Ny studie bekräftar att Ivermectin överträffar andra alternativ

Fri översättning av en analys av Dr. Joseph Mercola  från den 14 februari 2022

Sammanfattning:

Vid nästan ingen annan tidpunkt i historien har det genererats denna nivå av rädsla över hela världen som upplevts hittills under 2020 och 2021. Djupet och bredden av de strategier som används för att underblåsa dessa farhågor har varit överväldigande.

Tillstånd för akut användning av läkemedel som inte har visat sig vara effektiva i försök,1,2 offentliga maskmandat för vilka det inte finns några vetenskapliga bevis3,4,5 och undertryckandet och censuren av hälsoinformation har ökat allmänhetens rädsla för en virussjukdom med en överlevnadsgrad på över 99 procent.6

Tyvärr har många av de tidiga effektiva behandlingsstrategier som kan användas hemma också fallit offer för censur. Ivermectin är en av dessa strategier. I en beräkningsanalys av Omicron-varianten mot flera terapeutiska medel visar data att ivermektin hade de bästa resultaten.7

Men när man tittar objektivt på vad som har hänt över hela världen är rädslan som genereras inte ensidig. Undertryckandet av information från företag, myndigheter och läkemedelsindustrin är en indikation på deras oro och hur långt de är villiga att gå för att säkerställa att rädslan förblir tillräckligt hög för att manipulera beteende.

Tänk på statistiken från U.S. Centers for Disease Control and Prevention. År 2019 diagnostiserades 4,6% av USA:s befolkning med hjärtsjukdom.8 I slutet av år 2019 hade antalet invånare 328 239 523 invånare.9 Det innebär att det fanns 15 099 018 personer med hjärtsjukdom i USA under 2019. Det fanns 696 962 personer som dog det året av hjärtsjukdomar,10 vilket är en dödssiffra på 4,6 procent.

Detta är 20 gånger högre än dödstalet från COVID-19. Ändå lobbade inte samma organ för mandat mot läsk eller sockerhaltiga livsmedel. De förbjöd inte rökning och de rekommenderade inte motion – alla riskfaktorer för hjärtsjukdomar.11

Censur och undertryckande av information har hämmat tidig behandling av COVID-19 i många västländer. Till och med 2020 har folkhälsoexperter 12,13 och mainstream media 14,15 varnat för användning av hydroxiklorokin och ivermectin. Båda finns med på Världshälsoorganisationens lista över viktiga mediciner.16 Men fördelarna har ignorerats av folkhälsotjänstemän och begravts av media.

Nyaste Ivermectin-studien visade bästa resultat mot COVID

Denna studie från Cornell Universitys preprint webbplats har ännu inte peer-reviewats. Forskare använde en beräkningsanalys för att titta på Omicron-varianten, som har visat en lägre klinisk presentation och lägre sjukhusinläggning.17

Efter att ha hämtat hela genomsekvensen och samlat in 30 varianter från databasen analyserade forskarna 10 läkemedel mot viruset.

NirmatrelvirRitonvir
IvermectinLopinavir
BoceprevirMPro 13b
MPro N3GC-373
GC376PF-00835231

Forskarna fann att vart och ett av läkemedlen hade en viss grad av effektivitet mot viruset och de flesta var för närvarande i kliniska prövningar. De använde molekylär dockning för att upptäcka att mutationerna i Omicron-varianten inte signifikant påverkade interaktionen mellan drogerna och huvudproteaset.

En analys av alla 10 medicinerna fann att ivermektin var den mest effektiva läkemedelskandidaten mot Omicron-varianten. I testerna ingick Nirmatrelvir (Paxlovid), som är den nya proteashämmare för vilken FDA gav ett tillstånd för akut användning mot COVID i december 2021.18

Med andra ord släppte Pfizer ett nytt läkemedel som kostade de amerikanska skattebetalarna 5,29 miljarder dollar eller 529 dollar per behandlingskur.19 och som fick en EUA trots tillgången på ett liknande läkemedel som har visat sig vara effektivare och billigare, prissatt mellan $ 4820 och $9521 för 20 piller beroende på var du befinner dig.

Hur Ivermektin fungerar

Ivermektin är mest känt för sina antiparasitiska egenskaper.22 Men läkemedlet har också antivirala och antiinflammatoriska egenskaper. Studier har visat att ivermectin hjälper till att sänka virusbelastningen genom att hämma replikering.23 En enda dos ivermectin kan döda 99,8% av viruset inom 48 timmar.24

En metaanalys i American Journal of Therapeutics25 visade att läkemedlet minskade infektionen med i genomsnitt 86% när det användes förebyggande. En observationsstudie26 i Bangladesh utvärderade effektiviteten av ivermectin som profylax för COVID-19 hos vårdpersonal.

Uppgifterna visade att fyra av de 58 frivilliga som tog 12 mg ivermectin en gång i månaden i fyra månader utvecklade milda COVID-symtom jämfört med 44 av de 60 sjukvårdspersonal som avböjde medicinen.

Ivermectin har också visat sig påskynda återhämtningen, delvis genom att hämma inflammation och skydda mot organskador.27 Denna väg minskar också risken för sjukhusvistelse och död. Metaanalyser har visat en genomsnittlig minskning av dödligheten som varierar från 75%28 till 83 %.29,30

Dessutom förhindrar läkemedlet också överföring av SARS-CoV-2 när det tas före eller efter exponering.31 Sammantaget gör dessa fördelar det klart att ivermectin nästan kan eliminera denna pandemi.

Tidigt ingripande sänker lång COVID och sjukhusvistelse

Vissa människor som har haft COVID-19 verkar inte kunna återhämta sig helt och klaga på kvardröjande symtom på kronisk trötthet. Andra kämpar med psykisk ohälsa. En studie,32,33 i november 2020 fann 18,1% av de personer som hade COVID-19 sin första psykiatriska diagnos under 14 till 90 dagar efter återhämtning. Vanligast diagnostiserade tillstånd var ångestsyndrom, sömnlöshet och demens.

Dessa symtom har kommit att kallas långtids COVID, långdistans COVID, post-COVID syndrom, kronisk COVID eller långdistanssyndrom. De hänvisar alla till symtom som kvarstår i ytterligare fyra veckor efter en första COVID-19-infektion. Enligt Dr. Peter McCullough, certifierad internist och kardiolog, kommer 50% av dem som har varit tillräckligt sjuka för att bli inlagda på sjukhus att ha symtom på lång COVID:34

“Så ju sjukare någon är, och ju längre varaktigheten av COVID, desto mer sannolikt är de att ha långtids COVID-syndrom. Det är anledningen till att vi gillar tidig behandling. Vi förkortar symtomens varaktighet och det finns mindre chans till långt COVID-syndrom.”

Några av de vanliga symptomen på lång COVID inkluderar andfåddhet, ledvärk, minne, koncentration eller sömnproblem, muskelsmärta eller huvudvärk och förlust av lukt eller smak. Enligt McCullough, en artikel presenterad av Dr. Bruce Patterson vid det internationella COVID-toppmötet i Rom, 11-14 september,35 2021:36

“… visade att hos individer som har haft betydande COVID-sjukdom, 15 månader senare s1-segmentet av spikproteinet kan återvinnas från mänskliga monocyter. Det betyder att kroppen bokstavligen har sprutats med viruset och det spenderar 15 månader, på sätt och vis, försöker rensa ut spikproteinet från våra vävnader. Inte undra på att människor har långt COVID-syndrom.”

Det bör inte komma som någon överraskning att studier också har bekräftat att tidiga insatser förbättrar överlevnaden37 och minskar sjukhusvistelser.38 Ett av de kanske största brotten under hela denna pandemi är de regerande hälsovårdsmyndigheternas vägran att utfärda vägledning för tidig behandling.

Istället har de gjort allt för att undertrycka lösningar som visat sig fungera. Patienterna blev helt enkelt tillsagda att stanna hemma och inte göra någonting. När infektionen hade förvärrats till nära döden, blev patienterna tillsagda att gå till sjukhuset, där de flesta rutinmässigt placerades på mekanisk ventilation – en praxis som snabbt upptäcktes vara dödlig.

Eftersom den presenterade studien39 och andra har visat,40 ivermectin är ett av de framgångsrika behandlingsprotokoll som kan användas mot SARS-CoV-2.

Afrika har lägst fall- och dödstal, sannolikt från Ivermectin

Över hela världen har länder valt olika tillvägagångssätt för att hantera spridningen av viruset.41 De åtgärder som vidtogs i Afrika varierade beroende på land, men infektions- och dödstalen var relativt stabila och låga över hela kontinenten.42

Under det senaste året har det rapporterats om små områden i världen där antalet infektioner, dödsfall eller dödsfall har varit betydligt lägre än resten av världen. Till exempel, Indiens Uttar Pradesh State43 rapporterade en återhämtningsgrad på 98,6% och inga ytterligare infektioner.

Hela den afrikanska kontinenten verkar dock ha undvikit det enorma antal infektioner och dödsfall som förutspåtts för dessa dåligt finansierade länder med överfulla städer. Tidiga uppskattningar var att miljoner skulle dö, men det scenariot har inte förverkligats. Världshälsoorganisationen har kallat Afrika “en av de minst drabbade regionerna i världen”.44

Det finns flera faktorer som kan påverka infektionsfrekvensen i Afrika. En studie från Japan visar att efter bara 12 dagar som läkare tilläts lagligt förskriva Ivermectin till sina patienter, minskade fallen dramatiskt.45

Ordföranden för Tokyo Medical Association46 hade märkt det låga antalet infektioner och dödsfall i Afrika, där många använder ivermectin profylaktiskt och som kärnstrategi för att behandla onchocerciasis,47 en parasitisk sjukdom även känd som flodblindhet. Mer än 99 procent av de som smittats av flodblindhet bor i 31 afrikanska länder.

Förutom ivermectinanvändning i Afrika är andra läkemedel också allmänt tillgängliga, såsom hydroxiklorokin och klorokin, som länge har använts vid behandling och förebyggande av malaria,48 också endemisk i Afrika.49 I Amerika har Dr. Vladimir Zelenko publicerat framgångsrika resultat med hydroxyklorokin och zink mot COVID-19.50,51,52

Slutligen, Artemisia annua, även känd som söt malurt, är en ört som används i kombination terapier för att behandla malaria.53 Det användes i traditionell kinesisk medicin i mer än 2000 år för att behandla feber. Idag artemisinin, en metabolit av Artemisia, är det nuvarande terapeutiska alternativet för malaria. Anläggningen har också studerats sedan sarsutbrottet 2003 för behandling av coronavirus, med goda resultat.54,55

Med andra ord, oavsett om det är avsiktligt eller standard, de läkemedel som har visat sig vara framgångsrika mot viruset används ofta i Afrika för andra hälsotillstånd. Medan Pfizer testar de kort- och långsiktiga effekterna av ett genetiskt experiment på Israels befolkning,56 det verkar som om en kontinent har visat administrering av ett 30-årigt, billigt läkemedel med en känd säkerhetsprofil kan minska fall, svårighetsgrad och dödlighet från denna infektion.

Den fråga som måste ställas och besvaras för att gå till botten med denna plandemi är vad som förblindar mainstream-medier, myndigheter, folkhälsoexperter, medicinska föreningar, läkare, sjuksköterskor och din granne från att känna igen och tala ut till stöd för vetenskapen?

Joseph Mercola

– Källor och referenser

Cochrane databas över systematiska granskningar, 2021;8( 8)

JAMA Infektionssjukdom, 2021; 4(7)

ONA.org 7 september 2018

JAMA 2009;302(17):1865-1871

BMJ Öppet 2015;5:e006577

Världshälsoorganisationens bulletin, 2021;99:19 Resultat Median IFR 0,23%

7, 17, 39 Cornell University, 20 januari 2022

8, 10 Centers for Disease Control and Prevention, Hjärtsjukdom

Usa:s folkräkningsbyrå, 30 december 2019

11 Centers for Disease Control and Prevention, känn till dina risker för hjärtsjukdomar

12 FDA, 1 juli 2020

13 FDA, 10 december 2021

14 New York Post, 23 april 2020

15 Rolling Stone, 21 augusti 2021

16 Världshälsoorganisationen, 22:a listan 2021, sidan 9 och 58

18 FDA, 22 december 2021

19 Precisionsvaccinationer, 19 november 2021

20 WellRx, Storbritannien

21 Drugs.com Ivermectin

22 Utgåva av journalkontroll, 2021;329

23, 31, 38 FLCCC Sammanfattning av kliniska prövningar Bevis för Ivermectin i COVID-19 (PDF)

24 News-Medical.net, 6 april 2020

25 American Journal of Therapeutics, 2021;28(4) Terapeutiska framsteg

26 European Journal of Medical & Health Sciences 2020; 2(6)

27 FrontLinjen COVID-19 Critical Care Alliance, 29 augusti 2021

28 FLCCC 7 januari 2020 Pressmeddelande (PDF)

29 Schweizisk policyforskning 31 december 2020

30 Evidensbaserad medicinkonsult Ltd. Snabb granskning och metaanalys 3 januari 2021 (PDF)

32 Lancet Psychiatry November 9, 2020 Sammanfattning resultat

33 Reuters den 9 november 2020

34 YouTube, 25 oktober 2021, 5:43

35 Twitter Bruce K. Patterson MD. den 24 augusti 2021

36 YouTube, 25 oktober 2021, 6:05

37 Royal College of Physicians, maj 2020

40 C19Ivermectin

41 Bitchute, 18 november 2021

42 Quartz Africa, 23 augusti 2021

43 Kristendomen dagligen, September 17, 2021

44 AP Nyheter, 19 november 2021

45 YouTube, 23 november 2021 Min 1:25

46 Tokyo Web, 13 augusti 2021

47 Världshälsoorganisationen, Onchocerciasis

48 FarmakologiTerapi, 2020;216

49 WHO, Malaria

50 Internationella journalen för antimikrobiella medel, 2020;56(6)

51 Zelenkoprotokollet

52 PR Newswire, 15 juli 2020

53 Världsjournalen för farmakologi, 2013;3(4)

54 Natural Product Insider, 10 november 2021

55 NutraIngredients, 19 januari 2021

56 Israels tider, 12 september 2021


12 reaktioner på ”Ny studie bekräftar att Ivermectin överträffar andra alternativ”

 1. Den sydafrikanske läkaren Dr. Chetty, som i egen praktik behandlat mer än 7000 C-19 fall framgångsrikt utan dödsfall, har en annorlunda beskrivning av sjukdomens patologi:
  • Kroppens eget immunförsvar, utan demobiliserad verkan av vacciner, klarar lätt av den första infektionen inom en veckas tid. Virusets normala replikeringscykel är då avslutad och immunförsvaret har gjort sitt initiala arbete.
  • Hos en del individer uppstår på exakt den 8:e dagen efter första insjuknandedagen andfåddhet, trötthet, muskelvärk etc, i enlighet med artikelns tilläggssympton vid s.k. långtidscovid. Chettys analys av sina patienter visar att de drabbats av allergisk reaktion, presumerat en effekt av att spikprotein avskiljts i immunsystemets förstabehandlingssekvens. Dessa spikprotein följer blodströmmen och ger de angivna allergisymptomen.
  • Hans behandling av den allergiska reaktionen med antihistamin, steroider och blodförtunnande ger omedelbar effekt. De angivna symptomen försvinner om inte omedelbart så efter ett par dagar. Patienten blir snabbt frisk.
  • Obehandlad allergisk reaktion ger upphov till omfattande inflammation, tromboser, hjärtåkommer osv. enligt känt mönster.

  Troligen är därför C-patienter felbehandlade ‘en masse’ p.g.a feldiagnos. Injektioner med spikproteinproducerande RNA-sekvenser är således alldeles ‘uppåt väggarna’, om vi förlitar oss på Chettys diagnos att spikproteinet är en svår allergen. Vi får med det relaterade också en enkel förklaring till de fall av anafylaktisk chock, som stundtals följer snabbt efter injektioner; anafylaktiskt chock=svår allergireaktion.

  1. På senhösten råkade jag ut för en kraftig allergisk reaktion Jag var inte sjuk innan. Jag tog antihistamin och reaktionen försvann. Den kom tillbaka nästa dag och återigen försvann den med antihistamin. Jag, som lider av pollenallergi, tyckte det var mycket konstigt att få en allergisk reaktion i november. Kan detta varit covid?

   1. Att ha fått Covid betyder inte att man nödvändigtvis ‘blir sjuk’. En lätt infektion kan immunsystemet reglera utan att ge symptom eller ens antikroppar. Om Du haft C och immunsystemet eliminerat ‘viruset’ blir restprodukterna bl.a. fria spikprotein. Därför kan Din allergireaktion vara just ett ‘efterkommande svar’ från spikproteiner, om vi använder Chettys analys.

 2. Har brukat vitamin paketet under de senaste åren och har ej haft några större besvär med hälsan. Däremot trötthet och sämre kondition vid fysisk aktivitet. Om jag provar en tablett Ivermectin USB 6 mg x2 Iverheal 6 i månaden x 4 mån. Påverkar förebyggande 12 mg tabletten, om jag skulle bli behov av en fullständig kur av exempelvis Omikron under perioden? Ålder 83 år!

 3. Christer Nilsson

  “När infektionen hade förvärrats till nära döden, blev patienterna tillsagda att gå till sjukhuset, där de flesta rutinmässigt placerades på mekanisk ventilation – en praxis som snabbt upptäcktes vara dödlig.”
  Detta måste vara nog med bevis för folkmord.

 4. Det handlar om prestige till priset av miljontals människoliv- och hälsa, samt ofantlig korruption av makthavarna, i synnerhet i hela väst världen .
  Det är sjukt att läkemedelsföretag berikar sig så till mildaste graden på s k Covid “vaccinet”, medan folk har fått lida både p g a smittan men även ekonomiskt. Man kan inte kalla de som går och stjäl en matbit i en butik för kriminella och försöka rentvå de skyldiga läkemedelsproducenterna för deras omänskliga “fynd”. Läkemedelsföretagens handlingar – även denna gång – är bevis nog på att de är skrupellösa.

  1. Jan-Ove Freidlitz

   Inte bara skrupellösa, dom är en skock mördare. En avfolkningen av jordens befolkning pågår. Utan vårat medgivande.

 5. Intressant och förmodligen sant.
  Men det vore väldigt bra om ni gör en språklig genomgång av det ni skriver. Ganska ofta gör de grammatiska felen att förståelsen går helt förlorad.
  Så en ordentlig korrekturläsning vore önskvärd!

  1. Lars Bern

   Det är en automatisk översättning. Vi har varken tid eller resurser att själva göra översättningar. Eftersom det finns en länk till orginalet kan man själv gå in och kolla om det är ngt man inte förstår.

   1. Helt OK, Lars Bern! Vi är tacksamma att du alls ger oss denna artikel att läsa, när nu MSM inte vill hjälpa oss.
    Vi vet att du inte gör detta för ekonomisk vinning, som däremot våra sjukvårdsmyndigheter + läkemedelsindustrin m många fl gör. Tack Lars Bern!

    1. Lars Bern

     Mitt enda ekonomiska intresse i hälsodebatten är lite intäkter för den bok jag skrivit, jag lovar det är ett ytterst blygsamt timarvode. Några andra ekonomiska ersättningar tar jag inte emot utan jag lever på min pension.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen