När boten är värre än soten

I min nyutgivna bok CORONAN och den Metabola Pandemin pekar jag på att Covid-19 av allt att döma är en vaskulär sjukdom och inte en respiratorisk, som är den vanliga föreställningen. Det kommer hela tiden ny forskning som stödjer den uppfattningen. Den sista april publicerade amerikanska och kinesiska forskare en mycket viktig studie där man bygger sin forskning på denna observation.

Det är ett inflammatoriskt angrepp på blodkärlens endotel som ger de allvarliga symptomen vid Covid-19. Vad forskarna visat är att själva det s.k. spikproteinet (S-protein) på viruspartiklarna angriper endotelet. Denna observation är ytterst bekymmersam eftersom de nödgodkända experimentvacciner som nu ges till miljarder människor världen över, fungerar just genom att producera dessa S-proteiner.

Pfizer/BioNTechs och Modernas vacciner är typ budbärar- eller mRNA vacciner. De är inte vaccin i en traditionell mening, utan ett preparat som innehåller genetiskt material s.k. RNA som tas upp av cellerna och programmerar dem att bilda kopior av S-proteinerna.

S-proteinerna fungerar så att de vid smitta ansluter till receptorer på värdindividens celler och gör att viruset kan tränga in i cellen och få den att börja reproducera viruspartiklar och personen blir sjuk. Om immunförsvaret på något sätt kan fås att oskadliggöra S-proteinet kan viruset inte ta sig in i cellerna och föröka sig, vilket är tänkt att ge ett skydd mot sjukdomen.

Vaccinernas uppgift är att få i gång immunförsvaret genom att först få cellerna att tillverka S-proteiner. Den centrala komponenten i dessa mRNA-vacciner är en molekyl som kallas för mRNA. Molekylen bär på genetiskt material som våra celler kan använda för att beskriva hur de skall producera S-proteiner. När mRNA tränger in i cellen leder det till att den börjar producera kopior av S-proteinet, vilka sedan tar sig ut ur värdcellen och ut i blodomloppet.

Ryska Sputnik V, Astra Zenecas vaccin och Janssens vaccin är virusvektorvacciner. Dessa kan vid ett första påseende verka lika mRNA-vaccinerna eftersom båda går ut på att producera S-proteiner och få kroppen att etablera ett immunförsvar mot dem. Vektorvaccinerna för dock in beskrivningen i cellerna hur de skall producera S-proteinet på ett helt annat sätt. Detta görs via ett dubbelsträngat DNA i stället för enkelsträngat mRNA.

Viruset som används för att transportera arbetsbeskrivningen är ett s.k. adenovirus, som är boven bakom många av våra vanliga infektioner, men som i detta fall modifierats för att bära DNA-instruktionen. Fördelen med denna teknik är att DNA inte är lika bräckligt som mRNA, och adenoviruset är ett stabilt skydd. Därför behöver heller inte dessa vacciner förvaras i sträng kyla som Pfizers och Modernas och blir därmed långt enklare och billigare att hantera.

När ett virusvektorvaccin injiceras tar sig adenoviruset som bär på DNA med beskrivningen för produktion av S-proteinet, in i cellerna. De slukar viruset och väl inne tar sig adenoviruset till cellkärnan. Där släpper adenoviruset ut sitt dna. Det avaktiverade adenoviruset kan inte kopiera sig självt, men arbetsbeskrivningen för coronavirusets S-proteiner kan läsas av cellerna och kopieras till RNA, som i sin tur får cellerna att börja producera S-proteinerna. Därvid sätts samma procedur i gång som för mRNA-vaccinerna.

Den förväntade immuniteten skapas av att kroppens normala immunförsvar reagerar på, de på detta sätt producerade S-proteinerna och bildar antikroppar mot dem. När senare personen smittas av hela viruset känner antikropparna igen S-proteinet på ytan och angriper därför virusets spikar och gör att viruset får svårare att infektera cellerna. Vaccinstrategin bygger alltså helt på att bilda S-proteiner som det egna immunförsvaret skall skapa antikroppar mot. Dessa angriper sedan S-proteinerna på viruspartiklarna och gör att dessa inte kan smitta cellerna.  

Det forskarna nu funnit är att även S-proteinerna själva spelar en aktiv roll vid sidan av själva viruset. De deltar i angreppet på blodkärlens endotel som orsakar den kritiska inflammationen av blodkärlen hos de sjuka. S-proteinerna är alltså inte de oskyldiga “nycklar” som man föreställt sig. Att med vacciner programmera kroppen att producera en massa S-protein kan således vara en ytterst riskabel strategi.

Även om resultaten i sig inte är en överraskning, ger studien för första gången en tydlig bekräftelse och en detaljerad förklaring av mekanismen genom vilken S-proteinet skadar kärlceller. Det har funnits en växande konsensus om att SARS-CoV-2 påverkar kärlsystemet, men exakt hur det gör det har inte varit helt förstått. På samma sätt har forskare som studerar andra coronavirus länge misstänkt att S-proteinet bidrar till att skada kärlendotelceller, men det är första gången detta har dokumenterats.

I den nya studien skapade forskarna ett passivt “pseudovirus” som omgavs av SARS-CoV-2s klassiska krona av S-proteiner, men som inte innehöll något faktiskt virus. Exponering för detta pseudovirus resulterade i skador på lungor och artärer i en djurmodell – vilket bevisar att spikproteinet ensamt var tillräckligt för att orsaka sjukdom. Vävnadsprover visade inflammation i endotelceller som fodrar lungartärväggarna trots frånvaron av ett aktivt virus.

Tidigare studier har visat en liknande effekt när celler exponerades för SARS-CoV-2-viruset, men detta är den första studien som visar att skadan även uppstår när celler exponeras för S-proteinet på egen hand.

De s.k. vaccinerna ser till att kroppen börjar producera en massa S-proteiner. Därvid finns risken att man får en överproduktion som inte immunförsvaret klarar av att oskadliggöra precis som vid en sjuklig infektion. Detta skulle kunna vara orsaken till de allvarliga vaccinbiverkningar som redan observerats. Eftersom det finns en risk att S-proteinproduktionen fortsätter skulle man kunna tänka sig fortsatta biverkningar av detta slag långt efter vaccination. Det är sådant som en ordinarie utprovning av nya vacciner under flera år skall fånga in, men det har inte skett med de nu aktuella experimentvaccinerna.

Det medicinindustriella etablissemanget och uppbackande politiker har här tagit på sig ett oerhört stort ansvar som jag inte tror de är vuxna.

Lars Bern

Riksföreningen för Metabol Hälsa arbetar för att sprida kunskap om hur vi undviker metabol sjuklighet och vad som bör göras mot den. Om ni vill stödja Riksföreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

16 reaktioner på ”När boten är värre än soten”

 1. Det är skönt att veta att man ska hålla sin kropp fri från gifter så behöver man inte bry sig om man ska vaccinera sig eller inte.
  jag vaccinerar mig inte mot något inte ens stelkramp.

  1. Det medicinindustriella etablissemanget och uppbackande politiker har här tagit på sig ett oerhört stort ansvar som jag inte tror de är vuxna.

   Jag kan inte förstå hur du kan skriva så här ?
   De tar väl inte på sig något ansvar överhuvudtaget.
   Det enda de vill är att genomföra sin agenda 2030.

   Det gör de genom att lura oss med att det är en farlig smitta.
   Det här är planerat sedan länge och har nu nått sin kulmen.

   Deras främsta redskap har varit skolmedicinen.

   Många i vårt samhälle gnäller över skattetrycket och att människor lever på bidrag.

   Ni i den här föreningen verkar tro att allt ska bli bra om bara skolmedicinen inser att maten är medicin.

   Det är så mycket mer.

   Om vi ska få hälsofrihet måste sjukvården skiljas från staten.
   Endast sjukhus för olyckor, missbildningar ärftliga sjukdomar,
   Men inga akuta tillstånd som beror på att man anlitat skolmedicinen.

   Människor ska själva ta ansvar för sin hälsa och betala vad det kostar. Det får jag göra dit jag söker och sedan får jag vara med och betala era värdelösa behandlingar och gifter hos skolmedicinen.

   Minska skattetrycket . När människor får lägga sina egna pengar för att hålla sig friska ser de till att ta reda på vad som främjar hälsa.

   Jag undrar om ni begriper hur långt de redan kommit i vårt samhälle att införa ett totalitärt samhälle ?

 2. This is a study where they say that they have given a dead virus, or some such, coated with the same spike s proteins to animals as a live corona covid virus has, and that these s proteins damaged vascular endothel- the inner coating of blood vessels and lung tissue.

  Now some who are afraid of these vaccines fear that the s spike proteins in the vaccines ( both sorts of vaccines produce these spike proteins in the end) will also damage endothel.

  As the study shows that THEIR spike protein preparation did.

  But the authors of the study beleive that vaccines will instead protect us from the viruses spike proteins and that the other spike protein made through vaccination can not harm.
  See the end of article.

  I do not know if they can be certain.

  We have Swedish anti -vaccine people who take this study as proof that vaccine s spike proteins work similarily as the ones carried by live or dead virus. But the authors of the study say different.

  So?
  You should not show THIS study as proof of your anti vaccine beliefs or fears. Since the authors of THIS study do not agree with you Lars Bern.

  We do not know yet?

  Please show a scientific study that is backing up what YOU say that the spike protein made by the vaccines may harm us?

  There IS said that they have proof that vector vaccines are based on a human cell line, and this material has not been fully cleaned away from the vaccine. Fragments of this impurity has, the vaccine researchers suspect, in some vaccine recipients, become recognised by their immunsystem, that therefore has confused it with own body parts and initiated an autoimmune reaktion resulting in the blood coagulation adverse events.
  I do not know HOW SURE they are on THIS.

  Is there any PROOF of vaccine S spike proteins doing that too?

  Please do not start fear in people if you have no proof.

  We are scared enough of these things…..

  https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902

  Many many people have taken the vaccines and seem to be all right.
  BUT discussion is always healthy.

  1. Lars Bern

   So you mean that scientific results that are scaring has to be censored if they go against the established narrative?
   You raise the question:
   Please show a scientific study that is backing up what YOU say that the spike protein made by the vaccines may harm us?
   The study show that the spike proteins are harmful – it doesn´t matter how they are produced.
   You make up a strawman who is generally against vaccins and then you argue against him – that is not a serious way of arguing.

 3. Hilding Eklund

  Vad händer om man tar vaccinet och S-proteinet sprutas ut ur infekterade celler och strax därpå kommer en naturlig infektion av viruset. Det borde betyda att immunförsvaret får ”dubbelt” att göra. Kanske blir immunförsvaret förvirrat? Överreagerar?
  Blir man sjuk av biverkningarna av vaccinet eller symptom från virusinfektionen?
  ”Död med S-protein”?

  1. Lars Bern

   Resonemanget i slutet av videon är mycket luddigt. Han kommer fram till att vacciner som producerar en massa inflammatoriska spikproteinre skulle vara bra!?

   1. Jag tror han menar att de spikproteiner som produceras genom att vaccinera sig sätter sig på cellens yta och att de stannar där och endast aktiverar immunförvaret. Om de däremot “lossnar” och kommer ut i blodbanan så torde de ge samma negativa effekter på kärlväggen som fritt cirkulerande SARS-CoV2 virus. Frågan är i så fall hur mycket spikproteiner som kan “lossna” och komma ut i blodbanan innan immunförvaret har blivit aktiverat och därmed blir skadligt.

 4. Per Olof Höglund

  Till vilken kategori tillhör det kinesiska vaccinet som nu produceras mot Corona?

 5. Jan-Ove Freidlitz

  Dags att göra kraftigt motstånd mot vad många makthavare håller på med. Lär vara inlämning av en stor stämning vid högsta domstolen i Kanada, mot bland annat Gates, WHO och många andra. Brott mot mänskligheten det är vad som händer i världen. Åtalet kostar ca 35 miljarder.

 6. Thomas Ferraton Nilsson

  Tack Lars Bern och det när väldigt mycket som är fel i dagens samhällen runt om i vår värld!

 7. Åkerberg Thomas

  Hej Lars, mycket intressant. Tack för alla välskrivna inlägg. Länken till den studien du refererar till fungerar inte.
  Thomas

 8. Alla borde vid det här laget vara överens om att det finns en ”hårig heltäckningsmatta” på insidan av våra blodkärl och på insidan av hjärtat och som kallas glykokalyx. Även om vi inte känner till alla dess funktioner så borde vi vara överens om att frisk glykokalyx förhindrar exvis kolesterol, leukocyter och trombocyter från att komma in till endotelet. Huruvida glykokalyx förhindrar SARS-CoV2 viruset och spikproteinet från att nå in till endotelet är okänt, men mycket tyder på att så är fallet. I rapport efter rapport framkommer att sjukdomsförloppet vid Covid-19 påminner om sepsis utveckling. Det är alltså en intressant hypotes att säga att det i båda fallen är glykokalyx som påverkas innan man säger att endotelet påverkas.
  Alla borde också veta att en frisk glykokalyx är en förutsättning för att tunica media ska få leveranser av kväveoxid (NO) och kunna bibehålla sin elasticitet dvs inte stelna. När de tunnaste tunna blodkärlen stelnar kommer inget syre fram till cellernas cellandning………….
  Vi borde också vara överens om att det är bättre att ha en frisk glykokalyx som är hög och tät än att ha en låg och gles och kanske fläckvis helt försvunnen glykokalyx.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen