker, baserat på vaccinationsstatus.

Som man kan se är dödligheten av alla orsaker mellan 100% och 300% större bland personer som fick sin första dos för 21 dagar eller mer sedan. Risken för dödsfall av alla orsaker är också signifikant förhöjd bland dem som fick sin andra dos för minst sex månader sedan, och milt förhöjd bland dem som fick sin tredje dos för mindre än 21 dagar sedan. Från och med januari 2022 dog alla som fick en eller flera doser för minst 21 dagar sedan i signifikant förhöjd takt.

Fler jabbar, fler COVID-dödsfall

Vart vi än tittar hittar vi trender som visar att COVID-injektionerna resulterar i högre dödstal. Ovan är en animerad illustration10 från Our World In Data, som först visar vaccinationsgraden i Sydamerika, Nordamerika, Europa och Afrika, från mitten av december 2020 till den tredje veckan i april 2022, följt av de kumulativa bekräftade COVID-dödsfallen per miljon i dessa länder under samma tidsram.

Afrika har haft en genomgående låg vaccinationsgrad hela tiden, medan Nordamerika, Europa och Sydamerika alla har haft snabbt stigande vaccinationsnivåer. Afrika har också haft en konsekvent låg COVID-dödlighet, även om en liten ökning började runt september 2021. Ändå är det ingenstans nära COVID-dödstalen i Nordamerika, Sydamerika och Europa, som alla såg dramatiska ökningar.

Här är en annan,11 också hämtad från Our World In Data, som först visar överinjektionsdödligheten i USA (det kumulativa antalet dödsfall från alla orsaker jämfört med prognoser baserade på tidigare år), mellan 26 januari 2020 och 30 januari 2022, följt av en illustration av tandemökningen av administrerade vaccindoser och överdödligheten. Det visar tydligt att i takt med att vaccinationsgraden steg, ökade också överdödligheten.

Risk-nyttoanalys fördömer COVID injektioner

Vid denna tidpunkt har vi också fördelen av mer än en risk-nyttoanalys, och alla visar att COVID-jabbarna, med mycket få undantag, gör mer skada än nytta. Till exempel en risk-nyttoanalys12 av Stephanie Seneff, Ph.D., och oberoende forskare Kathy Dopp, publicerad i mitten av februari 2022, drog slutsatsen att COVID-jabben är dödligare än COVID-19 själv för alla under 80 år.

De tittade på offentligt tillgängliga officiella data från USA och Storbritannien för alla åldersgrupper och jämförde dödlighet av alla orsaker med risken att dö av COVID-19. “Alla åldersgrupper under 50 år har större risk för dödsfall efter att ha fått en COVID-19-spruta än en ovaccinerad person riskerar att dö av COVID-19”, avslutade Seneff och Dopp. Och för yngre vuxna och barn finns det ingen fördel, bara risk.

“Denna analys är konservativ”, konstaterar författarna, “eftersom den ignorerar det faktum att inokuleringsinducerade biverkningar som trombos, myokardit, Bells pares och andra vaccininducerade skador kan leda till förkortad livslängd.

När man tar hänsyn till det faktum att risken för COVID-19-död minskar med cirka 90% om tidig behandling ges till alla symptomatiska högriskpersoner, kan man bara dra slutsatsen att mandat för COVID-19-inokuleringar är en dålig rekommendation.

Med tanke på uppkomsten av antikroppsresistenta varianter som Delta och Omicron, för de flesta åldersgrupper resulterar COVID-19-vaccininokuleringar i högre dödstal än COVID-19 gör för de ovaccinerade.

Analysen är också konservativ i den meningen att den bara tar hänsyn till dödsfall av COVID injektion som inträffar inom en månad efter injektionen. Som framgår av brittiska data ovan är risken för dödsfall av alla orsaker nästan 300% större för dem som fick en andra dos för minst sex månader sedan.

Tonåringar har dramatisk risk att dö av vaccin

Likaså en analys13 av data i US Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) av forskarna Spiro Pantazatos och Herve Seligmann tyder på att hos dem under 18 år ökar injektionerna bara risken för dödsfall från COVID, och det finns ingen punkt där injektionen kan förhindra en enda COVID-död, oavsett hur många som vaccineras.

Om du är under 18 år är det 51 gånger mer sannolikt att du dör av COVID-jabben än att du dör av COVID om du inte vaccineras.

Om du är under 18 år är det hela 51 gånger mer sannolikt att du dör av jabben än att du dör av COVID om du inte vaccineras. I åldersgruppen 18 till 29 år kommer injektionen att döda 16 för varje person som det räddar från att dö av COVID, och i åldersgruppen 30 till 39 år är det förväntade antalet vaccindödsfall för att förhindra en enda COVID-död 15.

Först när du kommer in i kategorierna 60 år och äldre jämnar riskerna mellan vaccinering och COVID-infektion ut. I åldersgruppen 60 till 69 år kommer injektionen att döda en person för varje person som det räddar från att dö av COVID, så det är en hugget som stucket om det kan vara värt det för en viss person.

Hur många är vi villiga att offra?

Vi har också en risk-nyttoanalys av forskare i Tyskland och Nederländerna. Analysen publicerades ursprungligen 24 juni 2021 i tidskriften Vaccines.14 Tidningen orsakade uppståndelse bland redaktionen, och några av dem avgick i protest.15 Till slut drog tidskriften helt enkelt tillbaka den – en strategi som verkar ha blivit norm.

Efter en grundlig omprövning publicerades papperet igen i augusti 2021-numret av Science, Public Health Policy and the Law.16 Analysen fann att “mycket sannolikt för tre dödsfall som förhindras genom vaccination måste vi acceptera att cirka två personer dör till följd av dessa vaccinationer”, skrev författarna i ett brev till redaktören17 av klinisk och translationell upptäckt. De försvarade sitt arbete och fortsatte med att notera att:18

“Databasen vi baserade vår analys på var en stor naturalistisk studie av BioNTech-vaccinet i Israel. Detta var den enda studien vid den tiden som möjliggjorde en direkt uppskattning av en absolut riskreduktion (ARR) i dödligheten.

Visserligen var ARR-uppskattningen endast tillgänglig under en kort observationsperiod på 4 veckor efter den första vaccindosen, en punkt som kritiker tog upp. Man kunde ha velat ha en längre observationsperiod för att tydligare få fram nyttan av vaccinationer, och vår uppskattning av ett antal som behövs för att vaccinera (NNV) på 16 000 för att förhindra ett dödsfall kan ha varit alltför konservativ.

Den nyligen publicerade 6-månaders delårsrapporten från den BioNTech-regulatoriska kliniska prövningen täcker nu en period som är tillräckligt lång för att vi ska kunna titta på detta risknyttoförhållande igen. I tabell S4 i denna publikation rapporteras 14 dödsfall i placebogruppen (n = 21 921) och 15 i vaccinationsgruppen (n = 21 926).

Bland dem tillskrevs två dödsfall i placebogruppen COVID-19, och en i vaccinationsgruppen tillskrevs COVID-19 lunginflammation. Detta leder till en ARR = 4,56 × 10–5, och omvänt till en NNV = 1/ARR = 21 916 för att förhindra ett dödsfall i covid-19. Detta visar att vår ursprungliga uppskattning inte var så långt ifrån märket.

Den senaste säkerhetsrapporten från det tyska Paul Ehrlich-institutet (PEI) som täcker alla rapporterade biverkningar sedan vaccinationskampanjen inleddes 27 december 2020 till 30 november 202119 … rapporterar 0,02 dödsfall per 1000 BioNTech-vaccinationer eller 2 per 100 000 vaccinationer.

Vi hade hämtat fyra mortalitetsfall per 100 000 vaccinationer (alla vacciner) från den nederländska databasen för säkerhetsövervakning LAREB. Med hjälp av data från Thomas et al., en liberal NNV = 20 000, kan vi beräkna att vi genom 100 000 vaccinationer räddar fem liv.

Med hjälp av PEI-säkerhetsövervakningsrapporten för samma produkt ser vi att dessa 100 000 vaccinationer är förknippade med två dödsfall, medan vi använder LAREB-databasen i juni 2021 var de associerade med fyra dödsfall i alla vacciner och är förknippade med två dödsfall i de senaste rapporterna om BioNTech-vaccinet … Med andra ord, när vi vaccinerar 100 000 personer kan vi rädda fem liv men riskera två till fyra dödsfall.

Risk-nyttoförhållandet kan dock vara ännu värre än så, eftersom dessa beräkningar inte tar hänsyn till det faktum att passiva farmakovigilansdata “är ökända för att underskatta olyckor och biverkningar”, noterar författarna, eller det faktum att allvarliga biverkningar som myokardit påverkar unga män i en svindlande takt, vilket kan minska livslängden på längre sikt.

Vi har inget fungerande system för säkerhetsövervakning av läkemedel

I en ledare i augusti 2021 skrev chefredaktören för Science, Public Health Policy and the Law, James Lyons-Weiler, Ph.D.:20

Det finns två meddelanden från dem som innehar utsedda kontor eller andra inflytelserika positioner inom folkhälsan om långsiktig vaccinsäkerhet.

Det första meddelandet är att långsiktiga randomiserade dubbelblindade placebokontrollerade kliniska prövningar inte är nödvändiga för den långsiktiga studien av vaccinsäkerhet eftersom vi har “farmakovigilans”; Dvs. långsiktig säkerhetsövervakning efter marknaden som stöds av allmänt tillgängliga, passiva system för spårning av biverkningar vid vaccin.

Det andra meddelandet är att all användning av samma system för spårning av vaccinbiverkningshändelser som leder till slutsatsen eller slutsatsen att vacciner kan orsaka allvarliga biverkningar eller dödsfall inte stöds av sådana system …

När de som söker stöd för folkhälsoinitiativ, till exempel ett nytt vaccinationsprogram, erbjuder bevis för att långsiktiga vaccinsäkerhetsstudier är väl i handen på grund av möjligheten att upptäcka biverkningar som hände efter vaccination, är de antingen:

a) omedvetna om att de system för uppföljning av vaccinbiverkningar på vilka de baserar sitt förtroende för samhällets förmåga att upptäcka och spåra vaccinbiverkningar påstås inte kunna användas för att härleda orsakssamband mellan hälsoutfall och exponering för vaccination, eller

b) delta i en desinformationskampanj för att få ett slut på granskningen av avsaknaden av korrekt kontrollerade randomiserade kliniska prövningar på lång sikt för att bedöma vaccinsäkerheten på lång sikt. Ingen av dessa är tillräcklig empirisk grund för kunskapspåståendet om långsiktig säkerhet …

Det måste finnas utrymme för oenighet inom vetenskapen; annars existerar inte vetenskapen. Det är sorgligt att vittna om det faktum att vetenskapen har urartat till ett krig mot oönskade och obekväma resultat, slutsatser och tolkningar via processen för tillbakadragande efter publicering för andra frågor än bedrägeri, allvarliga fel i utförandet och plagiat.

Vapeniseringen av processen för tillbakadragande av vetenskapliga studier är på god väg, och det inducerar en partiskhet som kan kallas “retraction bias”, eller, i det fall där några få personer hemsöker tidskrifter på jakt efter studier som tvivlar på deras kommersiella produkter, en “ghouling bias”, vilket leder till partiska systematiska recensioner och förvrängda metaanalyser.

I sin ledare kritiserade Lyons-Weiler specifikt tidskriften Vaccine för dess tillbakadragande av den ovan nämnda risk-nyttoanalysen och hånade redaktionsmedlemmarna som slutade i protest och noterade att “Rage-quitting är inte vetenskap.”

“De avgående redaktionsmedlemmarnas kunskapspåstående är att inga dödsfall har inträffat på grund av vaccinationsprogrammet. Så användbart som det påståendet kan vara för en föreskriven berättelse, är det inte baserat på empiriska bevis, och det är därför obefogat”, skrev Lyons-Weiler.21

“Ur en popperiansk syn på vetenskap kan man se den ödesdigra bristen i redaktionsmedlemmarnas kunskapspåstående: om, som de insisterar, passiva system för spårning av biverkningar av vaccin inte kan testa hypotesen om orsakssamband, hur kan då redaktionsmedlemmar, som avgår eller på annat sätt, veta att händelserna INTE orsakades av vaccinet? …

Det är logiskt att dra slutsatsen att eftersom passiva system för spårning av biverkningar av vaccin inte lämpar sig väl för att testa hypoteser om orsakssamband, ger de inte möjlighet att utforma och genomföra tillräckligt kritiska tester av orsakssamband, och därför behövs ett ersättningssystem … en som är lämplig för att upptäcka risker.”

Även om vi verkligen kan behöva bättre farmakovigilans, råder det verkligen ingen tvekan om att COVID-injektionerna är en dålig rekommendation för de flesta. Jag tror att människor under de kommande åren kommer att se tillbaka på den här tiden och lova att aldrig upprepa den. Under tiden är allt vi kan göra att titta på och bedöma de data vi har och fatta beslut i enlighet därefter.

– Källor och referenser

AMERIKANSKA CDC, överinjektion av dödsfall i samband med COVID-19

MarketWatch 16 februari 2022

Washington Post 15 februari 2022

Studier i Mikroekonomi 19 oktober 2021

CDC MMWR 29 oktober 2021; 70(43): 1520-1524

Walgreens COVID-19-index

7, 8 Bad Cattitude Substack 15 april 2022

ONS.gov.uk Dödsfall efter vaccinationsstatus

10 Twitter TexasLindsay 23 april 2022

11 Twitter TexasLindsay 25 april 2022

12 COVID-19 och All-Cause Mortality Data Analysis av Kathy Dopp och Stephanie Seneff (PDF)

13 COVID-vaccination och ålderstratifierad dödlighetsrisk av alla orsaker (PDF)

14 Vacciner 2021; 9(7): 693

15 Vetenskap, folkhälsopolitik och lagen augusti 2021; 3: 81-86, sidan 82

16 Vetenskap, folkhälsopolitik och lagen augusti 2021; 3: 87-89

17, 18 Klinisk och translationell upptäckt 25 februari 2022; 2(1): e35

19 Paul-Ehrich-institutet 23 december 2021

20, 21 Vetenskap, folkhälsopolitik och lagen augusti 2021; 3: 81-86

6 reaktioner på ”Dödar COVID Jab fler än de räddar?”

 1. Det är nog mycket värre än det som inlägget anger. Eftersom det sker en ökning av ‘allvarliga biverkningar’ inklusive dödsfall ju fler injektioner som genomsnittligt göres på befolkningen, talar vi inte om s.k. ‘normala biverkningar’. Immunsystemet komprometteras och försvagas ju längre tid som går och ju fler injektioner som administreras. Det innebär att efterhand fler och fler kardiovaskulära, neurologiska och allmänsjukliga felfunktioner som trötthet, muskelsvaghet samt regelrätta organkollapser kommer att ske. Inga långtidsstudier finns.
  I bakgrunden finns dessutom
  •genmodifiering via mRNA-injektionernas cDNA-profilering (complementary DNA)
  •grafenhydrogel, som numera måste anses vara vetenskapligt säkerställt som ingrediens.
  Den första punkten innebär att alla människor som fått injektionerna är ‘transhumana objekt’, som inte är skyddade av mänskliga rättigheter.
  Den andra punkten är svårare att förstå. Grafenet kan vara utvunnet ur ‘negativ black goo’, som är programmerbar och har genmodifierande egenskaper. Om negativ, dvs icke-jordiskt ursprung, från asteroider hästammande, skulle den kunna omprogrammera mänskligt DNA till något annorlunda, kanske utan själslig kommunikation; de transhumana objekten skulle därmed kunna bli regelrätta bioslavar, som enbart responderar på ‘externa inputs’ förmedlade via 5G-telekommunikationsnätet.

 2. Tack, Lars, för alltid intressant läsning. Den senaste innehöll stora intressanta nyheter men ack
  så långa avsnitt utan att få överblick! Skulle förslå att Du redigerar sådana långa avsnitt dels genom en summary och dels med tydliga underrubriker.

  Bästa hälsningar från Carl-Gustaf Ekberg

  1. Jan-Ove Freidlitz

   Vaccinationers effektivitet är mycket överdriven. Det är dödligheten av vaccinet som är det skrämmande.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen