Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Är spikproteinerna från vaccinerna farliga?

26 reaktioner på ”Är spikproteinerna från vaccinerna farliga?”

 1. Jan-Ove Freidlitz

  Fråga till dig Lars Bern. Varför har du tagit bort sida 1 om detta ämne? Nu heter sidan två. Men alla kommentarer från tidigare sida är raderade. Varför?

   1. Jan-Ove Freidlitz

    Fråga till dig Lars Bern. Varför har du tagit bort alla kommentarer på sidan 1 om Spikproteinet är farligt? Det försvinner bara helt plötsligt, och ersätts med en ny sida 2 som du kallar det?

 2. Jan-Ove Freidlitz

  Det experimentella vaccinationerna bryter mot 10 Nürnbergkoder, den 3/7 startar det stora åtalet mot bland annat WHO och i värsta fall kan chefer dömas till dödsstraff. Reiner Fuellmich och 1000 andra advokater driver detta. Må många få sig en rejäl läxa.

 3. Cheryl Lindblad

  Tack för detta. Jag vill leva i en värld där jag kan behålla hälsan genom naturliga substanser från naturen. Har varit så ledsen for allt som har hänt i samband med det så kallade Covid pandemin. Skall läsa om hela artikeln och dela den till släkt och vänner.

 4. Tack för mycket intressant information. Jag har själv sedan en tid tillbaka starkt ifrågasatt huruvida den artificiella elektromagnetiska strålningen från mobiltelefoni påverkar det biologiska livet på jorden. Det är dock svårt att få någon respons från Kommun, regering och myndigheter när man ifrågasätter detta.

 5. GÅTANS LÖSNING?
  Jag har länge försökt begripa vad virus är och inte är.
  Det antagande jag håller för mest sannolikt är att “virus” inte är en utifrån anfallande entitet som invaderar våra kroppar och kapar dess celler så att dessa massproducerar kopior av viruset självt.
  “Terrängteorin” enligt Bernard/Bechamp förefaller mig långt mer trolig, och den innebär att det som tolkas som sekvenser av s.k. virus istället är rester av cellernas egna naturliga utrensningsaktiviteter.
  “Virus” har inte verifierats genom obduktion och inte heller genom isolering (i begreppets avancerade mening och betydelse).
  Jag har inte funnit något för mig tillräckligt trovärdigt bevis för att “virus” existerar i människokroppen.

  Andra orsaker till sjukdomstillstånd måste därför finnas, och här ser jag en ledtråd till att förstå detta, levererat av Ryska Hälsoministeriet:

  “Ryssland har blivit det första landet i världen som utför en genomgripande obduktion (post mortem) för ett lik av Covid-19. Efter en grundlig undersökning upptäcktes att Covid-19 inte existerar som ett virus, utan som en bakterie som har utsatts för strålning och orsakar människodöd genom koagulation i blodet. Covid-19-sjukdomen har visat sig orsaka blodkoagulering, vilket skapar blodkoagulering hos människor och orsakar blodkoagulering i venerna, vilket gör det svårt för en person att andas eftersom hjärnan, hjärtat och lungorna inte kan ta emot syre, vilket får människor att dö snabbt. För att hitta orsaken till bristen på andningsenergi lyssnade läkare i Ryssland inte på WHO-protokollet och valde att utföra en obduktion på COVID-19. Efter att läkare öppnat armar, ben och andra delar av kroppen och noggrant undersökt dem märkte de att blodkärlen var utvidgade och fyllda med blodproppar, vilket hindrade blodflödet och också minskade syreflödet. I kroppen orsakar detta patientens död. Efter att ha lärt sig av denna forskning ändrade det ryska hälsoministeriet omedelbart behandlingsprotokollet för Covid-19 och gav 100 mg aspirin och Imromac till sina positiva patienter. Som ett resultat började patienterna återhämta sig och deras hälsa började förbättras. Det ryska hälsoministeriet evakuerade mer än 14 000 patienter på en dag och skickade hem dem. Efter en period av vetenskaplig upptäckt förklarade läkare i Ryssland behandlingsmetoden med att sjukdomen är ett globalt ‘knep’: ”Det är inget annat än en koagulation i blodkärlen (blodproppar) och en behandlingsmetod är: antibiotika tabletter antiinflammatorisk- och antikoagulantia (aspirin). Detta indikerar att det är möjligt att behandla sjukdomen. Enligt andra ryska forskare behövdes aldrig ventilatorer och en intensivvårdsavdelning (ICU). Protokoll angående denna effekt har redan publicerats i Ryssland. I Kina vet man redan detta, men har aldrig släppt sin rapport. Dela denna information med din familj, grannar, bekanta, vänner och kollegor så att de kan bli av med rädslan för Covid-19 och inse att detta inte är ett virus utan en bakterie som har utsatts för strålning. Endast personer med mycket låg immunitet bör vara försiktiga. Denna strålning orsakar också inflammation och hypoxi. Offren bör ta Asprin-100 mg och Apronik eller Paracetamol 650 mg.”

  Källa: Ryska hälsoministeriet
  (Googleöversatt från ryska.)

  Annemarie igen:

  Även i Italien har obduktioner visat fynd av bakterie, alltmedan “virus” inte kunnat verifieras i döda kroppar. I Sverige har obducenter i Lund gjort samma erfarenhet.

  En bakterie är en levande varelse som är stor och omfattande i förhållande till det “virus” man menar att finns.
  Enligt Ryska hälsoministeriet handlar det om en bakterie som utsatts för ökad strålning.
  Observera att bakteriens omgivande terräng (kroppsmaterialet) också utsatts för ökad strålning med allt vad detta innebär för dess styrka och hälsostatus.
  När utbrottet skedde i Wuhan hade man just igångsatt 5G, och detta sker numera överallt i världen.
  Vid varje ökat påslag av nya strålningsfrekvenser har en influensa manifesterats: Asiaten, Hongkong osv osv.
  Som framgår av skrivelsen från Ryska hälsoministeriet så finns det väl beprövad bot att tillgå för att häva det akuta sjukdomstillståndet.
  Huvudsakligen tycks det handla om blodförtunnande medel samt antibiotika.

  Det är bra om vi kan undvika ökad användning av antibiotika pga den bakterieresistens som blir en följd därav, och därför kan klordioxid istället komma att användas som kroppsrengörare.
  Det bör bli steg två i kunskapandeprocessen.

  Att i kroppen spruta in kemisk manipulation för att bekämpa virus som inte ens finns är kvalificerat vansinne!

  1. Här nedan lägger jag en fundering av mig följd av ett mycket givande och informationsrikt brevsvar från kunnige och generöse Göran Åkesson.
   Han har gett mig tillåtelse att vidareföra hans brev i seriösa sammanhang.
   Vårt samtal startade egentligen utifrån klordioxid som möjlig kroppsrengörare vid sidan av ivermectin och hydroxiklorikin vilka visat sig kraftfulla insatta i tidigt skede rillsammans med zink – och därför genast förbjöds. Naturligtvis.
   Klordioxid kan man själv köpa hem. Jag använder den. Inget tillgängligt klor kommer in i kroppen, bara flyktig gas upplöst i vatten. Den “konserverar” kroppen, dvs rensar den från patogener. Inga biverkningar.

   Här följer dialogen:
   Annemarie:

   “Virus” torde (enligt den utsaga jag kommit att intressera mig för och därför vill förstå) vara ett namn man gett de entiteter (eller det rengöringsmaterial) som kroppens celler hela tiden skräddarsyr / tillverkar och använder sig av för att befria sig från belastningar. Naturligtvis har kroppen använt sig av dessa så länge kroppar alls har funnits på jorden. (Haven och övriga naturen är som vi vet även fyllda av mikrober som förefaller vara av likartat slag, eller iallafall benämns med liknade vokabulär.)
   De inomkroppsliga entiteter jag nu nämner, som brukar kallas virus, torde vara en del av kroppens avancerade hjälpverktyg och således en stor tillgång utan vilken vi inte skulle kunna finnas som biologiska varelser.
   De /och resterna av dem/ forslas efter fullgjort värv bort ur cellerna ut i blodbanorna tillsammans med övrigt avfall för utrensning och borttransport. Detta material brukar kallas exosomer.
   Det jag skriver om här är förankrat i Bernards/Bechamps terrängteori snarare än i Pasteurs germteori.
   Att bakterier finns i den betydelse dessa brukar tillskrivas utgår jag dock ifrån, men jag ser på det utifrån tanken att terrängen är det avgörande/initiala, varför det torde vara så att en sjuk terräng inbjuder bakterier och inte bakterier som skapar en sjuk terräng.

   Summering: “virus”/exosomer är i ovan nämnda mening kroppens kontinuerliga försvarsmekanism mot olämpliga bakterier och belastningar (och kanske mot förgiftning i allmänhet).

   Såg du mitt inlägg med ett tillkännagivande från Ryska Hälsoministeriet om obduktioner där man inte funnit virus men istället gjort fynd av en bakterie som man anser att utsatts för ökad strålning och som orsakar den blodkoagulering vilket leder till de andningsproblem som kännetecknar covid?
   Denna akuta obalans/sjukdom åtgärdar de ryska läkarna med konventionell medicinering så som blodförtunnande, antibiotika mm. Deras resultat tycks vara mycket goda om man får tro utsagan ifråga.
   Det framgår inte om den bakterie de frilagt är mykoplasma, men jag har förut varit inne på tanken att denna kan ha en betydelsefull roll i det som kallas covid.
   Det är en utomordentligt liten och smidig varelse utan cellvägg, som kan gå in överallt i en värdkropp och som ger exakt de symptom som överensstämmer med covidobalansen.
   Dess spridning kan ske på många kraftfulla sätt utöver direkt överföring mellan personer.
   Vi kan aldrig utrota mykoplasma som funnits på jorden sen urminnes tider, men vi kan lära oss att förhålla oss till den. Detta måste ske genom att göra våra kroppar starka och bakterieavvisande samt genom att ha kunskap om hur infektionstillstånden tas medicinskt om hand. Rengörande ‘mediciner’ (verksamma ämnen) bör studeras fram.
   Att stänga ner samhället är därvid kontraproduktivt såväl som maskbärande är.
   Mykoplasma går in i kroppen var som helst.
   Tänk om detta är orsak till ‘pandemin’ fast man jagar en annan idé och bygger upp ett projekt för kemisk vaxzcinmanipulation av mänskligheten utifrån “fel” grundkoncept?
   (Jag vill inte ens nämna möjligheten att mykoplasma torde spridas via chemtrails.
   Det är för tragiskt. Hur ska jag stå ut?)

   Svar från Göran Åkesson:

   Klordioxid är föremål för klinisk prövning mot C-19 i Colombia. Det är en första fallstudie, där 3000 ppm ska vara det dagliga orala intaget. Att ämnet är verksamt råder det inga tvivel om.

   Ett annan förbisett ämne är Lysin, en aminosyra, som sedan länge prövats verksamt mot ‘virala infektioner’. Denna aminosyra förhindrar ‘virusreplikation’, men måste intagsmässigt stå i rätt proportion till arginin, en annan aminosyra som tvärtom boostar förökning. Rätt intag av Lysin gör att vaccination mot infektioner helt kan uteslutas.

   När vi ändå är inne på verksamma medel kan vi nämna väteperoxid, som också finns att köpa. C-vitamin skapar detta ämne vid nedbrytning. Det finns kontrollerade kliniska studier för bot av C-19 infektion där väteperoxid varit ett av ämnena.
   Vidare kan vi nämna HClO, underklorsyrlighet, som har fungal, bakteriell och ‘virus’ eliminerande effekt. Finns också att köpa. Underklorsyrlighet bildas som nedbrytningsämne av Hydroxiklorokin i levern, eftersom denna molekyl har lättspjälkad Cl-jon i ena ändan och OH-dito i den andra. Kroppen producerar vid nedbrytning av ‘främmande ämnen’ naturligt sådana restmolekyler som kroppen kan ha användning för. Underklorsyrlighet är ett kroppeget ämne, eftersom B-celler producerar detta ämne för patogeneliminering. Quercetin, en naturlig produkt, har som molekyl ett flertal lättspjälkade OH-molekyler. Vid oralt intag kan kroppen lätt producera underklorsyrlighet för användning, eftersom magsyran innehåller massor av de kompletterande jonerna.

   I den länge infekterade frågan om ‘virus’ förekomst, lutar jag mig själv f.n. gärna mot den tyske virologen Stefan Lanka, som i den motsvarande tyska högsta domstolen fick rätt i frågan att mässlingsvirus ej kan påvisas förekomma. De nuvarande metoderna för isolering av virus är så undermåliga att det inte säkert går att identifiera ‘virus’. Konformitet med Kochs Protokoll finns ännu inte på kartan, en logiskt icke-medicinskt procedur för att kunna identifiera transmission av patogener.

   Det finns mycket verklighet i att bakterier, som anges från ryska undersökningar, skulle vara verksamma i C-19 infektion. En vanligen underdiagnosticerad bakterieform är mykoplasma. C-19 liksom SARS skulle mycket väl kunna vara medorsakade av mykoplasma pneumoniae, som skapar skador på epitelceller både i lungvävnad och i kärlvävnad. Mykoplasmabakterier är mycket små utan ‘skal’ och skulle troligen lätt kunna påverkas av elektromagnetisk strålning. Om vi tänker vidare på ‘Zika-viruset’ skulle de hjärnskador, som uppkommit under graviditet på foster lika gärna kunna vara orsakade av mykoplasma encephalitis.
   Det är troligen därför Azitromycin terapeutiskt visat sig vara verksamt mot C-19, tillsammans med Hydroxiklorokin, Zink och D-vitamin. Azitromycin används framgångsrikt som antibiotikum mot mykoplasmainfektion.
   Här nedan lägger jag en fundering av mig följd av ett mycket givande och informationsrikt brevsvar från kunnige och generöse Göran Åkesson.
   Han har gett mig tillåtelse att vidareföra hans brev i seriösa sammanhang.
   Vårt samtal startade egentligen utifrån klordioxid som möjlig kroppsrengörare vid sidan av ivermectin och hydroxiklorikin vilka visat sig kraftfulla insatta i tidigt skede rillsammans med zink – och därför genast förbjöds. Naturligtvis.
   Klordioxid kan man själv köpa hem. Jag använder den. Inget tillgängligt klor kommer in i kroppen, bara flyktig gas upplöst i vatten. Den “konserverar” kroppen, dvs rensar den från patogener. Inga biverkningar.

   Här följer dialogen:
   Annemarie:

   “Virus” torde (enligt den utsaga jag kommit att intressera mig för och därför vill förstå) vara ett namn man gett de entiteter (eller det rengöringsmaterial) som kroppens celler hela tiden skräddarsyr / tillverkar och använder sig av för att befria sig från belastningar. Naturligtvis har kroppen använt sig av dessa så länge kroppar alls har funnits på jorden. (Haven och övriga naturen är som vi vet även fyllda av mikrober som förefaller vara av likartat slag, eller iallafall benämns med liknade vokabulär.)
   De inomkroppsliga entiteter jag nu nämner, som brukar kallas virus, torde vara en del av kroppens avancerade hjälpverktyg och således en stor tillgång utan vilken vi inte skulle kunna finnas som biologiska varelser.
   De /och resterna av dem/ forslas efter fullgjort värv bort ur cellerna ut i blodbanorna tillsammans med övrigt avfall för utrensning och borttransport. Detta material brukar kallas exosomer.
   Det jag skriver om här är förankrat i Bernards/Bechamps terrängteori snarare än i Pasteurs germteori.
   Att bakterier finns i den betydelse dessa brukar tillskrivas utgår jag dock ifrån, men jag ser på det utifrån tanken att terrängen är det avgörande/initiala, varför det torde vara så att en sjuk terräng inbjuder bakterier och inte bakterier som skapar en sjuk terräng.

   Summering: “virus”/exosomer är i ovan nämnda mening kroppens kontinuerliga försvarsmekanism mot olämpliga bakterier och belastningar (och kanske mot förgiftning i allmänhet).

   Såg du mitt inlägg med ett tillkännagivande från Ryska Hälsoministeriet om obduktioner där man inte funnit virus men istället gjort fynd av en bakterie som man anser att utsatts för ökad strålning och som orsakar den blodkoagulering vilket leder till de andningsproblem som kännetecknar covid?
   Denna akuta obalans/sjukdom åtgärdar de ryska läkarna med konventionell medicinering så som blodförtunnande, antibiotika mm. Deras resultat tycks vara mycket goda om man får tro utsagan ifråga.
   Det framgår inte om den bakterie de frilagt är mykoplasma, men jag har förut varit inne på tanken att denna kan ha en betydelsefull roll i det som kallas covid.
   Det är en utomordentligt liten och smidig varelse utan cellvägg, som kan gå in överallt i en värdkropp och som ger exakt de symptom som överensstämmer med covidobalansen.
   Dess spridning kan ske på många kraftfulla sätt utöver direkt överföring mellan personer.
   Vi kan aldrig utrota mykoplasma som funnits på jorden sen urminnes tider, men vi kan lära oss att förhålla oss till den. Detta måste ske genom att göra våra kroppar starka och bakterieavvisande samt genom att ha kunskap om hur infektionstillstånden tas medicinskt om hand. Rengörande ‘mediciner’ (verksamma ämnen) bör studeras fram.
   Att stänga ner samhället är därvid kontraproduktivt såväl som maskbärande är.
   Mykoplasma går in i kroppen var som helst.
   Tänk om detta är orsak till ‘pandemin’ fast man jagar en annan idé och bygger upp ett projekt för kemisk vaxzcinmanipulation av mänskligheten utifrån “fel” grundkoncept?
   (Jag vill inte ens nämna möjligheten att mykoplasma torde spridas via chemtrails.
   Det är för tragiskt. Hur ska jag stå ut?)

   Svar från Göran Åkesson:

   Klordioxid är föremål för klinisk prövning mot C-19 i Colombia. Det är en första fallstudie, där 3000 ppm ska vara det dagliga orala intaget. Att ämnet är verksamt råder det inga tvivel om.

   Ett annan förbisett ämne är Lysin, en aminosyra, som sedan länge prövats verksamt mot ‘virala infektioner’. Denna aminosyra förhindrar ‘virusreplikation’, men måste intagsmässigt stå i rätt proportion till arginin, en annan aminosyra som tvärtom boostar förökning. Rätt intag av Lysin gör att vaccination mot infektioner helt kan uteslutas.

   När vi ändå är inne på verksamma medel kan vi nämna väteperoxid, som också finns att köpa. C-vitamin skapar detta ämne vid nedbrytning. Det finns kontrollerade kliniska studier för bot av C-19 infektion där väteperoxid varit ett av ämnena.
   Vidare kan vi nämna HClO, underklorsyrlighet, som har fungal, bakteriell och ‘virus’ eliminerande effekt. Finns också att köpa. Underklorsyrlighet bildas som nedbrytningsämne av Hydroxiklorokin i levern, eftersom denna molekyl har lättspjälkad Cl-jon i ena ändan och OH-dito i den andra. Kroppen producerar vid nedbrytning av ‘främmande ämnen’ naturligt sådana restmolekyler som kroppen kan ha användning för. Underklorsyrlighet är ett kroppeget ämne, eftersom B-celler producerar detta ämne för patogeneliminering. Quercetin, en naturlig produkt, har som molekyl ett flertal lättspjälkade OH-molekyler. Vid oralt intag kan kroppen lätt producera underklorsyrlighet för användning, eftersom magsyran innehåller massor av de kompletterande jonerna.

   I den länge infekterade frågan om ‘virus’ förekomst, lutar jag mig själv f.n. gärna mot den tyske virologen Stefan Lanka, som i den motsvarande tyska högsta domstolen fick rätt i frågan att mässlingsvirus ej kan påvisas förekomma. De nuvarande metoderna för isolering av virus är så undermåliga att det inte säkert går att identifiera ‘virus’. Konformitet med Kochs Protokoll finns ännu inte på kartan, en logiskt icke-medicinskt procedur för att kunna identifiera transmission av patogener.

   Det finns mycket verklighet i att bakterier, som anges från ryska undersökningar, skulle vara verksamma i C-19 infektion. En vanligen underdiagnosticerad bakterieform är mykoplasma. C-19 liksom SARS skulle mycket väl kunna vara medorsakade av mykoplasma pneumoniae, som skapar skador på epitelceller både i lungvävnad och i kärlvävnad. Mykoplasmabakterier är mycket små utan ‘skal’ och skulle troligen lätt kunna påverkas av elektromagnetisk strålning. Om vi tänker vidare på ‘Zika-viruset’ skulle de hjärnskador, som uppkommit under graviditet på foster lika gärna kunna vara orsakade av mykoplasma encephalitis.
   Det är troligen därför Azitromycin terapeutiskt visat sig vara verksamt mot C-19, tillsammans med Hydroxiklorokin, Zink och D-vitamin. Azitromycin används framgångsrikt som antibiotikum mot mykoplasmainfektion.
   Här nedan lägger jag en fundering av mig följd av ett mycket givande och informationsrikt brevsvar från kunnige och generöse Göran Åkesson.
   Han har gett mig tillåtelse att vidareföra hans brev i seriösa sammanhang.
   Vårt samtal startade egentligen utifrån klordioxid som möjlig kroppsrengörare vid sidan av ivermectin och hydroxiklorikin vilka visat sig kraftfulla insatta i tidigt skede rillsammans med zink – och därför genast förbjöds. Naturligtvis.
   Klordioxid kan man själv köpa hem. Jag använder den. Inget tillgängligt klor kommer in i kroppen, bara flyktig gas upplöst i vatten. Den “konserverar” kroppen, dvs rensar den från patogener. Inga biverkningar.

   Här följer dialogen:
   Annemarie:

   “Virus” torde (enligt den utsaga jag kommit att intressera mig för och därför vill förstå) vara ett namn man gett de entiteter (eller det rengöringsmaterial) som kroppens celler hela tiden skräddarsyr / tillverkar och använder sig av för att befria sig från belastningar. Naturligtvis har kroppen använt sig av dessa så länge kroppar alls har funnits på jorden. (Haven och övriga naturen är som vi vet även fyllda av mikrober som förefaller vara av likartat slag, eller iallafall benämns med liknade vokabulär.)
   De inomkroppsliga entiteter jag nu nämner, som brukar kallas virus, torde vara en del av kroppens avancerade hjälpverktyg och således en stor tillgång utan vilken vi inte skulle kunna finnas som biologiska varelser.
   De /och resterna av dem/ forslas efter fullgjort värv bort ur cellerna ut i blodbanorna tillsammans med övrigt avfall för utrensning och borttransport. Detta material brukar kallas exosomer.
   Det jag skriver om här är förankrat i Bernards/Bechamps terrängteori snarare än i Pasteurs germteori.
   Att bakterier finns i den betydelse dessa brukar tillskrivas utgår jag dock ifrån, men jag ser på det utifrån tanken att terrängen är det avgörande/initiala, varför det torde vara så att en sjuk terräng inbjuder bakterier och inte bakterier som skapar en sjuk terräng.

   Summering: “virus”/exosomer är i ovan nämnda mening kroppens kontinuerliga försvarsmekanism mot olämpliga bakterier och belastningar (och kanske mot förgiftning i allmänhet).

   Såg du mitt inlägg med ett tillkännagivande från Ryska Hälsoministeriet om obduktioner där man inte funnit virus men istället gjort fynd av en bakterie som man anser att utsatts för ökad strålning och som orsakar den blodkoagulering vilket leder till de andningsproblem som kännetecknar covid?
   Denna akuta obalans/sjukdom åtgärdar de ryska läkarna med konventionell medicinering så som blodförtunnande, antibiotika mm. Deras resultat tycks vara mycket goda om man får tro utsagan ifråga.
   Det framgår inte om den bakterie de frilagt är mykoplasma, men jag har förut varit inne på tanken att denna kan ha en betydelsefull roll i det som kallas covid.
   Det är en utomordentligt liten och smidig varelse utan cellvägg, som kan gå in överallt i en värdkropp och som ger exakt de symptom som överensstämmer med covidobalansen.
   Dess spridning kan ske på många kraftfulla sätt utöver direkt överföring mellan personer.
   Vi kan aldrig utrota mykoplasma som funnits på jorden sen urminnes tider, men vi kan lära oss att förhålla oss till den. Detta måste ske genom att göra våra kroppar starka och bakterieavvisande samt genom att ha kunskap om hur infektionstillstånden tas medicinskt om hand. Rengörande ‘mediciner’ (verksamma ämnen) bör studeras fram.
   Att stänga ner samhället är därvid kontraproduktivt såväl som maskbärande är.
   Mykoplasma går in i kroppen var som helst.
   Tänk om detta är orsak till ‘pandemin’ fast man jagar en annan idé och bygger upp ett projekt för kemisk vaxzcinmanipulation av mänskligheten utifrån “fel” grundkoncept?
   (Jag vill inte ens nämna möjligheten att mykoplasma torde spridas via chemtrails.
   Det är för tragiskt. Hur ska jag stå ut?)

   Svar från Göran Åkesson:

   Klordioxid är föremål för klinisk prövning mot C-19 i Colombia. Det är en första fallstudie, där 3000 ppm ska vara det dagliga orala intaget. Att ämnet är verksamt råder det inga tvivel om.

   Ett annan förbisett ämne är Lysin, en aminosyra, som sedan länge prövats verksamt mot ‘virala infektioner’. Denna aminosyra förhindrar ‘virusreplikation’, men måste intagsmässigt stå i rätt proportion till arginin, en annan aminosyra som tvärtom boostar förökning. Rätt intag av Lysin gör att vaccination mot infektioner helt kan uteslutas.

   När vi ändå är inne på verksamma medel kan vi nämna väteperoxid, som också finns att köpa. C-vitamin skapar detta ämne vid nedbrytning. Det finns kontrollerade kliniska studier för bot av C-19 infektion där väteperoxid varit ett av ämnena.
   Vidare kan vi nämna HClO, underklorsyrlighet, som har fungal, bakteriell och ‘virus’ eliminerande effekt. Finns också att köpa. Underklorsyrlighet bildas som nedbrytningsämne av Hydroxiklorokin i levern, eftersom denna molekyl har lättspjälkad Cl-jon i ena ändan och OH-dito i den andra. Kroppen producerar vid nedbrytning av ‘främmande ämnen’ naturligt sådana restmolekyler som kroppen kan ha användning för. Underklorsyrlighet är ett kroppeget ämne, eftersom B-celler producerar detta ämne för patogeneliminering. Quercetin, en naturlig produkt, har som molekyl ett flertal lättspjälkade OH-molekyler. Vid oralt intag kan kroppen lätt producera underklorsyrlighet för användning, eftersom magsyran innehåller massor av de kompletterande jonerna.

   I den länge infekterade frågan om ‘virus’ förekomst, lutar jag mig själv f.n. gärna mot den tyske virologen Stefan Lanka, som i den motsvarande tyska högsta domstolen fick rätt i frågan att mässlingsvirus ej kan påvisas förekomma. De nuvarande metoderna för isolering av virus är så undermåliga att det inte säkert går att identifiera ‘virus’. Konformitet med Kochs Protokoll finns ännu inte på kartan, en logiskt icke-medicinskt procedur för att kunna identifiera transmission av patogener.

   Det finns mycket verklighet i att bakterier, som anges från ryska undersökningar, skulle vara verksamma i C-19 infektion. En vanligen underdiagnosticerad bakterieform är mykoplasma. C-19 liksom SARS skulle mycket väl kunna vara medorsakade av mykoplasma pneumoniae, som skapar skador på epitelceller både i lungvävnad och i kärlvävnad. Mykoplasmabakterier är mycket små utan ‘skal’ och skulle troligen lätt kunna påverkas av elektromagnetisk strålning. Om vi tänker vidare på ‘Zika-viruset’ skulle de hjärnskador, som uppkommit under graviditet på foster lika gärna kunna vara orsakade av mykoplasma encephalitis.
   Det är troligen därför Azitromycin terapeutiskt visat sig vara verksamt mot C-19, tillsammans med Hydroxiklorokin, Zink och D-vitamin. Azitromycin används framgångsrikt som antibiotikum mot mykoplasmainfektion.

   1. Plattmask finns tydligen applicerade i andningsmaskerna världen över (se länk – det finns fler) och de sovande maskarna lever upp genom CO2 och värme och fukt varvid de sugs in via blir inandning och snabbt förökar sig i lungornas slemhinnor.
    Dessa parasiter kan ge respiratoriska symptom.
    När människor blev mer uppskrämda och började ta på sig masker alltmer så kom det som kallas “andra vågen” och de flesta ropar på vaxczin för att frälsas.

    Ivermectin är ett beprövat läkemedel mot mask och hydroclorikokin är mot malaria. Finns här en förklaring till varför de hjälper mot “covid”/plattmask då de sätts in i rätt skede?
    Handlar detta om parasiter, mask som sprids mellan människor och hela tiden fylls på via de kontaminerade maskerna?
    (Och samtidigt även om mykoplasmabakterier ev. via chemtrails.)

    Länkar om parasiter i munskydd:

    https://rumble.com/vfrvo5-urgent-doctor-confirms-parasitic-worms-on-facemasks.html?fbclid=IwAR1uy-Qpea0BH59zOMiyXb3hN3eBi6QeGPIrLgMt9r761_O8PbLYNbNCZy0

    https://rumble.com/vfrvo5-urgent-doctor-confirms-parasitic-worms-on-facemasks.html?fbclid=IwAR1uy-Qpea0BH59zOMiyXb3hN3eBi6QeGPIrLgMt9r761_O8

    https://m.youtube.com/watch?v=AhOo4QUDJVk&feature=share&fbclid=IwAR1Qo1vvFR9cCqzsWteKl8A18uknWFlb1MNuNcklNSOE4CO5u3-dgAf5uv8

    https://www.bitchute.com/video/L6PJTidPb79B

    morgellons disease
    https://m.youtube.com/watch?v=PlkhCK60pXo&feature=share&fbclid=IwAR3KtPGql-iw4ly14WLuH2pYfS1YftjWmRIHu9F4qZfnHTtm8lCRcLuE7yA
    Apropå alla dessa munblöjor som är full med krypande sk morgellons,ha hittat på youtube att det är just Aspergillus Fumigatus & Morgellons som orsakar 🐄vid …. märklig nog även på PCR provtagningspinne har man hittat krypande morgellons.

    Lennart Fröderberg:

    Det här är nog den ”snyggaste” video hittills vad gäller Covid-19 bluffen och den ”flat-worm” som finns på insidan av maskerna men även på ”test-pinnens” topp. Men tyvärr även på ytan av toalett papper.

    Den finns även på imtimartiklar för kvinnorna, tamponger och bindor.

    Inte undra på att kvinnor har problem med underlivet, infektioner, inflammationer… påstådd Herpesvirus… m.m m.m m.m

    Dags att kvinnorna nu ryter ifrån med bl.a mina bevis som grund.

    Kom igen nu Sveriges kvinnor… Visa att ni INTE tolererar att bli infertila mot er vilja…
    https://www.facebook.com/100001443730687/posts/4097393683652049/

    1. Jan Ove Friedlitz Jag ber om uräkt för att mittinlägg tredubblades. Det var ett tekniskt missöde. Jag bad Lars att kapa det sen, men ban har nog annat att göra. Vet någon om man kan redigera sitt inlägg efteråt?

 6. Johan Larsson

  Man pratar mkt om vikten av D-vitamin. Jag skulle påstå att zink är lika viktigt kosttillskott i sammanhanget, inte minst om man hamnar i en situation där det blir aktuellt med behandling mot virusinfektion medelst ngn antiparasitmedicin. Troligen gäller samma för ivermectin, men då det inte finns i tablettform i Sverige, så har jag fokuserat mer på klorokinin. Klorokininet ger i sig inte den aktiva antivirala funktionen, utan den “öppnar” cellerna för att transportera in zink genom cellväggarna. Det är sedan zinket som är det aktiva antivirala medlet genom att bromsa virusets förmåga att replikera sig inne i cellen.

  Därför kan klorokinin både vara verkningslöst och skadligt om man inte har gått om zink att tillgå (vilket de har utnyttjat när de velat visa i studier att det inte fungerar). Även utan antiparasitmedel har zink en hyfsat bra skyddseffekt likt D-vitamin. Vid ett insjuknande bör man dock om man behandlar med klorokinin tillfälligt några dagar upp i ett zinkintag klart över vad som skulle vara oskadligt om man intog mängden dagligdags över lång tid, och det ska ju ske under uppsikt av läkare.

  Redan tidigt förra våren strök man astma som riskfaktor i Sverige, för att den gruppen tvärtom klarade sig statistiskt bättre. Varpå jag snart hade skaffat recept på Pulmicort, innan de ens klurat ut varför astma “pardoxalt nog” inte var en riskfaktor.

  Vad gäller vaccinerna (varav de flesta tekniskt sett inte fyller kriterierna att benämnas vaccin), kan man fråga sig om det är värt riskerna (och jag befarar att de långsiktiga kommer vara mkt värre än de kortsiktiga). Faktum är att naturlig flockimmunitet inte ligger alltför långt bort, och naturlig immunitet är överlägsen mot mutationer. Enligt FHM:s egna siffror ökade andelen med antikroppar från 4 till 22% mellan förra sommaren och vecka 9 i år. Dvs +18 enheter bara under fas 2. Fas 3 som vi är inne i nu, har minst lika stor area under kurvan för konstaterad smitta, vilket innebär att man enkelt kan extrapolera talet till ca 40-50% till i sommar, och det gäller ICKE vaccinerade. Detta är förvisso inte en nivå som stänger ute smittan till nästa säsong, men tillräckligt för att (utan vaccinationer) bromsa det till hanterlig nivå för vården och efter säsong 21/22 skulle man då i princip kunna sätta punkt för pandemin i Sverige åtminstone. Några enstaka fall här och där kanske kan komma äver därefter, men inget att bekymra sig över – och det i ett samhälle som gått tillbaks till det äkta “normalläget”. Med vaccin går det fortare, men till vilken annan folkhälsokostnad?

 7. Jan-Ove Freidlitz

  Mycket bra att detta kommer fram!!!!. Normalt skulle det vara en väckarklocka för många, men de flesta är så hjärntvättade och rädda att det tyvärr inte ändrar så mycket. Och väldiga förluster för läkemedelsbolagen. Och det grusar globala intressens hemska agenda. Vi får hoppas att trycket från de vakna folket kommer ställa allt tillrätta igen. Det finns hopp i mörkret nu. Bra Lars Bern. Tack.

  1. Stefan Edentorp

   Ja, det är en “film”. Det går inte att klicka på bilden högst upp på denna sida (metabolhalsa.se). Du måste klicka på länken under rubriken och kommentarerna (blåfärgad) för att komma till swebtv. Bilden med Lars Bern på swebtv har en pil i mitten.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen