Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 8.)

Skade-mekanism #8 https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_4.html

AstraZeneca: Potentiellt dödliga blodproppar som kallas vaccin-inducerad protrombotisk immun-trombocytopeni (VIPIT) 

Att det bildas blodproppar i samband med blödning efter en skada på blodkärlen är viktigt för att blödningen skall stoppa upp. Å andra sidan får det inte bildas blodproppar i blodkärlen när dessa inte utsatts för någon skada. Detta inträffar tyvärr ibland hos kvinnor, som äter p-piller eller t. ex. hos individer med vissa bristsjukdomar. Balansen mellan blodpropp eller ej hos den friska individen ombesörjes av ett samspel mellan blodkärlets innersta cellager, endotelet, som har en viss mängd heparin inlagrat i sig, samt trombocyterna, som på sitt cellmembran bär en speciell faktor 4, PF4. När det blir en skada på blodkärlen kommer denna faktor i kontakt med kollagen i det omgivande cellagret, varvid PF4 aktiveras och en blodpropp bildas. Så PF4 är en mycket reaktiv molekyl. Normalt blockeras denna reaktivitet av att heparinet från endotelet binder sig till PF4.

Emellertid har man funnit att heparin givet som infusion kan utveckla antikroppar mot detta komplex, heparin-PF4, hos ett fåtal individer, eftersom immunsystemet hos dem uppfattar detta komplex som ”främmande”. Då kan det bildas blodproppar samtidigt som antalet trombocyter i blodet sjunker eftersom dessa konsumeras i blodpropparna under 1-3 veckor, något som kallas Heparin-Inducerad Trombocytopeni, (HIT).  

I samband med injektion av AstraZenecas COVID19-vaccin har man funnit i stort sett samma sjukdomsbild med blodproppar förbundna med trombocytopeni (låga nivåer av blodplättar). Blodproppar har bildats i extremiteter och i vener som dränerar blod från hjärnan. Det kallas för en cerebral venös sinustrombos (CVST), och när en blodpropp bildas i hjärnans venösa hålor, förhindrar det att blod från att rinna ut från hjärnan. Som ett resultat kan blodkärl gå sönder och  blod läcka in i hjärnvävnaderna och orsaka hjärnblödning. Man har också dessa fall funnit höga antikroppstitrar mot heparin+PF4-komplexet varför man tror att mekanismen är likartad som för HIT och därför döpt tillståndet till Vaccin Induced Protrombotisk Immun-Trombocytopeni, VIPIT. I ungefär hälften av fallen utvecklas en sinustrombos med en mortalitet i VIPIT på cirka 40%. Tillståndet är sällsynt. Man räknar med ett fall på 50.000 – 100.000 injektioner. Om hela Sveriges 10 miljoner invånare skulle erhålla två injektioner, skulle detta innebära 200-400 fall. 

NYCKELFYND: Alla patienter med ovanliga symtom efter injektionen (4 till 20 dagar) bör bedömas av en vårdgivare. Symtom kopplade till VIPIT inkluderar: ihållande och svår huvudvärk; fokala neurologiska symtom (inklusive dimsyn); andnöd; buksmärta eller bröstsmärta; svullnad och rodnad av en lem; eller blekhet och kyla i en lem.

REF: COVID-19 Vaccine AstraZeneca: benefits still outweigh the risks despite possible link to rare blood clots with low blood platelets https://www.ema.europa.eu/en/news/covid- 19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood- clots 

REF: Pai M, et al. “Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT) following AstraZeneca COVID-19 vaccination.” Version 1.0. Ontario COVID-19 Science Advisory Table. 2021 Mar 26. https://doi.org/10.47326/ocsat.2021.02.17.1.0 

Sture Blomberg, MD docent

2 reaktioner på ”Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 8.)”

  1. Mats Ericsson

    Då skador i kroppen ska repareras fick jag för en tid sedan veta att det behövdes C-vitamin. Något som man i många länder tillför patienter intravenöst i stora mängder i samband med kirurgiska ingrepp. Enl PubMed kunde dödligheten i minska med 35%.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen