En läkarkår fjättrad vid masten

Det medicinindustriella komplexet arbetar för högtryck för att sjösätta historiens största klipp. Nämligen den hägrande massvaccinationen av flera miljarder människor som man försöker iscensätta med sin skrämselkampanj runt Covid-19 epidemin. Genom att med sina handgångna propagandamedier frammana maximal skräck hos oss människor räknar man med att marknaden för dessa vaccindoser skall öppnas.

Problemet man har är att det trots allt finns forskare och läkare trogna sitt kall som försöker hitta bot och lindring för den lilla del av befolkningen som blir allvarligt sjuk av Covid-19 smittan. Deras framsteg i att förstå den nya smittan och att hitta enkla billiga såväl profylax som botemedel hotar nu den hägrande vaccinaffären. Därför har det medicinindustriella komplexet mobiliserat sin armé av lobbyister och sina handgångna medier för att misskreditera alla sådana försök. Ingenting får komma i vägen för multimiljardinkomsterna.

Jag har studerat en rad medicinska artiklar där forskare och kliniker redovisar sina mycket uppmuntrande resultat från olika behandlingar och den förståelse för smittans mekanismer som vuxit fram.

Den enklaste och billigaste profylaxen mot allvarlig Covid-19 sjuklighet verkar vara kostomläggning samt vissa vitaminer och mineraler. Det är framförallt ett ökat intag av C- och D-vitamin som visat sig verksamt mot viruset. Direkt överflödas propagandamedierna av falska uppgifter om att dessa vitaminer skulle vara skadliga i höga doser. Allt givetvis rent nonsens, men mediernas journalistkår visar inte tillstymmelse till kritiskt tänkande utan förmedlar dessa falska uppgifter. Journalistkåren har tappat sin kompass och sålt sin själ till Mamon.

Forskarna har även hittat det 70 år gamla billiga malariapreparatet hydroxyklorokin (HCQ) som hjälper kroppens celler att ta upp det skyddande mineralet zink och som därför har en dramatisk effekt mot Covid-19 sjukligheten om det sätts in på ett tidigt stadium och även som profylax. Ett antal amerikansk forskare kallade till en presskonferens för någon vecka sedan för att berätta om detta. Inspelningar från den konferensen blev omedelbart censurerade av Facebook m.fl. av etablissemangets medier och några läkare fick sparken. En hängdes ut för sin religiösa tro som inte hade med saken att göra.

Häromdagen kablade de svenska propagandakanalerna Aftonbladet och SVT ut ”jättenyheten” att hundra patienter som fått HCQ dött. Den som inte förstår hur Covid-19 sjukligheten utvecklas kan bli kraftigt vilseledd av denna propaganda, vilket givetvis är avsikten.

Covid-19 smitta har två faser. Under den första ”förkylningsfasen” kan HCQ ihop med zink bromsa virusets infektion av kroppens celler och bota infektionen. Under den andra fasen har viruset trängt in i endotelcellerna i kroppens blodkärl. Det kan då orsaka en immunologisk överreaktion (kallad cytokinstorm) hos några patienter som är det som leder till andningssvårigheter. Till en början trodde forskarna att orsaken var att främst lungornas alveoler blev vätskefyllda p.g.a. inflammationen. Senare har man funnit att i stort sett alla blodkärl i kroppen fått sitt endotel angripet med en inflammation i blodkärlen som följd.

Inflammationen leder till små blödningar och då bildas det mindre blodproppar som kan orsaka mycket stor skada på olika organ i kroppen bl.a. lungor, hjärta, hjärna, njurar m.fl.. I detta skede är HCQ inte rätt medicin och skulle i för höga doser kunna förvärra t.ex. hjärtproblemen.

Profylaktiskt intag av C-vitamin i höga doser kan sannolikt kraftigt mildra det inflammatoriska tillståndet eftersom C-vitaminet bl.a. stärker blodkärlens endotel och gör att de bättre står emot virusinfektionen.

Att ett antal patienter blivit felbehandlade, medvetet eller omedvetet, är inget skäl att inte sätta in HCQ vid de första symptomen för att hindra viruset från att komma in i cellerna. I en lång rad länder utanför västvärlden där man satt in HCQ på ett tidigt stadium har man ca 80% lägre dödlighet per miljon invånare än vi har. Det rör sig m.a.o. om hundratusentals sparade liv tack vare HCQ och zink. Sverige skulle t.ex. kanske sparat 4000 liv som nu dött p.g.a. att vår skolmedicin valt bort HCQ-behandling. Vad jag förstått så har läkarkåren förbjudits att skriva ut HCQ till Covid-19 smittade.

När Covid-19 sjukligheten går in i sin andra fas är som sagt HCQ mindre verksamt. Forskarna har dock observerat att patienter som har astma mot förmodan klarar en Covid-19 smitta bättre. När man undersöker orsaken finner man ett samband med de mediciner som astmatiker använder – s.k. steroider. Läkare som satte in steroider visade att det var en livräddande behandling. Bl.a. sjukvården i Taiwan med 24 miljoner innevånare och bara några enstaka dödsfall har använt intravenösa steroider. Ett annat exempel är ett sjukhus i Dallas där en läkare räddat hundratals liv med den gamla astmainhalatorn Pulmicort. Tror någon att den västliga skolmedicinska etablissemanget kastat sig över dessa livräddande erfarenheter? Glöm det, rapporterna om dessa behandlingar har i vanlig ordning sopats in i den byråkratiska kvarnen för att det inte skall hota vaccinmarknaden.

Som vanligt i denna värld dominerad av globala företag och deras hyperrika ägare får vi vanliga människor ingen hjälp. Vi måste själva informera oss så att vi kan ta hand om varandra. Läkarkåren är fjättrad vid masten på det medicinindustriella komplexets skuta och vågar inte ta några egna initiativ. Om de gör det blir de straffade av det skolmedicinska etablissemang som bara styrs av industrins ekonomiska intressen.

 

Lars Bern

 

Om ni vill fördjupa er ytterligare i ämnet kan ni läsa boken ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

6 reaktioner på ”En läkarkår fjättrad vid masten”

 1. Tack för allt du förmedlar Lars! Globalisterna, MSM och myndigheterna vill att vara sjuka…det handlar om makt, pengat och vaccin med full kontroll av oss! Aldrig vaccin i min kropp! Jag har ME och erfarenhet av hur sjukvården behandlar “kroniskt sjuka “! Bara livsfarliga droger utskrivna..som Tramadol, lergigan, imovane, lyrica, cymbalta ja massor mer! Nu tar jag b12, C och Dvitamin, zink, magnesium, q10 och försöker rensa kroppen från gifter! Kram?

 2. Det talas också mycket om att “ta” Vitamin D som ett sätt att förbättra motståndskraften, inte bara mot virus utan också mot flera andra sjukdomar, inklusive de flesta cancer-sjukdomar.

  Men är verkligen kosttillskott det bästa sättet att bygga upp din nivå av Vitamin D (eller, mera precist, det man mäter som 25(OH)D)?

  Och är det verkligen hormonet vitamin D som i sig självt bygger upp vårt immunförsvar?

  Jag har studerat vårt förhållande till solljus (inklusive dess UV-strålar) i snart 30 år och dokumenterat mina observationer på min blog.

  Min huvud-tes är att den “sol-skrämsel” vi blivit itutade av hälsovårds myndigheter, läkare, och media, är ett påhitt från det medicinskt-industriella komplexet och kosmetika-tillverkare för dem att sälja mera av sina varor och tjänster.

  En annan tes som jag driver är att den uppmätta blod-nivån av 25(OH)D endast är en markör för hur mycket vi exponerar oss för solens strålar, och då speciellt för UVA och UVB.

  Jag har fått en del gehör för denna tes i den email grupp jag är med i tillsammans med världsledande experter på vitamin D (som, t ex dr Michael Hollick och dr William Grant), men också mötts av en hel del skepsis, speciellt från fd specialister hos FDA.

  Nu har emellertid 15 läkare från 6 olika länder, däribland Sverige, i princip kommit fram till samma slutsats, d v s att vår vitamin D status är en markör. De säger så här i en nyligen publicerad rapport:

  However, supplementation studies have, in general, not supported vitamin D as causal. This raises the possibility that poor vitamin D status is a proxy for insufficient sun exposure that impacts on health and is therefore a biomarker of other mediators. These are not established but nitric oxide released from skin is a strong candidate that merits further research. It is also possible that sunlight may have direct systemic effects via blood borne cells.

  Hela rapporten finns att läsa eller ladda ner här:
  https://www.mdpi.com/1660-4601/17/14/5014/htm

  Och alla mina inlägg om solljus exponering finns att läsa på https://thetanningguru.com

  det mesta på engelska men även några inlägg på svenska: https://www.thetanningguru.com/sv/

  Som relativt nybliven medlem i denna förening, så ställer jag gärna upp på att presentera mina slutsatser om solljus exponering mera i detalj, men vill också meddela att jag har ett visst kommersiellt intresse av att folk solar mera. Det är dock av en HELT annan storleksordning än de miljarder som läkemedels-industrin och tillverkarna av solskyddskrämer tjänar på att skrämma oss för exponering mot solljuset.

 3. Läkarna är fjättrade vid PENNINGmasten. Deras första uppgift ska vara att förebygga sjukdom inte övervsämma patienter med otjänliga kemikalier. Stig Bengmark skriver om vissa försök som gjordes att få läkarna att ändra attityd. Givetvis fruktlöst! Intressant att jämföra hans bok Välj hälsa med din bok. Ni är inte överens på alla punkter

 4. Tror någon att folkhälsomyndigheterna, media och politikerna vill vårt bästa? De måste öppna ögonen nu innan det är för sent!

 5. Jag vill absolut undvika ett vaccin för egen del. Kan jag få slippa eller blir man tvingad?Reseförbud och tvång från arbetsgivare är ju medel som kan användas för vi ska ta vaccinet. Jag är orolig för framtiden.

 6. Har du någon referens och förklaring till varför HCQ INTE är farligt för hjärtat i det tidiga skedet? Det ÄR alltför farligt för hjärtat vilket man vetat sedan gammalt men det KAN ju också finnas nya rön.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen