Vaccinera mot SARS-CoV-2 ?

Massor av oss står nu inför beslutet om vi skall tacka ja till det vaccin som erbjuds eller ej. För att något underlätta beslutet skall jag här redogöra för vad jag snappat upp om dessa vacciners sätt att fungera.

T-cellsminnet är mest avgörande i skyddet mot virusinfektioner, även om antikroppar också fyller en viktig funktion. När man definierar immunitet som virusbindande antikroppar i blodet kan man hävda att virusimmuniteten är kortlivad. Även detta är principiellt felaktigt. Antikroppsnivåerna riktade mot viruset som cirkulerar i blodet minskar efter att infektionen försvunnit, då de inte behövs längre, men T-cellsimmuniteten finns kvar och kan aktiveras snabbt. Antikropparna fungerar sämre mot virus som är så förändrade (muterade) att de inte är att betrakta som samma virus.

Varför vill man missleda allmänheten på detta subtila sätt kan man undra? Orsaken kan eventuellt vara att man vill kunna jämföra naturlig immunitet med vaccinimmunitet. Många vaccin aktiverar nämligen främst bara antikroppsvar och är främst inriktade på de variabla ytproteinerna i detta fall spikproteinet. När viruset förändrats tillräckligt mycket fungerar inte längre vaccinskyddet och man måste då vaccinera sig med ett nytt vaccin för att få nya specifika antikroppar. De årliga influensavaccinationerna av äldre och andra riskgrupper är exempel på detta. Det immunologiska minnet efter en influensainfektion räcker dock mycket längre just p.g.a. den mycket bredare T-cellsimmuniteten, vilket innebär att de flesta bara drabbas av influensa under några få gånger i livet. Därför kan massvaccinering med coronavaccin förhindra etableringen av T-cellsimmuniteten mot hela viruset i befolkningen. Mot den bakgrunden verkar därför massvaccination inte vara någon klok strategi annat än för vaccinindustrin. För äldre i riskgruppen kan ett vaccinskydd kortsiktigt vara avgörande, men för yngre friska individer är det ofördelaktigt och för hela populationen mycket riskfyllt på sikt. När viruset muterat tillräckligt står populationen åter utan skydd. Kan det vara avsikten? Man får då sjösätta nya vaccinationskampanjer som är ytterst inkomstbringande för Big Pharma.

Budbärarvaccin – mRNA

Under 2020 har vaccinindustrin utvecklat en rad olika vacciner att användas för att skapa någon sorts immunitet mot SARS-CoV-2 viruset. Utvecklingen har forcerats fram på mycket kort tid, vilket givetvis ökar riskerna för obehagliga bakslag i form av oväntade biverkningar. Den normala utvecklingstiden för utprovning av ett nytt vaccin är ca. 10 år.

De som sticker ut är Pfizer/BioNTechs och Modernas vacciner som är typ genmanipulerande budbärar- eller mRNA vacciner. De är inte vaccin i en traditionell mening, utan ett preparat som innehåller genetiskt material s.k. RNA som tas upp av cellerna och programmerar dem att bilda kopior av viruscellens spikproteiner eller S-proteiner. Spikproteinerna är de små ”kronor” som sticker ut från viruspartikeln och som gett virustypen dess namn – coronavirus.

Spikproteinerna eller kronorna på viruspartiklarna fungerar så att de vid smitta ansluter till receptorer på värdindividens celler och gör att viruset kan tränga in i cellen och få den att börja reproducera viruspartiklar och personen blir smittad. Om immunförsvaret på något sätt kan fås att oskadliggöra viruspartiklarnas spikprotein kan viruset inte ta sig in i cellerna och föröka sig.

Vaccinernas uppgift är att få igång immunförsvaret genom att först få cellerna att tillverka spikproteiner. Den centrala komponenten i dessa mRNA-vacciner är en molekyl som kallas för budbärar-RNA eller mRNA. Molekylen bär på genetiskt material som våra celler kan använda för att beskriva hur de skall producera coronavirusets spikproteiner. När mRNA tränger in i cellen leder det till att den börjar producera kopior av proteinet, vilka sedan tar sig ut ur värdcellen och ut i blodomloppet.

Den förväntade immuniteten skapas av att kroppens normala immunförsvar reagerar på de på detta sätt producerade spikproteinerna och producerar antikroppar mot det. När senare personen smittas av hela viruset känner antikropparna igen spikproteinet och angriper därför virusets spikar. För att detta skall fungera krävs att personens immunförsvar fungerar tillfredsställande, vilket inte alltid är fallet.

Det har rapporterats en del om att Pfizers och Modernas vacciner behöver hållas ordentligt nedkylda vilket kraftigt komplicerar hanteringen. Pfizers i minus 70 grader C och Modernas i minus 20. Detta beror på att mRNA-molekylen är mycket bräcklig. Det gör att den heller inte kan injiceras direkt, utan måste lindas in i ett skyddande fetthölje.

För att mRNA lättare skall ta sig in i cellerna oskadat har detta inneslutits i nanopartiklar med ett hölje av lipider. Det är ett fettliknande ämne som gör det fettlösligt, varvid upptaget blir mycket bättre. Detta system används ofta i läkemedelsindustrin och kompletterar produktionen för att formulera högkvalitativa fasta lipidnanopartiklar och liposomer laddade med farmaceutiska ämnen, vitaminer, antioxidanter, peptider och andra bioaktiva föreningar. Ultraljud nano-emulgering och inkapsling är en tillförlitlig teknik för att producera stora mängder högkvalitativa nano bärare såsom fasta lipidnanopartiklar, nano-strukturerade lipidbärare och liposomer.

Polyetylenglykol (PEG) är en giftig ingrediens som finns i mRNA-vacciner. Denna syntetiska polymer används för att belägga lipidnanopartiklarna så att de kan kringgå upptäckt av kroppens immunförsvar. Ideella Children’s Health Defense publicerade en artikel i augusti 2020 med varning om farorna med PEG. Man beskriver de negativa bieffekter människor kan uppleva när de immuniseras med en PEG-haltigt vaccin, såsom tumörtillväxt och livshotande överkänslighet.

Skillnaderna mellan Pfizers och Modernas vacciner är minimala och handlar bl.a. om de exakta komponenterna i det skyddande höljet. Vaccinerna injiceras alltså mRNA-molekylerna lindade i lipidnanopartiklar i kroppen. Via den upptagna lipiddroppen kommer mRNA:et in i cellerna. Där tas det omhand av ribosomer som läser av mRNA:ets instruktioner hur cellen skall producera spikproteinet.

Immunförsvaret har tre sorters försvarsmekanismer. Det är olika vita blodkroppar antigenpresenterande celler, B-celler, mördar-T-celler och T-hjälparceller. Antigenpresenterande celler kan ta upp spikproteiner och dess fragment som finns i resterna av en död cell. Även i dessa celler kan delar av proteinet komma upp till ytan. Där upptäckas de av immunförsvarets T-hjälparceller, som får immunförsvaret att sätta igång med sitt arbete.

T-hjälparcellerna kan aktivera B-cellerna. Dessa börjar då att ge ifrån sig antikroppar vars jobb det är att blockera spikproteinets taggar. Antikropparna kan alltså haka sig fast i de utstickande spikproteinstaggarna på viruset, vilket gör att viruset inte kan ta sig in och smitta andra celler. Mördar-T-cellerna aktiveras av de antigenpresenterande cellerna. Deras uppgift är att hitta och förstöra celler som har coronavirusets proteintaggar på utsidan.

Pfizer/Biontechs vaccin sägs ha en effektivitet på 95 procent Modernas har en effektivitet på 94,1 procent. Båda vaccinerna godkändes snabbt för användning i USA och EU. Det är dock ännu inte klarlagt exakt hur länge kroppens immunförsvar kommer minnas efter en vaccination, det vill säga man vet inte hur länge vaccinerna är effektiva. Erfarenheterna från säsongsinfluensavaccin talar dock för att det kanske på sin höjd rör sig om ett år. Den som däremot har varit sjuk och tillfrisknat har ett betydligt längre och robustare naturligt immunförsvar mot liknande infektioner som sannolikt varar betydligt längre, kanske livslångt.

Vektorvaccin

Ryska Sputnik V, Astra Zenecas vaccin (ibland kallat Oxfordvaccinet) och Janssens vaccin (ibland refereras till som Johnson & Johnsons vaccin) är virusvektorvacciner. Sputnik V har enligt Lancet rapporterat en effektivitet på 91,6 procent, Astra Zeneca en effektivitet på 62 eller 90 procent, beroende på hur doseringen ser ut. Sputnik V som är det vaccin som använts längst har rapporterat relativt få biverkningar.

Virusvektorvaccinerna kan vid ett första påseende verka lika mRNA-vaccinerna eftersom båda går ut på att producera spikproteiner och få kroppen att etablera ett immunförsvar mot dem. Vektorvaccinerna för dock in beskrivningen i cellerna hur de skall producera spikproteinet på ett helt annat och beprövat sätt. Detta görs via ett dubbelsträngat DNA, istället för mRNA, och instruktionerna paketeras i ett annat virus och inte i lipidnanopartiklar med tillsatser av det giftiga PEG.

Viruset som används för att transportera arbetsbeskrivningen är ett s.k. adenovirus, som är boven bakom många av våra vanliga infektioner, men som i detta fall modifierats för att bära DNA-instruktionen. Fördelen med denna teknik är att DNA inte är lika bräckligt som mRNA, och adenoviruset är ett stabilt skydd. Därför behöver heller inte dessa vacciner förvaras i sträng kyla som Pfizers och Modernas och blir därmed långt enklare och billigare att hantera. Det är därtill billigare att köpa in.

När ett virusvektorvaccin injiceras tar sig adenoviruset som bär på DNAt med beskrivningen för produktion av spikproteinet, in i cellerna. De slukar viruset och väl inne tar sig adenoviruset till cellkärnan. Där släpper adenoviruset ut sitt dna. Det avaktiverade adenoviruset kan inte kopiera sig självt, men arbetsbeskrivningen för coronavirusets spikproteiner kan läsas av cellerna och kopieras till RNA, som i sin tur får cellerna att börja producera spikproteinerna. Därvid sätts samma procedur igång som för mRNA-vaccinerna, för att skapa immunitet mot spikproteinerna och därmed även mot coronaviruset som ju har spikproteiner på ytan. Men som sagt, för att det skall fungera krävs att immunförsvaret är något så när intakt. Om spikproteinerna inte elimineras av immunförsvaret kan de i sin tur orsaka allvarliga vasculära problem.

Det finns idag både bra profylax och bot mot Covid-19. Den som har en god D-vitaminstatus löper 15 ggr mindre risk att dö av sjukdomen i jämförelse med dem som har D-vitaminbrist, vilket är det stora flertalet. Man kan i flertalet fall relativt lätt bota Covid-19 om man sätter in hydroxiklorokin eller ivermectin under de första sjukdagarna.

Det är givetvis helt förkastligt att försöka tvinga människor att vaccinera sig mot sin vilja såsom politikerna nu gör. En ovaccinerad person bör inte utgöra något smitthot mot andra än de som också valt att inte vaccinera sig. Mitt råd är att sätta er in i hur dessa vacciner fungerar och väga er egen smittrisk mot risken för biverkningar av vaccinet. Själv kommer jag att avvakta till jag vet tillräckligt om riskerna för att kunna göra ett väl grundat val. Om ni har haft en Covid-19 infektion har ni ett långt bättre skydd än vad ett vaccin kan erbjuda, då innebär en ytterligare vaccination bara en ökad risk och ingen fördel.

Ni har en grundlagsskyddad rätt att bestämma över er egen kropp, så låt er inte tvingas till ett beslut av den intensiva propaganda som politiker och media nu basunerar ut. Detta handlar om inkomster på hundratals miljarder för det medicinindustriella komplexet och då kan ni inte lita på någon mer än er själv.

Lars Bern

Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

30 reaktioner på ”Vaccinera mot SARS-CoV-2 ?”

  1. Lars Bern

   Det stämmer att min forskarutbildning inte ligger inom medicinen. Jag har dock under de senaste 25 åren studerat uppskattningsvis 50.000 vetenskapliga artiklar inom den medicinska vetenskapen med huvudinriktning på ämnesomsättningssjuklighet. Det finns inte så många utbildade inom medicinen som överträffar det. Den som bara förlitar sig på den utbildning som förmedlas av läkarutbildningen får en ytterst rumphuggen kompetens, där stora delar kapats bort av det medicinindustriella komplexet. Bl.a. har läkare nästan ingen utbildning om kost och hälsa och ingen utbildning inom naturmedicin.

  2. Vem är du FS och vad är dina bevekelsegrunder för den här kommentaren? Den utbildning man har någon gång i livet fått är inte en enda merit. Livserfarenhet och självstudier kan ha ett mycket högre värde.

 1. Ni förstår inte hur det hela hänger ihop och hur det började.

  Det är oligarkerna som bestämmer och de främsta har varit Rockefellerfamiljen.

  Så här ska John D Rockefeller uttalat sig tillsammans med sina kompisar.

  “Vi kommer att hålla deras liv korta och deras sinnen svaga samtidigt som vi låtsas göra motsatsen.

  Vi kommer att använda vår kunskap om vetenskap och teknik på subtila sätt så att de aldrig ser vad som händer. Vi kommer att använda mjukmetaller, åldrande acceleratorer och lugnande medel i mat och vatten samt luft. De kommer att täckas av gifter vart de än vänder sig.”

  Skolmedicinen som vi byggt upp är deras främsta verktyg tillsammans med att de fullt ut behärskar media.

  Det är detta vi ska diskutera , hur vi ska avslöja lögnerna och hur vi ska synliggöra det för det stora flertalet.

  Det finns nu sedan ca 35 år ny forskning om hur universum fungerar kvantteorin. Det handlar om att allt i universum är energier. Vår kropp och våra organ ja ända in till cellkärnan är energi, att vår tanke är energi. Ni kan läsa Bruce Liptons och Gregg Bradens böcker.

  Inom vetenskaperna matematik, fysik och kemi används kvantteori men inte inom biologin.

  Jag tillhör dem som anammar detta att jag med mina tankar kan påverka min fysiska kropp. Vi består inte bara av en fysisk kropp utan vi har också en energetisk- och en informations-kropp.

  Att vi med våra tankar ger rätt information , om du tänker att du är gammal och orkeslös så blir du det. För att läka gäller det att inte fokusera för mycket på problemet utan tänka att man ska bli frisk.

  Så här har John D Rockefeller också sagt

  “Vi kommer att fokusera deras uppmärksamhet på pengar och matrialvaror så att de aldrig får kontakt med sitt inre jag.”

  Naturligtvis måste man också uppfylla praktiska mål så som näringsrik kost, rent strukturerat vatten som kroppen lätt tar upp och att andas på rätt sätt. Motion är också bra men att sprina många maratonlopp sliter på kroppen.

  När vi utsätter oss för stress och därmed spänner muskler och orsakar stagnationer ökar vi andningen och när vi tar för många andetag per minut bildas det för lite koldioxid . Det behövs att cellerna avger koldioxid så att cellen kan ta upp syret.

  Så detta med mikrober och frekvenser. Ni kan googla på Raymond Rife

  Virus and Bacteria Could Be Killed

  What Dr Rife claimed is that each microbe has its own resonance frequency. With the Rife technology, he bombarded the microbes with light frequency which matched that of the microbe at an intense level. He called his machine the Beam Ray machine. What he said happened was that the microbes would explode or shrivel up and die. Some researchers today are reported to be corroborating Royal Rife’s discoveries.

  What Happened?

  If all this is true, why aren’t doctors today using the Rife machine for cancer and other diseases? What you are about to read may seem unbelievable, but books by Barry Lynes and numerous websites have reported this information. We are repeating it here for you.

  According to reports, by 1939, almost all of the forty-four doctors attending the banquet to honor Raymond Rife were denying they had ever met him. Allegations are that drug companies, bent on stifling the Rife technologies, waged war and won.

  Dr. Milbank Johnson

  Dr. Milbank Johnson, who held the banquet in Dr. Rife’s honor, was about to announce the results of the 1934 study of the sixteen cancer patients who were reportedly cured. However, he never got to make that announcement. It is reported that just hours before making the announcement, he was fatally poisoned and his papers were “lost.”

  Tänk på alla de som gått förlorade i cancer sedan den här upptäckten på 30-talet !

  Dr Hulda Clark fortsatte Raymond Rifes forskning men även det har de lyckats med att inte många fick nys om det. Hon säger att vi blir sjuka av mikrober och föroreningar(pollution) som stöder mikroberna. Föroreningar är ämnen som vi använder i vår miljö. Till exempel Isopropyl som är bakteriedödande och används i schampo, tvål. smink samt torrfoder åt katt och hund. Isopropyl/propolene , rubbed alcohol stöder cancermikrober.

  Ni kan googla på frekvensmedicin så ser ni att det finns andra apparater än den jag har.

  Det finns mer än 200 virus som är knutna till förkylningar. Varför ska vi tvätta händerna och hålla avstånd för det här ?

  Susanne skriver

  Jag personligen skulle inte heller förlita mig på någon frekvensmaskin utan att en ärlig dubbelblind placebostudie gjorts och verifierats i exakt (svårt) likadana studier om igen.

  Hur kan du lita på sådana studier ? Det görs inga sådana studier på sådant som botar.

  Min mans magdoktor gjorde mycket klart för oss att han struntade helt i om min mans sjukdom Chrons berodde på amalgamet. Han sa att så länge inte socialstyrelsen gav direktiv om att det var så brydde inte han sig inte. Han var ju ärlig i alla fall.

  Värre med de som säger att de arbetar efter vetenskap när de förhindrar att en dement person ska få inta kosttillskott för att återställa en signalsubstans.

  Hur kan ni överhuvudtaget lita på och rätta er efter dessa myndigheter som ljugit och fortfarande ljuger om amalgamet och vaccin ?

  I min “Monikor” finns frekvenser för smittkoppor och både min man och jag hade hög belastning av dem nu i veckan. Om man googlar på smittkoppor så är det trådar om att smittkoppor är tillbaka.

  Ni får själva sätta er in i det. Efter mitt uppvaknande om amalgamet och vaccin har jag aldrig trott på att några sjukdomar varit utrotade av vaccin.

  Jag vaccinerar mig inte mot något, jag äter inget tillverkat av Big Pharma eller smörjer in mig med gifter.

  Man kan inte bara inta kosttillskott hur som helst. Sture Thorngren som tog hit hårmineralanalysen till Sverige läste in examen för läkare men tog inte licensen för han ville hjälpa människor till hälsa.

  Ännu ett bevis hur skolmedicinen tar bort allt som botar. Sture Thorngren visade hur en tioårings handstil förändrades till en dålig handstil när pojken hade för lite och för mycket av viktiga ämnen i kroppen. Så balansen mellan ämnena är viktig. Och varken för mycket eller för lite.

  “Monikor” korrigerar också mikronäringsämnena och det går betydligt fortare än hårmineralanalys.

  Hårmineralanalys är en bra början för att få hälsa . Sen måste vi förstå att kroppen är dynamisk, den vill alltid uppehålla jämvikt. Det är mycket som påverkar den utifrån. Vi stressas av olika faktorer i detta samhälle och det försämrar vår hälsa.

  Elektromagnetisk strålning till exempel och när jag hade stor belastning av mikrober klarade jag sämre av elektromagnetisk strålning. Jag tänker så att mikroberna påverkas av strålningen och dör och det innebär att det blir mycket gifter som belastar kroppen.

  Genom att skattepengar subventionerar endast skolmedicinen väljer folk att anlita detta bedrägeri.

  Ni får själva läsa resten av texten av John. D Rockefellers framtidsplaner.

  #JohnDRockefeller#MasonicCreed”Frimurare#illuminati#WakeUp

  Har ni observerat att det nu har kommit ut rapporter om hur människor dör av vaccinationen ?

 2. Tack för allt du skriver, Göran Åkesson!

  Jag läser och begrundar.
  Om du vill ta dig tid att senare utveckla ditt svar ännu mer så har du en mycket uppmärksam elev i mig.

  Jag har ett “förhållande” till vad bakterier är, men virus är mycket otydligt för mig.
  Finns dessa smittande entiteter som så många är skrämda inför?
  Finns virussmitta?
  Varför utbryter likartade symptom hos många människor gruppvis om ingen smittoöverföring i verkligheten äger rum?

  Personligen ser jag ett värde i att gympa mitt immunförsvar och utsätter mig gärna för “smitta” på bussar och T-bana och använder naturligtvis inte mask. Jag växte upp som bondunge och hölls mest hos djuren i lagårn och ingen ängslighet fanns för bakterier. Jag mockade dynga och det gav mig en god grund.

  Jag tar alla de kosttillskott som min kropp kan önska sig. Om jag vore rädd för det de kallar covid så skulle jag misstro min oändligt visa kropp och den misstron skulle ge ett slags “sår” eller en svaghet i kroppens naturliga omhändertagande av sig själv.

  Att ropa på att en kroppsfrämmande vätska ska insprutas i kroppen är (som jag ser det) det ultimata avståndstagandet från tanken att kroppen är oöverträffat vis och kapabel att ta hand om sig.
  Den som förhåller sig så försvagar och underminerar sin kropp genom att mentalt överge den.
  Misstron gör kroppen svag.
  Man måste i första rummet ta sitt ansvar genom att ge kroppen alla de byggstenar den behöver, dvs D, C, zink, selen mm. Först då kan den göra sitt jobb.

  Jag fattar fortfarande inte varför ingen lyckats svepelektronmagnetfotografera ett virus när det anses vara så gott om dem? Hur kan forskare vara nöjda med en sådan situation?

  I nu rådande åsiktsdiktatur är mina ifrågasättanden kätterska.
  Jag är en sanningssökare och ställer därför frågor.
  Att kroppen är vis vet jag. Allt det övriga frågar jag om.

  Göran, titta gärna igen på mitt förra brev. Där finns frågor kvar.
  Tack för att du tar dig tid!

  Annemarie.

 3. Snälla Lars, släpp fram min kommentar med en följdfråga till Göran Åkesson!
  Det står att den väntar på granskning, du har nog inte haft tid.
  Det är viktigt för mig att få veta mer om detta.
  Du uppskattar ju också hans kunskap.

  Tack från Annemarie.

 4. För mig blir det absolut ingen vaccin. Jag litar absolut inte på några myndigheter och Deffinitivt inte regeringen eller några så kallade läkemedels jättar.
  Då ingen någonsin behöver ta något ansvar för några ev biverkningar!.

 5. Tack Lars Bern och Föreningen Metabol Hälsa för att ni fortsätter och informerar oss om Covid-19, behandlingar och vaccinering. Samlar själv information från många källor och förundras över hur erfarna läkare och verkliga experter med lång erfarenhet och kunskap i ämnet stängs ner på sociala plattformar. Vad är det vi inte ska få veta?
  Skulle vilja få råd om var man kan få tag i Hydroxiklorokin/Plaquenil och den antibiotika som är så viktig att sätta in initialt. Zink ska ju till också. Någon som vet vilka doser som gäller?

 6. Litar betydligt mer på Lars Bern än på våra myndigheter. Tack för intressant information.

 7. Jag antar att denna info

  https://www.whatdotheyknow.com/request/proof_that_sars_cov_2_has_been_i

  inte duger ändå för den som (liksom jag själv av och till) inte längre tror på något som publicerats på internet.

  Enligt detta har man naturligtvis (kan jag tycka om man ska kunna ta fram vaccin över huvud taget eller testa rätt osv..) isolerat och beskrivit viruset.

  En nära anhörig har testat pos efter tack o lov ännu så länge rätt lätta influensa symtom.

  Det testet är alltså ospecifikt enligt dem som antar att corona viruset aldrig blivit isolerat och karakteriserat?

  Min anhörig har alltså haft en vanlig influensa lika väl?

 8. Lars Bern eller någon: kan ni tillräckligt om det här egentligen?
  Det känns för en själv mycket som att det finns så många tyckare och troende -vaccinerings forskarna inräknade (dock arbetar väl dessa för att hjälpa om än med alltför knapp tidsram.).

  Men alla kan inte sitta hemma i säkerhet och tycka. Många nära risk ålder måste arbeta ute för att hålla samhället igång. Är det fel att så fort det går försöka skydda dessa med ett vaccin?
  Skulle man inte tagit fram vaccin och gett alla kloroquin och parasitmedel som ej studerats i placebo studier och som man enligt moderna krav inte vet mer än att de har gett svåra hjärtbiverkningar (kloroquin)och cns “problem” (parasitmedlet)i de få numera knappt acceptabla studier som gjorts.

  Jag skulle inte heller som multisjuk våga ta dessa medel lika lite som ett alldeles för nytt och med ny princip tillberkat vaccin.

  Men människor dör i stora mängder…

  (fler än vanligt? Det blir jag inte klok på. Är den officiella svenska dödstalsstatistiken som florerar på internet manipulerad den också som den här sidan från mödrarna där antalet kvinnor som fått vaccinet i förstudierna angavs som mycket färre än de över en miljon som dök upp i en annan statisktik= det går alltså inte att lita på någonting?? Därmed framstod biverkningarna som mycket fler.)

  … men de dör i alla fall av sin coronasmitta före de dör av något annat eller?)
  och inte bara de riktigt gamla.

  Tack för beskrivningen av vaccinerna ändå L.B. Men nu undrar jag även:
  Det kan finnas (som i de äldre vaccinerna) konserveringsmedel och föroreningar av olika slag och olika orsak. Pfizer-B och Moderna har inte konserverat sina för att undvika kvicksilverföreningar och aluminium och därför måste de ju kylas i de fallen.(Men det vet ni) Men PEG är ju en oroväckande tillsats helt visst.

  Gillar inte Pfizer-Bs egen beskrivning av vaccinet där man redovisar ledbesvär som biverkning hos äldre. Där framgår inte om eller när dessa besvär gick över.

  Mycket vaccinskräck måste med rätta kommit från att biverkningar på barn och “svaga” uppstått av dessa konserverande metallföreningar.
  Men det finns alltså fortfarande ämnen kvar i de konserveringsmedelfria vaccin typerna både i nano form och annat som kan skada oss.

  Men vad har AZ, Sputnik och Janssens för tillsatser? Samt ämnen som ska reta upp immunförsvaret. Kan inte tro att de saknar något av dessa helt. Vet ej hur de konserverar vaccinerna heller.

  Vet ni? Det går väl att googla fram OM de är fullständigt deklarerade.

  De vet inte själva( tillverkarna ) om ifall exakt alla föroreningar har kunnat detekteras och identifieras.

  Jag personligen skulle inte heller förlita mig på någon frekvensmaskin utan att en ärlig dubbelblind placebostudie gjorts och verifierats i exakt (svårt) likadana studier om igen.

  Att bevisa saker och ting är svårt numera när ärlighet och heder inte längre betyder något.

  Men kan vi bara TRO på saker för det?

  Jag vet bara inte hur länge vi vågar vänta och se. De som vågar ta vaccinet ELLER klara att genomgå sjukdomen istället är oftast yngre och friskare med bättre immunförsvar. Och de som får biverkningar kanske inte heller är som jag, vi som avvaktar.

  Men avvakta bör vi kanske ändå göra.

  Det är trist bara att den typen av andningsskydd som FFP3 RD som skyddar oss från virus ökat 10 fallt i pris och knappt finns att få tag i. Om alla hade kunnat ha sådana från början hela tiden ev med visir eller extra munskydd…….eller ens munskydd + extra avstånd….

  Men svenskarna (inte bara de) tycks oerhört tröga…

 9. Jag har en frekvensapparat Monikor köpt hos Boris Aranovish, Människans Resurser AB.

  Igår fick min man Lennart 76 år problem igen med svullen högertumme och smärta.
  Åter igen hade en stor belastning av 30 mikrober.
  Adenovirus, Borrelia, Candida, Coronna som upptäcktes 2003, Epstain-Barr , Bältros, Sars. Hepatit B och C, Campylobacter, Enterovirus, Yersina etc

  Monikor fick korrigera detta och den balanserade också meridianerna och sedan en behandling för förorenad och infekterad lever.

  Om en stund ska jag behandla honom igen.

  Lennart gör hos skolmedicinen en immunförsvarsnedsättande behandling. Immunförsvaret får signaler att det gjort sitt jobb och därmed blir han mer känslig för infektioner.
  Nu hoppas jag han ska inse att han ska sluta med denna behandling samt att sluta äta Big Pharmas preparat som också göder onda mikrober.

  Det är en myt att immunförsvaret anfaller sin egen vävnad utan det är så att immunförsvaret bekämpar onda mikrober .

  Sen är det så att mikroberna göds av olika ämnen i vår miljö. Antibiotika göder virus.
  Det är väl därför som Big Pharma har hållit oss okunniga om detta med mikroberna i vår kropp och att frekvenser och örter bekämpar dem.

  Är det inte så att nanopartiklar är mycket vassa ? Som Asbets var och som skär sönder lungaveolerna och de vita blodkropparna.

  När jag sökte för Borrelia hos en privat doktor 2007 sa han att bakterier var inget problem utan det var virus som skulle komma i framtiden. Så tydligen har Big Pharma skolat in personalen inom skolmedicinen.

 10. Mycket intressant. Jag är njurtransplanterad och tar därför imunsänkande medicin. Undrar om den medicinen slår på hela imunsystemet eller
  bara en del och isåfall vilken. Någon som vet eller kan förmedla nån länk där jag kan läsa?

 11. Såvitt jag hittills kunnat utröna så har ingen forskare lyckats isolera och därmed identifiera ett covid19-virus. Har du en annan uppfattning?
  Man har funnit sekvenser (småbitar) av någonting i blodomlopp och gjort datoranimationer eller digitala antaganden där bitar pusslats med i hopp om att det kanske ska motsvara ett virus. Men det är en form av tekniska gissningar.
  Hur kan detta ha verklig bärighet? Upplys mig!

  Även kroppens helt naturliga utrensningsprodukter eller exosomer uppträder som sekvenser eller fragment i blodomloppet och även dessa torde ha sin organisation som är avancerad. Allt i kroppens mikrovärld är avancerat. Proteiner kan uppträda på formers yta osv osv.

  Virus vars existens och närvaro ingen har kunnat vetenskapligt frilägga/visa/bevisa styr nu en hel värld och används för att förändra dess infrastruktur och dess invånares totala liv i alla dess avseenden.

  Jag ber dig klarlägga detta som jag har tänkt på mycket.

  Jag skulle gärna vilja fråga Ann-Christin Engwall om detta men har inte kunnat komma i kontakt med henne.
  Har också försökt nå fram med min fråga till Mikael Nordfors, men utan framgång.
  Jag hoppas på dig.

  1. Dina farhågor är korrekta, ingen isolering, ingen komplett gensekvensering av ett ‘virus’, ingen fotografering har kunna ske (datorframställda bilder visas, som inte har något med verkligheten att göra).
   Sars-Cov2 har ett genom-id, men det är konstruerat. Konstruktionen har gjorts genom en genteknik som kallas sampling, förenklat uttryckt att man undersökt vilka gen/proteinsekvenser som uppträtt ofta hos ‘insjuknade personer’, valt ut några som efter sannolikhetsbedömning mest troligt är delar av det tänkta ‘viruset’. Dessa har därefter sammanställts i gensekvenser och kompletterats för att få ett fullständigt ‘virus’. Detta har därefter fått ett genom-id.

   I PCR-testet görs just test mot fyra av dessa ‘framsamplade’ restprodukter från det konstruerade ‘viruset’. Dessa fyra anses vara specifika för det tänkta ‘viruset’. Inget av de fyra gen/proteinsekvenserna är specifika, eftersom test mot tillgängliga genbanker i alla fyra fallen ger 100% sekvensmatchning mot gener eller kromosomfragment i det humana DNAt. Ett positivt PCR-test kan därför inte visa på ett orsakssamband mellan någon specifik smitta orsakad av ett konstruerat virus och någon sjukdom benämnd Covid-19. Alla destruktiva nedstängningsåtgärder är därför konstruerade ‘påhitt’ utan vetenskaplig grund.

   De i Sverige aktuella injektionerna med kemiska medel från Pfizer och Moderna överför en RNA-sekvens, som ska utnyttja muskelcellers genetiska mekanismer för att framställa ett av de nämnda fyra gensekvenserna ovan. Det är ett glykoprotein, som just utgör spetsen i virionsytan (s.k. spikprotein), vars uppgift är att utnyttja ACE-2 receptorer på cellens yta för att underlätta inträdet av ‘viruset’ i cellen. Detta spikproteins nukleinsyrasekvens hittar vi med 100% sekvensmatchning hos 86 kromosomdelar i det mänskliga DNAt. Således ska muskelcellerna efter injektion börja massproducera en kromosomdel som finns på många ställen i vårt DNA. Om immunförsvaret går amok skulle det genom en känd mekanism som heter ‘molekylär härmning’ kunna ge sig på och förstöra delar av DNAt där dessa kromosomsekvenser finns, med oerhört allvarliga konsekvenser. Kan någon injicerande läkare, läkemedelsverket, Lena Hallengren eller annan ansvarig garantera att detta inte sker? Såklart inte, speciellt som tillräckligt långvariga tester ännu inte skett.

   De aktuella injektionerna ger dessutom ingen upphörande av smittspridning från den injicerade individen. Därför blir ‘vaccinpass’ ett slag i luften och en politisk åtgärd utan mening. Vi kan fundera över varför detta framförs med sådan emfas. Kontroll över människor?

   1. Låt mig vara lite noggrannare, vad avser det näst sista stycket. Egentligen menar jag inte att immunförsvaret skulle ge sig på att förstöra själva DNAt utan de proteiner som vårt DNA producerar, där den aktuella nukleinsyresekvensen, identisk med ‘spikproteinets’, ingår. Eftersom många kromosomsekvenser innehåller dessa är det många viktiga proteiner som kroppens rätta funktion behöver, som genom den molekylära härmningen felaktigt skulle kunna förstöras av ett aggressivt immunförsvar. Detta betingas av en uppsjö av spikproteiner, som den inplanterade genfabriken, genom de kemiska injektionerna gett upphov till.

    1. Varmt tack för att du delar med dig av din kunskap, Göran!

     Får jag fråga dig om du arbetar inom det ämnesområde vi här är inne på?
     Vore intressant att veta något lite om hur du fått dina kunskaper.

    2. Lars Bern

     Tack Göran, en som vanligt mycket bra beskrivning. Den tar jag med i avsnittet om coronaepidemin i min omarbetade bok om den metabola pandemin.

     1. Snälla Lars, granska den följdfråga jag igår sände till Göran så att den kommer fram i fältet.
      Jag behöver få läsa hans svar eftersom det är så viktigt för mig att rätt förstå händelseförloppen.

    3. Varmt tack för ditt svar, Göran!
     Jag har försökt ställa min fråga till flera proffs men inte fått svar.
     Jag frågar dig lite till:
     Varför är det så svårt att finna och dokumentera ett enda “virus” när det anses finnas oändliga mängder av dem på jorden?
     Eller finns de inte?
     Är det så som somliga anser att “virus” är något som våra celler ändamålsenligt skapar i sin utrensning och som kan ge influensaliknande symptom då det uppstår disharmoni i denna process?
     Är det så att den mikrobform som fått benämningen virus är ett delframträdande i ett “kretslopp” där den skiftar mellan att framträda som svamp, bakterie osv?
     Är detta helt avhängigt terrängen i dess (inomkroppsliga) omgivning?
     Vill du nämna något om detta?
     Om det handlar om kroppens eget renhållnings-och balanseringsarbete så följer frågan om hur så många människor kan få ett utbrott av detta samtidigt?
     Finns smitta?
     Vad annat kan inverka?
     Finns alla de virus vi har fått lära oss att finns: polio, hiv, smittkoppor osv osv ?
     Är det sant att de stora influensorna (spanska sjukan asiaten hongkong osv) uppträdde då en ny strålningsfrekvens etablerades?

     Jag hoppas att du vill svara på detta, Göran, för jag har funderat så mycket!
     (.. Hur har du fått dina gedigna kunskaper? Vad är din yrkesutövning?..)

    4. Varmt tack för ditt svar, Göran!
     Jag har försökt ställa min fråga till flera proffs men inte fått svar.
     Jag frågar dig lite till:
     Varför är det så svårt att finna och dokumentera ett enda “virus” när det anses finnas oändliga mängder av dem på jorden?
     Eller finns de inte?
     Är det så som somliga anser att “virus” är något som våra celler ändamålsenligt skapar i sin utrensning och som kan ge influensaliknande symptom då det uppstår disharmoni i denna process?
     Är det så att den mikrobform som fått benämningen virus är ett delframträdande i ett “kretslopp” där den skiftar mellan att framträda som svamp, bakterie osv?
     Är detta helt avhängigt terrängen i dess (inomkroppsliga) omgivning?
     Vill du nämna något om detta?
     Om det handlar om kroppens eget renhållnings-och balanseringsarbete så följer frågan om hur så många människor kan få ett utbrott av detta samtidigt?
     Finns smitta?
     Vad annat kan inverka?
     Finns alla de virus vi har fått lära oss att finns: polio, hiv, smittkoppor osv osv ?
     Är det sant att de stora influensorna (spanska sjukan asiaten hongkong osv) uppträdde då en ny strålningsfrekvens etablerades?

     Jag hoppas att du vill svara på detta, Göran, för jag har funderat så mycket!
     (.. Hur har du fått dina gedigna kunskaper? Vad är din yrkesutövning?..)

     1. Dina många frågor kan inte utredas inom ramen för att kommentarssvar. Jag väljer istället ett ‘perspektivsvar’.
      • Smittkoppsvaccinering togs till USA från afrikanska slavars gamla stamkultur kring inockulering av smitta via huden, och användes 1776 av George Washington, som vaccinerade sin armé mot denna sjukdom. Medicinskt beskrevs detta av Jenner, vid Royal Society of London samma år. Jenner figurerar som namn i det Covid-vaccin som tagits fram i Oxford tillsammans med Astra Zeneca. Vi förflyttar oss från ‘skrapning av huden’ till injektion direkt i kroppen av en DNA-struktur, med åsidosättande av det hud/slemhinnebaserade IgA-immunsystemet.
      • I samband med etableringen av mikrobteorin i mitten av 1800 talet och Pasteurs framgångar kreerade Robert Koch det första vaccinet mot mjältbrandsbakterien. Samme Robert Koch beskrev en icke-medicinsk, logisk procedur för att fastställa en patogens smitto- och transmissionsförmåga. Denna procedur åsidosättes numera systematiskt av skolmedicinen vad gäller isolering etc. av tänkta virus.
      • Rudolf Virschow beskrev ‘virus’ 1858 som en mikrob som kidnappade cellen och producerade sjukdom. Fram till 1950-talet antogs ‘virus’ vara en proteinstruktur, som endast kunde leva i cellmiljö. DNAs strukturering då förändrade därefter det medicinska paradigmet för gott. ‘Alla’ sjukdomar antogs kunna härledas till mutationer i alleler. Därför ‘måste’ också ‘virus’ ha en genetisk kod. Detta gav ‘virusindustrin’ ett enormt uppsving härlett också vaccinationsindustrin. Alldeles oavsett dessa påståenden, har inget ‘virus’ hittills kunnat isoleras, komplett gensekvenseras, ej heller fotograferas, det senare trots svepelektronik, som för övrigt endast kan avbilda något i svart-vitt (apropå färgbilder av Sars-Cov2 ‘viruset’). Detta gäller polio-, mässlings-, HIV-, Zika-, etc ‘virus’.
      • Nobelpris gavs 1954 till tre forskare för att ‘de kunnat visa att poliovirus gav vävnadsdöd i laboratorieprovrör’. Detta fungerade som motor för en accelererad vaccinationsindustri. Världen mest nobla pris gav den nödvändiga accepten och prestigen. Med ett liknande laboratorieprov, utan ‘virus’-kontaminering som gav samma vävnadsdöd som ett prov med ‘mässlingsvirus’, gav Tysklands högsta domstol för ca ett år sedan den stridbare virologen och forskaren Stefan Lanka rätt. Målet gällde om ‘mässlingsvirus’ fanns. Domstolen kom fram till att det inte kunde påvisas.

      Detta får räcka tills vidare. Hoppas det gett upphov till funderingar. Det finns mycket mer att skriva om i ett ‘perspektivsvar’, t.ex om Bechamps pleomorfa cellhjälpsdelar, DNAs reaktioner på elektromagnetiska fält, skolmedicinens misslyckade förståelse för näringsämnens kritiska betydelse för rätta cellfunktioner mm.
      Allt med bäring på ‘virus’, ‘virusuttryck’ och sjukdomssymptom.
      Om tid medger kan jag ev återkomma härtill senare.

 12. Stort tack till Lars Bern för denna viktiga och utförliga information.
  Nu har jag ” bra på fötterna” vid fortsatta argumentationer och diskussioner.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen